Democracy Now på Öppna Kanalen

Se den amerikanska, oberoende och globala teve-kanalen Democracy Nows nyhetssändningar i svensk teve! De visas varje vardag i Öppna Kanalen kl 8-9, 12-13 och 23-24. Om du har digitalbox finner du programmet på Com Hem – plats 450 och Telia – plats 500. Du kan också se deras nyhetsinslag på www.democracynow.org

Palestina - vad kan vi göra?

2022.02.19 FNs kontor för mänskliga rättigheter, OHCHR, måste snarast uppdatera sin två år gamla databas över företag som verkar illegalt i israeliska bosättningar på palestinsk mark. ITUC, den internationella fackföreningsrörelsen, samlar in namnunderskrifter med detta krav.

Amnestys hemsida finns information om vad Israels politik mot palestinier innebär.

Palestinagrupperna i Sverige har såväl en skriftserie som en podd med information om livet och politiken i landet ”mellan floden och havet”, bland annat vad folkrätten säger. Palestinagrupperna deltar också i medborgarinitiativet End Trade with Illegal Settlements. Fler än 100 organisationer har anslutit sig till initiativet som har som mål att under ett år samla in en miljon underskrifter från EU-medborgare som kräver ett slut på all handel med bosättningar på ockuperat område.

Rysslands säkerhetskrav på Nato

2022.01.22 Vad vill Ryssland? Den ryska regeringen har ställt en rad krav och förslag på Nato och USA som sällan nämns i västliga medier. Svenska Dagbladet (2022-01-14) har tagit upp några av förslagen i en faktaruta från TT: +++ Utesluta ytterligare Nato-utvidgning, inklusive att Ukraina blir medlem i militäralliansen.+++ Inte genomföra Nato-insatser i Ukraina, Östeuropa, Kaukasien och Centralasien. +++ Inte upprätta USA-baser i länder som tidigare ingått i Sovjetunionen och inte är med i Nato. +++ Förslag att Ryssland och USA gemensamt ska enas om att inte placera kärnvapen utanför det egna territoriet, inte beteckna varandra som motståndare. Inte utbilda andra länder i hantering av kärnvapen. Inte placera bombplan eller fartyg i områden där de kan anfalla motparten.

Rysslands främsta säkerhetskrav är att Nato slutar utvidga sin verksamhet och föra in soldater och vapen nära Rysslands territorium.

Bråttom med fossilförbud

2022.01.19 Fossilförbud till 2030. Det föreslår Naturskyddsföreningen. Drastiska åtgärder krävs för att bromsa förändringarna i klimatet. Ett nationellt fossilförbud innebär, enligt Naturskyddsföreningen, stopp för försäljning av bensin och diesel. I det ingår också förbud för industrin att efter 2030 använda fossila bränslen.

Tidskriften Kommentar stödjer Naturskyddsföreningens kampanj Fossilförbud 2030.

Människor i framför allt tredje världen tvingas redan i dag fly sina hem på grund av översvämningar, jorderosion och uteblivna skördar. Ett exempel är de över 100 000 människor i Burundi som under de senaste åren har tvingats lämna sina hem utmed Tanganyikasjön. De lever nu i läger. I Gatumbalägret, med 3 000 av dessa flyktingar, är över 80 procent barn, uppger brittiska Rädda Barnen, som kallar denna katastrof för den ”glömda krisen”.

Orsaken till att vattennivåerna stiger i Tanganyikasjön är kraftiga stormar. ”Flera faktorer bidrar till översvämningarna, men en varmare atmosfär förorsakad av klimatförändringar leder med stor sannolikhet till extrema skyfall”, skriver BBC (20 september 2021).

1,4 miljarder dollar mer till kärnvapen 2020

2021.06.15 Samtidigt som pandemin härjade världen över och det globala avtalet om förbud mot kärnvapen ratificerades, spenderade nio kärnvapenländer förra året 72,6 miljarder dollar på just kärnvapen. Det konstaterar International Campaign Against Nuclear Weapons, som tilldelades Nobels Fredspris år 2017, i en färsk rapport. Det gör 137.666 dollar i minuten och en ökning med 1,4 miljarder på ett år. Rapporten visar att bakom detta ligger varken säkerhetsintressen eller konkurrens stormakter emellan, utan rent geschäft. Läs mer

Sverige - en uppassare till Nato

2021.02.27 År 2003 möttes Nato:s invasion i Irak med protester och demonstrationer runtom i världen, så också i Sverige. Här i landet gav, i viss mån, massmedier uppbackning. Redan 2011 hade svenskt motstånd mot Nato:s operationer svalnat. Då var det Libyen som skulle invaderas och Khadaffi kväsas, med känt våldskaos som följd

”Sverige skickade tio flygplan och 130 soldater och medverkade, trots att vi inte var med i Nato”, skriver författaren Kajsa Ekis Ekman i en debattartikel i Aftonbladet, och efterlyser politisk räfst. Hon noterar också att ”Sverige … följer USA:s linje till punkt och pricka” numera. Artikeln pekar på en omfattande tystnad inom svensk opinion kring vår utrikespolitiks försummelse att ställa upp på de fredens, solidaritetens och biståndets principer som tidigare ledde den.

”Domen mot Julian Assange rent hyckleri”

2021.02.11 Den 4 januari beslöt domaren Vanessa Baraitser att Wikileaksgrundare Julian Assange inte ska utlämnas från Storbritannien, dock inte av fruktan för att hans medborgerliga rättigheter skulle kunna kränkas i USA, skriver författaren och historikern Tariq Ali i New Left Review. Domarens motivering var istället att Assange, i väntan på rättegång i isoleringscell i USA, skulle kunna lida psykisk skada och rentav begå självmord. Hon förnekade också att rättegången var politiskt motiverad och hade till syfte att tysta en journalist.

”Rent hyckleri” kommenterar Tariq Ali. Julian Assange, som bott i sju år på Ecuadors ambassad i London, har sedan april 2019 suttit isolerad i Londons ökända Belmarsh Prison, där FNs särskilda rapportör för tortyr, Nils Melzer, hade noterat att ”Assange visade alla symptom som är typiska för offer för psykisk tortyr”. Dagarna efter denna artikel publicerades avslog samma domare Baraitser Assanges begäran att få släppas fri mot borgen i väntan på rättegång.

Wikileaks har lagt ut över två miljoner avslöjande diplomatiska telegram och rapporter från USA:s utrikesdepartement på nätet samt lyckats publicera en mängd filmer, till exempel av en USA-helikopter som 2007 besköt obeväpnade civila i Bagdad. Minst 14 miste livet.

Strax innan Donald Trump avgick som president benådade han tre av de inblandade i denna massaker. De var anställda av det ökända säkerhetsföretaget Blackwater och dömda till långa fängelsestraff som nu upphävdes. (TT, SvD 2020-12-24)

Sveriges växande klyftor

2020.06.12 Varför blev Sverige allt mer ojämlikt? Runt 1980 händer något, bl a beroende på ökande kapitalinkomster och förmånliga skatteregler för förmögna. Utvecklingen har  ökat korruptionen och offentliga sektorn har företagifierats,  med stöd av socialdemokratin. Samtidigt har väljarnas klassröstande försvagats. Stor invandring har medfört fler fattiga, lågt utbildade medborgare och bidragit till att oroliga lågutbildade flytt till Sverige-demokraterna. Den professionella medelklassen har börjat reagera, något protesterna mot skandalen Nya Karolinska visat. För den som är intresserad av Sveriges nya politiska landskap och växande förmögenhetsskillnader är sociologiprofessorn Göran Therborns nya bok Kapitalet, överheten och alla vi andra, en källa att ösa ur. Boken är utgiven av Respons. Tankarna i den presenteras i en intervju i tidskriften Respons: Växande inkomstklyftor ökar de sociala spänningarna i Sverige, författare Johannes Heuman. Göran Therborn tror mer på att folkliga protester mobiliserar partier än tvärtom och påpekar att i Sverige råder det ”oupplysta pengaväldets” tystnad.

Djup oro över Trumps plan för Mellanöstern

2020.03.25 Femtio tidigare europeiska ledare varnar i en debattartikel för konsekvenserna av president Trumps plan (Peace for Prosperity) för Mellanöstern. ”Den karta som presenteras i planen föreslår palestinska enklaver under permanent israelisk militär kontroll vilket ger obehagliga associationer till Sydafrikas bantustater”, förklarar debattörerna. Läs mer

Lagarna medger aktievinster även på miljökatastrofer

2020.02.25 Det ”begränsade ansvar” som aktiebolagsformen tilldelar aktieägarna har urartat till ”inget ansvar alls” konstaterar professor Katharina Pistor vid Columbia Law School i en artikel på Social Europe (se också notisen nedan)

”Limited liability”, ”beschränkter haftung” och ”responsabilité limitée” - lagfästa förhållanden - medverkar därigenom till det marknadsmisslyckande som pågående globala biologiska katastrofer utgör.

Aktieägare får därigenom utdelningar som inte skulle ha varit möjliga med miljö- och klimatneutral verksamhet. ”Bolaget självt kan få stå till svars, kanske till och med gå i konkurs, men aktieägarna kan lämna vraket med pengarna i handen”, skriver Katharina Pistor. Hon förordar gradvisa lagförändringar som skulle tvinga aktiebolag till de åtgärder som krävs för att göra produktionen ren.

Lagen och kapitalet

2020.01.13 Vad är kapital och hur skapas det? Katharina Pistor vid Columbia Law School konstaterar att det krävs två komponenter för att bygga kapital: en tillgång och lagens medgivande att föra den till torgs – eller uraktlåtenhet att reglera kapitalisering av tillgången, De senare aspekterna av kapitaluppbyggnad glöms ofta bort i kritiken av hur de stora bolagen agerar; de gör det oftast med lagen på sin sida eller i avsaknad av begränsande lagstiftning. Pistors bok från förra året,The code of capital: how the law creates wealth and inequality, visar bland annat hur väsentlig den juridiska förmedlingen och fördelningen av rättigheter är. Den presenteras generöst i London Shool of Economics Review of Books.

Subsidier till fossila bränslen hotar Parisavtalet

2019.11.26 ” … enligt Internationella valutafonden, IMF, var, 2017, subsidierna till fossila bränslen 5,2 miljarder dollar, eller omkring 6,5 procent av världens GDP´ [sammanlagda bruttonational-produkt]. Det är mera än vad världen lägger ner på människors hälsa. Sådana subsidier kan rimligen inte vara förenliga med Parisavtalet. Löftet att ha slutat med subsidier till fossila bränslen före 2025, som gavs av G7-länderna utom Storbritannien och Japan, kan ha kommit för sent eftersom de globala CO2-halterna, som redan överskrider gränserna för de grönländska och antarktiska isarnas stabilitet, ökar med en hastighet av två till tre ppm per år. Det är den snabbaste ökningen på många miljoner år.” Så skriver Andrew Glikson, geolog och klimatforskare vid Australian National University, i artikeln The breach of the Paris Agreement på arctic-news.blogspot.com.

USAs sanktioner mot Venezuela fördöms i FN

2019.11.14 FNs råd för mänskliga rättigheter, UNHCR, har antagit en resolution som fördömer USAs sanktioner mot Venezuela och andra medlemsstater. Förslaget godkändes med 28 röster för, 14 röster emot och fem icke närvarande vid UNHCRs möte 14 juli 2019-

Bakom förslaget står Alliansfria rörelsen med sina 120 medlemsstater. FN har totalt 193 medlemmar.Det var Venezuela och Palestina som presenterade förslaget på uppdrag av Alliansfria rörelsen. Resolutionen understryker varje lands ”obestridliga rätt” att ”fritt välja och utveckla, i enlighet med varje folks suveräna vilja, dess egna politiska, sociala, ekonomiska och kulturella system, utan inblandning av någon annan stat eller statlig aktör”.

Alliansfria rörelsen (Non-Alignment Movement) bildades 1961 i Belgrad och består huvudsakligen av länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Det ursprungliga syftet för varje land var att behålla sin neutrala ställning och inte liera sig med någon stormakt. Medlemsstaterna träffas vart tredje år till en konferens. Ordförandeskapet roterar mellan medlemmarna och i år var det Venezuelas president Nicolas Maduro som var ordförande vid konferensen. Källor

Ta hem trupperna, men sluta också att bomba

2019.02.05 Få inser vidden av det bombkrig USA och dess allierade utsatt andra länder för i sitt "krig mot terrorismen", skriver Nicolas J.S. Davies och Medea Benjamin vid Independent Media Institute. Enligt deras uträkningar handlar det om 291 880 bomber de senaste 17 åren, sedan 11 september 2001. Den största mängden har fällts över Irak och Syrien, 143 810 och Afghanistan, 73 826. Över andra länder i Mellanöstern och Nordafrika har 74 244 bomber fällts. Författarna bedömer att det dessutom finns fler typer av attacker från t ex krigsskepp och helikoptrar.

Israel ökar sina militära utgifter kraftigt

2018.09.20 Israel planerar att kraftigt öka sina militära utgifter de kommande två decennierna. Målet är sex procent av BNP. Premiärminister Benjamin Netanyahu utgår från att BNP ska öka från nuvarande 350 miljarder dollar till 500 miljarder dollar. Hur detta ska gå till är oklart, skriver Jason Ditz, redaktör för Antiwar.com.

Kvinnokamp i Latinamerika-Etablissemanget slår tillbaka

2018.08.29 Den feministiska kampen vinner terräng över hela Latinamerika med hjälp av sociala medier. Massdemonstrationer har genomförts i bland annat Argentina, sedan en kvinna hittats mördad i en sopsäck, och i Brasilien, när en gruppvåldtäkt mot en 16-årig flicka lagts ut på Youtube. I Peru mördas tio kvinnor i månaden och i Mexiko sju varje dag. Etablissemanget, främst kyrkan, bagatelliserar våldet, och aktivister mördas. Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa hävdar att ”feminismen är litteraturens värsta fiende”, skriver Jelke Boesten, genusforskare vid King’s College London. Läs mera (eng.)

Klimatforskare uppmanas tala ut

2018.08.25 Är de slutsatser som kan dras ur forskningen om klimatförändringar och deras följder alltför nedslående för att komma till allmän kännedom? Nej, svarar Jem Bendell, professor vid University of Cumbria, nordvästra England, med ledarskap för hållbarhet som sitt ämne. Den självcensur forskarna utsätter sig för är ett hinder för en snar och nödvändig anpassning – Deep Adaption – till en hetare jord. -Vi forskare bör, hävdar han, redovisa hur pass mycket allvarligare klimatläget är än vad som allmänt och bekvämt antas, så att korrekta hotbilder kan etableras och förberedelser vidtas inför accelererande förändringar av livsbetingelserna och social kollaps runtom på jorden. Klimatforskare har dålig uppfattning om hur korrekta hotbilder påverkar människor, den frågan ligger utom deras kompetensområde, konstaterar Jem Bendell. Han har tagit fasta på de två senaste årens forskning och konstaterat bland annat att IPCC, den internationella klimatpanelens prognoser, är alltför återhållna. De bygger på linjära modeller, medan aktuella rön talar för att avgörande förändringar sker exponentiellt – som med ränta på ränta. Jan Enqvist

Ny bok: ”Kriget mot terrorismen” ett stort misstag

2018.04.09 USAs ”War on Terror” har varit ”ett misstag oavsett bedömningsgrund” skriver Mark Tomass, syrienfödd ekonom vid Harvard University i nyligen utgivna antologin Assessing the War on Terror – Western and Middle Eastern Perspectives (ed. Charles Webel and Mark Tomass, Routledge 2017). Tomass bidrag – The ideological origins of ISIS – Fighting terror with common sense – fortsätter: ”Femton år efter dessa angrepp [11 september] har nu al-Qaeda och dess avläggare grenat ut sig … och lovat erövra land utanför Bördiga halvmånen”. Det är en direkt följd av ett felaktigt sätt att handskas med terrorism, enligt Tomass, och den tesen genomsyrar bidragen till boken. Den ger, i fjorton artiklar, en allsidig bild av misslyckandet och i många av bidragen framhålls alternativ till ”krig mot terrorn”, nämligen förhandlingar liknande dem som ledde till att terrorn i Nordirland upphörde i och med Lång-fredagsavtalet 1998. Jan Enqvist

Tanja Holm: Röster från Jemen

2018.03.11 Kriget i Jemen beskrivs ofta som en motsättning mellan Saudiarabien och Iran alternativt ett krig baserat på motsättningen mellan sunni- och shiainriktiningen inom islam - eller både och. Journalisten Tanja Holm med lång erfarenhet från Jemen publicerar på sin hemsida artiklar som visar problemen med sådana förklaringar och ger en fördjupad inblick genom intervjuer med politiskt aktiva jemeniter med sinsemellan olika syn.

Ed Herman – upptäckte tidigt fake news

2018.01.17 Fake news om Ryssland har varit en amerikansk mediaspecialitet sedan andra världskriget. Det konstaterade den kände mediakritikern Ed Herman, som tillsammans med Noam Chomsky skrev den uppseendeväckande boken Manufacturing consent 1988. Ed Herman avled nyligen och hyllas i en artikel i Counterpunch. Herman och Chomsky konstaterade att amerikanska medias rapportering i hög grad är anpassad efter de politiskt och ekonomiskt inflytelserika. Fake news är alltså ett gammalt fenomen, som plötsligt upptäckts - med Ryssland i huvudrollen som bad boy. Detta av medier som i decennier tecknat USA:s roll i världen som välvillig, frihetsskapande och demokratifrämjande – något som lanserats som objektiva fakta..

Liv och död under drönare

2018.01.11 En nyutkommen antologi beskriver drönarkrigets historia. Den redovisar både dess avsedda och oavsedda offer, ifrågasätter angreppens laglighet och beskriver hur livsformer ändras inom drönarnas operationsradie.

Läs mer

Ryska revolutionen och välfärdens rötter

2017.11.30 Antropologen David Graeber citeras i Rebecca Solnit: Hope in the Dark (finns för gratis nedladdning): "... the Russian revolution of 1917 was a world revolution ultimately responsible for the New Deal and European welfare states as much as for Soviet communism ..."

Fidel Castro - Liv och verk på sju minuter

2017.02.06 Det var den ekonomiska blockad mot Kuba, som president Kennedy proklamerade 1961, som drev landet mot Sovjetunionen, skriver Tariq Ali i en skiss över Castros och Kubas gemensamma historia. Artikeln är ett utdrag ur Alis introduktion till en samlingsvolym med Castros tal.

Läsvärd antologi om eko-socialism

2017.02.06 Ställ om! från Bokförläggarna Röda Rummet ger en översiktlig beskrivning av klimat- och resurskrisen, möjliga utvägar, strategier för dem, behovet av kollektivt ägande och demokratisk styrning av produktionens var, vad, hur och hur mycket. Tyngst bland bidragen väger nog Richard Smiths ”Kapitalismen och förstörelsen av livet på jorden: Sex teser om hur mänskligheten kan räddas”, där författaren argumenterar för det systemskifte han försvarar utförligare i ”Green Capitalism – the God that Failed”.

Fler än "The 1%" gynnas av nyliberalismens kris i USA

2017.01.20 Inte bara den rikaste procenten i USA har gynnats av nyliberalismens kris. Åtminstone de nio följande procenten har det också. Medan den fattigare hälften av USA:s medborgare fått sin andel av den samlade årsinkomsten halverad, från nästan 20 procent 1979 till 10 procent 2014, har denna grupp ökat sin andel från 23 till nästan 28 procent under samma nyliberala tidsperiod.. Läs mer

Finanskapitalism: ett perfekt osynligt hölje för hur makt utövas

2016.11.27 Långt efter USA i fråga om imperialistisk makt kommer Storbritannien. Men i fråga om den makt som uppstår ur finansiella tjänster till resten av världen är London City ett betydligt mäktigare nav än New Yorks Wall Street. Tony Norfield visar i The City hur och varför banker och finansinstitut etablerat sig och frodas i det brittiska finansiella systemet. Läs mer

Israels marin prejade Zeitouna på internationellt vatten

2016.10.18 Återigen har Israel hindrat Gazas fria kontakt med omvärlden. Israels marin beslagtog båten Zeitouna på internationellt vatten. Besättning och passagerare arresterades och snabbutvisades. Israels högsta domstol fastslog så sent som i augusti 2016 att det var fel att beslagta Ship to Gazas fartyg Estelle 2012. Domstolsbeslutet innebär också att israeliska staten ska betala Ship to Gazas rättegångskostnader på drygt 90 000 svenska kronor. Trots det beslagtog Israel båten Zeitouna. Hanterandet av kvinnorna ombord skiljde sig dock från tidigare år då de utvisades snabbt. En utdragen rättsprocess med utländska medborgare i arrest drar världen uppmärksamhet till konflikten vilket inte gynnar Israel.. Följ utvecklingen på https://shiptogaza.se/sv

Hunger, fetma och profithunger

Antalet feta personer i världen överstiger antalet undernärda sedan 2007. Precis som hunger och undernäring är relaterat till globala kapitalistiska intressen är övervikt och fetma det, något som två forskare i politisk ekonomi, Jonathan Nitzan och Shimshon Bichler, förbereder sig att studera. Än så länge finns bara ett arbetspapper men innehållet är intressant nog i sig. Det inleds med hur undernäringen i världen samvarierar med vinster i storföretag med stark anknytning till livsmedelsframställning. 2009 nådde de globalt dominerande koncernerna inom”agro-business”, Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, Deere, DuPont och Monsanto, sina bästa profiter relativt index för de 500 största företagen i världen (Compustat 500): omkring 30 procent högre, efter att ha legat avsevärt under indexet bara några år tidigare. Samma år nådde antalet undernärda personer i världen en tydlig topp: drygt en miljard, mot omkring 850 miljoner några år tidigare. Nitzan och Bichler fortsätter med att skissera undernäringens politiska ekonomi, och efter att ha konstatera att det i världen idag är fler vuxna som är överviktiga än undernärda (13 resp 9 procent) ställer de en rad kritiska frågor om den i grunden onödiga fetman. En är denna: vilka politisk-ekonomiska krafter driver fetmaepidemin, inklusive dess motrörelse med anti-fetmamediciner, sjukdomsbehandling, dieter, kirurgingrepp och psykologisk behandling? Vi kan räkna med intressanta resultat framöver om Nitzan och Bichler lyckas lika bra som i sina tidigare analyser, till exempel av sjunkande oljebranschprofiter, relativt index, och krig i Mellanöstern.

Ett starkt försvar för Kubansk demokrati

"Om någon vill veta varför 'bröderna Castro' och PCC [Partido Comunista de Cuba] är så nedsvärtade och hatade av USA och dess allierade dissidenter … finns svaret här: trots alla svagheter i systemet och i den verkliga folkmakten, finns det en kontinuerlig strävan att göra den effektivare, så att suveräniteten blir sant nedlagd i folkets händer" De här är några rader ur Kubakännaren August Arnolds bok Cuba and its Neighbours. De är mycket aktuella efter president Obamas Kubabesök, hans tal där och hans föregivna omsorg om det kubanska folkets självbestämmanderätt. Läs mera.

Kan man mäta hur islamiskt ett land är?

Ja, svarar den inflytelserika New York-imamen Feisal Abdul Rauf. I sin bok Defining Islamic Statehood gör han ett försök att inifrån den religion han bekänner sig till, och i kritisk opposition till dess avarter, påverka den i demokratisk och allmänmänsklig riktning. Han gör det med hjälp av ett antal välrenommerade muslimska teologers utlåtanden om vilka värden som följer ur vad de betraktar som sann islam; går vidare med hur dessa värden kan uttryckas med olika samhällsmått – andel fattiga, index för jämlikhet, förväntad livslängd, utbildningsgrad, pressfrihet, korruption et c; låter bearbeta statistiken och kommer fram till vilka muslimska länder som bäst förverkligar islams bud – värde för värde. Bokens ansats är det första försöket att rangordna graden av trohet mot Koranen - och innebörden i Mohammeds ord och gärningar – mellan de muslimska ländernas, och författaren medger att ansatsen har brister. Den är dock intressant på många sätt, inte minst i de medverkande teologernas redovisning av vad som går att utläsa i etablerade urkunder, och vad som inte går att utläsa, till exempel krav på omvändelse mot utövare av andra religioner eller ateister. Eftersom en rad av de islamiska värdena inte är specifikt islamiska, utan allmänmänskliga, skulle många moderna välfärdsstater ranka högre än de muslimska på flera av värdeskalorna – något som dock inte framhävs i boken. I stället jämförs de enbart med varandra i en förhoppning om att de styrande i islamiska stater på efterkälken ska uppmärksamma landets placering och inse behovet av förändringar. Läs mera.

Israel vill köpa rättslös arbetskraft från Kina

Israel vill inte längre anlita palestinier och lider därför brist på billig arbetskraft. Nu har de hittat en lösning i migrantarbetare från Kina. Tanken är att importera dem via ett bemanningsföretag och neka dem allt arbetsrättsligt skydd. Läs mer i uppropet från Labour start.

Fördjupat om ISIS

Islamic State - The Digital Caliphate av Abdel Bari Atwan

Fenomenet ISIS är mycket mera än vad som normalt rapporteras i västmedier. ISIS har upprättat eget skolsystem, egen polis, vissa välfärdsinrättningar och upprätthåller sharia-ordningen med grymma, men förutsägbara bestraffningar. Det har gjort ISIS, inte välkomnad, men accepterad i stora delar av den rest av wassatteya – muslimer i den religiösa mittfåran - som är kvar i ISIS-behärskat område, eftersom det godtyckliga våld som förekom i striderna mellan Assad-regimens styrkor och rebellgrupper av olika schatteringar fått ett slut. Detta och mycket annat redovisas i boken Islamic State (Saqi Books 2015) av den palestinske journalisten Abdel Bari Atwan, tidigare redaktör för den arabiskspråkiga al-Quds al-Arabi och nu redaktör för nyhetssajten Rai al-Youm.

Atwan bekantar oss med ISIS ledningsstrukturer och ekonomi, den dödliga rivaliteten om ledarskapet över alla muslimer mellan ISIS ledare al-Baghdadi och al-Qaida-ledaren al-Zawahiri. Det är inte al-Qaida som sådan al-Baghdadi är emot, och efter ett tron-skifte, när al-Zawahiri är borta kan vi få se ett sammangående mellan de två terror-organisationerna, enligt Atwan.

Vi får vidare veta vilka de stridande grupper i övrigt är och hur ISIS rekryterat högutbildade it-tekniker via oövervakade och oreglerade sajter som Kik och WhatsApp. Undertiteln The Digital Caliphate syftar delvis på detta, men också på ISIS förmåga att synas i västmedier, medan wassatteya - som av många forskare konstateras gå mot en fördjupad förståelse för ett moderniserat och öppnare samhälle – förbises. Dialog och förhandling med ISIS skulle kunna stoppa terrorhandlingar, om än inte krig, men författaren hyser ingen förhoppning om att Väst ger sig in på en sådan linje. I stället slutar Atwan med ett uttalande som han instämmer i: tidigare CIA-chefen Leon Panettas förmodan att kampen mot ISIS blir ett trettioårigt krig, som dessutom kan behöva föras i de länder där terrorgrupper svurit sin lojalitet till al-Baghdadi och förklarat sig tillhöra islamiska staten: i Nigeria (Boko Haram), Somalia (al-Shabaab), Jemen, Libyen (Ansar al-Sharia) och annorstädes, till exemel i Pakistan, där ISIS "redan är populär" och arbetar hårt för att rekrytera "på gatorna och online" bland landets 180 miljoner invånare. Jan Enqvist

Fängslande roman om Spanien under Franco på 40-talet

Pojken som läste Jules Verne Norstedts, 2014

1947 har det gått åtta år sedan Francos fascister tog makten i Spanien. Men i bergstrakterna i det fattiga Andalusien fortsätter den republikanska motståndskampen i form av ett gerillakrig med nattliga räder mot civilgardet. I en liten by bor 9-årige Nino, son till en civilgardist, som upptäcker att hans mardrömmar egentligen är skriken från tillfångatagna motståndsmän som torteras i rummet intill hans eget. Deras kvinnor bor i byn och trakasseras och fängslas för att olagligen sälja ägg eller espartogräs att fläta korgar med, deras enda levebröd. Till trakten kommer den gåtfulle skogvaktaren Pepe Portugisen, som bor i en väderkvarn och lever av fisken han fångar i bäckarna. Han blir Ninos vän och idol och ger honom böcker att läsa av Jules Vernes. Så öppnas en ny värld för Nino, och han börjar förstå vad som egentligen pågår i hela Spanien. Nino lovar sig själv att aldrig bli civilgardist, men slits mellan lojaliteten med sin far, som knappast haft något annat val än att försörja sig som civilgardist, och de hjältemodiga gerillakrigarna, däribland Cencerro, en legend som efter sin död lever vidare i olika skepnader. Ingen talar högt om kriget, angiveriet lurar överallt, och Nino lär sig hålla tand för tunga med allt det han anar sig till. Av detta har Almudena Grandes skapat en spännande roman, där vardagen skildras med både smärta och vrede, värme och humor. Hon har besökt de bergstrakter där gerillan lyckades hålla sitt fäste flera år efter kriget, och boken är till stor del grundad på verkliga händelser och personer. Hennes skildring av detta stycke av ett fasornas Spanien där fascismen avrättade tiotusentals människor, med eller utan rättegång, har blivit en stor succé i den spanskspråkiga världen, och är utmärkt översatt till svenska av Yvonne Blank.

Därför har vi inte råd med de rika

Storbritannien är ett av Europas mest ojämlika länder, men också ett med många rättänkande akademiker, och därmed är ojämlikheten genomlyst och ifrågasatt på ett annat sätt än i Portugal, Grekland, Lettland, Litauen, Bulgarien och Rumänien, alla med högre Gini-index. Andrew Sayer är en av dessa akademiker. I sin nyutkomna bok Why we cannot afford the rich granskar han de olika försvaren för ojämlikhet som de rika lyckats dupera en stor del av den brittiska allmänheten med. Samma argument möter man bland svenska förmögna. Hans tes är - i stark förkortning - att de rikas rikedomar i huvudsak inte är intjänade genom aktivitet, alltså oförtjänade och oförtjänta. Dit räknar han räntor och utdelningar, men framför allt riktar han in sig på den vinstmaskin som bankernas kreditgivning är - deras "money by fiat", pengar som inte finns annat än som skulder på ett konto, men som omsider flyter från låntagaren in i bankerna och till deras ägare. Ytterst sällan är det genom eget arbete en förmögenhet skapas. Sayer granskar också de rikas konsumtion, där de tycks tävla med varandra om skrytbyggen: superbostäder och Titanic-kopior är två exempel. Tyvärr fungerar deras konsumtion och också mönsterbildande, och det är därför vi inte har råd med dem. Deras miljöfotspår - resursutarmning och CO2-emission - riskerar vår tillvaro på jorden. Sayer är långtifrån ensam i kören av brittiska akademiska kritiker av kapitalismens sentida excesser. Man kan nämna epidemiologer eller filosofer som Richard Wilkinson, Brian Barry, Vittorio Bufacchi och andra. Sayers bok drar samman rön från flera kritiker, vilket gör den extra läsvärd. Jan Enqvist

Vi säger nej till Natos flygövningar i Norrlands vildmark!

Den stora Nato-ledda flygövningen ACE 2015 intar sista veckan i maj och första i juni norra tredjedelen av Sveriges yta. Hela övre Norrland och en del av Norge blir en krigszon. På en yta större än Blekinge ska USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och andra Nato-länder få testa sina vapensystem.

Vid Vidsel Test Range, nordväst om Älvsbyn, har både militära makter och privata vapentillverkare under flera år fått testa sina robotar, missiler och drönare. Försvarets materielverk, FNV, bjuder ut ”Europas största” testområde för bland annat elektroniska vapen. Israel fick till exempel 2002 testa drönare i Vidsel, vilka senare användes mot civila mål i Gaza. Anna Ek, ordförande i Svenska Freds, säger till tidskriften Filter att det kan handla om ”företag som inte har någon koll på mänskliga rättigheter. Det kan också vara länder som är odemokratiska eller krigförande.”

I vildmarken väster om Luleå kommer fåglar som häckar, fjällrävar som föder ungar, älgar och renar som kalvar att i vår lamslås av öronbedövande buller från upp till 100 flygplan i luften samtidigt. Betesmarker, urskogar och fiskesjöar utsätts för skador av bomber och annat krigsmaterial.

Vi protesterar mot att Natos stora militära flygövning ACE 2005 hålls i Norrbotten – och för att göra saken än värre - är planerad till månadsskiftet maj-juni, den känsligaste tiden för djurlivet.

Vi protesterar mot att regeringen och FMV hyr ut en stor del av vårt land till utländska makter och företags militära vapenövningar.

Vi protesterar mot att Sverige genom ACE 2005 deltar i det geopolitiska spel som har fått namnet ”slaget om Arktis”.

Stockholm 20 april 2015

Tidskriften Kommentar, Sveriges Fredsråd (Artister för Fred, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Svensk-Kubanska föreningen, Svenska Fredskommittén, Kvinnor för Fred, Irakiska Demokratiska Föreningen, Svensk-Irakiska Solidaritetsföreningen, Kurdocide Watch-CHAK), Kvinnor för fred, Arbetsgruppen mot radioaktiv krigföring ARK, Svenska muslimer för fred och rättvisa, Jordens vänner, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborgskretsen

Despotiska familjeföretag som stater, en bok om Arabiska halvön

Bitte Hammargrens bok (Gulfen. En framtida krutdurk. Leopards förlag 2014) handlar om de mäktiga och märkliga stater under despotiska familjeregimer som skapades med hjälp av västerlandet, först Storbritannien, sedan USA och fortfarande stöds av västmakterna. Författaren, mångårig korrespondent på bl a Svenska Dagbladet med Mellanöstern som huvudområde, kom förra året ut med närmare 500 sidor om GCC-länderna (i Gulf Cooperation council ingår Saudiarabien Kuwait, Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten och Oman). Hon uttrycker i förordet oro för att utvecklingen ska ha sprungit förbi boken innan den hunnit komma ut, men även om mycket hunnit hända i området – och kommer att fortsätta att göra det – tjänar boken väl det jag uppfattar som dess huvudsakliga syfte – att ge läsaren bakgrundskunskap om området för att själv bättre kunna bedöma de dagliga nyheterna. Denna bakgrundskunskap gör tyvärr inte dagsnyheterna mer begripliga eller njutbara: Att läsa nyhetstexter om hur USA tillsammans med Saudiarabien och andra GCC-länder bekämpar högerislamister i IS och samtidigt veta både hur USA agerat för och mot olika islamistiska rörelser tidigare och hur Saudiarabien agerar både inrikes-, regional- och globalpolitiskt är en obegriplig upplevelse. Skratta eller gråta? Dessa länder har beskrivits som stammar med flaggor och Saudiarabien som A house built on sand, (Helen Lackners bok om huset Saud, Saudiarabiens härskare).)) Ordet framtida i boken titel kunde kanske strukits, området är en krutdurk, även om den stora smällen ännu inte kommit.

Katarina Moberg

”Kubas imponerande insats mot ebola”

"”Den insats som utförs av detta lilla land och dess läkare sätter USAs bidrag i skamvrån.” Ledare i New York Times, 19 oktober 2014

Kuba har sänt över 400 läkare och sjuksköterskor till o mråden med ebolasmitta i Sierra Leone, Liberia och Guinea. USA har skickat 500 militärer…

Ship to Gaza seglar igen

"... Som tidigare meddelats har paraplyorganisationen Freedom Flotilla Coalition beslutat att utmana den olagligliga och inhumana blockaden genom att återigen segla en fartygskonvoj till Gazaremsan. Vid mötet i Göteborg beslutade därför vår förening att … delta i denna aktion. Liksom vid tidigare aktioner 2010, 2011 och 2012 så kommer föreningen att inköpa och utrusta ett fartyg för detta syfte. Målet är att segla till Gazaremsan under våren eller sommaren 2015" (ur pressmeddelande från Ship to Gaza)

Bra att Palestina erkänns, men vad händer med Västsahara?

2012 beslutade den svenska riksdagen att Sverige ska erkänna den västsahariska staten, men den dåvarande alliansregeringen verkställde inte detta beslut. Nu har vi en ny svensk regering.När kommer erkännandet av Västsahara? Läs mer: http://www.vastsahara.net

Här hittar du ett urval intressanta artiklar, debattinlägg och länkar till hemsidor med radikalt innehåll.

Systemkris för kapitalet?

Första delen av artikeln innehåller Andrew Klimans kritik av Jonathan Nitzans och Shimshon Bichlers artikel Systemic fear. I andra delen svarar de på kritiken.

Översikter

TCO:s Rio Ranking (samband mellan energi, miljö och klimat)

Radicalphilosophy.com
zcommunications (rekommenderas av John Pilger)

North American Congress on Latin America (nyheter, analys, debatt)

New Left review (sammanfattningar av artiklar i NLR)

Sceptical Science (granskar vetenskapligt klimatskeptikernas argumentering)

Tankeverket (brygga mellan politisk teori och praktik)

Colombia
Historisk vänsterseger i presidentvalet

2022.09.25 Presidentvalet i juni i år slutade i storseger för Gustavo Petro, f d borgmästare i Bogotá, och afro-colombianska Francia Márquez på vicepresidentposten.

De företräder vänster- och miljörörelsekollektivet Pacto Histórico och har sina rötter och sin bas framför allt i de missgynnade kustområdena och i storstäderna, skriver Ociel Alí, venezolansk sociolog och universitetslärare, i NACLA. Valdeltagandet, 58 procent, var rekordhögt, och högerkandidaten Rodolfo Hernández besegrades med en marginal på drygt 700.000 röster.

Ociel Ali tolkar det som en protest mot den etablerade makten från ursprungsbefolkningen och afro-colombianerna. Gustavo Petro och Francia Márquez tar över ett Colombia med en mångfald explosiva problem, som växande kokainproduktion och knarkhandel, ökande våld efter avmobilisering av gerillagrupper och paramilitärer plus gängkriminalitet. Emot sig har de också militär, kyrkor och massmedia.

Läs mer

B52:or över landet
Historielös invit av USA:s bombflyg

2022.09.14 Försvarsmakten har bjudit in B-52-bombplan från USA att flyga lågt över svenska städer och att fälla bomber över skjutfält. USA har inte varit sen att utnyttja den svenska Nato-ansökan. Besöket vittnar också om svensk historielöshet när det gäller dessa bombplan, skriver journalisten Eva Brita Järnefors, medlem i Kommentars redaktion.

Läs mer

Världens metallreserver – så mycket fattas
Avgrund mellan livsformen i väst och ett uthålligt energisystem

2022.08.29 Föreställningen att vi kommer att kunna leva på samma bekväma och slösaktiga sätt som hittills – fast med sol-, vind-, våg- och vattenkraft, och geotermisk värme och biobränsle som ersättning för fossil energi – saknar grund. De metaller som behövs för en omställning finns inte i tillräcklig mängd.

Forskaren Simon Michaux vid Finska Geologiska Forskningscentralen har beräknat den metallåtgång som krävs för att bygga de anläggningar som tänks ersätta dagens fossila energi och den fordonsflotta som ska ersätta den nuvarande fossilbränsledrivna. Han har också ställt samman kända globala mineralreserver, vilka bestämmer vad som är möjligt att utvinna i metallväg. En avgrund visar sig mellan vad som skulle krävas och vad som står till buds. Siffrorna över hur lite reserverna täcker behovet av kritiska metaller är mer än talande: behovet av koppar täcks till 20 procent, av nickel och litium till 10 procent, kobolt, grafit och vanadium till mellan tre och fyra procent.

Rönen presenteras översiktligt i CounterPunch av miljöskribenten Robert Hunzicker. Michaux drygt timslånga webbinarium i ämnet den 19 augusti finns där i en länk till youtube.

Vad som ska ersättas beskriver Michaux så här (vår översättning): ”Rådande tänkesätt är att europeisk affärsverksamhet kommer att ersätta ett komplext industriellt försörjningssystem som det tog mer än ett århundrade att bygga. Systemet byggdes med hjälp av den energitätaste bränslekällan världen någonsin känt till (olja), i billiga, rikliga mängder, med lätt tillgänglig kredit och [för periodens behov] obegränsade mineralresurser”.

Men omställningen från detta kol- och kolväteslukande system ”hoppas man lyckas med i en tid av förhållandevis dyr energi, ett skört skuldtyngt finanssystem … otillräckligt med mineraler och en rekordstor befolkning som lever i en alltmer försämrad livsmiljö.”

En hållbar ekonomi låter sig alltså endast etableras på en betydligt mindre extravagant nivå än den vi i väst tagit för given.

Reaktorsäkerhet i fara
Krig om kontrollen av kärnkraften i Ukraina

2022.08.27 Redan i början av kriget ockuperade Ryssland det ukrainska kärnkraftverket Zaporizjzja, byggt enligt sovjetisk modell. Strider mellan Ryssland och Ukraina i området hotar verkets säkerhet. Under kriget har Ukraina undertecknat avtal om nya reaktorer från USA samt bränsle från Sverige till landets övriga reaktorer. Fram träder en strid mellan öst och väst om kärnenergin.

Nya kärnkraftverk explosiv risk

Mitt under brinnande krig undertecknar Ukrainas statligt ägda Energoatom ett nytt avtal med USA-bolaget Westinghouse om att bygga kärnkraftverk i landet. Westinghouse har redan ett kontrakt om att färdigställa två reaktorer vid kärnkraftverket Chmelnytskyj i västra Ukraina, vilka Ryssland hade kontrakt på tidigare. Chmelnytskyj ligger i västra Ukraina mellan Kiev och Lviv.

”Som en god affärsgam, har Westinghouse plötsligt slagit sig ner i Ukraina för att fånga ett gyllene tillfälle”. Det skriver Linda Pentz Gunter, journalist i Maryland, USA och redaktör för Beyond Nuclear International, i CounterPunch.

Westinghouse förser redan nära hälften av Ukrainas kärnkraftverk med kärnbränsle. Totalt har landet fyra kärnkraftverk och 15 reaktorer. Och företaget planerar att utvidga åtagandet till samtliga kraftverk. ”Det galnaste av allt”, enligt Linda Pentz Gunter, är att Westinghouse planerar bygga nio nya AP1000 reaktorer i Ukraina.

Att just Westinghouse ger sig på detta projekt, förklarar hon med företagets ”bedrövlig meritlista”: Bolaget försattes i konkurs när det försökte bygga fyra av sina AP1000-reaktorer i South Carolina och Georgia. De två i South Carolina avbröts halvvägs, medan de två i Georgia befinner sig åratal efter tidsschemat med miljarder dollar över budget. Linda Pentz Gunter påminner om katastrofen i Tjernobyl i norra Ukraina 1986. Hon varnar för att en träff av en missil mot en av reaktorerna eller en annan typ av olycka under pågående krig kan leda till en betydligt större katastrof.

Läs mer

Bränslet kommer från dotterbolag i Sverige

Bränslet till reaktorerna i Ukraina kom ursprungligen från Ryssland, men numera till stor del från Westinghouse dotterbolag i Sverige, Westinghouse Electric Sweden med huvudkontor i Västerås. Sedan 2018 ägs Westinghouse Electric Company av det kanadensiska bolaget Brookfield Business Partners L.P.

Läs mer: Wikipedia: Westinghouse Läs mer: Wikipedia: Kärnkaraft i Ukraina

Ryssland och Ukraina i strid om jättekärnkraftverk

Kärnkraftverket Zaporizjzja i sydöstra Ukraina vid floden Dnepr har varit ockuperat av ryska styrkor sedan krigets början. Anläggningen är med sina sex reaktorer störst i Europa och är byggd enligt den sovjetiska designen VVER-1000. Ukrainsk personal driver fortfarande anläggningen. En stor del av regionen Zaporizjzja kontrolleras i dag av Ryssland.

Kärnkraftverket har under sommaren beskjutits med tungt artilleri och båda sidor i kriget anklagar varandra för angreppen. Den internationella kärnkraftsmyndigheten, IAEA, vill inspektera anläggningen men har mött motstånd från båda parter. Både IAEA och FN har framfört sin oro för att någon av reaktorerna ska skadas vilket kan leda till en allvarlig kärnenergiolycka.

Läs mer: Dealing with Russian contempt for the IAEA in Ukraine

Geopolitik
Latinamerika behöver en ny världsordning

2022.07.18 Latinamerika vill inte bli indraget i det nya kalla krig som tar form i bakgrunden kring Ukraina-konflikten, som följd av västs satsning på att bromsa Kinas utveckling, bryta Kinas band med Ryssland och dess strategiska partnerskap med hela det globala syd. I mars manade två ledande generaler USA-senaten att försöka stoppa ett växande ryskt och kinesiskt inflytande i Afrika och Latinamerika, skriver Marco Fernandes, samhällsforskare vid Tricontinental: Institute for Social Research, i nättidningen CounterPunch.

Latinamerika har genomlevt årtionden av militärdiktaturer och svångremspolitik som haft ”kommunisthotet” som förevändning. Tiotusentals människor har mist livet, fängslats, torterats och tvingats i exil i kampen för nationell överhöghet. En rad länder, bland andra Venezuela, Brasilien och Kuba, har under årens lopp bildat regionala gemenskaper med målet att öka handel och politisk integration i Latinamerika. Washington har svarat med att försöka splittra dessa organisationer och störta regeringarna i många av medlemsländerna. På senare år har en rad progressiva regeringar kommit till makten i Latinamerika, regional integration är åter på tapeten, och tanken på att blåsa nytt liv i den 60 år gamla alliansfria rörelsen har vunnit genklang i många kretsar.

Läs mer

Världens mat
Putins invasion orsakade inte matkrisen; det gjorde kapitalismen

2022.07.09 Många konsumenters föreställning – liksom närsynta mediers – är att kriget i Ukraina driver upp priset inte bara på drivmedel utan också på livsmedel. Men kriget har bara marginell inverkan på livsmedelsbristen i en värld med 811 miljoner människor som går till sängs hungriga varje kväll.

I stora drag beror tillgången (läs bristen) på livsmedel på hur den odlingsbara marken i världen ägs, förvaltas och används; av vem eller vilka och på vad sätt. Adele Walton, disputerad i utvecklingsfrågor från Sussex University, skriver på openDemocracy.net att ”klimatförändring och kapitalism är de viktigaste drivkrafterna bakom denna nödsituation i fråga om födoämnen”. Hon ger exempel från Zambia och Kenya.

Den palenstinsk-jordanske serietecknaren Emad Hajjaj instämmer (bilden ovan). En annan ytterst talande bild av den kapitalistiska misshushållningen med odlingsbar mark – i realiteten endast en tredjedel av planetens landyta – finns i en fortfarande aktuell artikel av Hannah Ritchie, forskningschef på Our World in Data (återges här). Av denna tredjedel används 77 procent för produktion av kött – antingen för bete eller för odling av djurfoder – medan 23 procent återstår för odling av vegetabilier: färskvaror och spannmål. Markens latenta förmåga att bota hungern framgår av att det ändå är odlingen på de 23 procenten som ger de största tillskotten av proteiner och energi (kalorier).

Fördelningen 77-23 är, vilket knappast förvånar, praktiskt taget densamma som för markens användning i relation till befolkningen i världen: ”Industriellt lantbruk använder 75 procent av tillgänglig jord- och lantbruksmark för att producera mat till knappt 30 procent av världens befolkning. Småböndernas produktion, på de resterande 25 procenten, föder över 70 procent”. (Kommentar 2018.01.27).

Läs mer

Turkiet
När Nato och västmakterna blåser till strid duger alla despoter som allierade

2022.07.01 Turkiet spelar ett högt spel för att dra nytta av såväl USAs behov av stöd mot Ryssland som Natos (USAs) önskan att få Sverige och Finland som medlemmar – och kurderna betalar priset. Den turkiske presidenten Erdogan talar nu öppet om upptrappade attacker mot kurdiska områdena i norra Syrien för att skapa en ”säkerhetszon” söder om den turkiska gränsen mot Syrien. Kurdernas avgörande insats för att slå ner IS tycks mer eller mindre glömd.

Invånarna i de kurdkontrollerade samhällen som vuxit fram som ett resultat av resningen mot Assads regim 2011 och segern över IS hotas nu av utplåning. Turkiets attacker har inneburit och kommer att innebära ett lika svårt lidande för civilbefolkningen som andra krig, bland dem Rysslands angreppskrig på Ukraina.

Patrick Cockburn skriver om hotet mot kurderna i artikeln Turkey’s Assault on Syrian Kurds: a Secondary Crisis of the Ukraine War på CounterPunch och om hur försök att påpeka att det finns fler krig och krigsbrott än Rysslands i Ukraina av vissa avfärdas som en ursäkt för Rysslands brott. Att låtsas att den ryska militären har monopol på kriminell brutalitet är för Patrick Cockburn tvärtom att nedvärdera anklagelserna mot dem. Och att beskylla den som nämner grymheter i Jemen, Kashmir, Palestina eller Turkiet i samma andetag som mord och förstörelse i Ukraina för så kallad “what about-ism” avslöjar enligt Patrick Cockburn ”hycklaren och propagandisten som delar upp världen i fientliga svarta hattar och vänliga vita hattar”. Han påminner om att regeringar och deras hejarklackar alltid gjort så i tider av konflikt och nämner hur såväl apartheids Sydafrika som Francos fascistiska Spanien sågs som anhängare av den "fria världen" under det kalla kriget mot Sovjetunionen.

Nu händer samma sak igen med utbrottet av Ukrainakriget och det är inte bara Erdogan som odlas som en uppskattad allierad. President Biden som för ett år sedan beskrev Saudiarabien som "en paria" gör nu allt han kan för att komma överens med kronprins Mohammed bin Salman och få ner oljepriserna. Kronprinsens ansvar för kriget i Jemen och styckningen av den regimkritiska journalisten Jamal Khashoggi är glömd. Även Erdogan, som var den som med sin effektiva avlyssning avslöjade händelsen, gör nu allt han kan för att återupprätta Turkiets förbindelser med Saudiarabien.

Patrick Cockburn: ”Gårdagens paria är dagens allierade, men eländet för kurdiska flyktingar som inom en snar framtid drivits bort från sina hem för alltid kommer inte att skilja sig mycket från desperata ukrainare på flykt från ryska granater i Donbas.” Läs mer

Sverige och Finland offrar kurderna för att få vara med i Nato

På samma sätt hotas kurdiska intressen av Turkiets krav inför Sveriges Natoansökan. Den 28 juni skrevs ett avtal som gjorde att Turkiet ”tillåter” att Sverige och Finland bjuds in i Natogemenskapen.

Den svenska regeringens fotbyte i Natofrågan var snabbt och överrumplande, men några röster som varnade för vad det skulle kunna kosta, bland annat just i samröre med Turkiet, hann höjas före den formella ansökan. Natomotståndare talade också om risken med att stå under militärpolitisk ledning av en stormakt med USAs historia när det gäller militära ingripanden mot mindre starka stater. Den massmediala täckningen har dock varit mycket ensidig och först 15 maj ställde SVTs Anna Hedenmo i Agenda en fråga till Sveriges statsministern Magdalena Andersson om den roll Natos ledning spelar för det svenska Natomotståndet: ”Många Natomotståndare menar att USA visat liknande brutalitet som Ryssland i en rad krig tidigare, till exempel i Irak, med enormt många civila dödsoffer och att det vore ett stort misstag att tillhöra samma försvarsallians som just USA. Vad svarar du på det?”

I ett kort ögonblick såg den välorienterade och välformulerade Magdalena Andersson ställd ut och svarade sedan: ”Jag delar ju inte den bedömningen.” SVT ställde inga följdfrågor. Tittarna lämnas att själva gissa om statsministern menar att USA inte ”visat liknande brutalitet” eller att det ändå inte är ett ”misstag att tillhöra samma försvarsallians”.

Svenska Freds- och skiljedomsföreniingen, som oftast suttit som ensam motståndare till ett svenskt Natomedlemskap i svensk media, har publicerat en kommentar till avtalet 28 juni.

Chomsky-intervju
Ukrainas framtid räddas bäst med diplomati

2022.07.01 Rysslands krig mot Ukraina är en kriminell invasion och en idiotisk handling, en gåva från Putin till USA, som ju hett önskar knyta Europa till sig - i stället för att se ett Europa utanför stormakternas allianser. Det säger vänsterns nestor, professor Noam Chomsky, i en uppmärksammad intervju.

Han konstaterar att Putin har gett "Europa på ett silverfat" till USA. Kriget är också en gåva till fossilindustrin och det militärindustriella komplexet. De har fått "go ahead" att öka sin produktion som hotar att förstöra vår civilisation. Väst har dock en skuld när det gäller de många steg som lett fram till dagens situation, bl a nämner han det "otvetydiga" löftet från USA och Nato till Gorbachev att om han tillät ett enat Tysklands att gå med i Nato skulle alliansen inte expandera närmare Ryssland. Detta löfte bröts 1997 när nya länder anslöts. Inflytelserika amerikanska företrädare varnade då starkt för vad en utvidgning skulle kunna medföra. Det råder ingen tvekan om att det fanns ett sådant löfte, enligt Chomsky. (Se även NATO Expansion: What Gorbachev Heard)

Ett annat steg var Natos stöd till serberna - Rysslands allierade under Balkankrigen - för att öka USA:s inflytande. Vad gäller Finland och Sveriges anslutning till Nato - som han beklagar - påtalar han paradoxen att Ryssland å ena sidan framställs som inkompetent, korrupt och svagt i kriget mot Ukraina, å andra sidan som ett hot mot Finland och Sverige. Det senare stämmer inte.

Buffertzoner mellan stormakter har ett värde, anser han. Allra bäst vore dock ett Europa utanför militärallianser, något som president Macron är en av få förespråkare för. Vad gäller det faktum att en stor del av länderna i syd inte sluter upp kring Nato gällande Ukraina konstaterar han: Övriga världen avskyr också Rysslands krig. Men mot bakgrund av USA:s och Natos meritlista verkar få tycka att invasionen är något nytt.

Chomsky förordar utökade diplomatiska insatser för att komma fram till en lösning: -Vi vet hur krig slutar. Antingen med att det ena landet förgör det andra, eller med förhandlingar. Ryssland är för mäktigt för att kunna förgöras av Ukraina. Hellre mer av diplomatiska ansträngningar än att vi slåss till den siste ukrainaren. Se och lyssna på intervjun.

Latinamerika
På väg mot seger i kampen för rätten till abort

2022.06.27 Argentina, Colombia och Mexiko har legaliserat eller avkriminaliserat aborter. Kan Chile stå på tur nu?, undrar Diana Cariboni, NACLAs Latinamerika-redaktör.

Efter en kampanj där över 120 aktivistgrupper deltagit har nyligen det ultrakonservativa Colombias författningsdomstol backat och avkriminaliserat aborter fram till vecka 24. I Argentina ledde en tio år lång kamp år 2020 till en lag som tillåter abort fram till vecka 14.

Förra året beslöt Mexikos högsta domstol att kriminalisering av abort var författningsstridig och att ingen kvinna bör få fängelsestraff för att ha avslutat ett havandeskap. Abort fram till vecka 12 blev laglig i Uruguay år 2012. Utkastet till ny författning i Chile omfattar rätten till abort, efter att ha varit nära nog totalförbjuden sedan Pinochet-diktaturen. Dock är verkligheten ännu grym för miljontals kvinnor. All abort är kriminaliserad i Dominikanska Republiken, El Salvador, Haiti, Honduras, Nicaragua och Surinam.

Läs mer

USA i Afrika
Soldater sänds åter till Somalia

2022.06.22 Den 16 maj, bara någon månad efter USAs brådstörtade uttåg ur Afghanistan, tillkännagav president Biden att marktrupper åter ska sändas till Somalia och inrätta en ”varaktig närvaro”, skriver Elisabeth Schmidt, professor emerita i historia vid Loyola-universitetet, Maryland, i New Left Review. Tanken är att omkring 500 USA-soldater ska hjälpa den somaliska krigsmakten att ta livet av ett dussin extremistledare som anses vara ett direkt hot mot USA och dess intressen i ett av världens mest korrumperade länder.

Somalia är ett utmärkt exempel på hur USA-militär konsekvent har stöttat förtryckarregimer och underblåst lokala konflikter i Afrika. Under det kalla kriget var den despotiske presidenten Siad Barre USAs bundsförvant så länge man hade nytta av honom i kampen mot den dåvarande marxistiska regeringen i Etiopien.

I början av 90-talet intervenerade USA med stöd av FN ett flertal gånger, och många somalier dödades i flyganfall och markstrider. I dagsläget har terroriströrelsen al-Shabaab kontroll över stora delar av centrala och södra Somalia. Den sittande regeringen klarar inte att leverera grundläggande samhällsservice i övriga områden, det finns ingen enhetlig armé och såväl säkerhetsstyrkorna som regeringen styrs av klanbaserade falanger som ägnar sig åt att bekämpa varandra.

Läs mer

Klimat – olja och gas
Business as usual både för oljebolag och oljans ägarländer

2022.06.21 Allt högre nivåer av växthusgaser i atmosfären registreras och såväl annalkande El Niño-fas i Stilla havet som ökande solfläcksaktivitet driver på atmosfärens uppvärmning (arctic-news.blogspot.com, Juni 5). Samtidigt planerar och förbereder de stora oljekoncernerna gigantiska nya utvinningsprojekt.

Miljöjournalister på brittiska Guardian har under fem månader och med hjälp av ”ledande tankesmedjor, analytiker och akademiker runtom i världen” kartlagt bolagens expansionsplaner för olja och gas. Undersökningen visar var den verkliga makten över planetens framtid ligger för närvarande. Inget pekar på att bolagen tvingas avstå från den planerade verksamheten.

Läs mer

Afghanistan - tre artiklar
Sanktioner - att svälta ut ett folk

2022.06.20 ”När USA den 11 februari stal sju miljarder dollar från Afghanistan, var det ”ett rån”, som ”troligen dömer flera miljoner afghaner till svält”. Det skriver Eve Ottenberg, författare och journalist i Maryland, USA, i counterpunch.org.

President Bidens administration frös alltså Afghanistans valutareserv. Hans undanflykt för denna ”uppenbara stöld av afghanska fondpengar”, skriver Ottenberg, var att pengarna skulle användas som kompensation till offren för 9/11-flygattackerna i New York och Washington. Hon påpekar att ”den afghanska regeringen inte dödade deras älskade anhöriga”. Och går vi tillbaka till 2001 ”erbjöd talibanerna att skicka de skyldiga till Washington”. USA vägrade ta emot erbjudandet och invaderade i stället Afghanistan.

Drygt 23 miljoner afghaner står inför akut svält, enligt Unicef. De stulna pengarna behövs framför allt för import av mat. Under USA:s 20-åriga ockupation av Afghanistan har landet blivit beroende av ett stort inflöde av utländsk humanitär hjälp som nu har upphört.

Den afghanska svälten har en skyldig: ”USA:s beslut att stoppa hjälpen till landet och frysa den afghanska regeringens fonder”, skriver Ottenberg, och tillägger: ”Så fungerar imperiet. Det är den värsta förloraren på jorden. Besegrat, fordrar det en ytterst plågsam hämnd.”

Hur Afghanistan blev Natos krig

2022.06.20 Redan 2003, två år efter att USA invaderat Afghanistan, övertog Nato ledningen över de militära operationerna i landet. Den svenska regeringen fick tidigt en förfrågan om att skicka en specialstyrka till Afghanistan – utan att ha ett formellt Nato-medlemskap och den stannade kvar till krigets slut.

Journalisten Gareth Porter, specialist på USA:s säkerhetspolitik, undersökte 2011 Natos roll i kriget. Natoländernas förklaring till att de engagerade sig var att ”kriget mot afghanska upprorsmän är avgörande för alla länders säkerhet som har trupper där”. I själva verket, skriver Gareth Porter, fick Nato en central roll i Afghanistan på grund av amerikanska tjänstemäns inflytande över alliansen. President George W. Bushs administration ville använda sina militära styrkor till att behålla kontrollen över Irak. Natos ledning behövde en uppgift för att kunna visa sin relevans efter Sovjetunionens kollaps och upplösningen av Warsawapakten. Det erkände general James Jones, Natos högste operative militäre befälhavare över de allierade styrkorna i Europa, i en intervju 2005 med American Forces Press Service. ”Nato befann sig i ett slags limbo”, sa han.

James Jones sporrade Natos medlemsländer att sända trupper till Afghanistan och att utvidga de militära operationerna från i första hand norra delen av landet till den västra. Han fick gehör från både Nato-länder och Natos tjänstemän, men befolkningen i respektive Natoland var starkt emot en militär inblandning i Afghanistan. Nato gick 2006 med på att även ta befäl över södra delen av landet där USA:s trupper var koncentrerade.

Men konflikter uppstod genast mellan USA och Nato-medlemmar. Storbritannien, Tyskland, Kanada och Nederländerna hade sålt in uppdraget för sina befolkningar som ”fredsbevarande” eller ”återuppbyggande”. Inte som antigerillakrig, vilket det framför allt handlade om. Flera Nato-länder lämnade därför Afghanistan eller minskade sitt militära deltagande.

I Afghanistan var general Karl Eikenberry befälhavare över de amerikanska trupperna. Inför kongressen i Washington 2007 erkände han att politiken med att lämna över Afghanistan till Nato snarare handlade om Natos framtid än om Afghanistans.

Afghanistanrapporten - Craig Whitlock berättar om misstagen som skulle döljas

2022.06.20 Kriget i Afghanistan (2001–2022) blev USA:s hittills längsta krig. Det har förts av tre presidenter, Bush, Obama och Trump. Ett krig som skördat ofattbart många människoliv: fler än 46 000 civila afghaner och fler än 69 000 afghanska militärer och poliser, fler än 7 000 US-amerikaner och allierade trupper (däribland svenska soldater) samt entreprenörer.

Craig Whitlock, reporter på The Washington Post, har i boken The Afghanistan Papers: A Secret History of the War, granskat alla officiella uttalanden om hur framgångsrik krigföringen och förändringarna i landet varit. Han har fått tips om intervjumaterial med militärer i tjänst i Afghanistan, grävt i arkiv och gått igenom det omfattande material om kriget som Chelsea Manning 2010 avslöjade via WikiLeaks. Charlie Savage, journalist på New York Times, skriver i The Nation om boken. Han jämför Whitlocks arbete med Daniel Ellsbergs Pentagonrapporten, som avslöjade USA-regeringens hemligheter om kriget i Vietnam. Omvärlden skulle då som nu hållas ovetande om de många misslyckandena.

President Bush avsikt från början var att förfölja och bekämpa Al Qaeda i Afghanistan som hämnd för attentaten 2001 mot World Trade Center i New York och Pentagon i Washington. När jakten på Al Qaeda tog längre tid än planerat utvidgades syftet till att förändra Afghanistan till en modern stat. Efterkloka tjänstemän säger flera år senare att ”USA invaderade utan någon verklig idé om vad man ville uppnå”. Först 2011 kunde Obama-administrationen hitta bin Laden i Pakistan och döda honom. Under tiden flyttade överlevande Al Qaeda-medlemmar till andra länder, skriver Whitlocks, vilket innebar att den huvudsakliga fienden blev talibanerna och andra regionala motståndsmän som inte deltagit i attentaten i USA.

En rad andra misstag tas upp i Afghanistanrapporten. Todd Greentree, en officer som tjänstgjort många år i Afghanistan, berättar om talibanerna: ”Vår envishet att jaga dem som om de vore kriminella, i stället för att bara konstatera vem som förlorat en strid, provocerade mer än något annat fram ett ökat motstånd.” Ett annat misstag, som Richard Boucher, en tidigare talesperson för utrikesdepartementet, tar upp var att tvinga afghanerna att skapa en regering enligt amerikansk modell med all makt i händerna på en person, en president. En struktur som inte fungerade i ett samhälle uppbyggt av klaner. Både USA och dess allierade inom Nato hade svårt att förstå sig på afghansk historia och samhälle.

Shireen Abu Akleh 1971–2022
Israel försöker tysta motståndets röst

2022.05.27 Shireen Abu Akleh är död. Hon sköts i glipan mellan hjälm och pressmärkt säkerhetsväst när hon bevakade den israeliska ockupationsmaktens räder mot flyktinglägret i Jenin. Klockan 06.13 skrev hon till Al Jazeeras redaktion: ”Ockupationsstyrkor stormar Jenin och belägrar ett hus (….) jag skickar nyheter så fort bilden blir klar.” Sedan blev hon själv nyheten.

I slutet av april anmälde Internationella journalistfederationen, IFJ, Israels attacker mot journalister till Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Ett par veckor senare sköts Shireen Abu Akleh till döds och hennes namn läggs nu till denna anmälan. IFJ håller den israeliska armén ansvarig och fördömer starkt vad de ser som ett målinriktat dödande av en palestinsk journalist. De får stöd av utredningar från både den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem och den journalistiska grävsajten Bellingcat. Israelisk militär har tvingats backa från sitt ursprungliga försök att beskylla palestinier för dådet.

Läs mer

Underkastelse
Stöd för USA har alltid varit villkor för medlemskap i Nato

2022.05.24 Varje medlem måste underkasta sig USA:s dominans. Detta - inte demokrati - är nyckelkriteriet för medlemskap i Nato, skriver Nick Clark, journalist på Socialist Worker i en genomgång av Natos historia. Organisationen syftar till att upprätthålla "fria marknader" uppbyggda kring amerikanska affärsintressen. Nato bevisade redan från starten att demokrati inte var ett villkor för medlemskap när man släppte in dåvarande diktaturen Portugal, konstaterar Nick Clark. Nato finansierade även hemliga arméer i många medlemsstater mellan 1949-1990. Dessa sk Gladio-nätverk skulle slåss mot ryssarna efter en eventuell invasion men hade också förbindelse med yttersta högern och attackerade vänsterkrafter. Fransmännens krig i Indokina kom via Nato att i praktiken finansieras av USA.

När Natos ursprungliga skäl för sin existens - skydd mot Sovjetunionen - upphörde att existera uppfann Nato sig själv på nytt. Nu genom yttre interventioner, bl a bombningar på Balkan. De flesta var riktade mot serberna - inte för att de var värre än någon annan grupp, utan för att allians med deras fiender var bästa sättet att stärka USA:s inflytande.

Vidgat amerikanskt inflytande är syftet även idag när Nato framställs som demokratins och frihetens försvarare i en fientlig omvärld. Nu senast av vår socialdemokratiska statsminister Magdalena Andersson på besök hos president Joe Biden.

Läs mer

USA
Bernie Sanders: De rikaste är rikare än någonsin

2022.05.19 Över 900 000 människor har dött i covid i USA, skolundervisningen har tagit stryk och psykisk ohälsa, narkotikaberoende och våld mot kvinnor tilltar, men storbolagens vinster är större än någonsin. Det påtalade den demokratiske senatorn Bernie Sanders i ett anförande inför senaten den 17 februari i år, publicerat i nättidningen Counterpunch. De fyra största oljebolagens vinster uppgick till inte mindre än 25 miljarder dollar under ett enda kvartal. Livsmedelskedjan Kroger kammade hem en vinst på 4 miljarder dollar under 2021, och deras VD fick en löneförhöjning på 296 procent. Även miljardärernas tillgångar är procentuellt större än någonsin, 1 procent av folket äger nu mera än de 92 procent som äger minst, och de riktigt rika lever i genomsnitt 15 år längre än de fattigaste.

Samtidigt lever 40 miljoner människor i fattigdom och i dessa dagar är nära 600 000 människor hemlösa. Den genomsnittlige arbetaren tjänar 42 dollar mindre i veckan än för 49 år sedan. En förändring är av nöden, sade Bernie Sanders och föreslog att republikaner och demokrater tillsammans röstar för att de rikaste börjar betala sin rättmätiga andel av skatterna.

Läs mer

I en annan artikel i Counterpunch noterar Ramzy Baroud, ansvarig utgivare för The Palestine Chronicle, att 20 procent av tillfrågade arbetare i en NBC-enkät svarat att de inte hade råd att äta sig mätta och att barnfattigdomen i USA ligger på 17 procent, en av i-världens högsta siffror. I januari hade konsumentprisindex stigit med 7,5 procent sedan samma månad förra året, den snabbaste ökningen sedan 1982. Från sådana svåra frågor avleder Biden-administrationen uppmärksamheten med hjälp av utrikespolitik, t ex det ”kinesiska hotet”, eller Trump-spöket. I en enkät i februari fick administrationen underkänt av hela 56 procent av de tillfrågade.

Läs mer

Recension
Jordklotet klarar inte kapitalismen

2022.05.03 Kajsa Ekis Ekmans röst i debatten är omistlig. Inte för att hon alltid har rätt - det har inte nån - men för att hennes skarpa penna, radikala hållning och djupa kunskaper är något vi behöver mycket mer av. Det märks inte minst i dessa dagar när en beredskapsanda som följd av Rysslands krig mot Ukraina genomsyrar medierna, en anda som i fallet Dagens ETC medfört att Kajsa Ekis sparkades.

Här väljer vi att publicera hennes recension av ”Jorden – vår planets historia och framtid” av klimatforskaren Johan Rockström tillsammans med kollegan Owen Gaffney i Aftonbladet. Hon framhäver författarnas varning att vi har släppt ut så mycket koldioxid att kurvan liknar ett hjärtstillestånd, men också deras optimistiska syn, bland annat grundad på att jorden klarar av att mätta en befolkning på 11 miljarder människor och att fattigdomen har avstannat på grund av lägre befolkningstillväxt och bättre sjukvård. Men då måste det system där vinsten är överordnad allt upphöra nu, menar författarna.

Läs mer

Dubbelmoral om krig
Svenska medier och politiker megafoner åt amerikanska hökar

2022.05.03 Rysslands krig mot Ukraina är vettvilligt och fruktansvärt, skriver Frida Stranne, doktor i freds- och utvecklingsforskning och forskare vid Svenska institutet för Nordamerikastudier, i Aftonbladet. Samtidigt noterar hon hur svenska medier och politiker tycks ha blivit megafoner åt de mest inflytelserika amerikanska hökarna, och deras världsbild får stå i det närmaste oemotsagd. Krigsbrott och militära handlingar i olika krig bedömer man med olika måttstockar, och sådant som kallas krigsbrott i andra krig kallas ”indirekta skador” i USAs. Och i utbyte mot att Saudiarabien ska sälja mer och billigare olja till USA ger USA saudierna tillgång till nya vapen som de ska använda i Jemen där redan 400 000 människor dött – i ett krig som Washington dessutom kunnat stoppa i går, påpekar Frida Stranne.

Men liksom Kajsa Ekis Ekman har också Frida Stranne anklagats för att gå Rysslands ärenden med denna artikel.

Läs mer

USA
Bara en ekonomisk kollaps skulle krympa militärbudgeten

2022.05.01 Även om president Putin mot förmodan skulle tappa kontrollen över makten och försöka normalisera relationerna med Väst, och Kina skulle sträva efter ekonomisk makt istället för att försöka bli en militariserad supermakt, är det föga troligt att USA skulle krympa sin militärbudget, skriver den pensionerade överstelöjtnanten och professorn i historia William Astore i nättidningen Counterpunch.

Eftersom USAs regering ser hela jordklotet som sin intressesfär, kommer Pentagon alltid att hänvisa till något slags hot, en ”obalanserad” Kim Jong-Un i Nordkorea, Irans påstådda strävan efter att tillverka kärnvapen eller ett nystartat krig mot terrorismen. Det är det militärindustriella komplexets intressen som bestämmer och som få presidenter vågar utmana. Nu ”moderniseras” kärnvapenarsenalen, vilket kommer att kosta nära 2 biljoner dollar de närmaste årtiondena, och Biden-administrationens budgetförslag för Pentagon till nästa år ligger på inte mindre än 813 miljarder dollar. Det enda som skulle kunna krympa militärbudgeten vore en fullständig ekonomisk kollaps i USA, vilket vore en Pyrrhus-seger för landets folk.

Läs mer

Ryssland - Ukraina - Nato
Läs analyserna om bakgrunden till Rysslands krig i Ukraina

2022.03.04 Militärt våld som Ryssland visar mot Ukraina är en förlegad och barbarisk metod att lösa motsättningar med. Konfliktlösande samtal och förhandlingar, där parterna sätter sig in i motpartens önskemål, måste användas så långt möjligt vid konflikter mellan länder och folkgrupper. Ukrainas självbestämmande måste respekteras och våldsamheterna upphöra. Mycket skrivs nu om Ukraina. Vi vill här lyfta fram artiklar som ger fler perspektiv än den gängse mediabilden.

Medier i USA ställer i dag frågan om Natos roll för att elda på det nya kalla kriget.

Hur hamnade världen i detta läge? Den frågan ställer sig den konservativa politikern Patrick Buchanan i artikeln: Did we provoke Putin´s war in Ukraine? "Betänk. Mellan 1989 och 1991 lät Gorbatjov Berlinmuren falla, Tyskland enades och Östeuropas "fångna stater" släpptes lösa. Sovjetunionen upplöstes i 15 oberoende nationer, kommunismen var inte längre statsideologi i Ryssland", skriver han och konstaterar: "Ryssland avblåste det kalla kriget. Men hur svarade Nato: Genom expansion.” Läs mer

En annan skribent som frågat sig vad som kunde gjorts annorlunda är Stephen M. Walt, professor i internationella relationer vid Harvard University, som den 19 januari skrev att det mest tragiska med Rysslands invasion är hur lätt den kunde ha undvikits. Läs mer

Även försvarsexperten och författaren Ted Galen Carpenter kommer till liknande slutsatser i sin artikel: ”Varningarna ignorerades.” Läs mer

President Putins krig går inte att vinna och han har satt sin politiska framtid på spel. Det skriver författaren Patrick Cockburn i en analys. Läs mer

Öppet brev och upprop
Finland och Sverige ska stå utanför Nato och föra en fredspolitik

2022.02.28 Fyra medlemmar i en svensk-finsk arbetsgrupp har tillsammans med 50 svenskar och 20 finländare den 23 februari 2022 publicerat ett öppet brev till medmänniskor i Finland och Sverige. De skriver: I brevet framför vi tio argument för att Finland och Sverige ska stå utanför NATO och föra en fredspolitik nu och i framtiden.

Bland de som undertecknat brevet finns Thage G. Peterson, tidigare talman i Sveriges Riksdag och statsråd i flera (s-)regeringar, KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Svenska kyrkan, Lotta Hedström, ekofeminist och tidigare språkrör i Miljöpartiet, Johan Ehrenberg, grundare av ETC och Ruben Östlund, filmregissör samt finska författaren Risto Isomäki, filosofen Thomas Wallgren, sociologiprofessorn Vesa Puuronen, bildkonstnären Marjatta Hanhijoki och journalisten och politikern Esko Seppänen.

Förslaget till detta öppna brev gjordes av Marko Ulvila från Finland under ett nordiskt möte anordnat av Folk och Fred, ett nytt svenskt fredsinitiativ. Han säger: "Vi upplevde att diskussionen om Nato och om Finlands och Sveriges anslutning till militäralliansen förs på alltför snäva och kortsynta grunder. När alliansfriheten, kärnvapennedrustningen och överföringen av offentliga pengar från militärutgifter till ekosocial omställning tillmäts den betydelse som de förtjänar, så är den bästa optionen för Finland och Sverige helt klart att hålla sig utanför NATO."

Brevet med de tio argumenten och de svenska underskrifterna är avsett för spridning via insändarspalter, webbplatser, e-postmeddelanden, flygblad osv. Brevet kan i fortsättningen läsas och även undertecknas av flera på denna nätadress.

Arbetsgruppens medlemmar: Tord Björk, Stockholm, tord.bjork@gmail.com, 072-215 16 90 Karin Utas Carlsson, Jonstorp, k.utas.carlsson@gmail.com, 076 030 86 00 Mikael Böök, Isnäs, mikaelbook@gmail.com, +358 44 551 1324 Kerstin Tuomala, Kolari, kerstintuomala@gmail.com, +358 40 730 3004.  Initiativtagare: Marko Ulvila, Tampere, marko.ulvila@kapsi.fi

Naturgaskriget i Europa
Liberaliserad elmarknad och USA:s politik driver fram prisökningarna

2022.02.23 Krisen i Europa med höga priser på gas och elektricitet visar på svårigheterna för EU att via naturgas från Ryssland, som övergångslösning, gå över till grön energi. USA utnyttjar också situationen till att föra ett naturgaskrig med hjälp av Nato och Ukraina. Det skriver Prabir Purkayastha i CounterPunch, i samarbete med Newsclick och Globetrotter.

EU-ländernas stora misstaget var att välja marknadspriser på den ryska gasen. Om de inte säkrar långsiktiga kontrakt tvingas de betala marknadspriser. Men EU tror starkt på marknadens magiska förmåga att lösa alla problem, skriver Prabir Purkayastha. Prissättning av energi kräver långsiktiga investeringar och stabila priser. Under de två senaste vintrarna i Europa har gaspriserna skjutit i höjden. När kylan slog till i Texas i februari 2021 visade det sig att marknadspriserna på gas steg så mycket att de fattiga tvingades stänga av sina element.

Hur kommer det sig att gaspriset kan påverka priset på el i EU? Gasen utgör ju bara cirka 20 procent av EU:s elproduktion. (Resten är fossil olja och kol, kärnkraft, vattenkraft samt sol- och vindenergi.) Även elmarknaden är liberaliserad. Därför hamnar både el och gas i de kraftledningsnät som energimarknadens auktioner råder över. Vid auktionerna budar privata elproducenter de priser och kvantiteter som de vill leverera till kraftledningsnät. Det sista budet blir prissättande för samtliga producenter. För tillfället är gasen en produkt på marginalen och bestämmer därför priset på elektriciteten i Europa.

Ryssland har både långtidskontrakt och korttidskontrakt för gasleveranser till EU. President Putin har gjort sig lustig över EU:s fascination för spotpriser och gaspriser och sagt att Ryssland är villigt att förse regionen med mera gas via långtidskontrakt. Om man väljer marknadsprissättning och spotpriser är priserna låga på sommaren, men skjuter lätt i höjden på vintern. EU kan inte begära att Ryssland ska ”kontrollera” marknadspriserna, skriver Purkayastha.

Den ryska gasen kommer via rör genom Ukraina och Polen samt via Nord Stream 1. Ryssland kan förse Europa med mer gas via Nord Stream 2. USA har länge pressat Tyskland att inte ge uppdrag åt Nord Stream 2. Ukrainakrisen innebär i dag att Tyskland skjuter upp Nord Stream 2. USA erbjuder lägligt EU att köpa deras gas, framställd via fracking, som är betydligt dyrare. Vad USA befarar är att Nord Stream 2 kan bidra till att skapa en gemensam storeuropeisk marknad som knyter samman Asien och Europa. Natos roll är därför att förhindra Ryssland från att bli viktigt för Europa.

Nazism i Ukraina nu och då
Nynazistiska bataljonen Azov ingår i landets styrkor

2022.02.22 ”Allas blickar riktas nu mot Ukraina, men den farligaste spelpjäsen struntar man i”, skriver författaren Luke Beime, från Irland men bosatt i Kanada.

I Ukraina bildades 2014 en militär styrka kallad Azov-bataljonen med syftet att bekämpa ryska separatister. Ursprungligen var Azov en specialstyrka inom polisen. Även som bataljon fick Azov ingå i ukrainska regeringens militära styrkor.

Azovs ideologiska tillhörighet är ingen hemlighet. Medlemmarna bär uniformer med SS-symboler och märken som hyllar nazismen. De nynazistiska krafterna verkar fritt i Ukraina, vilket inte är tillåtet i andra europeiska länder.

Under förintelsen dödade nazisterna och deras samarbetsmän i Ukraina 1,2 miljoner judar. En förklaring till att Tyskland i dag inte är villigt att sända vapen till Ukraina.

Azov-bataljonen har fått stöd och träning av Kanada och USA. Militära företrädare från Kanada kom 2018 för att speciellt besöka denna bataljon. USA har också bistått bataljonen och 2015 tog Pentagon bort en paragraf som hade kunnat hindra militärt stöd till Azov.

”För tillfället understödjer Nato en återuppvaknande nazism i Ukraina i syfte att uppnå en starkare position i kampen mot Ryssland. För detta finns ingen ursäkt. I skuggan av förintelsen, bör minsta fladder av nazism mötas med motstånd”, avslutar Luke Beime.

Läs mer: i Counterpunch The Resurgence of Nazism in Ukraine. i Jacobine The CIA May Be Breeding Nazi Terror in Ukraine

När judarna i Kiev sköts ihjäl - film om Babi Jar

2022.02.22 I september 1941 föste tyska nazister samman staden Kievs judar till ravinen Babi Jar och avrättade dem där. Ukrainsk polis hjälpte till. Män, kvinnor och barn föll eller slängdes ner i ravinen. 33 771 människor miste livet. Kropparna brändes och skottades över.

Filmaren Sergei Loznitsa från Ukraina har sammanställt dokumentära filmbilder från Ryssland och Tyskland till filmen ”Babi Yar. Context”. Filmen visar Tysklands inmarsch i landet, med bondgårdar som bränns ner, judar som förföljs och hyllningar till det nazistiska styret fram till den ryska befrielsen av landet. En tribunal om Babi Jar hålls. Tyska militärer förhörs och överlevande vittnar. Filmen visades på Stockholm International Film Festival i november 2021. På Youtube ligger flera klipp ur filmen. I länken här vittnar en kvinna om vad som hände vid Babi Jar. Hon överlevde genom att själv slänga sig ner i ravinen och spela död.

Ögonvittnesskildring versus media
Etiopien, reportage inifrån

2022.02.16 – Verkligheten vi såg på plats skiljer sig från den mediebild vi sett, säger Donald Boström som tillsammans med Jonas Borg rapporterar inifrån Etiopien för den svenska nätsidan Blankspot.

Han berättar om ett extremt våld, massakrer och barnsoldater, svårt lidande och krigsbrott, men också om ett visst hopp om fred. Rapporteringen består av tre filmer och ett samtal i Blankspots redaktionspodd. Reportagen finns också på Blankspots youtubekanal.

Latinamerika fortsätter vänsterut
Honduras får sin första kvinnliga president

2022.02.15 De folkliga protesterna i Latinamerika har lett till flera valsegrar för vänstern. I somras vanns presidentvalet i Peru av den unge landsbygdsläraren Pedro Castillo, som har satt som mål att införa en ny grundlag som ska garantera allas rätt till hälsa, utbildning, mat och bostad, och han vill också stänga USAs militärbaser i landet. Den 36-årige f d studentledaren Gabriel Boric vann presidentvalet i Chile i december med 55,87 procent över högerkandidaten José Antonio Kast. Han har bland annat föresatt sig att inkludera kvinnor, hbtq-personer och sociala rörelser i sin administration.

Nu senast tillträdde vänsterkandidaten Xiomara Castro Sarmiento Zelaya presidentposten i Honduras den 27 januari som landets första kvinnliga president, och därmed sattes punkt för årtionden av militärt styre, korruption och aggressiv nyliberalism, skriver universitetsläraren Suyapa Portillo Villeda i NACLA. Xiomara Castro satsade hårt på kvinnors och hbtq-personers rättigheter i sin kampanj. Hon vill skärpa strafflagstiftningen för att få bukt med de många kvinnomorden, lätta upp den stränga abortlagstiftningen i ett kvinnofientligt samhälle, där kvinnor fick rösträtt 1954, men bara läs-och skrivkunniga. Samtidigt vill hon förbättra livsvillkoren för återvändande migranter. Suyapa Portillo Villeda förutspår att hon kommer att stöta på hårt motstånd från konservativa eliter, kyrkor och kretsar som stöder USAs intressen.

Läs mer: In Honduras, Victory of Leftist Woman President Rests on Other Women’s Struggles

Sällsynta jordartsmetaller
Afrika har mineralerna för grön omställning – men hur få vinsterna?

2022.02.12 Den gröna omställningen borde ge Afrika stora ekonomiska möjligheter. Kontinenten har en stor andel av världens reserver av kobolt, mangan, grafit, mm - mineraler som är viktiga för tillverkningen av de batterier som är nödvändiga för att lagra energi från bl a vind- och solkraft. Dock hamnar vinsterna i hög grad på andra håll. Kommentar har läst rapporter om konfliktmineraler och sammanfattar här.

Burundi stänger gruvföretag med stora vinstuttag

2022.02.07 Regeringen i Burundi i Afrika har stängt sju gruvföretag från Storbritannien, Kina och Ryssland. Den förväntar sig bättre avtal som är förmånliga både för företagen och folket i Burundi. Beslutet togs i juli 2021, skriver africanews.com.

Vid gruvområdet Gakara i västra Burundi, som har en av världens rikaste fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller, ligger arbetet nere. Där finns jordartsmetallerna Neodym och Praseodym (förkortat NdPr). De används vid tillverkning av avancerade magneter som efterfrågas till bilmotorer och turbiner vilka sägs vara nödvändiga för den så kallade Gröna revolutionen.

Gruvan i Gakara drivs av det brittiska bolaget Rainbow Rare Earths med bas i skatteparadiset Guernsey. Deras gruvlicens i Gakaraprojektet är sedan 2015 och på 25 år. Företaget har också ett långvarigt kontrakt med den tyska stålkoncernen ThyssenKrupp. Nu försöker Rainbow-företaget att ”hålla aktieägarna vid gott mod”, skriver investorintel.com.

Hela 90 procents andel i Gakaraprojektet har bolaget kammat hem åt sig. Burundi äger bara 10 procent. Landets regering anser att en skälig andel borde vara 50 procent var, med tanke på att fyndigheterna finns i Burundi. Gruvorna kan öppnas igen när kontrakten har omförhandlats, enligt landport.org.

I de övriga gruvorna utvinns guld och kobolt, vilket framför allt används i elektroniska apparater.

Läs mer: Burundi suspends rare-earth mining in row over riches, Läs mer: One of the world’s richest rare earth deposits continues towards resolution of issues with Burundi partner, Läs mer: In search of a fair deal

Nato skapar ingen fred
Enögt vapenskrammel för mer klirr i kassan

2022.01.22 Vi har sagt det förut, tre gånger bara under år 2021: Nato skapar ingen fred, Sverige bör bryta det militära samarbetet med Nato. Till dess att det genomförts önskar vi oss en politisk debatt och massmedial bevakning som räknar med alla pjäser i spelet. Hur många militära enheter från alla sidor finns var? Hur skulle USA reagera om förhållandet vore det omvända?

En alternativ röst som ger bakgrund och möjlighet att förstå är tidningen Flamman: När Gorbatjov avgick  1991, och därmed upplöste Sovjetunionen, hade han enligt egen utsago fått ett löfte från USA:s dåvarande president George Bush om att inga forna sovjetrepubliker skulle upptas i Nato, påpekar Jonas Elvander. Nato fortsätter dock att utvidga med en hel rad öststater, som gör Ryssland i princip omringat av länder som hyser amerikanska militärbaser, se kartan nedan. Budgetskillnaderna är enorma: Ryssland har drygt fem procent av Natos samlade försvarsresurser.

Nätsidan Counterpunch skrev i somras om USAs många militära baser långt hemifrån: USA har 750 militärbaser på 81 platser runt om i världen, en militär närvaro som saknar motstycke i historien. Antalet har mer än fördubblats sedan 1989. Krigen efter 9/11 har uppskattningsvis kostat amerikanska skattebetalare 6,4 biljoner dollar. Antalet dödade civila kan räknas i 100 000-tal, enligt Counterpunch.

Kommentar skrev: (2021.05.04 ) USAs militära inringning av Ryssland fortsätter, (2021.02.27 ) Sverige – en uppassare till Nato, ( 2021.02.01) USA och Sverige övar krig i Östersjön och (2021-09-27) En liten fredsälskande nation?  Både den svenska regeringen och riksdagen har en faiblesse för Nato. Men så länge som majoriteten av svenska folket är emot en Nato-medlemskap vill inte regeringen ta steget in i denna krigsorganisation. Regeringen valde därför att 2016 underteckna en militär avsiktsförklaring direkt med USA. Med hjälp av detta avtal kan USA tillsammans med Sverige genomföra stora militära övningar i Östersjön både till havs, i luften och till lands. Särskilt Gotland har blivit deras favoritplats som ligger inom militärt räckhåll mot Ryssland.

Vem tjänar ekonomiskt på den svenska militära uppladdningen i Östersjön och Sveriges militära insatser utomlands? Vapenindustrin. Saab står för majoriteten av svensk vapenproduktion med stora order från just USA. Vilka är förlorarna? Svenska folket, som får betala en försvarsbudget som nära fördubblades vid årsskiftet 2020-2021. Sverige har också dragits in i stormakternas militära strategispel (Johan Croneman,  DN 2022-01-18) och vi har förlorat vår neutrala och fredliga hållning till omvärlden.

När det USA-ledda Nato framställs som välvillig frihetstillskyndare och debattörer vägrar se Rysslands agerande i någon form av historiskt perspektiv kan det vara givande att påminna sig USA:s historia av våldsam dominans - både i sitt närområde  och runt om i världen: USA har deltagit i statskupper och ingripit otaliga gånger för att byta regimer i Latinamerika i syfte att gynna sina intressen. Bra genomgångar finns här och här.

De innefattar bl a ekonomisk krigföring mot demokratiskt valda presidenten Allende som störtades 1973 med hjälp av CIA, statskupp i Guatemala 1954, försök att störta Fidel Castro 1961, invasionen i Irak 2003, osv. En studie 2016 av professor Dov Levin kom fram till att USA  intervenerat i 81 utländska val mellan 1946 och  2000.

Geopolitisk fadäs:

Ryssland har naturligtvis sig självt att skylla som slagit sig ner så nära Natos baser.

Allmän åklagare och presidentkandidat i USA
Avskaffa Nato

2022.01.19 Jacob G Hornberger, allmän åklagare, författare och presidentkandidat 2000 och 2020 för Libertarian Party, höjer nu rösten mot New York Times. Nyligen publicerade tidningen en artikel som förnekade att USA vid slutet av kalla kriget lovat Ryssland att Nato inte skulle försöka införliva länder i Warszawapakten i sin organisation.

Hornberger skriver i nättidningen Counterpunch att Nato borde ha upplösts redan vid slutet av kalla kriget. Natos ”skenbara syfte” var att försvara Västeuropa mot Sovjetunionen från att invadera dem, men något sådant hot förelåg inte. Däremot fanns en stor Natobyråkrati som var beroende av ”skattebetalarnas frikostighet”. För att kunna fortsätta sin ”skojarverksamhet” började de ändå införliva länder ur Warszawapakten. De visste att om de installerade militärbaser, missiler och trupper närmare den ryska gränsen, skulle Ryssland så småningom tvingas reagera. Då skulle Nato och deras medhjälpare i pressen kunna utropa: ”Ryssarna är aggressiva!”

Ukraina fick ta den rollen. Hornberger berättar att regeringstjänstemän från USA först hjälpte till att driva bort den proryska regimen i Ukraina för att sedan installera en USA-vänlig regim för att därefter kunna föra in sina vapen i landet. ”Det skulle innebära att Ryssland avhystes från sin militärbas på Krim och att den skulle ersättas av en militärbas från USA”, skriver han.

Resultatet var förutsett. Ryssland invaderade Krim och har ”högljutt opponerat sig mot” att Nato i Ukraina installerar militärbaser och för in missiler och trupper längs den ryska gränsen. Hornberger anser att Nato bör avskaffas för att få ett slut på det kalla kriget. Hans land måste välja ”en väg mot frihet, fred, välstånd och harmoni med folken i världen”.

Läs mer: Abolish NATO

Afrikas horn
Etiopien: USA-designad konflikt

2022.01.18 Med stöd från USA och andra utländska krafter försöker Tigray People’s Liberation Front, TPLF, störta Etiopiens demokratiskt valda regering. Detta vore en katastrof för landet och regionen, skriver den brittiske frilansjournalisten Graham Peebles i nättidningen Counterpunch. Sedan TPLF gick till attack mot den etiopiska staten den 4 november 2020 har tiotusentals människor dödats, kvinnor våldtagits, boskaps slaktats, och här finns nu bortåt tre miljoner internflyktingar. Trots det har USA, som vill ha ett fäste på Afrikas horn, de facto stött terroristerna, även om man inledningsvis hyllade den nya regeringen under Abiy Ahmed, samtidigt som man öser falsk information över massmedia. USA har också hotat med ekonomiska sanktioner och uppmanat USA-medborgare att lämna landet och inte turista där.

Läs mera: Ethiopia Conflict by US Design

I en artikel i nättidningen The Conversation, som den svenska nättidningen Blankspot publicerat på svenska, skriver professor Tobias Hagmann att hoten mot den nuvarande regeringen ser ut som det som ledde fram till Mengistu-regimens fall i maj 1991. Men om Mengistu-regimen var hatad, har Abiy Ahmeds Prosperity Party ett stort stöd i Addis Abeba och i delar av både Amhara- och Oromoregionerna, framför allt i större städer och i den etiopiska diasporan. När TPLF kom till makten för 30 år sedan, hade man stöd från den eritreanska befrielsefronten EPLF, men Abiy Ahmeds fredsavtal med Eritrea 2018 visade sig bli en militär pakt mot TPLF.

Läs mera: Etiopien: Fem skäl till varför historien inte kommer att upprepa sig

I massmedia är informationen motsägelsefull när det gäller nuläget i Etiopien. Å ena sidan talas det om övervåld mot civilbefolkningen, å den andra om demonstrationer världen över till stöd för den etiopiska regeringen. Av vikt att hålla i minnet är dels att Etiopiens strävan efter oberoende från USA och närmande till andra aktörer hotar USAs maktambitioner i området, dels att TPLF är ute efter att störta en demokratiskt vald regering, bland annat med stöd från just USA.

Systemkris
Vårt klimat klarar inte ständig tillväxt – vad händer med kapitalismen?

2021.12.10 Hållbar utveckling kräver en kraftig neddragning av den ekonomiska aktiviteten. Kommer kapitalismen som är beroende av tillväxt att stillsamt acceptera fakta? En döende dinosaur har en mycket farlig svans som den slår med.

Denna synpunkt från den kända ekologen William Rees är en av flera i en diskussion om möjligheten att få gehör för begränsad ekonomisk tillväxt mot bakgrund av klimatkatastrofen. Diskussionen fördes av en grupp vetenskapsmän i oktober inför 50-årsminnet av Romklubbens första rapport Tillväxtens gränser.

För ekonomisk tillväxt är inget trolleritrick. Den har slukat planetens tillgångar, inte minst fossila bränslen. Som William Rees också påpekar: under största delen av den mänskliga existensen var den ekonomiska tillväxten knappt märkbar; inte förrän under 1800-talet, i början av de fossila bränslenas era, tog den fart.

Modern kapitalism är beroende av relativ billig tillgång på fossila bränslen och mineraltillgångar. Notan för ”gratislunchen” billig energi kommer nu i form av global uppvärmning, artutrotning och diverse former nedsmutsning och förödelse.

Tillväxt utgör hjärtat i den process som kallas globalisering, nämligen utplånandet av alla hinder för kapitalets och handelns rörlighet med sikte på en global tillverkningskedja. Globaliseringen drivs av kapitalägarnas önskan om bättre utdelning på sitt kapital, och politiken tillåter den. Företag måste visa vinst och växa, annars drar sig investerare undan, företagen blir skuldsatta och går under. Men resursbristen är redan här.

Trots sitt stora inflytande på våra samhällen har tillväxten dessutom ofta visat sig vara en illusion. De senaste femtio åren har de flesta amerikaners konsumtion eller rikedom inte ökat, eftersom tillväxtens frukter tillfallit eliten. Vi står inför en brytningstid, är slutsatsen i artikeln Climate change and the limits om economic growth, av John Feffer, direktör för Foreign policy in focus.

USA
Indianerna – de första och bortglömda slavarna

2021.11.20 När författaren och läraren John Stanton undervisade i olika skolor i USA, konstaterade han att man där förmedlar en totalt verklighetsfrämmande och idyllisk bild av urinnevånarnas tillvaro och inte ens nämner det folkmord de blev offer för i de europeiska kolonisatörernas jakt på mark. I övriga samhället låtsas man inte heller om att indianer tidigt tillfångatogs, användes och såldes som slavar. I början av 1700-talet var indianbefolkningen nära nog utrotad i Florida, skriver John Stanton i nättidningen Counterpunch. Från Charleston, South Carolina, skeppades flera indianer iväg som slavar till västindiska plantager än det anlände afrikanska slavar till den hamnen.

Läs mer

"Kriget mot terrorn” har kostat en miljon människor livet ...
... och han som berättar om drönarkrigets civila offer döms till långt fängelsestraff

2021.11.10 Med den nya situationen i Afghanistan är det troligt att USA kommer att utöka drönarkriget. Ett krig som redan skapat många civila offer i de länder där USA använder drönare i sitt ”krig mot terror”, länder som Afghanistan och Jemen. Enligt Murtaza Hussein på The Intercept har kriget på tjugo år dödat nära en miljon människor och orsakat kostnader på mer än åtta biljoner dollar.

Daniel Hale dömdes nyligen till nästan fyra års fängelse för att ha berättat om drönarkrigets offer. Han gav informationen till en journalist och den publicerades av the Intercept under rubriken The Drone Papers.  Daniel Hale tjänstgjorde som signalunderrättelseanalytiker vid USAs bas Bagram i Afghanistan med uppgiften att spåra mobiltelefoner som tros tillhöra "fiendens kombattanter". Lokaliseringen av telefonerna gjorde det möjligt att övervaka innehavarna med drönare och att döda dem. En morgon bevittnade Hale hur en misstänkt medlem av talibanerna satt för att dricka te tillsammans med andra. Hans följeslagare var beväpnade, men, som Hale påpekade, var det inte ovanligt att bära vapen varken för människor där han själv växte upp (i USA) eller i de regioner i Afghanistan som var utanför regeringens kontroll. Men eftersom tedrickarna var i militärålder, beväpnade och i närheten av USA:s mål, räckte det för en summarisk dödsdom.

Hale: ”Trots att de hade samlats fredligt och inte utgjorde något hot, hade de tedrickande männens öde nu så gott som beseglats. Jag kunde bara titta på när jag satt bredvid och såg på en datorskärm när plötsligt (…) missiler från helvetet brakade ner (…).” Vid ett annat tillfälle riktas drönaren mot en bil med en misstänkt. I bilen fanns också dennes hustru och två små barn. Barnen dog.

Läs mer (dödsoffer) Läs mer (Hale) Läs mer (Drone Papers)

USAs ”krig mot terrorn” bygger på statens militära dominans globalt. Långt före detta krig hade USA ett extremt stort antal militärbaser över hela världen, och har det fortfarande. Patterson Deppen på Counterpunch. Al Jazeera visar baserna i en infografik.

Parallellt med drönarkriget pågår utvecklingen av ”killer robots”, vapen som gör det möjligt att döda utan att varken riskera livet på egna soldater eller att någon drönartekniker börjar berätta om sitt arbete. Försök görs att reglera och stoppa denna verksamhet av bland andra Human Rights Watch, HRW, Svenska Freds deltar i den globala kampanjen mot dessa vapen.

Amazonas
Brasiliens ursprungsbefolkning vägrar att ge upp

2021.11.08 President Bolsonaro har i praktiken godkänt att ursprungsbefolkningen och naturen i Amazonas utplånas genom nya antiindianska lagar, upptrappat våld och en katastrofal covid-hantering. Han stöds av den oheliga alliansen vapenlobbyn, agrobusiness och evangeliska kyrkor - också benämnda bullets, bulls and bible…

Under Bolsonaro har 20 000 kvadratkilometer av Amazonas förstörts genom avskogning och bränder. Men folken som kallar skogen sitt hem vägrar ge upp. Nyligen marscherade 6000 personer som representerade 176 olika folkgrupper runt Brasiliens högsta domstol i den största mobiliseringen någonsin. Organisationen APIB som representerar ursprungsbefolkningarna har nyligen anmält Bolsonaro till Internationella domstolen i Haag. Anklagelsen lyder folkmord.

Läs mer Artikeln är skriven av journalisten och historikern Nick Estes.

Läget i Amazonas kan förvärras ytterligare, enligt en artikel av journalisten Jeff Tollefson i tidskriften Nature. En uppmärksammad bearbetning av satellitdata visar att illegal gruvbrytning slagit rekord under Bolsonaros år vid makten. Regeringen försöker dessutom driva igenom nya lagar som skulle göra det svårare att avsätta nya skyddade landområden och eventuellt göra det möjligt att återta dem som redan skyddats i Amazonas och öppna dem för industriell exploatering. Lagarna skulle också kunna innebära amnesti för illegalt intrång i områden som tillhör ursprungsbefolkningen.

Läs mer

Centralamerika
Migration är en utväg för att överleva

2021.10.14 Dussintals latinamerikanske miljöaktivister mördas årligen, ofta som följd av att de motsatt sig internationella bolags framfart. I Honduras dömdes nyligen en USA-utbildad underrättelseofficer för mordet på aktivisten Berta Caceres.

Men när Joe Biden pratar om en plan för säkerhet och välstånd syftar han inte på en politik som motsätter sig ”utvecklingsprojekt” mot den lokala befolkningens vilja. Han har ett helt annat mål, att stoppa migrationen till USA.

Privat exploatering av amerikansk modell kommer dock varken att hejda migrationen eller hjälpa Centralamerika att utvecklas, skriver Aviva Chomsky i artikeln Migration is not the crisis. Receptet sedan decennier går ut på att främja utländska investeringar i en exportinriktad ekonomi och bygga upp militär ”säkerhet” i en region, som länge plågats av våld, korruption och krigsbrott - en följd av den USA-stödda elitens aktiviteter. Det är en politik som främjar mord på miljöaktivister. Det finns dock annat USA kan göra, enligt Aviva Chomsky. En början vore att sluta tala om att försöka stoppa migrationen och att ta ansvar för den katastrof som USA bidragit till. Viktigt är bl a att ändra den fria marknadspolitik som underminerar småbrukarnas möjlighet att försörja sig och gynnar okvalificerade jobb, som lätt flyttas någon annanstans i världen i jakten på de lägsta lönerna.

Aviva Chomsky är en amerikansk historiker, författare och aktivist.

Läs mer

El Salvador
Militariserat envälde

2021.10.10 Sedan den karismatiske miljonären Nayib Bukele vann presidentvalet 2019 med stor marginal, har hans styre blivit alltmer auktoritärt, skriver Hilary Goodfriend, doktorand i latinamerikastudier med El Salvador som specialområde, i New Left Review. Inför valet hade Bukele, son till en muslimsk imam med palestinsk bakgrund, skaffat sig en bas som bland annat bestod av stora skaror kristna fundamentalister i arbetar- och medelklass och besvikna anhängare till den gamla befrielsefronten FMLN.

FMLN hade fört ett 12 år långt gerillakrig mot en USA-stödd militärdiktatur, där 75.000 människor dödats. Efter fredsavtalet 1992 bildade man ett politiskt parti och FMLN-kandidater vann presidentvalen år 2009 och 2014. FMLN började bygga upp hälsovård för alla, betala skadestånd till krigets offer och skapa skydd för kvinnor och ursprungsbefolkning med flera reformer, men motarbetades systematiskt av USA, och rättsväsendet, massmedia och den politiska högern lade ned stor möda på att destabilisera regeringen. Till detta kom finanskrisen och kriminella gäng bland migranter som deporterats från USA.

Under Bukeles styre har El Salvador blivit ett militariserat envälde, skriver Hilary Goodfriend. Bukele har infört undantagstillstånd under pandemin, går till attack mot oberoende journalister, förföljer den politiska oppositionen och byter ut medlemmar i högsta domstolen i kuppartade former. I juni i år beslöt han på eget bevåg införa bitcoin som lagligt betalningsmedel i ett försök att få fart på utländska investeringar. Själv har han nyligen presenterat sig som ”världens coolaste diktator”.

Läs mer

Kuba
USA:s blockad måste få ett slut

2021.09.29 I sextio års tid har USA utsatt Kuba för blockad för att strypa landets ekonomi och sprida misär bland dess folk, skriver journalisten Branko Marcetic i nättidningen Jacobin. I slutet av juni röstade FNs generalförsamling för 29:e året i rad för att kräva ett slut på blockaden; bara USA och Israel röstade mot resolutionen. Till skillnad från embargo är blockad en krigsmetod som enligt folkrätten bara får tillgripas under en väpnad konflikt och inte som här uttryckligen syftar till att framtvinga ett regimskifte, förklarar Branko Marcetic.

Branko Marcetic ger en historik över den allt grymmare blockaden, från början avsedd att förhindra att det kubanska exemplet spreds till resten av Latinamerika. Under 90-talet införde USA en rad lagar, till exempel Cuban Democracy Act och därefter Helms-Burton Act, som inte bara förbjuder USA-företag att handla med Kuba utan också hotar med åtal mot företag i andra länder som vill göra affärer med Kuba.

Under sina år vid makten utfärdade president Trump över 200 dekret som syftar till att dra åt snaran ännu hårdare. Bland annat stoppade han överföringar från USA-bosatta kubaner till släktingar på Kuba och försökte underminera Kubas turistindustri, som sägs stå för 60 procent av landets ekonomi.

President Biden har uppmanats att upphäva Trumps dekret, men har hittills drivit en ännu hårdare linje. Till följd av blockaden råder nu skriande brist på bland annat livsmedel och mediciner, och brist på PPE-tester för covid-19 och miljontals kanyler har resulterat i en tilltagande smittspridning. År 2018 uppskattade ett FN-organ att blockaden hade kostat Kuba över 130 miljarder dollar under 60 år.

Läs mera

En liten fredsälskande nation?
Sveriges krigföring i Afghanistan ett trendbrott

2021.09.27 Det svenska deltagandet i USAs krig i Afghanistan innebar ett trendbrott. Tidigare har internationella insatser skett under FN-flagg och kallats fredsbevarande. 2001 tog regering och riksdag beslut om att skicka en 45 man stark specialstyrka till Afghanistan. Det skriver Eva Brita Järnefors på Dagensarena.se.

Vad är en specialstyrka? En välutbildad, professionell styrka som utför hemliga uppdrag med hög risk. Specialstyrkor verkar utanför de ordinarie trupperna och ställs sällan till svars för sina militära räder eller förluster. ”Vi vet inte hur många afghaners liv de har bidragit till att släcka. Den notan har vi ännu inte fått”, skriver Järnefors. Krigskostnaderna i Afghanistan för svenska folket är uppe i 10 miljarder kronor!

USA har återigen förlorat ett storkrig, trots militär överlägsenhet. Det inhemska motståndet i Afghanistan knäckte USA och Nato. Civilbefolkningen fick ta de stora förlusterna, vid strider på marken och flygbombningar av byar.

2020 skickade Sverige även en specialstyrka till Mali. Frankrikes krig i sin gamla koloni hade börjat gå i stå, men president Macron ville inte ge upp. Mali har både olja och uran. 75 procent av Frankrikes el kommer från kärnkraftverk som till största delen hämtar sitt uran från Mali. Sverige har också ett militärt samarbetsavtal med USA. Marinsoldater och specialstyrkor övar krigföring på svensk mark, testar sina stridsflyg i Norrbotten och deltar i olika marina övningar i Östersjön. Särskilt uppseendeväckande är att USAs specialstyrka Green Berets, Gröna baskrarna, som under Vietnamkriget var de mest fruktade specialstyrkorna, i dag utbildar det svenska Hemvärnet. Svenskt försvar amerikaniseras i snabb takt.

Den militära budgeten ökar nu från 1 procent av BNP till 1,7 procent. Och vem tjänar på detta? Vapenindustrin. Familjen Wallenberg styr den och deras bolag Saab står för majoriteten av svensk vapenproduktion. Saab både samarbetar med och tar fram vapen och stridsflyg åt USA och Storbritannien och är i dag en av världens största vapenexportörer.

Palestina/Israel
Rätten att återvända – skillnaden mellan folk och folk

2021.09.15 För att skapa Israel som en judisk stat krävdes inte bara tillgång till land utan land med judisk majoritet. När FN i november 1947 presenterade sin delningsplan för mandatet Palestina var ungefär sju procent av jorden i judisk ägo och en tredjedel av befolkningen var judisk. Några få år senare, i början av 1950-talet, ägdes nästan 95 procent av jorden av den judiska staten.

Staten Israel skapades inte bara genom judisk inflyttning utan också genom palestinsk ”utflyttning”. För bevarandet av Israel som en judisk stat, inte som en stat för dess invånare oavsett härkomst, är det alltså viktigt att hålla fast vid att förbjuda palestinier att återvända. Därav Israels, och dess stödtruppers, upprepade attacker på UNWRA (FNs hjälporganisation för Palestinaflyktingar), och definitionen av vad det är att vara flykting.

Peter Beinart skriver på Jewish Currents om det bisarra i att representanter för ett folk som i två tusen år hållit fast vid sin rätt att ”återvända” tycker att det är helt fel att ett annat folk vill hålla fast vid samma rätt i mer än en generation. Han beskriver också hur ett palestinskt återvändande skulle kunna genomföras och påpekar att är det något land som i modern tid har erfarenhet av mottagande av en stor mängd immigranter så är det Israel.

Läs mer

Bojkottrörelsen om Israels vapen- och säkerhetsindustri

2021.09.15 Israel exporterar vapen och säkerhetstjänster över hela världen. Från så kallat skunkvatten mot demonstranter och bostadsområden till sofistikerad övervakningsutrustning.

I en artikel på tni.org (Transnational Institute) skriver Alys Samson, BDS, Boycott, Divestment and Sanctions europeiska koordinator, om hur Israels vapen- och säkerhetsindustri är tätt sammanvävd med den obligatoriska militärtjänstgöringen och en inneboende del av apartheidregimen. Dess produkter bidrar inte bara till det brutala våldet vid bombningen av Gaza och trakasserierna av palestinier, utan också i andra staters tvångsaktiviteter mot den egna befolkningen. Den israeliska ockupationens politik och metoder exporteras över världen.

Bojkott av Ben&Jerry, framgångsrik glasskamp

2021.09.15 I takt med att BDS-rörelsens framgångar ökar, ökar också attackerna mot rörelsen. Bland de verbala attackerna mot den framgångsrika (glass-)kampen mot Ben & Jerrys finns uttalanden från företrädare för den israeliska regeringen som stämplat bojkotten som antisemitisk. Att deklarera att glassen och/eller bojkotten av den är antisemitisk är ett intressant inlägg i den politiska kampanjen för att omformulera begreppet antisemitism så att även kritik mot den israeliska statens politik räknas in. En politik som för övrigt den svenska regeringen anslutit sig till.

Latinamerika
Kontinenten går åter åt vänster

2021.09.04 Folkligt missnöje bäddar för en ny vänstervåg, kraftigare - ”rödare”, kanske till och med revolutionär – jämfört med den tidigare ”rosa” rörelsen, den som hotade och därför slogs ned av inhemska reaktionära krafter med stöd från USA. Det gäller i de flesta latinamerikanska länder, skriver författaren Shamus Cooke i CounterPunch. Översiktsartikeln tar bland annat upp Peru, där läraren och strejkledaren Pedro Castillo, efter en lång valrörelse besegrade högerkandidaten Keiko Fujimori och nu är Perus president.

I Mexico sitter Andres Manuel Lopez Obrador säkrare än tidigare efter att ha genomfört en rad sociala reformer; Argentina har idag en ledning med den folkkära tidigare presidenten Christina Kirchner som vicepresident; i Ecuador och Nicaragua har massprotester mot nedskärningar upprepat sig, protester som i känt mönster – Venezuela 1989 – mycket väl kan leda till maktskifte. I Bolivias presidentval 2020 straffade sig kuppen mot Evo Morales 2019 och kuppmakarnas kandidat Carlos Mesa förlorade stort.

I Chile ledde folkliga protester, mot ojämlikhet och mot Pinochetregimens ordning, fram till pågående arbete med en ny konstitution. Den skrivs nu av en församling av 155 medlemmar med kraftig vänsterdominans (se även här), ett resultat av den framtvingade folkomröstningen. Ett av vänsterns och småbruksrepresentationens syften är att återföra naturresurser – inklusive bristvaran vatten – från rovgiriga bolag till bättre användning (se även här).

I Colombia skakas regeringen av massprotester och strejker liknande dem i Chile, men en politisk kompromiss tycks långt borta; regeringen ingriper med kraftigt våld, ”sannolikt förbundet med landets särskilda roll som USA-allierad i området … Colombia spelar för USA en roll liknande den Israel har i Mellanöstern ...” skriver Shamus Cooke. Artikeln tar också upp vänsterframgångar i Venezuela, Lulas förväntade valseger mot Bolsonaro i Brasilien och Kubas ställning som mönster i ett på nytt radikalt Latinamerika. Kuba lär påverkas också internt av sin nya omgivning: ”nya allierade till vänster som kan uppväga högerpåverkan från Kubas lilla men växande klass av småföretagare, stödda och biträdda av USA-imperialismen”.

Läs mer

Syd- och östasien
Inga hårda ord mellan Kina och Pakistan

2021.08.26 Vänskapliga relationer har gradvis vuxit fram mellan Kina och Pakistan. Trots att länderna är mycket olika. Kina är en supermakt med ett enormt handelsöverskott. Pakistan är fattigt med budget- och handelsunderskott. Kina är sekulärt och Pakistan religiöst. Byråkratin i Pakistan är västerländskt influerad. Kina lägger sig inte i Pakistans styrelseskick.

De båda staterna har en gemensam gräns. Redan 1963 kom de överens om att skapa en fredlig gräns mellan Kinas provins Xinjiang och Pakistans Kashmir. Därefter växte tanken fram om att bygga Karakoramvägen som öppnades 1986. Den förbinder Kashgar, ett handelscentrum sedan antiken i Xinjiang, med hamnarna Karachi och Gwadar vid Arabiska havet. Gwadar har världens djupaste hamn. Kina får på så sätt direktkontakt med Mellanöstern och Östafrika. Sedan 2013 bygger de båda länderna en omfattande infrastruktur i Pakistan.

Journalisten L Ali Khan, som är professor emeritus i juridik vid Washburn University School i USA, kallar det skämtsamt, i en artikel i CounterPunch, för en kärleksaffär där parterna är ojämlika. Men båda har kärnvapen.

Ali Khan ser framför sig att även Afghanistan kommer att delta i den ekonomiska ”korridoren” mellan Kina och Pakistan. Indien däremot har valt att ingå ett partnerskap med USA, Japan och Australien för att gemensamt göra motstånd mot Kina, både i regionen och annorstädes.

Läs mer

Peru
Landsbygdslärare ny president

2021.08.24 Den 28 juli svors landsbygdsläraren Pedro Castillo, ledare för Perú Libre-partiet och son till analfabeter, in som Perus nye president. När samtliga röster räknats i den andra omgången av det peruanska presidentvalet hade han enligt valmyndigheten fått 50,125 procent av rösterna. Motkandidaten, Keiko Fujimori, hävdade att det förekommit oegentligheter i många vallokaler och försökte in i det sista få valresultatet ogiltigförklarat. Medea Benjamin och Leonardo Flores från fredsrörelsen CODEPINK skriver i NACLA att Fujimori, som företräder extremhögern och hotas av ett 30-årigt fängelsestraff för korruption, med hjälp av en helt dominerande tidningskoncern hade bedrivit en sällsynt lögnaktig smutskastningskampanj mot Pedro Castillo. Han anklagades för att ha haft kopplingar till den numera avsomnade gerillagruppen Sendero Luminoso, för att vara kommunist och vilja nationalisera landets viktigaste näringar.

Pedro Castillo å sin sida föreslår en ny grundlag som bland annat ska garantera allas rätt till hälsa, utbildning, mat och bostad. Han vill också stänga USA:s militärbaser i landet, kasta ut USAID och stärka de latinamerikanska organisationerna gentemot det USA-dominerade OAS. Med kongressen, affärsvärlden, pressen och förmodligen Biden-administrationen emot sig har han en vansklig uppgift framför sig, skriver författarna.

Läs mer

Nyhetsfusk
Expressen, Rapport och ETC visade falska Kuba-bilder

2021.08.12 När människor i Kuba demonstrerade mot brist på el och mat i juli utnyttjade USA tillfället till att kritisera kubanska regeringen. Att president Trump hade utvidgat den ekonomiska blockaden mot landet och att Biden håller fast vid den, nämndes inte. De stora nyhetsbyråerna kablade ut bilder och videor från de stora demonstrationerna till STÖD för regeringen som följde på protesterna och påstod att de visade demonstrationer i protest MOT regeringen.

De okritiska och Kuba-fientliga svenska medierna hängde på. Expressen visar 12 juli, som bakgrund till en lång anti-Kuba-intervju om protesterna, demonstranter med Kubas flagga, men också en amerikansk soldat i uniform och en restaurang i Miami i USA.

Samma dag pryder Dagens ETC en artikel med en bild på en demonstration i Havanna till stöd för regeringen. ETC visar den som en protest mot regeringen. Samma bild och samma bildtext använde USA:s nyhetsbyrå Associated Press.

Rapport-redaktionen på TV2 lägger 17 juli ut en prokubansk bakgrundsbild för att illustrera protesterna mot regeringen i Kuba.

När svenska medier ska rapportera om Kuba blir oftast det som är positivt negativt. Att på detta sätt använda bilder till stöd för den kubanska regeringen som kritik mot densamma, är ett konkret exempel på hur lättmanipulerade många svenska medier är.

Källa: steigan, https://motdagforum.no

Uppgång och fall
Därför är USA:s imperium på nedgång

2021.06.15 Medan USA förödde människoliv och rikedomar i ökensanden genom det förödande kriget mot Irak satsade Kina på att göra sitt land till världens verkstad. Billiga varor tillverkade av lågavlönad arbetskraft översvämmade USA medan fabriker fick slå igen. President Obamas tro att det mäktiga USA kunde förmå Kina att dansa efter dess pipa visade sig felaktig. Även Trumps handelskrig misslyckades, USA behövde kinesiska varor för att hålla i gång industrin. Biden omhuldar även han föregångarnas imperialistiska illusioner. Ingen av dem greppar de geopolitiska realiteterna, skriver historikern Alfred W. Mccoy som drar slutsatsen att USA:s imperium är på nedgång.

Genom att kontrollera Eurasien via militärbaser skulle USA ringa in kommunismen; 500 baser byggdes på 50-talet, CIA utkämpade sina hemliga krig längs gränserna, USA:s ”heta” krig utkämpades även där: Korea, Laos, Kambodja, Vietnam… När Sovjetunionen imploderade 1990 stod USA på höjden av sin makt med bl a 700 militärbaser, mer än tusen ballistiska missiler, nästan 600 krigsskepp varav 15 med kärnvapen, sammanlänkade via avancerade satellitsystem. Även det s k globala kriget mot terrorn som utkämpades efter 2001 fördes också utmed Eurasiens gränser. Detta hopplösa krig har dock visat att den amerikanska strategin för kontroll misslyckas.

Kinas placering på denna väldiga landmassa är ett faktum som är svårt att komma runt liksom dess strategi med summor motsvarande tio Marshallplaner för att länka samman Eurasien med infrastruktur, investeringar, handelsöverenskommelser, avtal med utländska hamnar. Kina håller på att ta kontroll. Men klimatkrisen på planeten Jorden kommer att sänka även det växande Kinas ambitioner, om inte internationella överenskommelser ändrar kursen i vår farliga nya värld.

Läs mer

Nya kalla kriget
Mänskliga rättigheter görs till ett propagandistiskt vapen

2021.06.15 Varför får vi veta så mycket om förföljelserna uigurerna utsätts för, men så lite om det indiska förtrycket av kashmirska muslimer? Journalisten Patrick Cockburn konstaterar i Counterpunch att allt sedan frågan om mänskliga rättigheter kom i blickpunkten under efterkrigstidens kalla krig har rapporteringen om dessa stått i propagandans tjänst. Övergrepp från motståndarsidan påtalas, egna övergrepp eller bundsförvanters tonas ned. Först när medierna i huvudfåran accepterar den journalistiska grund som inte lånar sig åt ensidig nedsvärtning, och en upplyst allmänhet tvingar regeringar att erkänna också eget eller bundsförvanters brott mot de mänskliga rättigheterna kan vi räkna med en sann bild av förtrycket i världen.

Läs mer

Ecuador
USA i kulisserna när vänstern förlorade valet

2021.06.07 Presidentvalet i Ecuador den 11 april vanns med knapp marginal av högerkandidaten Guillermo Lasso, ägare till landets näst största bank. Motkandidaten Andrés Arauz, en ung nationalekonom som varit minister i den progressive Rafael Correas regering, hade vunnit den första valomgången med 32 procent och ledde i opinionsundersökningarna inför den andra, skriver Roger Harris från solidaritetsorganisationen Task Force on the Americas i nättidningen Counterpunch. Men valmyndigheten hade förbjudit användning av partinamnet Medborgarrevolutionen, och partiet hade tvingats bilda en ny koalition kallad UNES (Unión por la Esperanza, Hoppets union). Rafael Correas namn och röst fick inte förekomma i valkampanjen, och en Trump-artad smutskastningskampanj mot Arauz drogs igång. Under valkampanjens gång bidrog USA med propaganda på USAID:s och andra hemsidor till att ena högerkrafterna bakom Lasso.

Läs mer

Afghanistan
USA-trupper sänds hem men kriget fortsätter

2021.05.30 I svenska medier har vi fått veta att nu är kriget över i Afghanistan. När president Biden säger, i ett uttalande den 14 april 2021: ”It´s time for American troops to come home.” Då ifrågasätts inte sanningshalten i hans ord.

Läget är dock så här: Den 11 september 2021 – 20 år efter att USA invaderade Afghanistan – ska USA ha hemförlovat 2 500 soldater från landet. Men New York Times har noterat att USA har 3 500 soldater i Afghanistan. Dessutom har USA 16 000 personer på kontrakt, troligen främst sysselsatta med militär service. De ska inte tas hem och inte heller de återstående 1 000 soldaterna. Kvar blir också flygbombningarna, drönarattackerna och specialstyrkornas raider på landsbygden.

Även försvarsdepartementet Pentagon lägger ut dimridåer, skriver Noam Chomsky, professor och aktivist, och Vijay Prashad, historiker och gästforskare vid Renmin University of China, i nättidningen Counterpunch. De berättar att ISIS har skickat sina krigare från Syrien till norra Afghanistan. En uppgift som de har fått från Vladimir Norov, Uzbekistans förre utrikesminister, när han talade vid ett webbinarium ordnat av Islamabad Policy Research Institute. Även länderna i Centralasien och Kina är oroliga för dessa extrema krigare.

USA:s administration oroar sig för att Ryssland och Kina ska öka sitt inflytande över Afghanistan. För att undvika denna utveckling ”tycks USA nu vara villigt att tillåta talibanerna återta makten med två undantag: för det första, att USAs närvaro fortsätter, och för det andra, att USA:s främsta rivaler – nämligen Kina och Ryssland – inte får något inflytande i Kabul”, skriver Chomsky och Prashad

År 2011, när Hillary Clinton var utrikesminister, föreslog hon i Chennai, Indien, att en ny sidenväg skulle förbinda Centralasien genom Afghanistan via hamnarna i Indien. Syftet var att skära av Ryssland från Centralasien och förhindra Kinas järnvägsbygge, vilket nu har nått ända fram till Turkiet.

”Dessa geopolitiska överväganden förmörkar varje omtanke om det afghanska folket”, avslutar författarna.

Läs mer

Palestina/Israel
Mediebevakningen: bombernas effekt, USAs roll och rätten att försvara sig

2021.05.28 Upptrappningen av våldet i Palestina/Israel har medfört en intensiv mediebevakning. Bland de mer se-, hör- och läsvärda är Democracy Now som redogör för såväl läget på marken som USAs roll i konflikten. Intervjuer av Amy Goodman och Juan González med palestinska läkare tydliggör hur bombningarna slår inte bara akut utan också långsiktigt mot Gazas befolkning och infrastruktur då sjukhus raseras och medicinsk personal dödas. WHO uppger att 18 sjukhus och kliniker har skadats av Israels bomber, bland dem Gazas enda laboratorium för covid. Läs mer

Dödstalen i Gaza är ungefär tjugo gånger högre än i Israel, trots Israels försäkranden om hur de undviker civila offer och hur sofistikerade Israels vapen är jämfört med de som de militära motståndarna i Gaza förfogar över, som ”urskillningslöst” riktas mot Israel. Önskar Israels ledning alltså att motståndarna hade lika sofistikerade vapen som Israels militärmakt?

Men den viktigaste frågan tycks såväl Israels ledning som svenska politiker och journalister ha glömt – frågan om vem som har rätt att försvara sig – och hur.

Under beklagandet av att Israels bombning av det tätbefolkade Gaza orsakat civila offer upprepar de som ett mantra sitt stöd till ”Israels rätt att försvara sig”. Vad internationell rätt säger om regler mellan ockupationsmakt och ockuperade tycks ha fallit i total glömska hos såväl ministrar som ledande medier. Palestinagrupperna har dock publicerat en klargörande text: Läs mer

Hur västmakterna styr den palestinska ledningen

Den palestinska myndigheten, PA, har varit nästintill osynlig i nyhetsrapporteringen. Först när utländska sändebud anländer, framför allt USAs, nämns de. Dana el Kurd visar hur de som driver motståndet inte är vare sig PA – oftast liktydigt med Fatah –eller Hamas utan aktivister som tröttnat på den pågående etniska rensningen av det som de mest optimistiska trodde skulle bli en palestinsk stat. Palestinier drivs ut och israeliska judar flyttar in. Allt i strid med internationella konventioner för ockuperade områden.

Det palestinska valet 2006 var ett välskött val som fick goda betyg av internationella valövervakare, men palestinierna röstade ”fel”. Mycket i protest mot Fatahs brister och korruption satsade många på Hamas. Varefter västmakterna hjälper PA att behålla makten, styr med rådgivare och dollar och därmed gör dem till ockupationsmaktens underhuggare. Västbanken blev en schweizerost och Gaza ett utomhusfängelse.

Varefter hoppet står till de krafter som den 18 maj inledde en generalstrejk över hela det historiska Palestina. Läs mer

Mellanöstern
USA betalar Israels krig

2021.05.18 Israel är det land som USA sedan andra världskriget har gett störst utrikesbistånd. Det är framför allt militärt stöd. Israel har bland annat köpt 50 av USA:s mest avancerade bombplan, F-35 Joint Strike Fighter, för pengarna. Som upplägget är utformat får de amerikanska skattebetalarna betala notan.

USA:s kongress beslöt i mars 2020 att sälja åtta KC-46A Boeing ”Pegasus”-plan till Israel. Ett tankflygplan av senaste modell som kan tanka andra stridsflyg i luften. Det kan samtidigt ta ombord passagerare och utrustning. Avsikten är att KC-46A ska tanka F-35-bombplanen.

Israel har dessutom utvecklat kärnvapen utan protester från USAs regeringar, som låtsas som att de inte existerar.

För 2021 begärde Trump-administrationen 3.3 miljarder dollar i stöd till Israel och 500 miljoner dollar i stöd till landets missilförsvar. Kongressen antog detta. Israel och USA har gemensamt utvecklat tre robotmissilsystem; Iron Dome, David´s Sling, Arrow II och III, varav Arrow III når högre höjder, har större räckvidd och kan nå så långt som till Iran. (U.S. Foreign Aid to Israel, Congressional Research Service, 2020-11-16)

När Israel lurade världspressen att de skulle gå in med marktrupper i Gaza, passade flygvapnet på att fälla 450 ton bomber mot det tunnelsystem som har byggts upp under Gaza för transport av människor och varor. Enligt rapporten från USA:s kongress inledde Israel och USA 2016 ett samarbete för att kartlägga tunnlarna. Med ekonomiskt stöd från USA har de utvecklat ett högteknologiskt system för att upptäcka ljud och vibrationer under marken. Nu tog Israel och USA tillfället i akt att skjuta systemet i sank.

Israel har en rad andra vapen, bland annat ett dussintal typer av flygbomber. Flertalet är tillverkade i USA. En del är precisionsguidade. Något vi har sett under Israels krig mot Gaza 2021 då utvalda byggnader smulats sönder, varav 24 skolor. (Se: List of munitions used by the Israeli Air Force)

USA drog 2020 tillbaka ett bidrag till Palestina på över 300 miljoner dollar. Biden-administrationen har i år utlovat stöd till palestinierna på 130 miljoner dollar. Av dessa ska 10 miljoner dollar gå till att föra samman olika grupperingar ”vars konflikter kan bero på skillnader som etnicitet, religion, status, klass eller politisk anknytning”. (Matthew Lee, AP 2021-05-14)

För USA har Israel varit en pålitlig allierad i Mellanöstern när det gäller USA:s ambitioner att kontrollera oljetillgångarna i området. Med Israels hjälp har USA också kunnat prova ut sina senaste vapensystem.

För Israel har USA varit en trogen vapenleverantör. USA har också stött landet, oavsett om det har följt internationella lagar när det gäller att fördriva ursprungsbefolkningen, annektera palestiniers jord och bostäder och utsätta Gazaremsan för ekonomisk blockad.

Palestinierna kämpar mot en militär och ekonomisk övermakt, men vägrar att lämna och ge upp sina rättigheter till sitt land.

Palestina
”Utan USA:s bistånd skulle Israel inte döda palestinier en masse”

2021.05.18 Noam Chomsky beskriver i en intervju med Truthout den politiska bakgrunden till USA:s (skattebetalares) bidrag till Israels militära styrka. (Se artikeln ovan.)

För att förstå den nuvarande upptrappningen måste man studera USA:s stöd till Israels politik för att utöka sitt territorium, säger Noam Chomsky. Israel valde 1967 utökat territorium framför säkerhet och diplomati, ett val baserat på en förväntan på såväl materiellt som diplomatiskt stöd från USA. Ett stöd som de också fick.

USA:s stöd till Israel ökade markant efter kriget 1967 då Israels seger visade att Israel tillsammans med Saudiarabien och Iran (då under shahens styre) kunde utgöra en säker bas för USAs inflytande i Mellanöstern. Med Abrahamavtalet utökade Trump denna politik och Biden har hittills tagit över dessa program.

Att USA:s vapenexport till Israel strider mot lag i USA både för att Israels väpnade styrkor vid upprepade tillfällen varit inblandade i brott mot mänskliga rättigheter och för att Israel har kärnvapen, har hittills inte påverkat exporten. Problemet med Israels kärnvapen har USA hanterat genom att inte låtsas om att de finns.

Läs mer

Chicagoskolan i Sverige
De rikas kontrarevolution

2021.05.15 Vad hände med förhoppningarna? Göran Fredriksson Humlesjö och Anders Gullberg beskriver hur en ekonomisk elit och dess förespråkare sedan 60-talet sökt dupera sin samtid och lyckats skapa om världen. De gör här sitt bidrag till antologin Politik och marknad: kritiska studier av kapitalismens utveckling (Dialogos Förlag 2020) tillgängligt för Kommentars läsare.

Kapitlet ”De rikas kontrarevolution - Nyliberalismens kamp mot frihet, rättvisa och demokrati” rör sig mellan de spirande förhoppningarna om en rättvisare värld på 60-talet till dagens - vid den tidpunkten otänkbara - förmögenhetskoncentration, med utflykter till universitet och tankesmedjor runtom i västvärlden, med Timbro som svensk vasall.

Läs mer

Ukraina
USA:s militära inringning av Ryssland fortsätter

2021.05.04 Med president Joe Biden i Vita huset fortsätter USA inringningen av Ryssland med hjälp av militäralliansen Nato. Den 2 april 2021 förklarade Biden USA:s ”orubbliga stöd till Ukrainas suveränitet och territoriella integritet gentemot Rysslands aggression mot Donbas och Krim”.

Redan 2008 aviserade Nato att Ukraina skulle inlemmas i alliansen. Landet utgör en betydande del av gränsen mot Ryssland. 2014 investerade USA fem miljarder US-dollar i projektet att byta ut regeringen i Kiev. Den sittande regeringen var nämligen emot att ansluta sig till Nato.

En kupp samma år ledde fram till att Nato-vänliga krafter i Ukraina tog makten. Rysslands motdrag blev att ta över Krimhalvön som tillhört Ryssland 1774–1954 och som Ryssland fortsatte att administrera militärt enligt avtal med Ukraina. Det skriver Gary Leupp, fil dr i historia vid Tuffs University i Medford, Oregon, i nättidningen CounterPunch. Han hävdar att ”USA:s mål har varit att förvandla Svarta havet till en Nato-sjö och att använda Krim som en Nato-bas”.

Gary Leupp skriver vidare att Natos inringning av Ryssland är den enda verkligt betydelsefulla frågan mellan de båda länderna. Men medierna i USA ignorerar den fullständigt. De förmedlar i stället USA-regeringens desinformationskampanjer mot Ryssland vars syfte är att förbereda den allmänna opinionen inför ett kommande krig.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky antog 2 februari en plan för att tillåta utländska trupper och internationella militära övningar i landet. Planen handlar om att med Natos hjälp inta Donetsk och Lugansk samt Krim. Ukraina säger sig inte väja för att bli skådeplats för en stormaktskonflikt mellan två kärnvapenmakter.

Läs mer

Saudiarabien och Jemen
Kronprinsen och världens värsta humanitära kris

2021.05.02 Det finns många faktorer bakom det krig som plågat Jemen under mer än sex år. En saudisk kronprins och hans behov av att snabbt etablera sig vid makten är en.

Under Jemens ”arabiska vår” 2011 hoppades många på en ny demokratisk tid. Men det var också många som ville säkra ett fortsatt auktoritärt styre.

Den saudiske kronprinsen, Mohammed Bin Salman, MBS, gav sig in i ett krig som skulle säkra makten för hans jemenitiske marionett, den avsatte Ali Abdullah Salehs vice president Abdrabbuh Mansur Hadi. Det skulle fixas på några veckor.

Sex år av förödande krig senare står MBS inte närmare den typ av fred han ville se. Houthirörelsen hotar att inta det enda område som ”den internationellt erkända regeringen” kontrollerar i landets norra tätbefolkade del och har riktat flera attacker in på saudiskt territorium. MBS själv har dessutom blivit känd för att ha beordrat styckmord på en journalist.

Saudiarabien visar nu alla tecken på att vilja ta sig ur kriget, särskilt som USAs nye president vill minska sin roll i detta krig som varken var snabbt avklarat eller ger ära. Dock vill varken MBS eller Biden ses som förlorare och ingen av dem vill se Iran som en indirekt vinnare. Såväl USA som Storbritannien fortsätter sin vapenexport till de krigförande. Liksom Sverige där Förenade Arabemiraten, UAE, toppade vapenexportlistan 2020.

Under rubriken Killer Prince ger Tariq Ali, historiker, författare och filmare, såväl bakgrund som analys i New Left Reviews blog Sidecar.

Läs mer

Frankrike
Ärelösa krig glöms och upprepas

2021.04.26 Gång på gång har Frankrike gett sig in i krig eller krigsliknande operationer i det som en gång var dess kolonier: Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger, Chad. Varje gång är de tidigare militära insatsernas förlopp glömda, enligt Régis Debray, som i artikeln Macron's wars i New Left Review påvisar det gemensamma, genanta mönstret i interventionerna.

I första fasen visar sig en nationell eufori. Man går heroiskt ut för att bekämpa en ”ism” och då har det ingen betydelse att olika versioner av ismen ifråga också bekämpar varandra. Sådant ser den nationella retoriken, okunnig om lokala förhållanden, bort från. Inledande framgångar blåser upp entusiasmen. De som kan något om de platser där de militära insatserna görs ges inte stort utrymme.

Fas två kännetecknas av misströstan. Den inledande militära överlägsenheten visar sig inte hålla för ett utmattningskrig, landet söker stöd, men Frankrike är inte tillräckligt mäktigt för att skapa en ”internationell koalition”. Nu försöker man utbilda soldater inom den gren av nationen man kommit för att skydda.

I tredje fasen görs hemliga förberedelser för att dra tillbaka styrkorna. Man lämnar åt de utbildade styrkorna att hantera ett än större kaos och vänder stumt blad utan att ställa frågan ”[Hur] kan ett 100-till-ett-förhållande i fråga om konventionella styrkor misslyckas varje gång?”

Läs mer

Haiti
Miljonprotester mot allt djupare fattigdom

2021.04.23 Det fattiga Haiti har upplevt politiska kriser sedan självständigheten år 1804, som USA inte erkände förrän 60 år senare, skriver den pensionerade barnläkaren och journalisten W.T. Whitney Jr. i nättidningen Counterpunch. Sedan tre år tillbaka demonstrerar miljontals haitier i protest mot höjda oljepriser, mot att jordbruket utarmats sedan landet tvingats öppna sina marknader och USA öst in subventionerat ris och socker, och mot regeringsmedlemmar som förskingrat miljardbelopp.

President Jovenel Moïse, en bananmagnat som sitter på posten sedan början av 2017 efter ett val där bara 18 procent av väljarkåren röstade, stängde parlamentet i januari 2020 och regerar genom dekret.

Haiti plågas också av ständiga mord och massakrer som begås av en mängd kriminella ligor, de flesta enligt uppgift organiserade och finansierade av makthavare eller direkt stödda av imperialistmakterna, skriver Whitney.

USA har i olika omgångar ockuperat landet militärt, stött diktatorer och statskupper. I bakgrunden ser författaren rasistiska drivkrafter.

Läs mer

USA
Hur den egna politiken skapat flyktingar

2021.04.05 Att hundratusentals migranter flockas vid USAs södra gräns beror på hur de har det i sina hemländer. Och hur de har det där har ett samband med USAs politik.

Eve Ottenberg visar i CounterPunch hur USAs politik har gjort länder som Honduras, Guatemala och El Salvador omöjliga att leva i. Befolkningen flyr för sina liv och samlas vid USAs gräns.

Dessa centralamerikanska länder har alla varit testområden för USAs stöd till antikommunistiska uppror och ekonomiska nyliberalism. USA har, inte bara under Trump utan även tidigare, aktivt bidragit till att störta regeringar som försökt genomföra någon sorts välfärdsreformer. När nu konsekvensen av denna politik – stora skaror på flykt från förödelse, mord och dödspatruller i Centralamerika – syns vid det egna landets gräns, förfasar sig USAs höger.

Frågan är hur USAs nya regering, Bidens, kommer att hantera det problem USAs politik skapat.

Läs mer

Kuba
Vaccin mot covid-19 utan vinstintresse

2021.03.22 Kuba har framställt två vacciner mot covid-19, det ena, Sovereign I, avsett att höja antikroppsnivån hos tidigare smittade människor, och det andra, Sovereign II, håller på att färdigtestas på ett omfattande befolkningsunderlag på Kuba och i Iran. Planerade 100 miljoner doser Sovereign II kommer att räcka för Kubas hela befolkning, och resterande 70 miljoner doser ska skickas till länder som Vietnam, Iran, Pakistan, Bolivia och Nicaragua, skriver journalisten och pensionerade barnläkaren W.T. Whitney Jr. i nättidningen Counterpunch. En del av alla råvaror som krävs för denna enorma satsning måste upphandlas utomlands, vilket försvåras och fördyras av blockaden.

Ytterligare två vacciner mot covid-19 är under utveckling och inledande testning, det enda i form av näsdroppar och det andra injektion.

W.T. Whitney Jr. nämner också att Kuba dagligen publicerar utförlig statistik, med antal nya konstaterade fall, hemort, ålder och smittkälla fall för fall, intensivvårdsfall med aktuell status för vart och ett, samt avlidna. Den 19 mars registrerades enligt internationell statistik 66 758 sjukdomsfall och 394 avlidna i Kuba, i Sverige samma datum 744 272 resp. 13 262.

Läs mer

Mellanöstern
Brist på läkare där de bäst behövs

2021.03.13 Nättidskriften MERIP, Middle East Research and Information Project, har öppnat sina texter för alla intresserade. I det senaste numret konstateras först att närvaron av läkare där de bäst behövs – där krig och konflikt pågår – är liten. Många har gått i exil. I en presentation av numret och i sju djupgående artiklar beskrivs hur sjukvård ändå bedrivs. De spänner över Egypten, via Gaza, Libanon och Syrien, till Irak.

Till en klinik i Libanon kommer skadade människor från flera av dessa länder. Kliniken vid American University of Beirut (AUB) har under ledning av plastikkirurgen Ghassan Abu Sittah gått från kosmetisk kirurgi till att operera krigsskador och att rekonstruera fysiska missbildningar hos barn.

- Patienter kom till Beirut inte bara med skador och mikrober som infekterade deras sår, utan också med sina berättelser om vad som hände annorstädes – i Basra, Kurdistan, Syrien, Deir Ezzor, Homs, Jemen, berättar han.

Skillnaden mellan läkararbetet på kliniker i väst, där Ghassan Abu Sittah är utbildad, och vid AUB är djup. Specialiseringen i USA och Europa – i knäkirurgi, ryggkirurgi, höftkirurgi och så vidare – medför inte den kompetens som fordras för en så bred verksamhet som på AUB: ”att öppna en mage eller ett kranium, företa ett kejsarsnitt … [vid benbrott] applicera en yttre fixtur”. Kliniken tvingas rekrytera äldre läkare med mera generella kirurgikunskaper från till exempel Indien, Egypten och Jugoslavien.

Läs mer: The Evolution of Conflict Medicine in the Middle East – An Interview with Ghassan Abu Sittah. Numrets övriga titlar framgår här.

Nyliberalism
Nya Karolinska en i raden av usla affärer som glädjer privata intressen

2021.03.08 Minns ni skandalbygget Nya Karolinska i Stockholm som blev alldeles för dyrt, försenat och försett med allahanda fel, som IT-fiaskon? Det är det mest ökända exemplet i Sverige på sk Offentlig-Privat Samverkan, också kallat OPS. Sjukhuset har utsetts till den 14:e dyraste byggnaden i världen. Den avsatte sjukhusdirektören uppges ha tjänat 237 000 kronor i månaden, enligt Vårdfacket. Närmare en miljard spenderades på managementkonsulter, osv.

Men Nya Karolinska är bara ett exempel på en rad för skattebetalarna katastrofala affärer och OPS en favoritmetod för att överföra skattepengar till kapitalintressen. Det skriver den amerikanske aktivisten och författaren Pete Dolack i en aktuell genomgång ”Privata sektorn är bara effektiv på att sko sig på offentliga medel.”

Bygget av vattenledningar, avloppssystem, elanläggningar, motorvägar, sjukhus och annan infrastruktur har blivit föremål för avtal där skattebetalarna förlorat och företag tjänat storkovan. Rapporten som artikeln baseras på har sammanställts av European Federation of Public Service Unions (EPSU), en sammanslutning av åtta miljoner offentliganställda från 250 fackföreningar runt om i Europa, och från Eurodad, ett nätverk för 49 ideella organisationer. Rapporten ger en förödande bild av OPS: ”Den uppges tillhandhålla resurser, effektivitet och nytänkande. Men verkligheten är en annan.” Åtta skäl emot räknas upp: 1. OPS kommer inte med nya pengar, utan dolda skulder. 2. Lånekostnaderna blir större än när regeringar lånar. 3. Myndigheterna står för risken när något går snett. 4. Pengarna utnyttjas inte bättre. 5. Jakten på effektivitet kan leda till slarv. 6. OPS garanterar inte att tiden hålls eller att budgeten följs. 7. Avtalen är ogenomskinliga och kan medföra korruption. 8. OPS påverkar offentliga prioriteringar och kan leda till nedskärningar på andra håll.

Uppfinningsrikedomen känner inga gränser. Det finns även företag som vill privatisera vädret.

Läs mer

Staten och kapitalet
Vapenindustrin som tillväxtfaktor, krigs- och planethot

2021.03.06 Brittiske författaren och journalisten Jonathan Cook gör en provokativ formulering om statens roll i artikeln The Planet Cannot Heal Until We Rip the Mask Off the West’s War Machine: ”staten är inte till för att representera väljare eller upprätthålla demokratiska rättigheter och värden; den är ett redskap för att möjliggöra och legitimera ansamling av förmögenhet och makt i allt färre händer”.

Vi har, i olika välfärdsländer, lyckats göra staten mindre ensidigt inställd på att gynna kapitalet, en utveckling som dock inte kan tas för given. Artikeln handlar därmed framför allt om USA och Storbritannien. Men den innehåller också en mer generell kritik av staters tendens att blunda för, eller förneka kapitalismens destruktivitet. Det är samma skadegörelse som privatägda ”mainstream media” tagit till uppgift att antingen inte redovisa, eller ge felaktiga förklaringar till, enligt författaren.

En drivande kraft i senkapitalismen är vapenindustrin, som behöver konfliktzoner eller krig för sin tillväxt. Här gör Jonathan Cook en utvidgning av begreppet ”externalitet” - inte bara kostnader, för förstörelse och skador, utan också lidande och död i spåren av allt större profiter läggs på och uthärdas av andra. Han illustrerar hur brittiska staten, samtidigt som Storbritanniens sociala program försummas, medverkar till att gynna inhemsk vapenindustri, med antalet brittiska militärbaser runtom i världen: 145.

Läs mer

USA
Löntagarnas ekonomiska smärtgräns allt närmre

2021.02.27 En kort analys av hur stor andel av BNP som USA:s löntagare får ut visar att den minskar. Kurvan är visserligen ojämn, men trenden är klar: andelen låg kring 66 procent 1980-90, nu är den kring 62 procent. Men det är värre än så, skriver forskarna i politisk ekonomi, Jonathan Nitzan och Shimshon Bichler, eftersom andelen löntagare av den vuxna befolkningen är större än tidigare; det är alltså fler som delar på de 62 procenten. I genomsnitt får varje löntagare idag ut omkring 10 procent mindre i andel av BNP än under perioden 1980-90.

Artikelns frågande titel ”Can Capitalists Continue to Squeeze the Income Share of Employees?” besvaras inte, men författarna konstaterar att ska kapitalisterna lyckas fordras ”allt större doser våld och framkallande av mer och mer rädsla”. De tillägger: ”eftersom större maktutövning bjuder större motstånd står också ett kraftigt bakslag i utsikt”. Och om maktfördelningen mellan kapitalister och löntagare närmar sig vad ett samhälle kan tåla ”[är] Trump bara en början”.

Läs mer

Djurfabriker
Kina och USA i gemensam grisproduktion

2021.02.23 Storindustrin tar över grisproduktionen. I Kina och USA når den oanade höjder. Världsledande grisproducent är Kinas WH Group. USA:s stora grisuppfödare Smithfield Foods har köpts upp och ingår numera som dotterbolag i WH Group. Nästan en tredjedel av USA:s grisproduktion exporteras till Kina.

USA behövde 2020 pengarna och Kina fläsket. Trots hög smittspridning av covid-19 bland arbetare i grisindustrin i USA fick president Trump igenom en order att grisfabrikerna skulle vara fortsatt öppna.

Grisen har blivit en vara vilken som helst och föds upp högindustriellt. Djuret har förlorat sitt värde som levande social varelse.

I Sverige sker grisaveln i mindre skala. Men på slakterierna praktiseras fortfarande den smärtsamma bedövningsmetoden ”koldioxid”, trots kritiska forskningsrapporter från Lantbruksuniversitetet till Jordbruksverket som är tillståndsmyndighet. Det skriver Eva Brita Järnefors i dagensarena.se.

Läs mer: Dagensarena.se När grisen föstes in i storindustrin

Jemen
USA och Saudiarabien styr svälten

2021.02.11 FN och dess olika organ har under flera år påpekat att Jemen är världens största humanitära katastrof och att landet står på randen till hungersnöd, men underligt nog är det få som säger att Jemen faktiskt redan är drabbat av hungersnöd.

FN har ännu inte deklarerat att hungersnöd råder i Jemen enligt the Integrated Food Security Phase Classification (IPC), den skala för matbrist, hunger, som används av FN. Det kan bero på att en sådan deklaration skulle vara politiskt känslig då bland andra USA och Saudiarabien, som båda är viktiga bidragsgivare till FN, medverkat till att hungern skapats.

Kamel Jendoubi, ordföranden i FNs expertgrupp för Jemen, rapporterade i december till säkerhetsrådet att svälten är avsiktlig: ”Civila i Jemen svälter inte, de svälts av konfliktens parter.”

Båda sidor i konflikten medverkar till hungern, men Saudikoalitionen bär den största skulden med sina flygattacker och blockader.

Del i skulden har också alla stater, Sverige är en av dem, som år ut och år in talar om Jemens lidande, men inte låter denna insikt påverka vare sig handel, särskilt då vapenhandel, eller diplomatiska kontakter.

Det var Obamaregeringen som drog in USA i kriget i Jemen, med drönarkrig mot ”terrorismen” och stöd till Saudikoalitionen som ett sätt att slå mot Iran. Detta var ett av mycket få inslag i Obamas politik som Trump gillade och arbetade vidare på. Frågan är hur Bidens regering ska ta sig ur kriget och om de vill det, även om de tillfälligt hävt Trumps terrorstämpel av Houthirörelsen och sagt att de ska se över vapenexporten.

Charles Pierson, Counterpunch, ser  en politisk avsikt bakom den jemenitiska svält som nu förvärras.

Läs mer: A Yemeni Famine Made in Washington and Riyadh Läs mer:America Is Complicit in Yemen Atrocities. Biden Says That Ends Now.

Västsahara
USA kohandlar med Marocko

2021.02.10 I december 2020 meddelade Donald Trump att han erkänner Marockos anspråk på överhöghet över Västsahara, detta i utbyte mot att Marocko normaliserar sina förbindelser med Israel. Därigenom trotsade han bland annat FN:s och Haag-domstolens erkännande av Västsahara som ”icke självstyrande territorium”, det vill säga koloni. Det skriver socialantropologen Alice Wilson i nättidningen Democracy in Africa.

I december var läget redan ytterst spänt. Marockansk militär hade i november skjutit mot protesterande västsaharier vid en gränsövergång till Mauretanien, och det 30-åriga eldupphöret mellan Marocko och Västsahara bröts. Trumps erkännande äventyrar utsikterna till en fredlig lösning. Frågan är hur Joe Biden kommer att ställa sig till Västsaharas rätt till självbestämmande.

Marocko invaderade och ockuperade delar av Västsahara 1976, efter det att Spanien dragit sig tillbaka från sin gamla koloni. Sedan dess har tusentals västsaharier levt under förtryck eller tvingats i landsflykt. FN erkänner befrielserörelsen Polisario som det västsahariska folkets rättmätiga representant. Enligt ett avtal som FN förhandlade fram mellan Polisario och Marocko skulle en folkomröstning om Västsaharas status ha hållits år 1992, men den har ännu inte ägt rum. 2012 beslöt Sveriges riksdag erkänna Västsahara som stat, men beslutet verkställdes inte av den dåvarande alliansregeringen.

I januari 2016 meddelade s-mp-regeringen att Sverige inte skulle erkänna Västsahara. I ett debattinlägg i GP i slutet av förra året fördömer två representanter för mp Trumps ”krokben för fredsprocessen” och skriver: ”Miljöpartiet vill också att Sverige erkänner Västsahara som stat […] och ett svenskt erkännande skulle sända en viktig och tydlig signal till omvärlden”.

Läs mer

Israel
En stat byggd på dollarmiljarder och brott mot internationell lag

2021.02.07 Att få igenom stöd till fattiga familjer i USA har tagit månader av debatt i kongressen. Årets dollarmiljarder till Israel krävde däremot knappt någon debatt, vare sig om mängden dollar eller eventuella motkrav om att respektera mänskliga rättigheter. I fråga om stöd till Israel är det ingen större skillnad på republikaner och demokrater, även om Trumpregeringen varit mer högljudd. När Bernie Sanders som en av få försökte kräva respekt för mänskliga rättigheter som förutsättning för biståndet blev svaret från Biden att ”idén att jag skulle dra tillbaka militärt stöd (...) från Israel är bisarr”.

Israel är sedan andra världskriget den stat som tagit emot mest stöd från USA. Under Obamaregeringen slöts ett tioårigt avtal om militärt stöd mellan USA och Israel som höjde beloppen jämfört med avtalet före. Avtalet ger Israel 38 miljarder dollar i militärt stöd för budgetåren 2019-2028 från USA.

Utöver de miljarder som genom åren gått till Israels militär förs varje år stora summor över som skattebefriade gåvor till olagliga bosättare.

För palestinier råder inte samma generositet från USA. Sedan snart två år har USA stoppat allt stöd till såväl UNRWA (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees) som den palestinska myndigheten på Västbanken.

Ramzy Baroud, The Palestine Chronicle, avslutar sin artikel med att den som tror att USA kan spela en konstruktiv roll för att skapa en rättvis fred i Palestina inte bara visar en oförsvarlig naivitet utan också avsiktlig okunnighet.

Läs mer

Recension av Piketty och Bengtsson:
”Först är Sverige bäst i klassen, sedan sämst”

2021.02.05 Den franske nationalekonomen Thomas Pikettys nya bok Kapitalet och ideologin recenseras av Kenneth Hermele, även han nationalekonom och med ett förflutet i tidskriften Kommentars redaktion. Boken är en genomgång av kapitalismens historia – från slavsamhällen till en fritt flytande kapitalism. Tonvikten ligger, enligt Hermele, på faran av att den nationalistiska högern stärks på grund av den ”ojämlikhetsordning” som Piketty hävdar råder i stora delar av världen.

Sverige spelar en speciell roll för Piketty, både som förebild och avskräckande exempel, skriver Hermele. I den delen av verket lutar sig Piketty mot ekonomhistorikern Erik Bengtsson. I boken Världens jämlikaste samhälle? gör han upp med myten att den svenska modellen bygger på det gamla, jämlika bondesamhället. Fram till 1920-talet är Sverige både ojämlikt och odemokratiskt. En tiondel av befolkningen tjänade vid 1900-talet cirka 50 procent av den samlade inkomsten.

Vad Piketty gillar är att folkrörelser och politik under 1900-talet förvandlar Sverige till jämlikhetens hemort. Han följer sedan utvecklingen i Sverige med Bengtssons hjälp, och ser landet åter förvandlas till ojämlikhetens hemort. Tonvikten i Pikettys analys finns i ideologin. Bengtsson lyfter också fram en ”politisk-ekonomisk elit” som på 1980-talet valde en annan väg för Sverige.

För att göra slut på ojämlikheten i Europa, anser Piketty, att skatteuttaget måste höjas och kapitalets rörlighet regleras. Men, skriver Hermele, det är ”oklart varifrån den politiska kraften ska komma”.

Läs mer

Alliansfrihet?
USA och Sverige övar krig i Östersjön

2021.02.01 ”Det svenska folkets ovilja att ansluta landet till Nato har regeringen löst genom att i stället ingå ett direkt försvarssamarbete med USA”, skriver Eva Brita Järnefors i dagensarena.se. Med denna militära avsiktsförklaring från 2016 genomförde Sverige och USA i höstas i svenska skärgården deras största och längsta militära övning. Syftet var att träna för ”gemensamma snabba operationer”.

USA:s huvudfiender i dag är Kina och Ryssland, enligt Pentagon. I övningen i Östersjön ingick därför enheter ur USA:s tre försvarsgrenar: armén, flyget och flottan samt specialförband. Sverige deltog med liknande styrkor. Det var en gemensam övning inför ”en kris i det baltiska havsområdet”.

Vid finalen 13 november eskorterade svenska Jas-39 Gripen-plan en krigsarmada av stridsflyg från USA genom svenskt luftrum till Estland. Särskilt uppskattat var att de flög över Gotland – ”ett osänkbart hangarfartyg för flyg” – som David Perkins, fyrstjärnig general från USA, kallat ön.

USA och Nato genomför årliga stora militära övningar i Östersjön. Under de två senaste åren har USA dessutom sänt ut B52-plan på kärnvapenrundor där de simulerar anfall mot ryska och kinesiska militära installationer, enligt Mikael T Klare, professor emeritus i freds- och säkerhetsfrågor i USA.

Läs mer: När USA intog svenska skärgården, dagensarena.se

Bolivia
Hoppingivande valseger för Evo Morales parti

2020.12.16 Valet i Bolivia i oktober, 11 månader efter högerkuppen mot president Evo Morales, slutade i seger för hans parti MAS (Movimiento al Socialismo) och presidentkandidaten Luis Arce, som fick hela 55 procent av rösterna. Partiet tycks också ha vunnit majoritet i kongressen, vilket borgar för manöverutrymme, skriver Nicole Fabricant, universitetslärare i antropologi, i NACLA. Hon tillskriver segern Bolivias historiskt starka sociala rörelser.

Dock väntar stora utmaningar. Under Evo Morales tid hade man tack vare stora ekonomiska framsteg lyckats mer än halvera den extrema fattigdomen från 38,28 procent av befolkningen år 2006 till 15,2 procent år 2017. Efter statskuppen har det statliga stödet till bostäder och mat avskaffats och ekonomin öppnats för transnationella bolag. Budgetunderskott och arbetslöshet har vuxit. Arce, som var finansminister under Evo Morales, beräknar att högerregeringens nyliberala politik fick ekonomin att gå tillbaka med 5,6 procent mellan november 2019 och mars 2020, alltså innan pandemin slog till.

Arce planerar nu att utvidga biodieselproduktionen och industrialisera de stora litiumreserverna, vilket skulle gynna Bolivias arbetande folk, men kan leda till allvarliga miljöproblem.

Läs mer

Peru
Folkliga protester mobiliseras via sociala medier

2020.12.10 I början av november lyckades en grupp korruptionsmisstänkta kongressledamöter avsätta den sittande peruanske presidenten Martín Vizcarra. Det ledde till omfattande protester, där två studenter dödades och hundratals skadades i våldsamma polisinsatser. En interimspresident vid namn Manuel Merino tillsattes snabbt, men demonstranterna tvingade honom att avgå redan påföljande dag. Kongressen ersatte honom till slut med industriingenjören Francisco Sagasti, som kommer att inneha posten fram till de allmänna valen i april 2021.

Bakom demonstrationerna, de mest omfattande någonsin i Peru, stod hundratals små organisationer som bildats via Instagram, Twitter, TikTok och Whatsapp-grupper, skriver Verónica Hurtado Lozada, doktorand i statsvetenskap, i NACLA. En av dessa är den Gröna Brigaden, en ny aktivistgrupp som ger läkarvård till polisvåldets offer.

Peru är ett av världens mest covid-19-drabbade länder, och en hård nedstängning med galopperande ekonomisk tillbakagång råder. Därför samlas människor på många olika platser i landet, till exempel i Cuzco, där 18 000 personer genomfört fredliga demonstrationer och dansparader.

Läs mer

Klimat
Tecknen hopar sig. Tiden rinner ut

2020.12.09 Arktis är redan två grader varmare än i förindustriell tid.

Dess värmereflekterande is krymper och ger plats för värmeabsorberande hav.

Växthusgasen metan frigörs från frusna havsbottnar i tidigare okänd omfattning.

Stora depåer av metangas bryter igenom Sibiriens tinande permafrost och lämnar kratrar efter sig.

Tinande sibiriska marker avger koldioxid som tidigare bundits i permafrosten.

Klimatkollaps och global kamp om nyckelresurser befaras inom brittiska försvaret.

Under året som gått har atmosfärens koldioxidhalt fortsatt att öka.

Läs mer

Djurfabriker
Uppfödning av grisar och höns i fabriker påskyndar pandemier
2020.12.08
Nästa pandemi uppstår i köttindustrin. Den varningen kommer från investerarnätverket Fairr som initierat rapporten ”En infekterad värld”. Majoriteten av världens 60 största kött,- fisk, och mejeriföretag är högriskbolag när det gäller risken för en ny pandemi, skriver Aktuell Hållbarhet med ett referat i Dagens industri.

Under de senaste 20 åren har pandemier spritt sig slag i slag: Sars, 2002, svininfluensa, 2009, MERS 2012, denguefeber, 2014, afrikanskt zikavirus 2015, ebolavirus, 2016, afrikansk svinfeber, 2018 och covid-19, 2019.

”Det har visat sig att koncentrationen av djur i fångenskap har varit den främsta bidragande orsaken till detta uppsving för pandemier”, skriver Martha Rosenberg, undersökande hälsoreporter, i Counterpunch. Hon beskriver fågelinfluensans härjningar i USA bland hönsfåglar som pågått sedan 2015. Ett annat stort problem med uppfödningen av höns i USA är den omfattande vaccineringen. Det ledande företaget Merck har 30 olika vaccin för höns. De torgför också vaccin för boskap, grisar och fiskar. Antibiotika i förebyggande syfte i uppfödningen av grisar är också känt sedan länge.

I Mexiko expanderar grisindustrin i flera provinser. Försäljningen till Kina har ökat kraftigt sedan den afrikanska svinfebern minskade den inhemska produktionen där. 2009 bröt svininfluensan ut på en fabriksuppfödning av grisar som tillhörde Smithfield Foods i provinsen Veracruz. 280 000 människor i världen dog i den pandemin. Utbyggnaden av storskalig grisuppfödning fortsätter i Mexiko. Miljöorganisationer visar på de ”extrema förhållanden som djuren lever under”. Urinnevånarna på Yucatán-halvön kritiserar regeringen för att de inte har blivit tillfrågade om denna utveckling av industrier med tusentals grisar. I stället har små familjegårdar med grisuppfödning tvingats stänga.

TIPS INFÖR JULEN: Programserien I matindustrins spår handlar om flera aspekter av den globala matindustrin. Matsvinn, vattenanvändning och GMO. Klimatförstörelse och orättvisor. Det åttonde avsnittets belysning av fläskindustrin är en skarp påminnelse om vikten av att välja rätt julskinka – om någon alls. Programmen ligger kvar året ut.

Till minne av Robert Fisk
Korrespondent med bred kunskap och skarp penna
2020.11.12
Robert Fisk som försåg de som var villiga att se, höra och förstå världen bättre, har gått ur tiden. Med mycket kunskap – mest om Mellanöstern och främst imperialistmakters och före detta kolonialmakters verksamhet där – skrev han också om andra frågor. Under senare år huvudsakligen för Independent, men även i andra medier.

Minnestexter har publicerats i massmedier över hela världen, bland andra Independent, Guardian, Al Jazeera.

Tidskriften Kommentar har under åren länkat till det han skrivit om minnet av Hiroshima, om drönarkriget och om Israels förhållande till Palestina – och USAs till Israel. Texterna har tyvärr inte förlorat i aktualitet.

Regeringen uppmanas
Skriv på förbud mot kärnvapen!
2020.10.25
På FN-dagen uppmanade 72 organisationer regeringen att utan dröjsmål signera FN:s konvention om förbud av kärnvapen. Tidskriften Kommentar var en av dem.

49 länder hade hittills hörsammat FN. En röst återstod på morgonen den 24 oktober för att konventionen skulle börja gälla. På kvällen kom beskedet att även Honduras hade undertecknat. Konventionen förbjuder anskaffning, tillverkning och användning av kärnvapen.

Inget land med kärnvapen, eller Nato-land för den delen, har skrivit under konventionen. Bland undertecknarna finns både stora och små länder från alla världsdelar, till exempel Sydafrika, Thailand, Nya Zeeland, Mexiko, Österrike, Irland och Vatikanstaten.

50 länder har således undertecknat FN:s konvention om förbud av kärnvapen vilket innebär att detta förbud gäller från och med nu.

Ur brevet till regeringen:

Undertecknarna av detta brev anser att regeringen utan dröjsmål bör signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

”Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. (…) Ett kärnvapenkrig kan leda till klimatförändringar som kan hota allt liv på jorden ... Läs mer

Läs debattartikel i Aftonbladet med underskrifterna här.

USA-Latinamerika
Trump försöker styra Interamerikanska utvecklingsbanken
2020.09.29
IDB, Interamerikanska utvecklingsbanken, latinamerikanska och karibiska länders främsta källa till utvecklingsfinansiering, leds sedan 50 år tillbaka av en latinamerikansk ordförande. Banken kanaliserar cirka 12 miljarder dollar om året till infrastruktur och utveckling i området. Nu vill Trump-administrationen bryta den traditionen och lanserar sin ärkereaktionäre kubansk-amerikanske säkerhetsrådgivare för Latinamerika Mauricio Claver-Carone till den posten. Trump är ute efter röster bland konservativa kubanska och venezolanska invandrare och försäkra sig om en ekonomisk och politisk maktställning för egen del efter en trolig valförlust, skriver nationalekonomen Ariela Ruiz Caro i nättidningen Counterpunch.

Trump vill också blockera Kinas växande närvaro i latinamerikanska utvecklingsprojekt. Kina har observatörsstatus i OAS och blev medlem i IDB år 2008.

Sexton latinamerikanska regeringar tänker stödja USAs kandidat, under det att Argentina, Chile, Costa Rica and Mexiko försöker få valet uppskjutet. Den linjen förordas också av EUs höge representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrel.

Läs mer

Till Sveriges regering:
Räta på ryggen och skriv på kärnvapenkonventionen nu!
2020.09.26
Det är mer än 75 år sedan USA fällde kärnvapen mot befolkningen i Hiroshima och Nagasaki. Vi vet vad som hände, allt är dokumenterat, än lever några vittnen. Trots det har antalet länder med kärnvapen sedan dess stigit.

Sverige stödde FNs konvention mot kärnvapen när den antogs 2017, men har inte ratificerat den. För att den ska träda i kraft krävs att 50 länder ratificerar den. På årsdagen av bombningarna skrev Thomas Hammarberg på Dagens Arena om hur Sveriges hållning till avtalet förändrats sedan 2017. 2017 varnade han för det inflytande USAs då relativt nytillträdde president kunde få över svenska beslut. Nu tycks ett hägrande medlemskap i Nato väga tungt för vissa svenska politiker.

Varningar för kärnvapenhotet kommer kontinuerligt från ICAN och fredsrörelser världen över, bland dem Svenska Freds.

Svenska läkare mot kärnvapen delar varje år ut ett antiatombombsdiplom. I år gick det till Max Tegmark, svensk-amerikansk fysikprofessor som varit engagerad i frågan sedan han som 14-åring insåg att vuxna inte hade den koll han trodde.  Max Tegmark skrev 2017 en debattartikel i DN där han bemötte kärnvapenanhängarnas argument. När han apropå priset 2020 intervjuades i Dagens Nyheter  sa han att han skäms över Sveriges ryggradslösa hållning. ”Svenska regeringen har blivit bästis med amerikansk militär.”

Öppet brev till Trump och Biden
Upprop i USA för grannsämja med Latinamerika
2020.09.17
NACLA, Över 100 organisationer i USA, som arbetar med frågor som gäller Latinamerika och Karibien, har skickat brev till Demokraternas nominerade Joe Biden och president Donald Trump. De uppmanar den kommande regeringen att införa en ny politik i denna region. Den ska vila på grannsämja, som innebär, icke intervention, samarbete och ömsesidig respekt,

Organisationerna kräver att kvävande ekonomiska sanktioner ska upphöra, att USAs vapenförsäljning och militarisering av regionen ska avslutas, att politisk inblandning i val och interna frågor ska upphöra, att alla människors rätt till mänskliga rättigheter ska stödjas och att en human immigrationspolitik införas samt en rättvis ekonomiska politik. Bland undertecknarna finns tidskriften Nacla, som rapporterat om Amerika sedan 1967.

Läs hela brevet här och se listan på alla undertecknarna.

Centralamerikas hotade lungor
2020.09.14
NACLA, North American North American Congress on Latin America, rapporterar från Indio Maíz, Centralamerikas största bioreservat, som ligger i Nicaraguas Atlantkustområde. Det befolkas främst av ursprungsfolket Rama och afrokariberna Kriol, som sedan 2002 har laglig kollektiv äganderätt till huvuddelen av det artrika området.

Trots förbud avverkades hela 52 procent av skogen mellan 2000 och 2018, främst till förmån för olaglig boskapsuppfödning, och det fortgår i allt snabbare takt, skriver filmaren och frilansjournalisten Melissa Vida. Skog röjs också i området runt reservatet för att i stället odla oljepalmer. Hundratals fågelarter, sengångare, jaguarer och många andra växter och djur hotas nu.

Även lokalbefolkningen, som tvingats ta på sig uppgiften att själva försvara sina rättigheter, lever under hot. I oktober förra året mördades fem personer på grund av en äganderättskonflikt och kort därefter dödade beväpnade nybyggare fyra medlemmar ur Mayangna-folket och brände ner 16 hus.

Atlantkustområdet har nonchalerats av landets olika regeringar ända sedan Somoza-diktaturen. När sandinisterna återtog regeringsmakten år 2007, förbättrades relationerna, men år 2013 skrev president Ortega under en koncession som gav ett kinesiskt bolag rätt att bygga och driva en kanal från Atlant- till Stilla Havs-kusten, rakt igenom Ramas och Kriols område. Ortega har enligt en del bedömare blivit en nyliberal pragmatiker med vänsterdiskurs å ena sidan, men nära relationer till företagareliten och Internationella valutafonden å den andra. Efter studentprotesterna år 2018 ses allt fler soldater och allt färre miljöorganisationer i Indio Maíz.

Läs mer

Göran Therborn:
Hur pandemin förändrar världen
2020.08.17
Med hjälp av sitt förstoringsglas tittar Göran Therborn, professor i sociologi, på världen under covid-19-pandemin och funderar över vad den kommer att leda till. De ekonomiska och politiska motsättningarna blir tydligare. Det gäller framför allt relationen mellan USA och Kina. USA är på väg att förlora hegemonin, ”vilket inte är detsamma som att förlora makten, ekonomiskt och/eller militärt”, skriver Göran Therborn och fortsätter:

”Med de skärpta konflikterna under pandemin har ett krig mellan USA – Kina blivit en påtaglig risk.”

Det är inte bara de med politiskt inflytande i USA som ser Kina som ett oacceptabelt hot utan även de ledande inom EU, i Storbritannien och Japan. Situationen påminner enligt Therborn om den före 2:a världskriget då Tyskland utmanade Storbritannien och Japan USA.

Pandemin har också satt strålkastarljuset på hur effektivt olika regeringar har hanterat pandemin. Therborn noterar att i östra Asien är dödstalen i covid-19 betydligt lägre än i Europa och Nordamerika. I Sverige har virusutbrottet avslöjat att den svenska välfärdsstaten är urholkad genom kommunalisering, privatisering och nyliberalisering. Hälsovården har fragmentiserats. Och äldrevården överlämnats åt regional och lokal högerstyrd kapitalackumulation ”vilket varit förödande” framför allt i Stockholm – utsatt för mycket virus.

Ojämlikheten i världen har ökat i och med pandemin. Även om USA:s finansiella underskott beräknas uppgå till en fjärdedel av landets budget och eurozonens och Storbritanniens underskott beräknas till 12–13 procent är det ”en lyx som förnekas länderna i tredje världen”, skriver Göran Therborn.

Han ser också en global klasstruktur bestående av sex klasser med olika erfarenheter av pandemin. Den första är ägarna och ledarna för storkapitalet som antingen gjort stora vinster eller förlorat ekonomiskt. Medelklassen delar han in i de som tjänas och de som tjänar. De som tjänas är antingen anställda direktörer, professionella eller småföretagare. De som utför tjänsterna – servicearbetarna – står samtidigt i frontlinjen mot covid-19-smittan. I de två övriga klasserna ingår de arbetslösa arbetarna; de permitterade som får viss statlig ersättning och daglönarna, ofta migranter med minimala skyddsnät.

Pandemin har enligt Therborn förstärkt åtminstone tre demokratiska, sociala rörelser: den antirasistiska rörelsen och rörelsen mot kvinnovåld och mord samt jämlikhetsrörelsen i vilken många framträdande ekonomer ingår.

Göran Therborns artikel Opus Magnum: How the Pandemic is Changing the World ingår i Thesis Eleven online project: Living and Thinking Crisis.

Corona och Big Business
Covidpengar gynnar storföretagen
2020.07.20
Regeringar runt om i världen försöker staga upp det fallfärdiga kapitalistiska systemet genom att kasta mer pengar på de rika. Är någon överraskad? Metoden kallas kvantitativa lättnader och går förenklat ut på att centralbankerna trycker mera pengar, de köper värdepapper som getts ut av de egna regeringarna. Tanken är att pressa ner räntorna för att på så sätt stimulera investeringar och få igång ekonomin.

Metoden användes även under finanskrisen 2008, efter att spekulanter drivit världsekonomin till konkursens brant. Enbart den amerikanska regeringen hällde då 16,3 biljoner (16 300 000 000 000) dollar över samma krafter som fått ekonomin att bryta samman.

Ett av problemen med kvantitativa lättnader är att priset på de utgivna värdepapperna sjunker när utbudet ökar. Kapitalisterna söker sig då istället till aktiemarknaden, där priserna går upp och nya finansbubblor kan uppstå. Pengarna som inte hittar profitabel avsättning hamnar hos bankerna och ökar deras vinster. Det är osäkert i vilken mån de går till produktiva investeringar som får fart på ekonomin.

Vi ser nu samma mönster i covidkrisen, skriver Pete Dolack, i Counterpunchartikeln The Political Economy of Covid 19. Han visar hur mycket av stimulanspengarna som i USA går till Big Business istället för till exempelvis småföretagare som kämpar för sin överlevnad och för att kunna behålla sina anställda.

Pete Dolack är författare och engagerad i flera organisationer.

USA
Rasismen sitter fast i samhällsbygget
2020.07.13
Rasismen är inbyggd i samhällsstrukturen likt ett avlopp där det strömmar miljontals ton skit, skriver komikern och författaren Lee Camp i nättidningen Counterpunch. Enligt en undersökning från år 2016 fick skolor i övervägande vita bostadsområden 23 miljarder dollar mer i statliga och lokala bidrag än skolor i icke-vita områden med ungefär samma antal elever. I de privilegierade skolorna får eleverna laptops och undervisning i hur man lyckas i livet. De sämst lottade icke-vita skolorna får nöja sig med föråldrade skolböcker där det står att dinosaurierna var stora grodor och slaveriet en tidig men misslyckad form av oavlönat praktikantarbete. När man sedan som svart söker jobb och har ett efternamn som låter svart, krymper utsikterna att ens få komma på intervju till hälften.

Inkomstklyftan mellan vita och svarta är djup som Grand Canyon, skriver Lee Camp. Enligt uppgifter från år 2014 är svarta hushålls tillgångar mindre än 7 cent för varje dollar som ägs av vita hushåll. Enligt en annan undersökning gör lagstiftningen att oproportionerligt stort ekonomiskt stöd har gått till vita bostadsområden i jämförelse med svarta, när de drabbats av naturkatastrofer. Oproportionerlig är också den andel som svarta och latinos andas in av alla luftföroreningar, som till övervägande del förorsakas av vita amerikaners konsumtion, detta enligt en tredje rapport. Och strukturrasismen finns där, oberoende av vem som sitter i Vita Huset.

Läs mer

Palestina
Israels plan för annektering av Jordandalen
2020.07.03
Israel planerar under Netanyahus ledning att trots stora protester världen runt annektera delar av Jordandalen. Datum för deklarationen som var satt till 1 juli, är nu uppskjutet med hänvisning till covid-19. En annektering som oavsett datum skulle ta död på all möjlighet att upprätta en palestinsk stat som del av en tvåstatslösning. Israel är intresserat av jorden, läget och mineralfyndigheter, men inte av invånarna. De är mest i vägen och befarar själva att bli deporterade. De har redan förlorat sin möjlighet att odla sin jord och föda upp boskap och får finna försörjning som arbetare i israeliska bosättningar.

Amahl Bishara har på merip.org skrivit en artikel om verkligheten bakom den palestinska kampen för en stat där hon betonar vikten av att se bakom den formella politiska processen. Palestinierna tvingades efter 1948 att leva på skilda platser, under skilda förhållande och lagar, och deras möjligheter till motstånd har därför tagit olika uttryck.

Amahl Bishara är docent i antropologi och har bland annat skrivit en bok om journalistiskt arbete i Palestina.

Annekteringshotet är nära i tid nu. Valen både i Israel och USA gör det angeläget för Netanyahu att genomföra projektet. Frågan är dock inte ny, de två israeliska fredsorganisationerna B’Tselem och Peace now har under flera år skrivit om Jordandalen, förtryck, evakueringar och planer och inte minst om varför Israel är så intresserat av att annektera området.

Läs mer: B’Tselem Peace now

Corona
Servicearbetare särskilt utsatta för covid-19 smittan
2020.07.02
Förutom människor på äldreboenden har servicearbetare varit särskilt utsatta för covid-19 smittan. Som servicearbetare kan du inte arbeta hemifrån när du ska serva de privilegierade.

Redan på Arlanda spred alpturisterna coronavirus när de i början av året kom hem med smitta från Italien, Österrike, Schweiz och Frankrike. Flyktingar från Somalia, Irak och Syrien, som arbetar som städare, kassörer och taxiförare, mötte dem, och smittades. De tog sedan smittan med sig hem till Järvaområdet där de bor trångt med barn och far- och morföräldrar.

Den 22 mars kom larmet från Svensksomaliska läkarföreningen: Sex av 15 döda i Stockholms län är svensksomalier. Därefter har siffran mer än fördubblats. I en essä i Dagensarena.se reder Eva Brita Järnefors ut varför servicearbetare i mindre åtråvärda bostadsområden är mer utsatta även för riskkapitalister. De köper upp nedgångna bostadsområden där fattiga familjer bor, renoverar enligt ett lågprisprogram och höjer hyrorna markant. Vinsten går till de utländska ägarna.

Det brukar pratas om att nyanlända flyttar till samma bostadsområde som sina tidigare landsmän, skriver Eva Brita Järnefors, men påpekar: Det gör även höginkomsttagare! Norrmalm är populärast bland dem. Skillnaden i inkomster mellan Stockholms stadsdelar är stor.

Läs mer

Corona
Smygfascistiska regimer utnyttjar pandemin för att krossa yttrandefriheten
2020.07.01
Den tjetjenske ledaren Ramzan Kadyrov hävdar att människor som sprider corona-virus är ”värre än terrorister” och ”borde dödas”. När den ryska journalisten Elena Milashina avslöjar att människor med symptom i Tjetjenien därför inte vågar gå till doktorn, hotas hon till livet av samme Kadyrov, skriver den irländske journalisten Patrick Cockburn i Counterpunch.

Auktoritära och smygfascistiska regeringar världen över anklagar journalister för att sabotera deras ”hjältemodiga” men i verkligheten bristfälliga insatser mot corona-virus. I länder som Ryssland, Thailand, Tanzania och flera Gulfstater har nya lagar införts mot vad som godtyckligt klassas som ”fake news”. Sålunda hotas journalister i Ungern med fem års fängelse. Turkiet höll i slutet av maj 102 journalister och kritiker fängslade, anklagade för “terrorism”. I Kashmir bryts plötsligt internet- och telefonförbindelserna, och smittspårning och vård drabbas. En läkare i Bosnien har åtalats för att skapa “skräck och panik” efter att ha påtalat avsaknaden av respiratorer på ett sjukhus. Läs mer

International Press Institute presenterar ett utförligt kalendarium med början den 5 februari med för dagen (1 juli) 411 skrämmande fall av censur, nya begränsande lagar, nekad åtkomst till offentliga handlingar, fängslanden, misshandel och tortyr av journalister i olika länder, med pandemin som ursäkt. Läs mer

Indonesien
Det USA-stödda blodbadet upprör än i dag
2020.06.20
För 55 år sedan utförde militären i Indonesien vad den kallade ”Operation förintelse”. Mellan en halv och en miljon människor avrättades brutalt och en miljon, både kvinnor och män, sattes i koncentrationsläger. Tjänstemän på den amerikanska ambassaden i Jakarta bistod med dödslistor över tusentals människor och CIA med pistoler till en muslimsk mobb som under militärt beskydd gick från by till by och avrättade medlemmar i Kommunistpartiet i Indonesien, PKI.

Kommunistpartiet drev kvinno- och kulturförbund och hade anknytning till fackförbundet SOBSI som organiserade flertalet arbetare. Partiet hade ett starkt folkligt stöd. Indonesiens president Sukarno, som stod för en oberoende och neutral linje i världspolitiken, avsattes. USAs president Johnson och hans administration hade länge velat utrota PKI vilket också skedde.

Blodbadet 1965 förminskades genast i amerikansk press och glömdes snart bort. Med jämna mellanrum hittar amerikanska journalister dokumenten från denna förintelse och upprörs. Vi länkar här till Vincent Bevins essä ur boken The Jakarta Method: Washington´s Anticommunist Crusade and the Mass Murder Program That Shaped Our World som nu publiceras i flera tidskrifter. Bevins anser att dessa händelser ledde till ett internationellt nätverk för kuppförsök och avrättningar, särskilt i Latinamerika, och han nämner särskilt Brasilien.

Tidskriften Kommentar har tidigare dokumenterat denna masslakt i Indonesien. Se Indonesien, Filippinerna och Singapore: Viktiga brickor i USAs strategi, nr 11-12 1975 (Olle Törnquist) och USA-hjälp till blodbad i Indonesien, nr 4 1990 (Sven Ekberg).

Mellanöstern
USAs roll i Jemens krigskatastrof
2020.06.26
Kriget i och mot Jemen har nu pågått så länge att det utgör all tid jemenitiska barn minns, det vill säga de barn som ännu lever, inte de 85 000 som enligt Rädda Barnens uppskattningar dött av svält under krigsåren. FN kallar kriget världens värsta humanitära katastrof, all världens ledare uttrycker sin upprördhet – och bibehåller diplomatiska och ekonomiska kontakter med dem som skulle kunna avsluta kriget. Vapenhandeln fortsätter. Även den svenska, januariavtalets punkt 70 sätter stopp för ny handel, men alla gamla avtal fullföljs. Delar skickas så att vapnen fungerar och Sverige ses som en trovärdig partner. Kanske inte av krigets offer, men av vapenköparna.

Sverige är en liten spelare. Störst är USA – i sanning great – som under åren av krig i Jemen och långt innan dess låtit Saudiarabien hålla USAs ekonomi under armarna med vapenköp. Minns hur president Trump med svärsonen (han som läst 22 böcker) och deras respektive fruar gjorde sitt första statsbesök i Saudiarabien och sedan trumpetade ut sin triumf över vapenköp för hundra miljarder dollar. (Även Obama sålde vapen till Saudiarabien.) Fredsaktivisten och författaren Kathy Kelly har i magasinet progressive.org gjort en lång ambitiös tillbakablick på Jemenkrigets historia och USAs roll i det. Artikeln pekar framförallt på USAs förhållande till Saudiarabien och vapenhandelns betydelse. Texten har också publicerats på counterpunch.org

Cuba, USA
Biosolidaritet kontra bioimperialism
2020.06.05
Bioteknik och genmodifierade grödor gör det möjligt för jätteföretag som Bayer/Monsanto att ta patent på utsäde och locka lantbrukare med hög avkastning. Dessa grödor har ofta lägre näringsvärde och förorsakar hälsoproblem bland djur och människor. Företagen kontrollerar enorma markområden i Afrika, Latinamerika och Asien, där slår man ut småbrukare, som sedan blir billig arbetskraft. Det är bioimperialism, skriver Don Fitz i nättidningen Counterpunch.

Det fattiga Kuba bedriver å andra sidan biosolidaritet. Trots USAs blockad mot teknologi, utrustning med mera, har landet lyckats framställa en rad läkemedel, bland annat ett mot diabetes II, som har minskat antalet amputationer med 80 procent. Tack vare kubanska vacciner är miljontals latinamerikanska barn skyddade mot hjärnhinne- och lunginflammation. Kuba har också kommit långt i forskningen kring interferoner, som stärker försvaret mot olika virus, till exempel hepatit B och C. Samtidigt delar Kuba med sig av ny teknik så att fattiga länder kan producera läkemedel själva i stället för att köpa till höga marknadspriser.

Läs mer

Riskkapitalet
Personaltäthet och vinstkrav oförenliga inom äldrevården
2020.06.04
De privata företagen Ambea och Attendo fortsätter att expandera inom äldrevården i Sverige och Norden. Samtidigt tvingas de spara på personal, som är den främsta utgiftsposten, för att kunna uppfylla riskkapitalets vinstkrav. Nu hemsöker covid-19 äldrevården i Sverige, och konsekvenserna av sparandet blir tydliga, skriver Eva Brita Järnefors på Dagensarena.se: ”När de äldre blev en födkrok”.

Redan under 2019 reagerade regeringen i Finland mot Attendos och andra privata aktörers underbemanning på äldreboenden i landet. Regeringen ställde skärpta krav på personaltäthet. Attendos verksamheten i Finland gick därför med förlust.

Både Ambea och Attendo ägs av riskkapitalet. Ambeas största ägare är KKR, ett av USAs mäktigaste riskkapitalföretag. Attendos största ägare är Nordstjernan AB vid Stureplan.

Läs mer

Latinamerika och Karibien
USA för krig med hjälp av sanktioner och villkorade lån
2020.06.03
USA fortsätter att styra både ekonomi och politik i länder i Latinamerika och Karibien med hjälp av sanktioner och genom att kontrollera finansiella institutioner som IMF och Världsbanken, handelspolitik och hjälpprogram. Det skriver Alexander Main, chef för internationell politik vid Center for Economic and Policy Research i Washington, i tidskriften Nacla: “Out of the Ashes of Economic War.”

Ekonomiska maktmedel används för att uppnå utrikespolitiska mål. Länder som utsätts för sanktioner har regeringar som anses vara ”avvikande”. De har inte valt en strikt nyliberal ekonomisk bana. Kuba, Venezuela och Nicaragua hör till dem som under senare år har straffats hårt ekonomiskt.

Den Interamerikanska utvecklingsbanken (MDB) har arbetat hårt med att förändra ekonomierna i Latinamerika. Länder, som tidigare har försökt skapa en diversifierad och planerad inhemsk industri, inriktar sig i dag på att locka till sig utländskt kapital för att producera varor för export med litet eller inget inhemskt överskott. De utländska företag som importerar varorna gör profiter och bidrar inte mycket till att förbättra livet för latinamerikanerna. Riskkapitalbolag, med säte i USA, utnyttjar dessa exportorienterade industrier, men drar tillbaka sitt kapital om risker uppstår.

USAID är ytterligare ett verktyg för att förstärka den öppna marknaden. Organisationen har stött privatisering av statliga företag samt expansionen av privata skolsystem och sjukvård. Olika hjälpprogram och lån har även använts av USA till att manipulera politiska val i länder som Argentina och Haiti, skriver Alexander Main.

Läs mer

Sydamerika
Surinams starke man har förlorat makten
2020.05.30
När detta skrivs, tre dagar efter valet i Surinam, tycks det helt klart att Desiré Delano Bouterse förlorat makten efter 40 år som politisk spelare – mellan 1980 och 1989 som diktator och därefter, om än inte oavbrutet, som vald president. Hans förlust var inte oväntad, en rättegång mot honom om avslutades 2019 förklarade honom skyldig till att ha beordrad morden på 15 oppositionella militärer, politiska meningsmotståndare och aktivister 1982, alltså under diktaturen. Väljarstödet i Surinam har dock mera riktats mot det parti – National Democracy Party – han grundade 1987 än mot presidenten själv.

Surinam är, som följd av dess naturtillgångar – bauxit och vattenkraft, som möjliggjort nationell aluminiumproduktion – ett intressant och för vissa folkgrupper tragiskt exempel på koalitioner mellan internationella bolag och regionala ledare; Surinams folkmängd är knappt 600 000. Journalisten D S Battistoli beskriver i Nacla den historiska bakgrunden till kampen om makten i landet.

Läs mer

Mänskliga rättigheter
Sverige inget föregångsland
2020.05.30
Internationell lagstiftning ger multinationella företag orimligt stort spelrum att ostraffat förorena miljö och kränka mänskliga rättigheter, skriver åtta företrädare för svenska bistånds- och klimatorganisationer i nättidningen Omvärlden. Inom FN har flera länder utarbetat ett fördrag för att företag ska kunna ställas inför rätta för människorättsbrott och förhindra att länder utan fungerande rättsväsenden skall bli frizoner för övergrepp. Den svenska regeringen ställer sig dock bakom EU-kommissionen, som hittills försökt förhala och försvåra förhandlingsprocessen.

Läs mer

Mellanöstern
Världen tiger medan Palestina stjäls bit för bit
2020.05.27
På Palestine Chronicle beskriver Mats Svensson hur han, när han som Sidaanställd kom till Palestina 2003, jämförde med sina erfarenheter av Sydafrikas apartheid, men hade svårt att tro Sydafrikas representant i Ramalla, när hon sa att apartheid i Sydafrika var ”en picknick” jämfört med Palestina. ”Om du inte tror mig så kanske du tror Desmond Tutu och Nelson Mandela”.

2002 hade Israel börjat bygga en mur, inte på 1949 års vapenstilleståndslinje till det Israel som upprättades 1948, utan inne på de palestinska områden Israel ockuperar sedan 1967. För att försöka förstå vad som hände vandrade han längs murbygget och pratade med de människor vars liv slits sönder av muren.

Mats Svensson beskriver hur han förlorat tron på den tysta diplomatin och lägger ansvaret inte så mycket på tjuven som alltmer öppet stjäl bit efter bit av Palestina som på alla som låter det ske, mediehus, stater, internationella organisationer. Han beskriver hur Trumps och hans enväldiga svärson - en man vars kvalifikation för att lösa Mellanösterns problem är att han enligt egen utsago läst 25 böcker - nu har bråttom att genomföra sin plan under Trumps tid vid makten.

Läs mer här eller här

Mats Svensson har publicerat två böcker om sina erfarenheter. Crimes, Victims and Witnesses – Apartheid in Palestine och Apartheid is a Crime – Portraits of Israeli Occupation, den senare presenterad på Palestine Chronicle:

Latinamerika
Demokratins nederlag i Brasilien
2020.05.25
Varför förlorade Arbetarpartiet och vänstern i Brasilien valet 2018 till den före detta kaptenen Jair Bolsonaro?

Dominikanerprästen Frei Betto, ledande person i Latinamerika inom befrielseteologin och författare, skriver att det fanns många faktorer som bidrog till Bolsonaros raketkarriär. Samtidigt går han igenom Arbetarpartiets framgångar och misslyckanden. Han kritiserar korruptionen inom partiet, ointresset för politisk skolning av folket och bristen på nya reformer. Arbetarpartiet måste göra självkritik och bygga upp det på nytt, skriver Frei Betto.

Läs mer

USA och narkotikahandeln
Allianser med producenterna
2020.05.18
USAs anklagelser mot Venezuela om narkotika-terrorism visar än en gång att USA-imperialismen sedan länge använder narkotikan som verktyg för att befästa sin kontroll, skriver historiedocenten Alexander Aviña i NACLA. På 50-talet pekade man ut Kina, på 60-talet Kuba och Vietnam och på 80-talet sandinistregeringen i Nicaragua. Men ironiskt nog har de kontrarevolutionära krafter som USA öppet lierat sig med i dessa länder varit djupt involverade i narkotikahanteringen.

Idag stöttar USA Colombia, som är världens största kokainproducent, liksom Honduras och andra centralamerikanska länder som tjänar som huvudled för smugglingen till USA. Av all kokain som förs in i USA kommer cirka 85 procent in den vägen.

Läs mer

USA
Covid-19 kan radera ut hela indiannationer
2020.05.18
New Mexicos guvernör varnade i slutet av mars för att covid-19 skördat massor av offer bland Navajo-indianerna och skulle kunna utradera hela indiannationer. President Trump svarade att ”det var ju tråkigt för Navajo-nationen”. Sedan dess har dödsfallen bland Navajos till följd av Covid-19 ökat med över 2000 procent, skriver dokumentärfilmaren Rain i nättidningen Counterpunch.

80 procent av USAs urinnevånare lever under fattigdomsgränsen och många lider redan av diabetes, TBC och andra kroniska sjukdomar. I vissa reservat är medellivslängden lägre än i Bangladesh. Ytterst få har någon sjukförsäkring och Indian Health Service disponerar bara över 71 respiratorer och 33 intensivvårdsplatser i hela landet. Ur regeringens landsomfattande stödpaket på 2 000 miljarder dollar har 8 miljarder dollar avsatts för indiannationerna, men pengarna dröjer.

Läs mer

Valet i Bolivia
Grav anklagelse vederlagd
2020.05.12
Två statistiker vid Massachusetts Institute of Technology avvisar påståendet att Ivo Morales-trogna tjänstemän manipulerat rösträkningen i presidentvalet 20 oktober 2019.

Ett avgörande ögonblick i kampen om makten i Bolivia var när den preliminära rösträkningen avbröts i presidentvalet 2019, sedan röster från knappt 84 procent av valkretsarna räknats i en första vända på valdagen. Då ledde Morales över motståndaren och förre presidenten Carlos Mesa med 7,87 procent, medan 10 procent i den officiella och bindande räkningen krävs för att vinna valet. När alla röster räknats var Morales försprång 10,56 procent.

OAS – det USA-dominerade policyforumet Organization of American States – hävdade att trenden till Morales fördel i slutet av rösträkningen var oförklarlig, utom som följd av fusk med röstresultaten från de mest avlägsna valdistrikten. Dock utan bevis, enligt den analys som företagits inom forskarnätverket CEPR – Center for Economic and Policy Research,

Nätverket har också vänt sig till statistikerna John Curiel och Jack R. Williams vid MIT:s Election Data and Science Lab för ytterligare analys. De skriver i Washington Post att OAS anklagelse saknar grund (se också New York Times). Den har dock utgjort en pådrivande faktor i den statskupp som sedan ägde rum, ledde till Morales exil och som hotar att göra Bolivia till ett apartheidsamhälle.

Venezuela
Kuppförsök mot Venezuela stoppades
2020.05.09
Snabba båtar lastade med tunga vapen styrde den 3 maj 2020 från Colombia mot Venezuelas kust. Besättningen var uniformerad och hade hjälmar med USAs flagga. Invasionen stoppades av gränsvakter. En av de arresterade uppgav att han var agent för USAs Drug Enforcement Agency (DEA). DEA har inte bekräftat detta för artikelförfattarna vid Globetrotter, ett projekt som ingår i Independent Media Institute.

Globetrotter ger en bakgrund till president Donald Trumps försök att destabilisera Venezuela vilket inleddes 2017. Då lät han förstå att ”demokrati skulle återställas” i Venezuela med hjälp av en kupp eller intervention. I januari 2019 förklarade USA att politikern Juan Guaidó var Venezuelas nye president, men Guaidó lyckades inte etablera sig som sådan.

Samma år försökte USA skapa en falang av allierade militärer inom Brasilien och Colombia för att förbereda en invasion i Venezuela. Men Brasiliens vicepresident satte stopp för USAs planer att använda landets territorium för en sådan invasion.

Ett mindre kuppförsök gjordes redan i april 2019 av underrättelsefolk från USA, paramilitärer i Colombia och folk från drogvärlden. Detta kuppförsök är dokumenterat av Joshua Goodman vid Associated Press.

Läs mer

USAs svar till Venezuela
”Maduro leder narkotikakartell”
2020.05.09
President Nicolás Maduro tog i januari 2020 initiativ till att förbättra förbindelserna med USA. Svaret kom 26 mars: USAs justitieminister William Barr anklagar Maduro för narkotika-terrorism, droghandel, korruption och utlyser en belöning på 15 miljoner dollar för den som arresterar honom. Dessutom skickar USA krigsfartyg mot Venezuelas kust.

”De nya anklagelserna mot president Maduro saknar trovärdiga bevis”, skriver Philip Luke Johnson i Nacla. Han är doktorand i statskunskap vid City University i New York.

Trots att narkotikahandeln i Venezuela enligt USAs egen undersökning består av konkurrerande nätverk och saknar karteller, beskyller USAs regering nu Maduro för att leda ”the Cartel of the Sun”. Philip Luke Johnson skriver att det är andra länder som dominerar inflödet av kokain i USA, framför allt Mexiko.

Philip Luke Johnson tar upp att det funnits bevis för korruption inom Maduros regering. FNs kommitté för mänskliga rättigheter visade i en rapport 2019 på regeringens förtryck mot den politiska oppositionen och mot yttrande- och pressfrihet. Men de förenklade påhitten om karteller är något annat: De är ”användbara förevändningar för att militarisera säkerheten och för USAs intervention i länderna i Amerika”, sammanfattar Philip Luke Johnson.

Läs mer

Riskkapitalet
Miljardären Stordalens hotellrörelse var ett luftslott
2020.05.07
I oktober 2019 köpte den norske miljardären Petter Stordalen Ving – Sveriges ledande researrangör – tillsammans med två andra riskkapitalister för 6 miljarder kronor. Med coronapandemin dog turismen. Stordalens bolag Nordic Choice med 210 hotell i hela Norden står så gott som tomma. Nordic Choise blöder under coronakrisen och visar upp riskkapitalets ansvarslösa framfart med pengar och personal.

Stordalen har i snabb takt expanderat sin hotellkedja. Men de flesta hotellen äger han inte. Han har praktiserat det ekonomiska systemet just-in-time, att inte vilja binda pengar utan låta dem flöda. Jämför det  med oviljan att lagra läkemedel och skyddsutrustning som i dag drabbar de coronasmittade och sjukvårdspersonalen!

- Att inte binda pengar i hotell och fastigheter, utan låta andra kapitalstarka fonder och bolag stå för placeringen, har gett Stordalen möjligheten att ägna sig åt denna flexibla ackumulation av kapital, skriver Eva Brita Järnefors i en essä: ”När solen gick upp och ner för Stordalen” i dagensarena.se

Läs mer

Kuba och Covid-19
Snart kommer också USA behöva kubanska läkare
2020.04.20
När Jair Bolsonaro blev president i Brasilien, utvisade han de femtusen kubanska läkare som arbetade i det otillgängliga Amazonas-området. Nu vill han ha tillbaka läkarna och förhandlar med Kuba. Men Kuba skickar sina läkare till Italien, Spanien och andra hårt drabbade områden. Kuba har dessutom tagit emot det engelska kryssningsfartyget Braemar, som inte tillåtits ankra i andra västindiska hamnar, skriver Ana Valdés i en krönika i Feministiskt Perspektiv. De flesta fall som behandlas i Kuba är smittade passagerare från Braemar och italienska turister.

Läs mer

Brasilien
Covid-19 slår hårt i slummen
2020.04.17
På samma sätt som sker i slumområdena världen över drabbar covid-19 Brasiliens vidsträckta favelas med ännu större kraft än i landet i stort. Här är trångboddheten stor, det saknas avlopp och vatten att tvätta händerna i, invånarna är beroende av en gig-ekonomi där jobben till stor del har försvunnit, och att skaffa handsprit är inte att tänka på, skriver Nicole Froio i NACLA

Enligt Human Rights Watch saboteras satsningarna för att stoppa smittspridningen av president Bolsonaro, som till en början kallat coronaviruset för ”en liten flunsa”.

Den 17 april konstaterades totalt 30 891 smittade och 1 952 dödsfall i Brasilien..

Läs mer

Energi
Coronaviruset, oljan och makten
2020.04.15
Årets oljepriskris inleddes när Kinas industriproduktion och därmed dess oljeimport, drastiskt sjönk som en följd av av coronakrisen. Efter en kedja av aktioner och motaktioner - Ryssland vägrade ansluta sig till Opecs och Saudiarabiens beslut att hålla priset uppe genom att sänka utbudet och Saudiarabien svarade med att öppna oljekranarna - störtdök priset. Mellan Ryssland och Saudiarabien uppstod en strid om vem som hade resurser att klara prisraset längst, ett tilläggsproblem var att USAs hemproducerade frackingolja inte tål låga priser.

13 april slöt Opec tillsammans med Opec+ ett avtal om att minska utbudet och priset har nu gått upp, men är långt från vad det var innan coronaviruset påverkade Kinas import. Och frågan är hur länge det varar. En tänkvärd detalj är att USAs intresse av att avtalet gick igenom är så stort att de täckt upp för den sänkning Mexiko inte anser sig ha råd att genomföra.

20 mars skrev Gregory Brew på MERIP, Middle East Research and Information Project, om hur covid-19 påverkade Kinas oljeimport och därmed fick betydelse för konflikten mellan Opec och Ryssland vilket ledde till en global oljekris. Gregory Brew gör en historisk tillbakablick och diskuterar vilken betydelse krisen kan få, inte bara för Saudiarabien utan också för den globala energipolitiken. Hans slutsats är att ”Saudiarabiens senaste manöver är långt ifrån att bevara oljans värde, den kan istället signalera slutet på oljans dominans och början på ett helt nytt energiparadigm".

Läs mer

USA
Trumps politik, klanen (KKK) och den vita nationalismen
2020.04.13
I protester mot president Trump jämförs hans politik och slagord America first ofta med Ku Klux Klans (KKKs) andra våg på 1920-talet och den dåtida vita nationalismen.

Men klanen KKK och den vita högernationalismen hade också en tredje våg på 1970- och 80-talen då antalet klanmedlemmar växte från omkring 1 500 till mer än 10 000. Den återuppväckta klanen skapade paramilitära grupper, brände kors och organiserade demonstrationer. Klanen, det amerikanska nazistpartiet, skinheads och olika kristna nationalistmiliser beredde vägen för terror mot afroamerikaner, judar och immigranter från Mexiko och Vietnam. Brandbomber kastades mot bostäder, kyrkor, synagogor och skolor. Mellan 1979 och 1980 mördades 24 afroamerikaner och två vita kvinnor som levde tillsammans med afroamerikaner. Denna period glöms ofta bort när Trumperan ska förklaras.

Boken No Fascist USA! Av Hilary Moore och James Tracy, bidrar till en förståelse av den vita överhöghetens snabba tillväxt under 1970-talet.

Författarna menar att klanens tillväxt var en reaktion på 60-talets rörelser för demokrati och social omvandling. Robin D G Kelleys anmälan av boken på CounterPunch ger en komprimerad historielektion om kampen mot fascism, rasism och rasförtryck i USA under mer än ett sekel-

Läs mer

Zimbabwe
Nyliberalt överfall på folket
2020.04.06
Alltsedan Emmerson Mnangagwa tog över makten i Zimbabwe genom en militärkupp i november 2017, har hans regering tvingat på folket ett nära nog allomfattande privatiseringsprogram som lett till en ekonomisk nedgång på 6,5 procent förra året och en arbetslöshet på 95 procent, skriver Gregory Elich i nättidningen Counterpunch. Zimbabwe har nu världens högsta bensinpriser, en ny valuta har lett till hyperinflation, och elpriserna har stigit med 320 procent.

Samtidigt har bolagsskatten sänkts, och utländska investerare åtnjuter total skattebefrielse under de första fem åren, medan befolkningen får betala 14,5 procents moms. I jordbruket gynnar regeringen exportgrödor som tobak, bomull och sojabönor, till förfång för livsnödvändig matproduktion, och landets livsmedelsförsörjning kan komma att hotas.

Internationella Valutafonden har applåderat 2019 års nedskärningar av program som gynnat befolkningen i stort.

Läs mer

Klimat
Corona manar till insikt: Vi kan inte förslava naturen
2020.03.30
Coronaviruset har punkterat den bubbla vår fossilt teknologiska framgångssaga utgör, föreställningen om att vi kan leva i trygg och bekväm förslavning av naturen. Viruset är en påminnelse om hur vi fördärvat våra levnadsförutsättningar, kanske tydligast i fråga om maten.

George Monbiot, journalist med zoologisk bakgrund, varnar i Guardian för kommande matbrist i klimatförändringens spår; redan gör torka, översvämningar, bränder och gräshoppor odling omöjlig på tidigare odlingsbar jord. Många basgrödor kommer inte att kunna odlas om temperaturen stiger tre à fyra grader eftersom temperaturgränsen för deras livskraft överskrids då. Då blir det också för varmt för all boskap

Frestelsen kommer att vara stor att återskapa en bubbla av föregivet oberoende av naturen, när coronaepidemin är över, skriver George Monbiot. Men ”aldrig mer borde vi lyssna till lögnare och förnekare. Aldrig mer borde vi tillåta en tröstande falskhet att besegra en smärtsam sanning”.

Läs mer

USA
Frågan som "New Green Deal" undviker
2020.03.03
Idén om en ny grön new deal som förts fram inom det demokratiska partiet i USA och av kända debattörer som Naomi Klein är välkommen, men helt otillräcklig, skriver Carl Boggs, professor i socialvetenskap vid universitetet i Los Angeles. Det handlar om allt från trädplantering till att skydda vattendrag, vilket skulle ge nya jobb och en bättre infrastruktur. Men både demokraterna och Naomi Klein undviker att diskutera hur de transnationella företagen, inte minst inom jordbrukssektorn (agrobusiness) och det militärindustriella komplexet, ska kunna utmanas.

Den sorgliga sanningen är att olja och gas utvinns på rekordnivåer. Hur ska den kapitalistiska tillväxtlogiken, jakten på vinst och benägenheten att exploatera de återstående naturtillgångarna stoppas? Frågan undviks. De ledande industriländerna kan inom några decennier lätt fördubbla sin BNP. Det är illusioner att tro att känsliga ekosystem skulle klara sådan "utveckling" länge till. Inget storföretag kommer att lägga ner sin verksamhet för att rädda planeten. Vi måste hitta en väg mot ett postkapitalistiskt ekologiskt samhälle.

Läs mer

Libyen
Andra makters intressen håller kriget igång
2020.02.28
Nato:s krig mot Libyen 2011 har förvandlat landet till ett slagfält för andra parters intressen. Libyan National Army (LNA), som stöds av Saudiarabien, Egypten och Ryssland, håller huvudstaden delvis omringad och behärskar Benghazi, den näst största staden. Tripoli och Misrata, den tredje största staden, hålls av Government of National Accord (GNA), uppbackad av FN och framförallt Turkiet, som har försett GNA med vapen och dess milis med syriska jihadister. Det skriver den indiske historikern Vijay Prashad i nättidningen Counterpunch.

FN beräknar att sedan april förra året har 220 skolor stängts bara i Tripoli, liksom flera universitet och sjukhus, till följd av den permanenta krigssituationen.

I slutet av januari intog LNA två oljefält som står för en tredjedel av landets olja, och oljeproduktionen rasade från 1 miljon fat per dag till knappt 300 000 fat. Europa vill ha olja, men inga flyktingar, och EU har betalat GNA och milisgrupper för att hindra dem från att ge sig ut på Medelhavet.

Läs mer

Latinamerika
Hur USAs gränspolitik drabbar grannar
2020.02.25
När attackerna mot latinamerikanska immigranter i USA hårdnar ger två nya böcker om USAs immigrationspolitik och den effekt den haft välkommen och användbar information. John Carlos Freys Sand and Blood: Americas Stealth War on the Mexico Border och Todd Millers Empire of Borders: The Expansion of the U.S. Border Around the World .

Båda sätter in den nuvarande brutala behandlingen av papperslösa i USAs långa raspolitiska historia av vit överhöghet. Böckerna presenteras i Nacla (North American Congress on Latin America).

John Carlos Frey visar i sin bok också att president Obama – trots sitt rykte som mer humanitär – deporterade mer än fem miljoner människor och tog emot stora bidrag från företag som tjänade på gränsövervakningen till sin presidentvalskampanj.

Todd Miller har skrivit om gränspolitiken i tjugo år och belyst sambandet mellan klimatförändringar och papperslös immigration. Hans nya bok Empire of Borders handlar huvudsakligen om gränsförstärkning och klimatflyktingar och han inleder med att citera en klimataktivist som beskriver Honduras, Guatemala och El Salvador som klimatförändringarnas “ground zero” i Amerika. Han behandlar också Washingtons världsomfattande gränssäkerhetsapparat..

 

Indien
Storföretag kidnappar småjordbruket
2020.02.19
Indiens småbrukare som försörjer stora delar av befolkningen utgör en lockande mångmiljardmarknad för de multinationella agrobusiness-företagen som söker nya investeringsmöjligheter. En utveckling lika brutal som när den tidiga industrialismen drev Englands landsbygdsbefolkning till städerna kan befaras, plus utarmning av jordarna och ökade klimatrisker, skriver forskaren och kulturskribenten Colin Todhunter i Counterpunch.

Målet för den nyliberala regimen under premiärministern Modi är att ersätta ett arbetsintensivt jordbruk med storskaligt, kemikalieintensivt, fossildrivet och mekaniserat jordbruk, styrt av några livsmedelsjättar. Det riskerar att göra hundratals miljoner småbönder arbetslösa och driva dem till städernas slum för att - om det alls finns jobb - bli billig arbetskraft i multinationella hopsättningsfabriker och stormarknader. Det handlar i så fall om en av de största folkförflyttningarna i historien. Pådrivande är bl a Världsbanken som gett Indien stora lån. Bara marknaden för bekämpningsmedelsföretagen beräknas till 800 miljoner US-dollar.

Jätteinvesteringar i Indiens jordbruk skulle kunna spela en viktig i roll för att lindra kapitalismen kris. Bristen på lönsamma investeringsobjekt gör att kapitalet söker sig till ständigt nya marker, slår sönder inhemska produktionssätt, sliter sönder samhällsgemenskaper och förstör de sista gröna lungornar.

Läs mer

Gig-ekonomin
Rättslösa App-arbetare blir allt fler
2019.12.28
Ägarna i gigekonomin hävdar att de unga som hänger i gathörnen i väntan på korta uppdrag via mobiltelefonen är oberoende samarbetspartners och sina egna chefer. I kapitalismens senaste skede leder kontroll över digitaliserad information till nya exploaterande arbetsrelationer.

Företaget Uber äger exempelvis varken de fordon som används eller de varor som distribueras. Nära en tredjedel av arbetskraften i USA deltar i den så kallade delnings- eller plattformsekonomin. Här saknas lönekontrakt, pensionsförsäkringar, arbetstidsregler och företagshälsovård. Politikerna måste ta itu med den nya oreglerade arbetsmarknaden, skriver den peruanska sociologen Alejandra Dinegro Martinez i artikeln App Capitalism.

Ecuador
En lång statskupp
2019.12.21
På samma sätt som sker i flera andra länder i Latinamerika, tar nyliberala krafter makten i Ecuador. Den sittande presidenten Lenín Moreno, som efterträdde den framstegsvänlige Rafael Correa år 2017, har undan för undan politiserat rättssystemet, militariserat politiken och genomdrivit en företagsvänlig ekonomisk politik som dikteras av Internationella Valutafonden. Han har också lämnat över Julian Assange till de brittiska myndigheterna och givit USA tillstånd att använda Galapagos-öarna som militärt flygfält.

I oktober skedde en våg av protester, som brutalt slogs ned – 11 dödade, 1 340 sårade och 1 192 godtyckligt arresterade enligt ombudsmannamyndighetens officiella siffror – men händelserna censurerades nästan fullständigt i massmedia, skriver Fabio Resmini i NACLA.

Mellan 2006 och 2016, då Rafael Correa var president, minskade fattigdomen från 36,7 till 22,5 procent, BNP-tillväxten steg från 0,6 till 1,5 procent, samtidigt som de ojämlika levnadsförhållandena enligt Gini-index minskade från 0,55 till 0,47

Läs mer

Israel
Jesus drev ut månglarna ur kyrkan, nu driver Israel ut hans följare ur landet
2019.12.18
I oktober hölls en konferens om kristnas situation under israeliskt styre. Konferensen hölls i Sydafrika, ett land där många känner igen etnisk/religiös diskriminering.

Sedan staten Israel bildades för drygt 70 år sedan har andelen kristna krympt till ungefär en tiondel, siffrorna varierar. I staden Betlehem har andelen kristna sjunkit från 86 procent till 12 procent enligt stadens borgmästare. Den mur Israel byggt på palestinskt land omringar Betlehem så att staden numera bara har tillgång till 13 procent av sitt landområde.

Staten Israels företrädare som gärna betonar en religiös förklaring till konflikten med Palestina har märkligt nog stöd för sin politik av många kristna, framför allt i USA, men även i Europa.

I Sverige talar det parti som har ordet ”krist” i sitt partinamn gärna om förtryckta kristna minoriteter i Mellanöstern - så länge de lever under ett muslimskt dominerat styre. När det gäller kristna under judiskt styre råder tystnad från det hållet.

Läs mer

Evo Morales i FNs generalförsamling
”Roten till det onda är det kapitalistiska systemet”
2019.11.26
Innan den bolivianske presidenten Evo Morales i november i år blev avsatt genom en statskupp, höll han ett tal i FN, publicerat i sin helhet i nättidningen Counterpunch. Där påtalade han det omoraliska i att världen kontrolleras av en global oligarki av 26 miljardärer, som äger lika mycket som 3,8 miljarder människor. Grundproblemet bakom de skriande orättvisorna ligger i produktionssättet och konsumtionssamhället, det vill säga det kapitalistiska systemet.

På tal om de många hoten mot ”moder jord”, nämnde han att Bolivia tvingats spendera över 15 miljoner dollar på att bekämpa de omfattande bränderna som bröt ut i landet i början av hösten. Han berättade också att Bolivias BNP vuxit från 9.574 till 40.885 miljoner dollar sedan 2005, samtidigt som arbetslösheten sjunkit från 8,1 till 4,2 procent. Den extrema fattigdomen har krympt från 38,2 till 15,2 procent på 13 år, livslängden har ökat med 9 år och barnadödligheten har minskat med 56 procent. År 2008 förklarades Bolivia fritt från analfabetism

Läs mer

Chile
En ny politiserad generation
2019.11.25
De miljonhövdade protesterna i Chile, som inleddes den 7 oktober av en grupp studenter och fram till slutet av oktober skördat 20 dödsoffer och tusentals skadade, utlöstes till en början av prishöjningarna i Santiagos privatägda och redan mycket dyra tunnelbana. Men där finns också andra orsaker, som växande inkomstklyftor, pensioner som vanligt folk inte kan leva på, dyr privatägd sjukvård, utbildning och el, plus landets konstitution, som infördes under Pinochets diktatur.

Nya generationer har politiserats och det är en ny rörelse som uppstått helt vid sidan om samhällsorganisationerna och de politiska partierna, skriver Noam Titelman i NACLA. Partierna har få aktivister, samtidigt som inte många är anslutna till facken. Vad vi nu ser ute på gatorna är mycket unga människor, studentrörelser, många kvinnor och en medelklass som ser sin sociala trygghet gå förlorad..

Bolivia
Kuppmakarna avslöjade
2019.11.22
En grupp befälhavare för militären och polisen stod bakom kuppen mot Bolivias president Evo Morales. Militärerna har tidigare tränats i myteri vid USAs ökända School of the Americas (SOA), numera kallad militärakademin i Fort Benning i Georgia. Och polisbefäl som hjälpte till att genomföra kuppen har gått igenom programmet för polisutbyte, APALA, med bas i Washington DC.

Överbefälhavaren för Bolivias armé William Kaliman ”föreslog” att presidenten skulle stiga åt sidan, strax före Evo Morales tog beslut om att avgå den 10 november. ”Kaliman var toppen på en militär och polisiär kommandostruktur som på ett betydande sätt har formats av USA”, skriver Jeb Sprague, docent i sociologi vid University of California, Santa Barbara.

Han berättar om nyligen läckta inspelningar där bolivianska militärer, poliser och oppositionsledare diskuterar sina kupplaner. Läs artikeln på Jeb Spragues blog: jebsprague.blogspot.com eller på nyhetssidan: thegrayzone.com ”Top Bolivian coup plotters trained by US military´s School of the Americas, served as attachés in FBI police programs”.

Se även bilderna i hans artikel, från SOA och APALA som utbildat bolivianska och andra latinamerikanska befälhavare.

Noam Chomsky om USAs politik
”Mänskligheten står inför sin värsta stund”
2019.11.21
När professor Noam Chomsky kritiserade USAs tillbakadragande från Syrien nyligen förvånade det många. The Intercept intervjuade honom i podden Deconstructed om såväl USAs roll i världen som inrikespolitiken med riksrättsprocessen mot president Donald Trump och den politiska utvecklingen i USA där hela den politiska skalan förskjutits högerut.

Noam Chomsky är djupt kritisk till USAs politiska system och säger att det är så bristfälligt att ett land med ett sådant skulle nekas inträde i EU. Han anser att USA i praktiken står inför en konstitutionell kris när 20 procent av väljarna – ”vita, ofta vita nationalister, kristna, ofta evangeliska, traditionella, äldre, lågutbildade, landsbygdsbor” – kan styra landet.

Han är inte bara oroad av den bristande demokratin i USA utan anser att hela mänskligheten står inför sin värsta stund. ”Inom några år måste vi fatta beslut om de två hot som avgör det mänskliga samhällets överlevnad – miljökatastrofen som får viss om än inte tillräcklig uppmärksamhet och risken för kärnvapenkrig som ökat under Trumpregeringen. Om vi inte snabbt tar itu med dessa hot finns det inget att prata om.”

Och USAs trupper i Syrien? Noam Chomsky anser att i detta fall var USAs styrkor i Syrien för få för att hindra Turkiets invasion av Syrien – och för att störta den syriska regimen – men tillräckliga för att ge kurderna ett visst skydd mot den turkiska invasionen.

Läs mer

Jemen
Saudikoalitionens militära attacker orsakar svält på såväl kort som lång sikt
2019.11.19
Kommentar har skrivit om det snart femåriga kriget i Jemen ungefär en gång i halvåret. Flera av dessa texter har handlat om den avsiktliga svält angriparna utsätter det jemenitiska folket för. Denna krigföring hindrar inte ett antal så kallade västmakter - USA, Storbritannien med flera - från att fortsätta stödja Saudiarabien såväl militärt som politiskt.

Här kommer en text till, fasansfull i sin tydlighet. MintPressnews, MPN, visar hur attackerna driver ett helt land i svält, såväl kortsiktigt som långsiktigt.

Yemen Data Project redovisar siffror över flygräder, skadade och döda. År efter år, region för region. Läs mer

Social rörlighet
Internationella skolor cementerar fortsatta klyftor
2019.11.11
Runtom i världens fattigare, ofta mycket ojämlika länder, etablerar sig nu internationella privatskolor för elever från den minoritet av familjer som ändå är förmögna. Sådana skolor kan upprätthålla betydligt högre standard i fråga om lärarkompetens, läroböcker och lokaler, genom den höga avgift per elev och läsår som skolorna kan ta ut.

”Fördelarna för barn med möjlighet att gå i sådana skolor är oerhörda”, skriver läraren och pedagogen Daniel Maxwell i Sinews. Han framhåller att symbiosen mellan de förmögna familjerna och de internationella skolorna innebär en skadlig inverkan på social rörlighet och jämlikhet och att den befäster samhällsklyftorna. Denna kan motverkas genom nationella satsningar på det allmänna skolsystemet, genom stipendier och andra stöd för elever utan familjeresurser i bakgrunden och genom partnerskap mellan internationella och lokala skolor.

Läs mer

Jordens framtid
Kampanj vill begränsa storföretagens makt
2019.10.04
Den 12–19 oktober pågår en kampanj för att mobilisera globalt mot transnationella företags strävan efter s k straffrihet, stopcorporateimpunity.org. En konferens hålls då i Genève med föredrag, demonstrationer, mm.

Information om program finns här. Låt folkliga rättigheter gå före investerares och storföretags vinstjakt och krav på straffrihet, står det i uppropet, som konstaterar att nyliberal globalisering har öppnat dörrarna för en brutal exploatering av världen. I uppropet heter det bland annat: Megaprojekt, agribusiness och militarisering innebär en attack på livet självt. Jorden och dess resurser plundras och förgiftas medan storföretag begår ekonomiska och ekologiska brott utan att straffas. De har kastat in oss i en miljö- och klimatkris av okända proportioner utan att ta ansvar. Miljoner människor drivs på flykt från sina marker av transnationella storföretag, aktivister dödas.

En ny internationell handels- och investeringsöverenskommelse som är på gång skulle ge fler rättigheter till investerarna än till de berörda människorna och samhällena.

Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity är ett nätverk som samlar 250 sociala rörelser, civilsamhällen, fackföreningar m fl som påverkas av transnationella företags aktiviteter. De motsätter sig landgrabbing, exploaterande gruvdrift, låga löner och miljöförstörelse i framför allt Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Under veckan som inleds 12 oktober i Genève är syftet att mobilisera mot de transnationella företagens maktställning.

Nätverket vill få till ett bindande fördrag för transnationella företag, som skulle slå fast att mänskliga rättigheter står över handelsöverenskommelser, liksom uppföranderegler som transnationella företag måste följa, se www.stopcorporateimpunity.org/binding-treaty-un-process/ Det pågår förhandlingar om denna fråga i FN.

Jordens framtid
Delta i klimatveckan och strejka för klimatet!
2019.09.24
Tidskriften Kommentar uppmanar alla att delta i den globala klimatstrejken som arrangeras av Fridays for Future. Det är en global rörelse som startades av Greta Thunberg sommaren 2018 och som sedan dess har arrangerat skolstrejker runt om i världen varje fredag. Veckan sker mot bakgrund av att världens ledare är kallade till ett FN-toppmöte om klimatet, den 21-23 september, där FN:s generalsekreterare hoppas att länderna ska öka sina klimatambitioner. Hittills ser det inte så lovande ut, bland andra EU har svårt att komma överens om att ens nå netto noll i utsläpp till 2050, vilket är väldigt sent, skriver nätverket Klimatsverige.

Budskapet till politiker och makthavare under veckan är att: · Begränsa den globala temperaturökningen till under 1,5 grader över förindustriella nivåer. · Följ Parisavtalet och bevisa det. · Lyssna på klimatforskningen. · Skapa mer miljö- och klimaträttvisa för alla.

Fridays för Future uppmanar de vuxna att delta i ungdomarnas strejk den 27 september. I Stockholm är det samling på Medborgarplatsen kl 13 00 för marsch till Mynttorget, program med forskare, artister m fl. Mer info om strejker på andra platser, se https://klimatsverige.se/kampanjer/global-week-for-future-20-27-september-2019/ Organisationer som vill engagera sig mot klimatkrisen kan gå med i nätverket Klimatsverige. Över 600 städer runt om i världen, nu senast jättestaden New York, har uttalat att det råder ett klimatnödläge och att klimatpolitiken behöver utformas utifrån detta. Det finns ännu tid att hejda en katastrofal utveckling som hotar livet på jorden.

Palestina
Israel trappar upp brott mot folkrätten
2019.09.02
USAs president Trumps öppna stöd och andra västmakters mer eller mindre tysta medhåll - kombinerat med Netanyahus behov av att dra uppmärksamheten från sina egna smutsiga affärer - har gjort Israels makthavare allt fräckare i sina övergrepp på den ockuperade palestinska befolkningen. Motstånd, protester och sympatiyttringar brännmärks som antisemitisk.

I juli förstörde jublande soldater flera hus i Sur Baher i Jerusalems utkanter med sprängmedel och bulldozer inför ögonen på invånare, grannar och internationella vittnen. Husrivningar som straff för ockupationsmotstånd är inget nytt, men nu har det skett i det område (A) som enligt Osloavtalet ska kontrolleras av den palestinska myndigheten i väntan på den palestinska staten. Tidigare har sprängningarna ägt rum i C-området, som Israel skulle kontrollera under övergångsskedet och istället för att överlämna fyllt med allt fler israeliska nybyggare.

Prickskyttar skjuter mot obeväpnade demonstranter. Journalister och observatörer från Human Rights Watch, HRW, utvisas eller hindras på annat sätt från att rapportera.

Läs mer: Jonathan Cook på Counterpunch och på HRWs hemsida.

Apropå de allt frekventare försöken att sätta likhetstecken mellan antisionism och antisemtism har Kenneth Hermele skrivit en artikel i Göteborgs-Posten om begreppet sionism, dess historiska bakgrund och tolkning. Han skiljer på politisk och kulturell sionism

Nättidskriften MERIP har skrivit om kampen mot kristen sionism i USA

USA, Brasilien
Presidenter visar förakt för lagen
2019.08.19
Det finns både likheter och skillnader mellan de politiska tendenserna i å ena sidan USA och Brasilien och, å andra, utvecklingen av fascism i Europa under första hälften av 1900-talet. Det rör sig om presidenternas hållning till allas likhet inför lagen.

Donald Trump har talat om att tjäna som president inte bara nästa mandatperiod utan också senare, helt i strid med USA:s konstitution. Han har åberopat sin väljarbas som kan kräva att han fortsätter. Trump har vidare, enligt administrationens pressekreteraren Hogan Gidley sagt till sina rådgivare att han inte är skyldig att åtlyda domstolsbeslut.

I Brasilien lyckades Jair Bolsonaro vinna presidentposten genom oetiskt maktspel från politiska fiender till Luiz ”Lula” da Silva, som med stor sannolikhet skulle vinna valet 2016. Påhittade anklagelser om korruption fällde Lula i en rättegång. Detaljer kring hur rättegången riggades framgår av dokument som läckts till nättidningen The Intercept. Här rör det sig alltså om sabotage av demokratiska institutioner. Peter Bolton, frilansjournalist, har mer att berätta här.

USA i Mellanöstern
Det handlar alltid om oljan
2019.08.09
Sedan 1980-talet har USAs presidenter sett Iran som ett hot mot USA i Persiska viken. Strategin för regionen har sedan dess varit att USA ensamt måste vara den avgörande garanten för en obehindrad oljekommers i Persiska viken. Det skriver Michael Klare, professor emeritus i freds- och säkerhetsstudier vid Hampshire College i USA. I november 2019 kommer hans nästa bok: All Hell Breaking Loose: The Pentagon´s Perspective on Climate Change.

Det är sant att USA inte längre är beroende av importerad petroleum. Tack vare ”fracking-revolutionen” får landet numera omkring 75 procent av sin olja från inhemska källor. Allierade i Nato och rivaler som Kina däremot fortsätter att vara beroende av olja från Mellanöstern. ”Genom att fortsätta tjäna som den huvudsakliga övervakaren av flödet, erhåller Washington ett påfallande geopolitiskt övertag som dess utrikespolitiska ledarskap inte kommer att överge, lika lite som landets ledande kärnvapenställning”, hävdar Michael Klare.

Tidigare var Europa och Japan mest beroende av olja från Mellanöstern. De tvingades därför hjälpa till att betala för president Bush den äldres krig mot Irak. I dag är flera av dessa länder på grund av klimatkrisen upptagna med att minska sitt oljeberoende.

Iran utmanar USA:s privilegierade status i Gulfen genom att helt dominera den norra landremsan, både längs Persiska viken och Hormuzsundet. Vid flera tillfällen har Iran hotat att stoppa oljetrafiken genom Hormuzsundet. President Trump har i sin tur bland annat infört ekonomiska sanktioner mot Irans oljeexport. Om konflikten mellan USA och Iran triggar igång en ”direkt militäraktion från USA:s sida”, kommer vi inte att få höra ordet ”olja” från Vita huset. Då heter det ”ledarskapets illvilja i Teheran”, skriver Michael Klare.

Läs mer

Hotade floder
Turkiet dämmer upp Eufrat och Tigris - floderna i Irak hotas av uttorkning och fiskdöd
2019.07.16
Kulturens vagga sägs ligga mellan de vattenrika floderna Eufrat och Tigris – i dagens Irak. Men den bilden är ett minne blott. Sedan 1975 har Turkiet byggt stora damm- och vattenkraftstationer i floderna. Vattenflödet vidare till Irak har därför minskat med cirka 80 procent och till Syrien med 40 procent.

Vattennivåerna i Eufrat och Tigris i Irak är så låga att dessa vitala livlinor för jordbruk och fiske kan vara helt uttorkade vid 2040, enligt en studie från Unesco.

Fiskbeståndet minskar i floderna och fiskarna har svårigheter med sin försörjning. I november 2018 drabbades även fiskeodlingarna av en kris. Miljontals karpar dog. Spekulationerna var många om vad massdöden kunde bero på. Var orsaken det ofta förorenade vattnet, den ökande vattentemperaturen eller det minskade regnet?

Nu uppger en forskargrupp vid Jordan University att den har löst gåtan. Ett virus (koi herpesvirus, KHV), som är vanligt i många länder men nytt för Irak, har antagligen förts in i landet via importerad fisk. Väl i Eufrat och Shatt-al-Arab-floderna har den utländska fisken smittat karpen i odlingarna längs floderna./

Läs mer: Water-Shortage Crisis Escalating in the Tigris-Euphrates Basin, Iraq's Dying Rivers, The Mystery of Dead Fish in Iraq

Indien
Modi slår ned på muslimer och miljöaktivister
2019.07.15
Narendra Modi, som leder extremhögerpartiet Bharatiya Janata Party, BJP, sitter kvar som Indiens premiärminister efter en jordskredsseger i valet i april 2019. Sedan hindunationalisten Modi först kom till makten 2014, har han sett mellan fingrarna med, eller rentav uppmuntrat, regelrätta pogromer mot muslimer, som anklagas för illegal koslakt, skriver Basav Sen, Institute for Policy Studies, i nättidningen Counterpunch.

Samtidigt har Indien under BJPs styre ramlat ner från plats 155 år 2014 till 177 av 180 undersöka länder i Yale-universitetets ”Environmental Performance Index”. Ursprungsfolk och bondesamhällen tvångsförflyttas till förmån för miljöfarliga dammbyggen, gruvor och kraftverk, och protesterande miljöaktivister klassas som terrorister. Dessutom finns hälften av världens 50 mest förorenade städer i Indien, med New Delhi som nummer ett. Det uppskattas att 1,24 miljoner människor dör i Indien varje år på grund av luftföroreningarna, som också spiller över på grannländerna och växthusgasutsläppen kan drabba hela jordklotet.

Läs mer

USA
Nära symbios mellan teknikjättar och USA:s militär
2019.07.12
De amerikanska skattebetalarna finansierar via försvarsdepartementet teknikjättar som Amazon, Apple, Facebook, Google och Paypal. Regeringen ger sen bolagen kontrakt för att få hjälp med militära och säkerhetspolitiska uppdrag. Samma satelliter som möjliggör modern IT-kommunikation, gör det möjligt för USA att bomba sina fiender.

Skattebetalarna har även finansierat forskningen bakom Pentagons projekt Maven. Det lanserades 2017 för att lära drönare skilja människor från föremål. Teknik och experter kom från Google. Många i personalen slutade dock i protest sedan det uppdagats att resultatet använts för att döda irakier och syrier. De jättelika IT-företagen är nära länkade till USA:s militärindustriella komplex, skriver T.J Coles, direktör för Plymouth Institute for Peace research, i Counterpunch.

Läs mer

Media
SVT överdriver Rysslands militära rustning
2019.05.29 I en intervju inför EU-valet använde Sveriges Television härskarteknik för att trycka ner Feministiskt initiativs EU-kandidat Soraya Post. Hennes korrekta svar, att Ryssland inte rustar upp sin krigsmakt, möttes med hån av SVT-intervjuare och kommentatorer.

”I dag är det USA och Nato som driver upp rustningsspiralen. Att överdriva Rysslands militära rustningar är ett instrument för att driva på den egna upprustningen”, skriver journalisten Hans Foste Hjälte.

Läs mer

Kuba
Trump drar åt skruven
2019.05.21 USAs blockad mot Kuba har pågått sedan 1962 och har hittills kostat landet över 753 miljarder US$. Varje år fördöms blockaden av FNs generalförsamling som ekonomisk krigföring i strid mot FN-stadgan.

1996 utökades blockaden ytterligare med den kontroversiella Helms-Burton-lagen, där företag och organisationer från tredjepartsländer som bedrev handel med Kuba kunde bestraffas enligt amerikansk lagstiftning. Lagen möttes av fördömande runt om i världen, eftersom den inkräktar på andra länders suveräna rätt att på egna villkor bedriva handel med Kuba.

President Obama försökte normalisera förbindelserna med Kuba, men president Trump drar åt skruven. USA-medborgare måste numera besöka Kuba i grupp med särskilt tillstånd. De får till exempel inte bo på statsägda hotell eller äta på statsägda restauranter, skriver den irländske konstnären Caoimhghin Ó Croidheáin i nättidningen Counterpunch.

Utländska investerare kan bli stämda i USA
2019.05.21 I Counterpunch skriver den politiske journalisten W T Whitney Jr att president Trump hotar med att aktivera Helms-Burton-lagens så kallade Title III, antagen 1996. Den öppnar dörren för tidigare ägare till nationaliserad egendom i Kuba och deras arvingar, de flesta bosatta i USA, att föra talan i USA-domstolar för att få ersättning. Omvärlden, bland annat EU, har hittills lyckats få USA att skjuta upp ikraftträdandet.

Kubas regering satsar nu på att förbättra landets ekonomi. Det är tänkt att utländska investerare ska bidra med 2,5 miljarder dollar om året till olika projekt. Frågan är om de nu vågar riskera att bli stämda i USA.

Växthuseffekten
Ännu en risk: skingrade molntäcken ökar solinstrålningen
2019.05.16 Ännu en olycksbådande process läggs nu av den meteorologiska forskningen till vad man redan vet om klimathoten. Den gäller de obrutna molntäcken över oceanerna, och vad som händer med dem om halterna av koldioxid och andra växthusgaser nalkas 1 200 ppm (koldioxidekvivalenter). Dessa moln täcker 20 procent av havsytan på de lägre latituderna, framför allt i subtropiska områden. De skyddar havsytan och kustnära områden från solinstrålning, men riskerar att brytas upp i drivande moln vid 1 200 ppm. Detta framgår av en rapporten Possible climate transitions from breakup of stratocumulus decks under greenhouse warming (Tapio Schmeider o.a.) i Nature Geoscience . Det rör sig om en simulering, men den är illavarslande.

Men till 1 200 ppm är det väl långt? Nej, mindre än många föreställer sig. På arctic-news.blogspot.com redovisar klimathistorikern Andrew Glikson att tillsammans med en metangashalt nära 1 900 ppm är den ekvivalenta koldioxidhalten nära 460 – att jämföra med 270 före industrialismen och 335 under 1900-talet. Koldioxidhalten fortsätter att accelerera och om stora mängder koldioxid och metangas frigörs som resultat av uppvärmningen av arktiska områden (som forskningen också befarar) kan processer som utlöser varandra leda till en ytterst snabb och oanat hög global uppvärmning.

Samtidigt planeras världen över nya kolkraftverk medan de som redan är i bruk avger koldioxid i mängder som är oförenliga med 1,5-gradersmålet

Mediegrupp i Schweiz:
Samma utrikesnyheter cirkulerar i de stora nyhetsbyråerna
2019.04.20 Majoriteten av utrikesnyheterna i västerländska medier kommer från de tre stora nyhetsbyråerna AP (New York), AFP (Paris) och Reuters (London). De rapporterar ofta om samma frågor, och med samma ord och fraser. Dessutom använder PR-experter på uppdrag av regeringar, militär och underrättelsetjänster dessa byråer till att mångdubbelt sprida sina budskap runt om i världen.

Mediegruppen Swiss Propaganda Research har i sin rapport (The Propaganda Multiplier: How Global News Agencies and Western Media Report on Geopolitics) undersökt hur byråernas nyheter sedan landar i europeisk press.

I studien granskar de hur nio ledande europeiska dagstidningar bevakat kriget i Syrien. Den visar: 78 procent av alla artiklar baseras helt eller delvis på byråmaterial, noll procent på undersökningar. Dessutom, 82 procent av åsiktsartiklarna och intervjuerna stödjer USAs och Natos inblandning, medan propaganda tillskrivs helt och hållet den andra sidan i kriget.

Läs mer

Centralamerika
På väg mot en andra kollaps
2019.04.15 Trettio år efter slutet på revolutionära krig och militärdiktaturer befinner sig Centralamerika på nytt på randen till kollaps. Folken reser sig och statsapparater går till motangrepp. Bräckliga politiska system knakar i fogarna, korruptionen är värre än någonsin, våldet härjar i narkotikans spår, dödsskvadronerna är tillbaka och miljontals arbetare och bönder tvingas åter till inre exil och massflykt till USA, skriver sociologiprofessorn William I. Robinson i tidskriften NACLA.

I globaliseringens och nyliberalismens tecken har privatiseringar, åtstramningar och avreglering av arbetsmarknader påbjudits. Skattebefriade monteringsfabriker brer ut sig, och Walmart och snabbmatskedjor har slagit ut tusentals småhandlare. Transnationella bolag har lätt kunnat lägga under sig rika naturtillgångar och bördiga marker, där man nu odlar oljepalmer och bofast befolkning tvingas på flykten. Nya transnationella turistanläggningar tränger också undan ursprungsbefolkningar och gör deras kultur till handelsvaror

Samtidigt som investeringskapital flyter in, har Centralamerikas utlandsskuld vuxit från 33 miljarder dollar 2005 till ohållbara 79 miljarder dollar 2018. En livlina har dock varit de 20 miljarder dollar som centralamerikanska migranter har skickat hem, pengar som i El Salvadors fall stod för 78 procent av BNP-tillväxten.

Läs mer

Jemen
Avsiktlig svält som vapen
2019.03.06 Jemens matproblem grundlades när självförsörjning förstördes och har under kriget förvärrats. ”När vi kontrollerar dem ska vi föda dem.” Så citerar Martha Mundy en saudisk prins i sin rapport om livsmedelssituationen i Jemen. Rapporten som har utgivits av World Peace Foundations visar hur Saudikoalitionens bombningar riktat in sig på och påverkat livsmedelsförsörjningen på landsbygden och fisket längs Röda havskusten.

Läs mer

Haiti
”USA stryper Haiti i försöken till regimskifte i Venezuela”
2019.03.03 I mitten av februari bröt protester ut över hela Haiti mot en höjning av bensinpriset. Bakom protesterna ligger en historia med korruption inom eliten, grovt okänslig IMF-politik och US-amerikanska oljefirmors rövarpriser som allt är sidoeffekter av det ekonomiska kriget mot Venezuela.

Det skriver Vijay Prashad, journalist, författare och historiker, i Globetrotter, ett projekt inom Independent Media Institute i USA. Han berättar också om Venezuelas generösa oljeleveranser till Haiti sedan 2007.

Läs mer

Migration
EU-avtal med afrikanska länder dödar flyktingar
2019.02.18 ”I ett skrämmande fall, i juni 2016, upptäcktes kropparna efter 34 flyktingar, däribland 20 barn i Saharaöknen, uppenbarligen lämnade att dö av törst av människosmugglare”. Det är ett exempel på att migranter som desperat söker sig till Europa väljer allt farligare färdsätt och vägar när de tidigare möjligheterna att komma vidare upphört, som följd av EU-avtal med över 35 stater, däribland diktaturer. Avtalen innebär i praktiken att EU:s gränser ligger bortom Europa, i länder som åtagit sig att inte släppa vidare migranter, till exempel Niger.

I och med dessa nya gränser, och behovet att upprätthålla dem, öppnar sig lukrativa tillfällen för företag inriktade på bevakning och internering, och utrustning för detta, samtidigt som andelen omkomna på väg till Europa, i förhållande till dem som anlänt, femfaldigades mellan 2015 och 2017. Också slavmarknaden i Libyen och övergrepp på flyktingar av Sudans EU-utbildade gränspoliser redovisas av Nick Buxton och Mark Akkerman som effekter av de nyupprättade gränserna. De är knutna till Transnational Institute, Nederländerna.

Läs mer

Inte bara Panama
Skatteparadis bakom gigantiskt skattefusk
2019.02.13 Skatteparadis och andra tricks gör att amerikanska företag stjäl 180 miljarder dollar från resten av världen varje år. Den slutsatsen drar Jon Schwarz i en artikel i Intercept, baserad på nya förvånande akademiska rön. (The Exorbitant Tax Privilege, Wright, Zucman)

Skatteparadis snedvrider ekonomin mer än väntat. De viktigaste är Irland, Singapore, Schweiz, Holland, Luxemburg, Hongkong och Bermuda. De tjänar två syften: Dels att underlätta individers skatteflykt, något som är olagligt: tänk korrupta mångmiljonärer från Ryssland eller Nigeria som flyttar tillgångar för att undkomma skatt, dels att låta multinationella företag undvika skatt, något som är lagligt om juristerna gör sitt jobb; tänk IT-företaget Apple som hävdar att miljarder av deras vinster från hela världen i själva verket gjorts i Irland, där Apple har avtalat om att betala bara två procent i skatt.

Företagens skatteflykt har eskalerat kraftigt: 1970 hävdade amerikanska storföretag att tio procent av deras vinster gjorts i skatteparadis, nu hävdar de, uppenbarligen bedrägligt, att hela 50 procent har skapats så. Hälften av deras aktiviteter skulle alltså ske på platser som Cayman-öarna. Skälet? De betalar 27 procent utanför skatteparadisen, mot sju procent i dessa, genomsnittligt. Europeiska multinationella företag är mer blygsamma, de hävdar att 20 procent av vinsterna görs i skatteparadis.

Skatteparadisen får stora återverkningar på ekonomin, skattesatsen som transnationella företag (utom oljeföretagen) betalar har sedan 90-talet sjunkit från 35 till 20 procent på vinster gjorda utomlands. Oljeföretagens skatter har sjunkit från 70 till 45 procent – att de betalar mer beror på att utvinningen är svår att flytta, av uppenbara skäl. Skatteparadisen har stor betydelse för USA:s internationella maktställning. USA har i decennier köpt mer från utlandet än tvärtom. Landets utlandsskuld är större än något annat lands. Pengar borde strömma ut ur USA, men i själva verket strömmar mer pengar in. En förklaring är amerikanska företags låga skatter.

Läs mer

Venezuela
Lögner sätts i omlopp för att krossa ett möjligt folkstyre
2019.02.07 Redan utnämnandet av Elliot Abrams till diplomatiskt sändebud för Venezuela borde vara nog för att förhålla sig skeptiskt till USA:s sanktioner mot landet, med frysning av dess tillgångar i amerikanska banker och försök att tvinga andra länder till efterföljd. Abrams har tidigare bland annat backat upp de högerledda folkmorden i Guatemala, El Salvador och Nicaragua.

Nu hotas de landvinningar i form av lokal direktdemokrati och fattigdomsbekämpning som den bolivarianska revolutionen gett. Fortfarande är 70 procent av landets ekonomi i privata händer, varför pratet om misslyckad socialism inte är rimligt, sett till de faktiska landvinningarna. Snarare är det en misslyckad kapitalism som försatt landet i ekonomisk och politisk kris, vilket författaren Pete Dolack gör klart i sin artikel Sorting through the lies about Venezuela i nättidningen Counterpunch.org.

Ekonomiska sanktioner dödar fler än massförstörelsevapen
2019.02.07
Sanktioner, kuppförsök och ekonomiskt stöd till oppositionen har ingått i USAs arsenal för att störta Venezuelas regering ända sedan Hugo Chávez blev president. Sanktionerna har utestängt landet från de flesta finansmarknader och har kostat landets ekonomi 6 miljarder dollar de senaste fem åren, vilket fått till följd att oljeproduktionen rasat och per capita-inkomsten sjunkit med 40 procent. Miljontals venezolaner har tvingats i landsflykt. I bakgrunden finns petrodollarsystemet, enligt vilket oljeproducerande länder får betalt i dollar. Men sedan 20 år tillbaka har Venezuela, som har världens största oljereserver, liksom Irak, Iran och Libyen hotat att sälja sin olja för andra valutor, och de har alla drabbats av förödande sanktioner från USAs sida.

FN uppskattar att det har lett till att 1,7 miljoner irakier dött. I augusti 2011 konfiskerade president Obama 30 miljarder dollar från Libyens centralbank, som var öronmärkta för att bilda en afrikansk centralbank, och repressalierna mot Iran har förorsakat ett enormt lidande bland civilbefolkningen. USAs ekonomiska sanktioner har tagit livet av fler oskyldiga människor än samtliga biologiska och kemiska vapen samt kärnvapen som använts till dags dato och måste betecknas som massförstörelsevapen, skriver forskaren vid Harvard University, Garikai Chengu, i Counterpunch.org.

Oljan bakgrund till märkliga turer kring presidentvalet
2019.02.07
I svenska massmedier betecknas presidentvalet i Venezuela 2018 som omdiskuterat. ”Men det intressanta är processen före detta presidentval”, skriver Rolf Bergkvist, ekonom och Venezuela-kännare i nättidningen efolket.se. Ordinarie tidpunkt för presidentvalet var december 2018.

Oppositionen, påhejad av USA och Kanada, kräver 2017 att valet skulle flyttas till april. När Venezuelas regering går med på det förklarar USA, Kanada och EU att det är alldeles för kort tid. Venezuelas regering flyttar då valet till slutet av maj. USA, Kanada och EU förklarar samstämmigt att det spelar ingen roll. Den sittande presidenten Nicolas Maduro vinner valet med 6,2 miljoner röster (67 procent av lagda röster) medan de tre motkandidaterna samlade över 30 procent.

Valprocessen sker med dubbla verifieringar av röstningen och övervakas av internationella valobservatörer. ”Så varför denna valbojkott”, skriver Rolf Bergkvist? De imperialistiska regeringarna ”är inte intresserade av att utöka demokratin eller folkstyret i Venezuela”. Deras ”strategiska målsättning är att låta de egna, privatägda, olje- och gruvbolagen ta kontrollen av Venezuelas olje- och mineralrikedomar”.

Syrien
Facit av kriget: Miljoner som lidit. Bashir al-Assad kvar.
2019.02.04 Kriget i Syrien tycks gå mot ett sorts slut efter sju, snart åtta, år. Miljoner har lidit, flytt, skadats och dött. Barn har förlorat år av skolgång. Och så sitter vi – framför allt det syriska folket - här med samma arvfurste. En man som fått nästan 90 procent av rösterna i ett val som genomförts under brinnande krig och vars opposition befinner sig utomlands, i fängelse eller helt enkelt inte längre är i livet.

För den som vill veta mer om hur det kunde gå så, vilka krafter som varit verksamma och vilka som inte lyckats verka alls, har Totalförsvarets forskningsinstitut FOI gett ut en rapport av Aron Lund som sedan krigets början varit en trägen rapportör, i Sverige, men oftare rapporterat via olika internationella tankesmedjor.

Aron Lund refererar i Syria’s Civil War: Government Victory or Frozen Conflict till vad han själv och andra skrivit genom åren, men har också gjort ett antal nya intervjuer för denna rapport.

Läs mera

Frankrike
Folket i periferin gör uppror
2019.01.17 Den stora proteströrelsen Gula västarna fortsätter sina aktioner runt om i Frankrike, trots allt brutalare polisinsatser. Efter de stora demonstrationerna i början av december erinrade Björn Erik Rosin i nättidningen e-folket om att det hela började som en protest mot en 23-procentig höjning av dieselpriserna. Men missnöjet går djupare än så. Enligt officiell statistik har en fransk genomsnittsfamilj tappat 440 euro per år i köpkraft de senaste tio åren. På 30 år har två miljoner industrijobb försvunnit.

Samtidigt har president Macron nära nog avskaffat förmögenhetsskatten, företagen har fått skattesänkningar på 41 miljarder euro och de rikaste betalar 10 miljarder mindre i skatt. Arbetare och lägre tjänstemän har drivits ut ur storstäderna på grund av alltför dyra bostäder och det har bildats ett periferins Frankrike, som nu ställer krav på höjda pensioner, höjda minimilöner, maximilöner, förbättringar av service utanför storstäderna och bättre transporter.

Läs mera

Kärnvapen
”Förfärande att Sverige inte skriver under kärnvapenförbudet”
2018.12.30 Först begravde den rödgröna regeringen inför valet hösten 2018 konventionen om kärnvapenförbud. Sedan har regeringen begravt den i en utredning. Trots att 90 procent av väljarna vill se ett förbud mot kärnvapen.

”Det är förfärande”, skriver Birger Schlaug i en ledare i ETC, ”att Sverige skulle kunna bli ett av de länder som vägrar skriva på”. Den finska riksdagen har skrivit under, utan ”patetiska” påstående om att en underskrift skulle kunna hota andra nedrustningsavtal, påpekar han.

Läs mera

Klimat
Klimatförändringen är en följd av kapitalismen
2018.12.23 ”För kapitalismen är ackumulering av kapital allt, jorden och dess invånare ingenting.” Den som säger det är Monthly Reviews chefredaktör, John Bellamy Foster, professor i sociologi vid Oregonuniversitet. Han intervjuas av C P Polychroniou i tidskriften Truthout.

”I de avancerade kapitalistiska ekonomierna består större delen av produktionen av avfall i form (…) av produkter som är oproduktiva, överflödiga och destruktiva, medan de mest grundläggande mänskliga behoven inte uppfylls”, förklarar John Bellamy Foster. Han säger att ny teknik är oumbärlig för att kunna hantera dagens problem, men anser att ”det stora misstaget” är att betrakta tekniken som en magisk lösning på alla problem. Faktum är att en enkel teknisk lösning som skulle göra det möjligt för kapitalismen att fortsätta existera ”trotsar fysikens lagar”.

Läs intervjun

Klimat
Vår tid - den sjätte massutrotningen
2018.12.12 Vi befinner oss nu i en tid med massutrotning av växter och djur på jordklotet, den sjätte massutrotningen. Vi människor har ökat koldioxiden i atmosfären som kan liknas vid den massdöd av liv som inträffade för 252 miljoner år sedan. Och nu sker detta i mycket snabbare takt, minst 100 gånger så snabbt som då. Detta beskrivs i en studie som presenteras i Nature.

Studien, utfördes genom en gemensam insats av australiensiska och italienska forskare från Flinders University i Adelaide och Europeiska kommissionens gemensamma forskningscenter. Studien visar att det snabbaste sättet att döma hela livet på jorden är att först ta bort de mest ekologiskt viktiga arterna. Och dessa arter är i allmänhet de som sannolikt kommer att försvinna först på grund jordens uppvärmning, skriver tidskriften Truthout, som har gjort en sammanfattning av rapporten.

Klimat
Svenska investeringar tär på Amazonas skogar
2018.12.11 Svenska investeringar tär på Amazonas skogar Amazonas nettoupptag av koldioxid och syreproduktion genom fotosyntes har tidigare hållit tillbaka den atmosfäriska CO2-haltens ökningstakt. Nyare studier pekar på att världens regnskogar nu snarare ger ifrån sig CO2 på grund av skogsskövling och att trädslag som binder mindre kol per tidsenhet tar överhanden vid pågående klimatförändring.

Till exploateringen av Amazonas bidrar svenska pensionsfonder och banker, som investerat totalt 350 miljoner kronor i sojaodling på röjd regnskogsmark. De har också investerat i hittills CO2-absorberande ryska och kanadensiska barrskogar. Handelsbanken, SEB och Swedbank Robur samt AP-fonderna exponeras i en artikel i Dagens Arena.

Läs mera

Kapital kollaps
Utan fossila bränslen fungerar inte kapitalismens motor
2018.11.22 De fossila bränslena kol, olja och gas är motorn i jordens ekonomiska system. Utan ekonomisk tillväxt och förbränning av fossila bränslen fungerar inte kapitalismen. Den hamnar i kris. Men 2017 var tillväxten i världen hög. Energikonsumtionen steg med 2,1 procent. Det handlade om en ökad konsumtion av just fossila bränslen. När världens finansministrar lägger en budget med målet ”ökad ekonomisk tillväxt”, innebär det ökad förbrukning av jordens resurser.

Det finns samtidigt en övertro på att vind- och solkraft inom överskådlig tid ska ersätta de fossila bränslena. Nej, de bidrar bara till att öka energikonsumtionen i världen, skriver Hans Hjälte, journalist och ledarskribent på eFolket.se.

När klimatavtalet slöts i Paris 2015 beräknades konsumtionen av fossila bränslen att fortsätta öka under åtminstone 50, 60 år. Avtalet vilar på orealistiska förhoppningar om att kunna lagra koldioxidutsläppen i marken. Hans Hjälte reder ut scenariot RCP2.6, med massiv kolinlagring, något som allt fler börjar tvivla på att det är möjligt.

Läs mera

Latinamerika
Trump-inspirerad höger på offensiven i Latinamerika
2018.11.13 Höstens presidentval i Brasilien vanns med god marginal av den ärkekonservative Jair Bolsonaro. Den f d militären är klimatförnekare och vill odla upp djungeln, han hyllar den gamla militärdiktaturen, vill bekämpa brottslighet enligt principen ”en bra brottsling är en död brottsling”, lägga ner kulturministeriet och privatisera statsägda företag. I den US-amerikanska nättidskriften NACLA konstaterar Pablo Stefanoni att Bolsonaro slår Donald Trump med åtskilliga hästlängder vad gäller rasism, manschauvinism och fräcka lögner.

Arbetarpartiet PTs populäre kandidat, Luiz Inácio da Silva (Lula), ledde opinionsmätningarna, men han satt fängslad efter att ha blivit dömd utan bevis, och hans kandidatur olagligförklarades strax innan valet. Bolsonaros framgångar beror framför allt på att han lyckades hetsa väljarna mot arbetarpartiet PT och vänstern i allmänhet, skriver Pablo Stefanoni.

Även i andra länder i Latinamerika går en ny ”trumpifierad” höger med starkt stöd från kristna fundamentalister på offensiven mot framstegsvänliga partier, som befinner sig i en djup politisk, intellektuell och moralisk kris, anser Pablo Stefanoni.

Läs mera

Jemen
Hotat rykte ger hopp om fredssamtal efter år av terror
2018.11.07 Kriget i Jemen och det lidande den jemenitiska civilbefolkningen medvetet utsätts för fortgår. Svält, död och kolera. Fredssamtal har hittills inte lett till framgång, inte ens kommit till stånd, men nu spirar plötsligt ett svagt hopp om samtal i Sverige under november, skriver Kommentars Katarina Moberg.

Ingen av de stridande parterna förefaller ha något intresse av att avsluta kriget. Deras uppbackare såväl i regionen som i de så kallade västliga demokratierna delar antingen deras intresse och/eller ser den ekonomiska vinsten som väsentligare än den skam de borde känna över avgrundsdjupet mellan deras ord om människovärde och de brottsliga handlingar de utför eller stöder.

Läs mera

Miljökriser
FNs klimatrapport - en granskning
2018.10.26 Rapporten från FNs klimatpanel IPCC*, som offentliggjordes måndagen 8 oktober 2018, är ingen uppmuntrande läsning trots att det är ett försök att inge hopp om att mänskligheten ska kunna lyckas undvika den katastrof som världen står inför.

Hans Hjälte, journalist och ledarskribent på eFolket.se, presenterar här rapporten och granskar två av de fyra alternativa handlingsplaner, som IPCC har tagit fram.

Läs mera

Miljökriser
Vårt ekonomiska system krossar planeten
2018.10.23 Extrema temperaturer, plastfyllda oceaner, kollapsande eko-system – det är plågsamt tydligt att något måste ändras. Ändå väntar de flesta regeringar på att åtgärderna ska vara lönsamma innan de agerar, skriver Tessa Koumoundouros i Science Alert.

En rapport till FN:s dokument Global Sustainable Development Report har väckt världsvid uppmärksamhet i sin kritik av vårt ekonomiska system, som inte tar hänsyn till resursbegränsningarna på en ändlig planet. Ändlös ekonomisk tillväxt är inte möjlig. De ökande klyftorna mellan rika och fattiga är ohållbara. Att se på miljön och atmosfären som en gigantisk soptipp leder oss i fördärvet.

Läs mera (engelska)

Katolska kyrkan
Påvens antikapitalism ger honom förmögna fiender
2018.09.24 Åtskilliga uttalanden och andra budskap från påve Franciskus har retat högkonservativa kretsar. Han har till exempel förklarat att ”kapitalism är terror mot hela mänskligheten” och att ”det socioekonomiska systemet är orättvist i grunden, våld och konflikter är ofrånkomliga”. Vana vid att den heliga stolen stått på deras sida går nu en del av dessa krafter samman med katolske ärkebiskopen Carlo Maria Viganò, som anklagat påven för att ha mörklagt sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan i Washington, och krävt hans avgång.

Till påvens fiender hör advokaten och affärsmannen Timothy Busch, vän till Vaganò och medlem av Opus Dei. Buschs familjestiftelse har donerat 15 miljoner dollar till Catholic University of USA i Washington och därmed fått universitetet omdöpt till Tim and Steph Busch School of Business. Ytterligare fem donationen, bland annat från Koch Family Foundation, har tillfört 47 miljoner dollar. Bröderna Koch har stora intressen i fortsatt användning av fossila bränslen, medan man i påvens encyklika ”On caring for our Common Home” kan läsa att kapitalism är en primär orsak till klimatförändringen.

Gary Olson, professor emeritus i politisk vetenskap, tecknar påvens väg till medvetet ställningstagande mot fattigdomens grundorsak och hur de agerar som känner hotet från hans inflytande på katoliker i allmänhet. Han är verksam vid Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania, USA.

Lär mera (engelska)

Israel
Apartheid befäst med ny grundlag
2018.09.20 Mitt i sommaren (19 juli 2018) antog Knesset i Israel en ny grundlag som förändrar ”Staten Israel” till ”Det judiska folkets nationalstat”. De israeliska araberna, som uppgår till en femtedel av befolkningen, samt andra folkgrupper som druserna - vilka stött regimen sedan 1956 - blir andra klassens medborgare.

Sedan tidigare finns åtminstone 65 andra lagar som diskriminerar arabiska palestinier, skriver det indiska juristkollektivet The Lawyers Collective i sin nättidning The Leaflet. De går igenom den nya grundlagen och säger att den ytterligare befäster apartheidsystemet i Israel.

Den nya grundlagen innehåller en rad kontroversiella beslut som ”Jerusalem är Israels huvudstad”. Staden har varit delad i en judisk och palestinsk del, men 1967 ockuperade Israel även den östra palestinska delen. ”Det är tydligt att sionisterna inte bara är emot ”två-stats-lösningen” utan även att ett enat demokratiskt Palestina skapas”, skriver The Lawyers Collective. De tillägger: ”Palestinier, utan medborgerliga rättigheter, blir instängda i 165 fristående öar.

Israel har tidigare haft två officiella språk: hebreiska och arabiska. ”Hebreiska är statens språk”, enligt den nya grundlagen och arabiska degraderas till ett språk med ”speciell status”.

Judiska immigranter är fortsatt välkomna till Israel, men inte de palestinier som fördrevs 1948 och 1967. Nya judiska bosättningar ses i den nya grundlagen som ”nationellt värdefullt”. Palestinier däremot har, enligt The Lawyers Collective, ”effektivt nekats tillgång till stora delar av sin jord”

Läs mera (engelska)

Syrien
Miljoner civila hotas när Assadregimen slår till i Idlib
2018.08.28 Först föser man samman alla motståndare från tidigare erövrade områden - till exempel Aleppo och Ghouta - på ett begränsat område de inte kan fly från, sedan anfaller man. Sedan många månader har FN-organ, forskare, politiker och journalister varnat för vad som kommer att ske när den syriska regimen anser sig mogen att erövra Idlibprovinsen. Två och en halv, kanske tre, miljoner människor hotas när Assadregimen slår till.

Området har fyllts på med internflyktingar och olika delar av oppositionen har bussats dit från områden som regimen tidigare erövrat. Assadregimens erövring av Aleppo och Ghouta bådar inte gott. Till detta krigs sorgliga ironier hör att många av de nu belägrade i Idlib har evakuerats därifrån.

Ett svagt hopp för Idlib invånare är att ett totalanfall inte tjänar Turkiets intresse och att Ryssland av omtanke om sitt förhållande till Turkiet därför kanske inte ger Syrien fullt flygunderstöd.

Mot denna bakgrund av detta och med Amnestyrapporten (se notis nedan) om hur den USA-ledda koalitionen (USA, Storbritannien och Frankrike) hanterade sina förmodade fiender i Raqqa och de civila som råkade bo i närheten, förefaller Syriens ”segrarmakter” tävla om jumboplatsen vad gäller respekt för krigets lagar.

Syrien
De civila förlusterna i Raqqa var förödande
2018.08.28 Flygbombningar och artilleri mot Raqqa i Syrien ledde till förödande civila förluster. Den USA-ledda koalitionen (USA, Storbritannien och Frankrike) utsatte staden under fyra månader (6 juni – 17 oktober 2017) för ett urskillningslöst angrepp. Det visar Amnesty International i rapporten War of Annihilation: Devasting Toll on Civilians, Raqqa – Syria som kom i juni. ”Fler artillerigranater sköts in i Raqqa än någon annanstans sedan slutet av kriget i Vietnam”, säger Amnesty.

”Rapporten motsäger USAs, liksom Storbritanniens och Frankrikes, påståenden att de precisionsbombade Isis-soldater”, skriver Patrick Cockburn, korrespondent för brittiska The Independent. Han besökte Raqqa i början av året och instämmer i att han ”aldrig sett en liknande förstörelse”. Rapporten är baserad på 112 intervjuer och 42 besök. Människor som sett stora delar av sina familjer dö, trodde att de skulle skyddas av koalitionen. Enligt en militär talesman var syftet med denna ”kampanj” att ”hålla Storbritannien säkert från terroristangrepp”.

Amnestyrapportens titel syftar på ett uttalande från USAs försvarsminister James Mattis i maj förra året då han sa att USA trappar upp från ett ”utnötningskrig” till ett ”utrotningskrig”. Det påpekar Brett Wilkins, redaktör för US news at Digital Journal. Han tillägger att sedan bombningarna 1945 av Hiroshima och Nagasaki har den amerikanska militären dödat betydligt fler oskyldiga civila än någon annan stat i världen.

Läs mera

Centralamerika
Gränsen mellan USA och Mexiko - en krigszon
2018.07.17 Gränsbevakning och fysiska hinder mot spontan immigration från Mexiko är inget nytt i amerikansk politik, inte heller det militär-industriella komplexets profitintressen i att förstärka gränsens ogenomtränglighet. Gränsen liknar alltmer ett krigsområde och journalisten Todd Miller beskriver utvecklingen från 80-talet av en gräns som ”blivit en plats där världens starkaste militärmakt motar iväg människor som representerar de bakslag som orsakats av diverse politiska åtgärder i Washington, och är på flykt från förföljelse, politiskt våld, ekonomiska svårigheter och tilltagande ekologiskt nödläge”.

Samarbetet mellan de vanliga gränsbevakningspatrullerna, med polisiära befogenheter, och de militära styrkorna, som saknar sådana men satts in på presidentens order, syftar till att ”kontrollera potentiellt upproriska civilbefolkningar”. Det har också fått till följd att de som försöker passera gränsen gör det på alltmer riskfyllda sätt, med alltfler dödsoffer som följd. Sedan tidigt 1990-tal har 7 000 kroppar hittats utmed gränsen och ”en rimlig skattning av det verkliga antalet offer är att tre gånger så många omkommit”.

Läs mer

Den ryska inblandningen i USA-valet
“Mycket väsen för ingenting”
2018.05.14 Som motvikt till uppståndelsen kring den ryska inblandningen i USAs politik går historikern och författaren William Blum på sin blogg igenom inte mindre än 29 fall, där USA direkt påverkat val i en mängd länder. Först på listan står 1950 års val på Filippinerna, där CIA öste pengar över och skrev tal åt ”lämpliga” kandidater. År 1955 spelade USA en avgörande roll för att stoppa det val som skulle ena Nord- och Sydvietnam, eftersom man var övertygad om att Ho Chi Min skulle vinna. I Chile motarbetade man Salvador Allende ända sedan 1964 och fram till den USA-stödda militärkuppen 1973. I Ryssland ägnade en grupp rutinerade politiska rådgivare fyra månader åt att underblåsa kommunistskräcken och stödja Boris Jeltsins kandidatur i valet 1996. Innan dess hade han bara stöd av 6 procent av väljarkåren. Det senaste exemplet är Afghanistan, år 2004, då USAs ambassadör pressade samtliga kandidater till att dra sig tillbaka till förmån för Washingtons man, Hamid Karzai.

Läs mer här: https://williamblum.org/aer/read/156

Klimathotets ursprung
Kapitalismen bakom ekologisk katastrof
2018.05.09 Få ifrågasätter att vårt ekonomiska system idag hotar alla ekosystem i världen. Krisen för miljön och klimatet är en systemkris som en följd av det kapitalistiska produktionssättet, där ändlös expansion och ackumulering av mer kapital är enda sättet för enskilda kapitalister att överleva i konkurrensen. De kan inte se ”annat än kontant betalning när de ser på världen”.

Ett miljömässigt hållbart samhälle är oförenligt med kapitalism, anser alltså John Bellamy Foster, redaktör för Monthly review och professor vid universitetet i Oregan, USA. Han är mest känd för sina bidrag till en marxistisk ekologi och har lyft fram begreppet ”metabolic rift”, den kosmiska revan, Marx uttryck för att beskriva den destruktiva karaktären i människans relation till naturen under kapitalismen.

Forsters insats har fått stor betydelse för att förena marxism med ekologi. Han påtalar också: det är inte kapitalismen som system som står bakom vår tids stora teknologiska framsteg, något som brukar framhållas för att betona systemets oundviklighet. Genombrottet för ex IT är en följd av militär forskning under förhållanden skyddade från privat ackumulation. När det gäller att läka den ”kosmiska revan” hjälper dock IT och andra framsteg föga.

Vi kan inte rädda kapitalismens mål: gränslös ekonomisk tillväxt på en ändlig planet med hjälp av mer avancerad teknik, är hans slutsats. Och kapitalister som fruktar miljö- och klimatrörelsens krav har rätt, kampen för miljön är med nödvändighet en kamp för radikal förändring.

Läs mer

Irak efter 15 år
Långt fler döda än vad som rapporterats
2018.04.09 2,4 miljoner döda som följd av USAs och Storbritanniens krigföring i Irak. Det är en rimlig uppskattning, enligt Nicolas J S Davies, tidigare utrikesredaktör på Daily Mirror. Tillsammans med Medea Benjamin, amerikansk aktivist, har han använt metoder liknande dem som användes i en studie publicerad i Lancet. Den angav 601 000 döda under de första 39 månaderna av kriget. Studien utfördes inom ramen för amerikanska läkarorganisationen Physician for Social Responibility och bedömdes av Sir Roy Anderson, huvudansvarig för vetenskaplig rådgivning till brittiska försvarsdepartementet, som ”robust” och litande till ”best practice” inom området.

I en första artikel, som endast tar upp offren i Irak, resonerar Davies kring det ytterst begränsade värde som spontan, passiv rapportering av dödsoffer har. Används epidemiologiska metoder kommer fem till 20 gånger fler dödsoffer fram än vad som rapporterats passivt.

Det brott som USA-alliansens invasion i Irak utgör är betydligt större än vad allmänheten får veta, säger Davies, och det ligger i de ansvarigas intresse att dölja detta.

I en andra artikel om offer till följd av USAs interventioner i Afghanistan och Pakistan håller Davies det för rimligt att 1,2 miljoner dödsoffewr krävts där.

Läs mer

USA
Krigets ekonomiska börda – inte för alla
2018.04.09 Vid sidan av död och andra mänskliga förluster i Irakinvasionen är den ekonomiska kostnaden för kriget en underordnad sak. Men för att uppmärksamma en amerikansk publik på vad kriget kostat den har Watson Institute for International and Public Affairs vid Brown Uuniversity, Rhode Island, räknat ut den. Beloppet 5 600 000 000 000 dollar är obegripligt stort, men reducerat till vardagliga termer motsvarar det 24 000 dollar per skattebetalare – den genomsnittliga insatsen för ett hus.

Har USA med dessa pengar åstadkommit något som ens liknar målet: att minska terrorhotet?, frågar rapportören Stephanie Savell, och hävdar att kriget mot terror föder ny terror och nya kostnader – ekonomiska, mänskliga, sociala och politiska. Att en liten grupp – och inte enbart amerikanska kapitalister – berikar sig på fortsatt krig mot terrorn tas däremot inte upp i artikeln.

Läs mer

Landgrabbing och tvingad migration
Globaliseringen ger enorma slumstäder
2018.04.04 År 2050 riskerar mer än var tredje invånare på jorden leva i storstadsslum. Orsaken: globalisering, skriver Susan Roberts i Counterpunchartikeln Are Modern Cities Sustainable?

Hastigheten med vilken städer som Dhaka, Kinshasa och Lagos växer saknar motstycke i historien – befolkningen har ökat 40 gånger mellan 1950 och 2000, utan ökande antal industrijobb. Jämför detta med London som ökade sin befolkning sju gånger under hela 1800-talet och där tillväxten i hög grad styrdes av industrialisering.

Tredje världens fattiga drivs till slumstäderna främst på grund av landgrabbing.

Läs mer

Hållbar välfärd
Gör något åt tillväxttänket – lär av Costa Rica!
2018.03.30 Sett till välmående och lyckliga medborgare har Costa Rica den mest effektiva ekonomin i världen. Landet har hög förväntad livslängd (högre än t ex USA) och jämställd tillgång till social service, trots låg BNP och litet ekologiskt fotavtryck.

Costa Rica visar att omfördelning av tillgångar är viktigare än tillväxt och att bygder som inte slås sönder av industriell expansion kan ha höga livsvärden. En lärorikt exempel för politiker runt om i världen som ser ökad tillväxt som enda väg framåt, skriver Jason Hickel i Adverting the Apocalypse: Lessons from Costa Rica.

Läs mer

Sveriges vapenexport
Det jemenitiska exemplet - den enes bröd den andres död
2018.03.11 Riksdagen beslutade den 28 februari om nya regler för vapenexport. Det nya är enligt regeringen att det ska bli svårare att exportera krigsmateriel till länder med brister i demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Lagen innebär dock inget absolut förbud utan olika hänsyn till ekonomi, säkerhet etc gör att export ändå kan tillåtas.

Svenska Freds har riktat skarp kritik mot förslaget i ett pressmeddelande där de framhåller att den föreslagna formuleringen öppnar för fortsatt export till icke-demokratier. De kräver ett skarpt demokratikriterium samt påpekar att vapenexport till icke-demokratier bidrar till fattigdom och förtryck.

Den jemenitiska journalisten Afrah Nasser pekar i sin artikel Is Sweden complicit in war crimes in Yemenopendemocracy.net - också publicerad på hennes blogg - på de krigsbrott som begås i hennes land. Hon noterar att Norge nyligen stoppat sin vapenexport till Förenade arabemiraten, UAE, med hänvisning till krigsbrotten och anser Sverige bör göra detsamma.

Också i SIPRIs årsbok 2017 kan vi läsa att den saudiarabiska interventionen, med stöd av bland andra UAE, i det jemenitiska kriget är förenad med en stor humanitär kris. Vad gäller demokratistatus hamnar Saudiarabien på lägsta möjliga nivå och UAE på näst lägsta på tidningen Economists lista.

Hur de nya reglerna kommer att tillämpas återstår att se. Hur ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter, resonerar offentliggörs inte, men vapenfabrikanten Saab är desto tydligare. I slutet av 2017 öppnade Saab en fabrik för utveckling och produktion i Förenade arabemiratens huvudstad Abu Dhabi och på direkt fråga från Sveriges Radio om Saab beaktar mänskliga rättigheter i sitt val av marknad och samarbetspartner svarar kommunikationsdirektören ”Varför skulle vi göra det?”.

Katarina Moberg

Läs även https://www.amnesty.org/en/countries/

Mexiko
Växande motkrafter mot knarkmaffior och korruption
2018.02.21 I ett Mexiko där knarkmaffior och korrumperade politiker härskar, växer motkrafter fram. En av dessa är Indigenous Governing Council (CIG), ett råd som företräder 42 ursprungsfolk i 25 stater och som har som mål att organisera självstyre, hälsovård, utbildning och försvar mot knarkmaffiornas terror i hela landet, skriver Mara Kaufman, samordnare för Workshop for Intercommunal Study, i Counterpunch.

Initiativet kommer ursprungligen från den upproriska Chiapas-provinsen i södra Mexiko, Zapatista-gerillans och Subcomandante Marcos’ hemvist, där det sedan länge finns självstyrande skolor och bondekooperativ. Rådets taleskvinna, Maria de Jesús Patricio Martínez från nahuatl-folket, ställer nu upp som oberoende kandidat i årets presidentval, trots att de etablerade politikerna har gjort allt för att stoppa insamlingen av de 860 000 namnunderskrifter som lagen kräver för att hennes namn ska få stå på valsedlarna.

Läs mer

Tunisien
IMF – boven bakom höjda matpriser och protesterna
2018.02.14 Varför tvingas människor i Tunisien demonstrera mot höjda matpriser, arbetslöshet och ökad fattigdom?

När den ”arabiska revolutionen” 2011 pågick, passade särskilt IMF (International Monetary Fund) i Washington på att erbjuda landet lån med åtföljande åtstramningspolitik. Syftet var att hindra Tunisien, Marocko, Jordanien, Jemen och Egypten från att ifrågasätta den nyliberala ekonomiska modellen. Beslutet togs av västerländska regeringar och banker vid G8-mötet i Deauville i Frankrike samma år. Stora lån erbjöds länderna i utbyte mot reformer som att låta värdet på den tunisiska dinaren falla, höja skatterna på konsumtionsvaror och öka importen.

-Detta har inneburit mindre pengar i fickorna för de fattigaste liksom för medelklassen som bär skattebördan, skriver Jihen Chandoul, delägare i Tunisinan Observatory of Economy.

Läs mer

Ojämlikhet
EU missgynnar Europas perifera länder
2018.02.01 EU har gynnat företagen i de redan starka och högindustrialiserade länderna och i spåren av den ekonomiska krisen ytterligare förvärrat för länderna i Europas periferier: krisländerna vid Medelhavet och före detta östblocksländer. Men också inom industriländerna sker en polarisering, påpekar Eric Toussaint. Det finns till exempel i Tyskland 7,5 miljoner anställda med en månadslön på 400 Euro.

De perifera ländernas skuldsättning – en följd av långvarigt handelsunderskott – har lett till en enkel inkomstkälla för banker. De lånar från Europeiska Centralbanken (ECB) till en procents ränta, och lånar ut samma miljarder, till fyra procents ränta, åt skuldsatta länder, som behövt lösa tidsbegränsade lån. Gekland och Portugal är redan drabbade, Spanien och Italien står på tur. Utlåningen från ECB strider mot Lissabonfördraget, enligt Eric Toussaint, talesperson för CADTM (ommittee for the abolition of illegitimate debt. Åtskilliga EU-fördrag behöver avskaffas.

Läs mer

Världens livsmedel
Storskalighet är både ett svälthot och ett klimathot
2018.01.27 Industriellt lantbruk använder 75 procent av tillgänglig jord- och lantbruksmark för att producera mat till knappt 30 procent av världens befolkning. Småböndernas produktion, på de resterande 25 procenten, föder över 70 procent. Pat Mooney och Nnimmo Bassey ser det som nödvändigt att avveckla det slösaktiga, energikrävande och klimatförstörande industriella lantbruket. Författarna har tidigare, var för sig, belönats med Right Livelyhood-priset (1985 respektive 2010).

Läs mer

I växthuseffektens spår:
En ny generation av barnbrudar
2018.01.11 Växthuseffekten leder till torka och översvämningar. Allt fattigare jordbrukare tvingas gifta bort 13-åriga döttrar för att överleva. År 2015 uppskattade FNs Befolkningsfond att 4,4 miljoner afrikanska flickor det året skulle tvingas gifta sig innan de fyllt 15. Frilansjournalisten Gethin Chamberlain beskriver i The Guardian en rad fall i Malawi och Moçambique, där maten inte längre räckt till för att mätta alla munnar i familjen.

Läs mer

Syrien och Irak
Angrepp med kirurgisk precision finns inte
2018.01.11 Antingen det gäller markstrider eller luftangrepp skördas civila offer i en omfattning som är svårbedömd, men säkert större än i officiella redovisningar. Patrick Cockburn beskriver ”krigets nya ansikte som regeringarna försöker dölja: ett begränsat antal markstridande soldater som begär stöd i form av luftangrepp från flygplan, missiler och drönare, amerikanska eller ryska, som ödelägger och gör vägen fri för framryckning”.

Den USA-dominerade koalitionen har hävdat att i de 14 000 luftangrepp som gjorts i Irak sedan 2014 har bara ett av 157 – det blir vid 89 tillfällen – medfört civila dödsoffer. Men undersökande journalister har kommit fram till andra förhållanden: var femte sådant angrepp slutar med civila dödsoffer. Cockburn igen: ”Det bekväma påståendet från amerikanska och brittiska flygvapenchefer att smarta vapen gör det möjligt att skona civila liv är helt enkelt osant.”

Läs mer

The electronic intifada
Ett fönster mot palestinskt liv
2018.01.08 The electronic intifada är en webbsida med reportage i ord och bild om palestiniers liv under ockupation. Ämnena varierar, några exempel är vardagens problem med vatten och el, psykiska påfrestningar som driver unga till självmord när de inte ser någon framtid i det stängda Gaza och sociala problem som växer ur fördomar mellan grupper inom den palestinska befolkningen.

Några exempel från de senaste månadernas reportage

Läs i The electronic intifada

Miljö och migration
Flykting i kläm mellan regler och murar
2017.12.20 Reglerna i 1951 års flyktingkonvention passar inte alltid längre för 2017 års migranter.. Miljöförändringar som i allt högre grad gör livet och försörjningen omöjligt i många länder finns till exempel inte med. Få av de som då ger sig iväg ser sig som frivilliga migranter. Välbeställda länder i Europa där migranterna hoppas finna ett liv satsar stort på att bygga hinder, men mycket litet på att undersöka och finna lösningar på de problem som driver iväg människor.

Artikelförfattaren, Parastou Hassouri, har arbetat med migrantintervjuer för UNHCR i Marocko, som gått från att vara ett emigrationsland till att vara ett transitland. Alltför många migranter fastnar mellan ett återvändande de ser som omöjligt och ett liv i ett nytt land. De kommer inte vidare, vare sig legalt eller på andra vägar. De ser sig inte som frivilliga migranter. Artikeln finns i Merip - Middle East Report and Information Project.

Läs mer

Latinamerika
Miljöaktivister mördas i Latinamerika
2017.12.16 Närmare 600 miljöaktivister har mördats i Latinamerika mellan 2010 och 2015. Dessutom kriminaliserar makthavarna med juridiska trick fredliga protester för att avskräcka aktivisterna, och de terroriseras och skandaliseras.  Det kan handla om protester mot exploatering av naturresurser, mot beslagtagande av mark som traditionellt ägts av ursprungsbefolkningar, mot försök att skydda djur, skogar och vattentillgångar.

Latinamerikas 600 ursprungsfolk befinner sig ofta i frontlinjen i dessa konflikter. Staterna tenderar att skydda affärintressen, bl a mulitnationella gruvföretags, på bekostnad av folkliga behov och vill skrämma till tystnad.

Läs mer

Brasilien
Rio de Janeiro på väg mot hållbara favelas
2017.12.08 Alltsedan de massiva avhysningarna i Rio de Janeiros favelas inför olympiaden 2016 lever deras invånare fortsatt under samma hot. Favelas betraktas som ”riskområden” av myndigheterna, och förvisso förekommer våld och sanitära missförhållanden i en del favelas, skriver Jennifer Chisholm i NACLA.

Samtidigt arbetar aktivister med att utveckla ekologiska favelas med sikte på hållbar stadsutveckling. I den över 200 år gamla favelan Vale Encantado har invånarna byggt miljövänliga avlopps- och komposteringssystem och enkla solenergipaneler och de serverar besökande ekoturister närodlat.

Läs mer

Sydostasien
USA tillät blodbadet i Indonesien
2017.11.30 I Indonesien dödades mer än en halv miljon människor 1965-66. De utpekades som kommunister. Regeringsarkiv, där hemlighetsstämpeln nu tagits bort, visar att amerikanska tjänstemän på plats noga följde militärens och den muslimska mobbens politiska rensningar. ”USAs regering förhöll sig i det stora hela tyst när dödstalen steg”, skriver Hannah Beech i New York Times.

Dödandet spred sig även till andra grupper som ”kineser, studenter, fackföreningsmedlemmar... Tiotusentals andra stängdes in i tropisk gulag.” Hannah Beech påminner om att USA vid denna tid redan hade tågat in i Vietnam. Indonesien, som då leddes av president Sukarno och som hade ett av världens största kommunistiska partier, ”sågs av Washington som den dominobricka som stod på tur att falla.” General Suharto tog efter blodbadet över makten och ”den amerikanska hjälpen började flöda in”.

Läs mer

Livsmiljö
De som bygger bilarna och de som bränner
2017.11.27 "När Jimmie Åkesson påpekade att »skillnaden idag handlar om de som bygger bilarna mot de som bränner bilarna« så sammanfattade han ironiskt nog dagens svenska rasifiering långt mer kärnfullt än det dussin radikala afrosvenska kulturkrigare som hållit låda åren dessförinnan”. Det skriver Malcom Kyeyune, nyhetsmagasinet Fokus, i en kritisk betraktelse över dagens rasifieringsdebatt.

Läs mer

Livsmiljö
Tecknen hopas på ekologiskt sammanbrott
2017.11.24 "Sannolikt ett mer allvarligt problem än klimatförändringen”. Så karaktäriserar miljöjournalisten Robert Hunziker de tecken på ekologisk kollaps som flyter in från olika forskargrupper, men som inte ställs samman, vare sig av myndigheter eller professionella organisationer, till det hot de sammanlagt bildar.

Hunziker refererar till studier som påvisar en 75-procentig minskning av de flygande insekternas biomassa. Minskning av syreproduktionen i havet till följd av fytoplanktons temperaturkänslighet. Regnskogars förändring från att ta hand om till att avge koldioxid. Att bläckfisk på 1000 famnars djup innehåller syntetiska gifter. Att vi själva också gör det kan ligga bakom ett förändrat sjukdomspanorama. Effekten på hälsan är inte undersökt för särskilt många av de kemikaler som nu används i stor skala.

Särskilt utglesningen av insekterna oroar forskare, eftersom 80 procent av alla växter, och en tredjedel av jordens livsmedelsförsörjning, hotas av utebliven insektspollinering.

Läs mer

Jemen
Total blockad hotar miljoner liv
2017.11.20 En svältkatastrof hotar i Jemen, med miljoner svält-och sjukdomsoffer, om inte den blockad som USA och Saudiarabien organiserat upphör. Mark Lowcock från FN-organet UNHCR konstaterar att två miljoner barn under fem års ålder är ”akut undernärda och löper allvarlig risk att dö”. Vidare är FN:s plan för humanitär hjälp till landet underfinansierad.

Läs mer

Biologisk mångfald
Bara småskalig oljepalmodling är försvarlig
2017.11.09 En ökande användning av storskaligt, monokulturellt framställd palmolja hotar den biologiska mångfalden runt odlingarna. De medför också risk för svält, när de inte längre är lönsamma och bolagen drar vidare, efter att ha skalat av marken från urskog och tvingat iväg angränsande samhällen.

Margi Prideaux, författare och Badrul Azhar, biolog, underkänner dessa monokulturer och kräver ett erkännade av fördelarna med och nödvändigheten av småskalig odling. En sådan kan företas i samklang med sin omgivning, Den tillåter också odling av andra födoämnen, för lokal konsumtion eller avsalu, liksom djurhållning, samtidigt som omgivande växt- och djurarters fortbestånd och spridning inte hejdas av monokulturella hinder.

”Konsumenter av palmolja borde medvetet kunna välja sådan från småbrukare … Detta är inte möjligt för närvande,” skriver artikelförfattarna. Det behövs en certifiering av sant uthållig och socialt rättvis produktion av palmolja.

Läs mer

Venezuela
Stark uppslutning i valet trots bojkott
2017.11.02 Trots oppositionens bojkott röstade över 8 miljoner invånare i valet i Venezuela. Den 30 juli valdes 537 delegater till en församling som har till uppgift att skriva om landets konstitution på grundval av förslag från tusentals folkförsamlingar. Det skriver Sam Mc Gill, reporter i London som bevakar Venezuela och är aktiv i kampanjen ”Rock around the blockade” – i solidaritet med Kuba.

Syftet med valet att finna lösningar på landets ekonomiska och politiska kris, bland annat genom att grundlagsfästa den folkmakt och de sociala framsteg som gjorts i form av landsomfattande projekt som kallas ”missioner”. Inom dessa har 1,7 miljoner nya bostäder byggts. Utbildning har blivit gratis för alla. Butiker med subventionerade priser har öppnat. Det nya grundlagsförslaget ska sedan underställas en folkomröstning.

Utländska medier har enstämmigt hävdat att valet var ett trick som gick ut på att ge president Maduro mera makt. De har helhjärtade stött en opposition som med våldsamma metoder försökt stoppa valet. Kvällen före valet mördades en av kandidaterna i sitt hem, och på valdagen anfölls 200 vallokaler för att hindra väljare från att gå och rösta..

Läs mer

Nykolonialism
Tunisisk export av solenergi berövar regionen försörjning och utveckling
2017.10.15 Det obegränsade flödet av billiga naturresurser från det globala syd till den rika industrialiserade världen vidmakthåller en djupt orättvis internationell arbetsdelning. Hamza Hamouchene, algerisk författare, beskriver planerna på export av solenergi från Tunisien till Europa utmed banor som nära nog sammanfaller med flyktingströmmarnas. Energin borde istället komma Nordafrikas befolkningar till del, vilket skulle gynna välfärd och utveckling i regionen.

Läs mer

Ryssland
Vill bygga transkoreansk järnväg för att skapa handel och fred på Koreahalvön
2017.10.12 Visste du att Ryssland vill bygga en järnväg genom Nord- och Sydkorea?

-Visste du att Ryssland, Kina, Japan, Nordkorea och Sydkorea har förhandlat i Vladivostok om omfattande ekonomiska samarbetsavtal?

-Visste du att Ryssland och Kina nu utvecklar samarbetet med en ny sidenväg på järnvägsräls?

Pepe Escobar, frilansskribent från Brasilien, rapporterar i Russia Insider om Eastern Economic Forum som hölls i Vladivostok 6-7 september 2017.

Läs mer

1917, 1947 och 1967
Den internationella rätten i Palestina
2017.10.04 Det är i år hundra år sedan den brittiska regeringen i sin jakt på stöd under första världskriget lovade bort ett land som inte var deras till både judar och araber. Seklet som följde blev ingen seger för den internationella rätten. Richard Falk, amerikansk jurist och professor emeritus i internationell rätt*, visar i Global justice hur internationell rätt samspelat med palestiniers verklighet under märkesåren 1917, 1947 och 1967. Att ha lagen på sin sida, att ha rätt, är inte alltid det samma som att få rätt. Det är en läxa som palestinier har fått lära sig grundligt under det gångna seklet.

Läs mer

*Richard Falk utsågs 2008 av FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) till FN:s särskilde rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i de sedan 1967 ockuperade palestinska områdena.

Nordkorea
Medierna ger skev bild
2017.09.29 Nordkorea utmålas i media som en obegripligt våldsam och vettvillig stat. Det finns några andra aspekter som borde komplettera bilden, anser Ted Snider, amerikansk skribent med akademisk examen i filosofi i en artikel i Truthout. I Correcting history: Five things no one wants to say about Korea lyfter han  fram  frågorna:

  • För det första: Vem startade egentligen Koreakriget?
  • För det andra: Varför fruktar Nordkorea förödelse? Bl a för att var femte korean dödades av amerikanska bomber, stora delar av landet ödelades av exempelvis napalmbomber.
  • För det tredje: Vem var det egentligen som först bröt mot avtalet om att inte sprida kärnvapen?
  • För det fjärde: Diplomati kan fungera – hur har USA agerat?
  • För det femte: Vad begär Nordkoera för att ge upp kärnvapenhotet?

Läs mer

Sverige – USA – Nato
USAs marinsoldater övar krig i Sverige
2017.09.05 Marinsoldater från USA är på väg med pansarvagnar till Sverige, från en bas i Norge. Det gäller också en specialstyrka på 330 marinsoldater med uppdrag att vid en konflikt i Östersjöområdet inta Gotland. Under tre veckor i september ska Aurora 17, den största militära övningen hittills med Nato-länder, hållas i hela Sverige.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och landets ÖB Micael Bydén vill inte ha någon diskussion om dessa militära övningar. Samtidigt varnar USAs försvarsminister James Mattis Sverige för att underteckna FNs konvention om kärnvapenstopp. Sveriges neutralitetspolitik och alliansfrihet avvecklas mot svenska folkets vilja, skriver Kommentars medarbetare Eva Brita Järnefors.

Läs mer

Naturresurser
Akut jordkris hotar Afrika
2017.09.03 Delar av Kenyas marker är nu så överbetade att till och med gräsrötterna är uppätna. Det är en illusion att Afrikas skulle ha ett överflöd på mark, skriver Jeffrey Gettleman, amerikansk journalist som 2012 fick Pulitzer-priset för sina artiklar om Västafrika.

Trycket ökar mot Afrikas jordar. Befolkningsökningen är kraftigast i världen – inom 70 år väntas det finnas fyra miljarder afrikaner mot dagens en miljard. Fattigdom och svält är redan ett utbrett problem. Därtill kommer klimatförändringar, jordförstörelse, brist på investeringar i jordbruket, utländska uppköp av jord, tjuvjakt, korruption och överhetens luxuösa livsstil. Så här tar sig konflikten ut i Laikipia, Kenya: Främmande herdar stjäl byns djur.

Läs mer

Vår tids spöke
De underkuvade är tillbaka i politiken
2017.08.16 Nyliberalismen och globaliseringen har inte infriat löftena om fortsatt välfärdsökning, och tålamodet med de falska löftena är på väg att ta slut. Vi befinner oss i början av en period av osäkerhet, ett sk interregnum där kapitalismen går mot sitt slut utan att det står klart hur ett annat samhällssystem ska se ut. Det skriver Wolfgang Streeck, tysk sociolog vid Max Planck Institute for the Study of Societies i New Left Review 104.

När kapitalismen alltmer bröt sig ut ur efterkrigstidens välfärdskonsoliderande nationalstater, med 1970-talet som brytpunkt, började också de lögner om globaliseringens välsignelser och nyliberalismen som den enda vägens politik att produceras och spridas för att passivisera och pacificera arbetarklassen och en intet ont anande medelklass. Det var en mycket effektiv propagande. Dock har de som alltmer kuvats av globaliseringen till slut insett hur de svalt lögnerna och börjat återvända till den politiska arenan, synligt framför allt i det amerikanska presidentvalet och den brittiska folkomröstningen om Brexit. De nya protektionisterna kommer inte att reda ut kapitalismens kris, men blåsa liv i politiken och påminna om vilka som förlorat på globaliseringen.

Vad vi kan vänta oss efter detta fortsatta interregnum är oklart, men så länge det pågår måste vi acceptera ”en stor variation av sjukdomssymtom” skriver Streeck. Artikeln går djupt och brett in i efterkrigstidens ekonomiska utveckling, av och till med bitande ironi.

Läs mer

Naturresurser på avvägar
Illegal jakt slår ut de stora djuren och finansierar terror
2017.07.31 Illegal jakt i Afrikas nationalparker hotar jordens sista stora djur, elefanter och noshörningar. Världsnaturfonden tampas med att rädda dem innan det är för sent. Hornen betingar ett högre pris än guld och de enorma intäkterna finansierar internationell brottslighet och terrorism. Handeln drivs av efterfrågan i sydostasien där Vietnam är ett av de stora problemländerna. En viktig seger är att Kina beslutat förbjuda handeln med elfenben. Tjuvjakten liksom jakten på guld och olja och skövling av skogarna för odling av bland annat palmolja hotar regnskogarna, världens lungor.

Läs mer

Terrorismens rötter
Västs agerande i Libyen slog tillbaka i Manchester
2017.07.06 Manchesterbombaren Salman Abedis familj tillhörde en grupp jihadister som väst använde för att olagligt krossa den stabila men olydiga libyska staten. Dessa grupperingar är dock inte direkt lättstyrda och de har även utfört attacker i europeiska städer. Det finns ett ovanligt tydligt samband mellan terror i Libyen, i Mali och i Manchester. Mediebevakningen är dock på nivån "varför hatar dessa dödsälskande muslimer oss så mycket", skriver Jim Kavanagh, som är redaktör för nättidningen Polemicist i CounterPunch.

Läs mer

Venezuela
Både opposition och regering bär ansvar för kaoset och våldet
2017.07.06 Venezuelas regering under Nicolás Maduro är inte den diktatoriska och repressiva regim som västmedia utmålar den som, men att den rör sig i auktoritär riktning blir allt svårare att förneka, skriver Gabriel Hetland, fil dr i sociologi vid universitetet i Albany, Kalifornien. Oppositionen, främst bestående av en förmögen minoritet, har upprepade gånger obstruerat, även genom våldsamma protester. Dödsoffer har skördats bland demonstranter på båda sidor.

Av Venezuelas vänster och dess sympatisörer fordras tre saker, som bidrag till att sätta den chavistiska revolutionen på rätt spår: att regeringens oförmåga att lösa samhällets sociala och ekonomiska kris beskrivs sanningsenligt, att varje appell till imperialistiskt ingripande förkastas och att solidariteten inte urholkas med den majoritet av venezuelaner som kläms mellan den oansvariga regeringen och den hänsynslöst hämndlystna oppositionen.

Läs mer

Mellanöstern
Saudiarabiens regionala dominans ökar med Trumps stöd
2017.06.18 Saudiarabien försöker isolera den lilla grannstaten Qatar genom att skära av dess försörjningsleder. Det kan tyckas motsägelsefullt med tanke på att USA har sin flottbas i landet, men uppenbarligen var det just USAs, det vill säga Trumps, stödjande ord och pengar som gjorde att Saudiarabien tog ytterligare ett steg för att säkra sin dominans på arabiska halvön genom att försöka kväsa sin uppkäftiga lilla gasrika granne. Med ett nytt vapenavtal med USA värt 110 miljoner dollar är det lätt att anklaga andra för terrorstöd samtidigt som man bombar civila och försörjningsleder i Jemen. Terror?

Läs mer i Patrick Cockburns artikel

Råvaror
Köp inga kakor med palmolja!
2017.06.12 Vet du hur många produkter som innehåller palmolja - i en butik nära dig? Kommentars Eva Brita Järnefors fick en lång lista när hon kollade. Palmolja är lika med skogsskövling i tredje världen - se vilka företag du ska bojkotta!

Läs mer

Noam Chomsky:
Människosläktets överlevnad hotad under Trumps välde
2017.04.24 Om bara några år kommer tiotals miljoner människor att fly från Bangladesh kustområden, när havsnivån stiger till följd av att isen i Antarktis nu smälter mycket fortare än beräknat. När Himalayas glaciärer krymper, förstörs vattentillgångar, och 300 miljoner indier har redan brist på dricksvatten. Mänsklighetens överlevnad är hotad, slog Noam Chomsky fast i ett föredrag vid 20-årsminnet av grundandet av den USA-baserade TV- och nyhetskanalen Democracy Now! den 5 december förra året.

Då hade den nyvalde USA-presidenten Donald Trump redan hävdat att klimatförändringen är en ”bluff”. Ett annat växande hot är kärnvapenkriget. Kärnvapenstaterna Indien och Pakistan ligger redan nästan i krig, och varje reellt krig skulle omedelbart övergå i kärnvapenkrig, varnade han. Samtidigt noterade Noam Chomsky att USA blir alltmer isolerat i världen, särskilt på västra halvklotet, där USA inte har några militärbaser kvar. Latinamerikas länder har sparkat ut den USA-styrda Internationella Valutafonden. Världen vänder sig nu mot Kina för ledarskap.

Läs, se och hör Noam Chomsky på Democracy Now!

Mellanöstern och Nordafrika
Stormaktsenvig med olja, gas, marknader och inflytande som mål och medel
2017.04.04 Svarar de fördelar som USA utvunnit genom Irakkriget och den följande ockupationen mot landets kostnader: 4 505 egna dödsoffer och tretusen miljarder dollar för att nämna några. Professor Arthur MacEvan konstaterar i artikeln Is it oil? att priset var högt, särskilt om syftet var att komma åt Iraks oljereserver för framtida utvinning i amerikanska oljebolags regi, något som Baathregimen förhindrade fram till 2003.

Mera troligt är det, menar han, att syftet var att skapa fritt tillträde och garantier mot nationalisering inte bara för USA-baserade oljebolag i ett framtida Irak, utan också motsvarande villkor för USAs övriga multinationella företag, men det gör inte priset mindre. Idag har Exxon koncessioner i delar av Irak, men också ryska, kinesiska och indonesiska operatörer är på plats i landet, som står fast vid den nationalisering av oljetillgångarna som Baath-partiet genomdrev 1972. Arthur MacEvan är professor emeritus på ekonomiinstitutionen vid Massachusetts universitet, Boston. Läs artikeln.

”Arabvärlden har blivit Putins favoritarena för att vidga den ryska influenssfären”, skriver Zainab Calkuttawala i artikeln How Russia Is Using Oil Deals To Secure Its Influence In The Middle East. Ett exempel hon ger är det intresse för ryska Rosneft som Glencore, ett Qatar-baserat företag visat, genom att köpa minoritetsandelar för 11,3 miljarder dollar, en affär som USA vill se som otillåten och i strid med sanktionerna mot Ryssland efter Krim-annekteringen. Zainab Calkuttawala är amerikansk journalist baserad i Marocko. Läs artikeln.

Jemen
Sju miljoner jemeniter svälter, vapenhandeln blomstrar
2017.04.02 Det är nu två år sedan den saudiledda koalitionen inledde flygattacker mot Jemen. Det som uppnåtts för såväl USA som Storbritannien är en blomstrande vapenförsäljning.   För Jemens befolkning är det död, svält och ett enormt lidande. Enligt FN är Jemen det värsta av fyra förutsedda svältområden 2017. Sju miljoner människor svälter och tio ytterligare miljoner är akut nödlidande.

Saudiarabien kan hålla kriget igång genom massiv vapenhandel med såväl USA som Storbritannien, en vapenhandel värd mer än tio gånger så mycket som dessa länders nödhjälp till Jemen. I kontrollrummen där flygattackerna styrs sitter personal från USA och Storbritannien.

Obama var inblandad i detta krig, Jemen var ett av de länder där drönare användes istället för att riskera livet på egna män på plats eller dras med långa internationella rättsprocesser för att ställa misstänkta ”terroristledare” till svars. Trump nöjer sig inte med drönare. Han hade inte varit president många dagar innan han var ”great” nog att skicka 30 elitsoldater, till en liten jemenitisk by för att ”samla information”.  Några timmar senare var en av amerikanerna och 29 bybor döda. Byn Ghayil är liten och ligger långt från Washington, men i nättidningen the Intercept  rapporterade Iona Craig. Patrick Cockburn refererar  Iona Craigs artikel och skriver om varför Trump inte borde vara i Jemen. I Open democracy har Helen Lackner skrivit flera artiklar om kriget i Jemen, varför det pågår, vilka som vinner på det och vilka som förlorar. Helen Lackner har bott och arbetat i Jemen i många år, på 70-talet i Aden som lärare och skribent, senare på andra platser. Hon är verksam som landsbygdsrådgivare och författare. I oktober kommer Yemen in Crisis: autocracy, neo-liberalism and the disintegration of a state ut på Saqi books.

Klimatet
Allvarlig forskarvarning: Mänskligheten kan vara utdöd inom tio år
2017.03.30 Aktuella temperaturmätningar har fått Sam Carana och hans medarbetare på arctic-news.blogspot.com att publicera en allvarlig varning: mänskligheten kan vara utdöd inom tio år. I politiska och ekonomiska fora ordineras fortfarande tillväxt för att finansiera de åtgärder som stigande koldioxidhalter och temperaturer kräver, om vår nuvarande livsföring ska kunna bibehållas något så när.

Alltmer pekar på att det är en medicin till döds, se t ex en artikel av Christopher Wright och Daniel Nyberg, som med begreppet creative self-destruction anger den inslagna vägen. Att vi redan gått för långt på den framgår av temperaturer uppmätta i arktiska områden, som förvånar till och med de forskare som specialiserat sig på detta.

Läs artikeln (engelska)

Latinamerika
En ung Fidel Castro reser till Latinamerika och möter våldet mot ledare för demokrati
2017.03.29 En ”demokratisk vår” sprider sig över den latinamerikanska kontinenten efter andra världskrigets slut. Fidel Castro blir 1948, som ung juridikstudent, inbjuden av Argentina. Då är han 21 år gammal och imponerad av Juan Peróns antiimperialistiska politik. Han deltar i den nionde Pan American Conference som hålls i Bogotá. Fidel Castro träffar Jorge Eliécer Gaitán, ledare och presidentkandidat från Colombia. En halvtimme innan ett andra möte med honom, dödas Gaitán av en lejd mördare.

Attentatet sätter stopp för en progressiv utveckling i Colombia. Och sparkar igång ett allmänt uppror – Bogotazo - som följs av förtryck under en period, kallad La Violencia. Denna erfarenhet ger Fidel Castro insikten om de demokratiska rörelsernas politiska begränsningar i Latinamerika och han förstår behovet av revolutionärt våld, skriver Ernesto Semán i artikeln Democracy in the Americas, the Revolutionary Way. Ernesto Semán är lärare i historia vid University of Richmond´s Jepson School of Leadership Studies i USA. Artikeln är publicerad av Nacla – nacla.org - som har rapporterat om Amerika sedan 1967. Läs mera (på engelska) .

Läs nera (engelska)

Dags för självkritik
Bärs vår tids kapitalism upp av vänstern?
2017.03.27 I en tid när globalt marknadstänk triumferar, rikedom koncentreras till allt färre multimiljardärer, när naturtillgångar skövlas och hela jordens yta förändras av tillväxttänkande – då intresserar sig vänstern för individuella rättigheter, minoriteter och öppna gränser. Vänstern har förlorat stöd bland lägre samhällsklasser och har en agenda som bättre passar urban medelklass, skriver Johannes Heuman i Respons.

Kritik mot kapitalismen är inte i förgrunden. I Frankrike upprörs t ex vänstern ständigt över att få invandrare sitter i parlamentet. Att mycket få ledamöter kommer från arbetarklassen kan däremot passera.

Läs artikeln

Imperialism
Imperialismens fyra nya pelare
2017.02.04 Hur skiljer sig nutida imperialism från kolonialtidens plundringar? Ismael Hossein-Zadeh vid Drake University i Iowa ser åtminstone fyra skillnader:

De fördelar för nationen och dess befolkning som kolonialväldena förde med sig saknas i den nyimperialistiska eran, bland annat blir de krig för dyra som tidigare slagit ner motståndet mot kolonialväldena.

Vidare måste, i den koloniala krigs- och ordningsmaktens ställe, hot mot nationens säkerhet uppfinnas, för att fortsatt säkra de intressen som det militär-industriella komplexet har, i förening med ett omfattande säkerhets- och undersättelseväsende.

En tredje skillnad är att i en nyimperialistisk regim sker plundringen mer globalt utspritt och riktar sig också inåt nationen, mot dess befolkning.

Fjärde väsentliga skillnaden är att metoderna för att underkuva nationer som sätter sig till motvärn inte behöver bygga på militär makt: författaren nämner ”demokratiska” statskupper, fabricerade inbördeskrig och ekonomiska sanktioner.

Botemedlet mot nyimperialismen, i vilken arbetare i olika länder ställs mot varandra, är mellannationellt fackligt samarbete – koncern- och branschvis – förutan vilket kapitalets maktövertag kommer att bestå och befästas.

Läs artikeln

Maktbalansen
Rysslands andel av militärutgifterna har minskat sedan 2000
2017.01.30 ”Även om man mäter hur mycket länder lägger ned per capita på militären så hamnar Ryssland långt ner, till och med lägre än Sverige.

Det skriver journalisten Hans Hjälte som med hjälp av Fredsinstitutet Sipris statistik ifrågasätter Totalförsvarets Forskningsinstituts argument att Ryssland rustar upp.

Läs artikeln

Mellanöstern
Än har Jemens flyktingar inte nått Europa, än är Saudiarabien västs allierade
2017.01.29 Kriget i Jemen går vidare. Två miljoner är på flykt. Är det för att de ännu inte nått Europa som de krigsbrott som driver dem på flykt får så liten uppmärksamhet globalt?

Befolkningen saknar mat, trygghet och frihet. Samhället fungerar inte, så där finns ingen hjälp att få. Frivilligorganisationer har allt svårare att arbeta. Epidemier sprider sig.

Kriget pågår för att det tjänar de krafter som utsett Jemen till en av spelplatserna för maktkampen mellan de regionala makthavare som säger sig företräda shiya respektive sunnimuslimer. Och för att ingen global stormakt är intresserad av att stoppa det. Den enda av krigets parter som kan flygbomba – och gör det –, Saudiarabien, är samtidigt de s k västmakternas allierade i kampen mot IS. En obegriplighet i sig, en makt som terroriserar såväl sin egen befolkning som grannländernas i islams namn, är en samarbetspartner mot annan terrorism i islam namn.

Läs den jemenitiska författaren och historikern Bushra al-Maqtaris artikel i Feministiskt perspektiv.

Läs rapporten

Miljardärerna och miljarderna
Så här fungerar vårt ekonomiska system
2017.01.20 Åtta personer äger lika mycket som världens fattigaste halva, visar Oxfams uppmärksammade rapport

”Vårt ekonomiska system har lett till att dessa extrema ekonomiska skillnader kan förekomma, och vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma”, skriver Oxfam.

Rapporten visar också att många av världens rikaste inte har tjänat sina pengar själva. Så många som hälften av världens dollarmiljardärer har fått sin förmögenhet på grund av arv eller priviligierade relationer med regeringar. Oxfam listar också ett antal felaktiga uppfattningar om ekonomi: att marknaden alltid har rätt, att företag måste maximera vinst och att BNP är ett bra mått på framgång. Rapporten kommer också med en rad lösningar. På Oxfams sajt  kan du också hitta listan över de värsta skatteparadisen.

Läs rapporten

USA-valet
Liberalismen är inte längre odödlig
2016.12.11 I presidentvalkampanjen kunde Hillary Clinton spendera långt mer pengar än Donald Trump och hade dessutom media på sin sida. Trump saboterade sina egna chanser genom att vara en skitstövel. Trump skulle inte vinna, kunde inte vinna, och ändå så vann han. Han talade nämligen till en vit arbetarklass som lämnats vind för våg och som ingen annan ens låtsades bry sig om, skriver Malcom Kyeyune på sin blogg under rubriken ”Ser du mörkret, Skorpan”.  I den nya värld vi vaknar upp till så tappar sakta men säkert gamla kartor över vänner och fiender sin relevans, och för vänstern väntar en uppgörelse som är både nödvändig och dödligt allvarlig. Vänstern har förvandlat saker som ”rasism” och ”främlingsfientlighet” till någon sorts socialt virus, en sjukdom som du drabbas av om du är lat, fet, och vit. Stora grupper av människor har gjorts till politiskt spetälska, som det är ok att förlöjliga. 

Läs mera

Kurdisk framtid
Samir Amin: Ett, två, tre Kurdistan?
2016.12.04 De folk som ingick i det Osmanska riket gick olika vägar mot nations- och statsbildning. I några ledde en europeiskt influerad och enbart nationalistisk kamp till nya stater, medan föreställningen att höra till en nation var outvecklad i de områden av riket där en bondekultur förhärskade, bland dem de kurdiska områdena. Den här bakgrunden är viktig när man diskuterar de kurdiska anspråken - autonomi? oberoende? enhetlig stat? - skriver ekonomen Samir Amin i en jämförelse av de olika staternas tillkomsthistoria.

Läs mera

USA-valet
Valet av Trump betecknar slutet för liberal kapitalism
2016.11.29 Vi lever i en tid av upplösning, skriver Mellanösternreportern Patrick Cockburn. Även om den politiska och ekonomiska situationen skiljer sig åt mellan USA, Europa och Mellanöstern, råder samma missnöje och avståndstagande från status quo, men det finns inte många idéer om vad som skulle kunna ersätta det. I stället är fältet fritt för demagogi och orealistiska löften. Trump kommer i viss mån att tyglas av etablerade institutioner, men även om hans administration inte strävar efter att spränga världen i luften, kan den göra det av ren idioti.

Läs mera

C H Hermansson:
Sverige i det imperialistiska systemet – En lång historia av utsugning
2016.11.01 ”Svenskt kapital är sammantvinnat med kapital från andra kapitalistiska länder, skriver Carl Henrik Hermansson (1917-2016). En folkkär partiledare, socialist, forskare och författare som nyligen har lämnat oss. Han skrev böcker om den svenska storfinansen, artiklar om förmögenhetsutveckling och klasser samt medverkade också i Tidskriften Kommentar.

Vi återpublicerar C H Hermanssons artikel Sverige och det imperialistiska systemet – En lång historia av utsugning (Kommentar nr 5-6/83). Då kallades ekonomisk utsugning för imperialism. Idag talar man om ”globalisering” i syfte att dölja storbolagens tävlan om att dominera världsmarknaden.

C H Hermansson analyserar här i ett historiskt perspektiv den svenska kapitalexporten och det internationella beroendet för Sverige som en imperialistisk stat fram till början av 1980-talet. En utveckling som fortsätter än i dag, oavsett styrande regering..

Läs mera

Tunisien
Fossilföretags rovdrift drabbar lokalt fiske
2016.10.25 Trots globala överenskommelser om ambitiösa miljömål fortsätter exploateringen av naturrikedomar att drabba såväl miljön som fattiga människor. Ögruppen Kerkennah vid Tunisiens östra kust är ett exempel på hur råvaruexploatering kan slå mot lokalbefolkning. Öarna hotas av försämrad havsmiljö och stigande havsnivå, en effekt av den globala uppvärmningen och de multinationella företagens exploatering av olja och gas.

Fiske är öbornas huvudnäring. Deras fredliga protester gäller såväl den påverkan olje- och gasexploateringen haft på havsmiljön och därmed deras försörjning, som företagets försök att dölja problemen. Protesterna har mötts med polisbrutalitet. Fem år efter Tunisiens revolt för bröd, frihet och social rättvisa orsakar det brittiska olje- och gasbolaget Petrofac folkligt missnöje. Tunisiens konstitution kräver såväl statlig suveränitet över naturtillgångar som transparens i kontrakt som gäller utnyttjande av dem. Trots det gör olje- och gasföretag enorma vinster och åtnjuter straffrihet. Artikeln är skriven av Hamza Hamouchene för ROAR Magazine.

Läs mera (engelska)

Puerto Rico 
Spirande motstånd i Amerikas äldsta koloni
Finanskrisen i USA har slagit hårt mot Puerto Rico. Landets styrande elit har försökt låna sig ut ur krisen, samtidigt med omfattande privatiseringar och skattesänkningar. En stor del av Puerto Ricos skulder ligger i händerna på USA-baserade ”gamfonder”. Dessa specialiserar sig på att köpa upp skulder i krisländer för en spottstyver och sedan klämma ur dem så mycket räntor de kan. Till ”skydd” mot detta antogs i somras en lag, som dels kommer att medföra ytterligare nedskärningar för folket, dels upphäver den puertoricanska regeringens suveränitet.

Puerto Rico är så beroende av import från USA, att om den upphörde, skulle landet bara kunna försörja sig med livsmedel i uppskattningsvis två veckor. Hälften av landets befolkning lever under fattigdomsstrecket. Puertoricanerna är USA-medborgare, men får inte delta i presidentval. Max Haiven beskriver en spirande proteströrelse i form av muralmålningar på San Juans gator.

Läs mera (engelska)

Ryssland och Nato:
Vem hotar vem?
Utgör Ryssland verkligen ett hot mot USA och grannländerna? Den frågan ställer sig Conn Hallinan, oberoende amerikansk journalist, kolumnist i Foreign Policy in Focus och fil dr i antropologi vid Kaliforniauniversitetet i Santa Cruz.

”Ryssland har två baser i Mellersta Östern och en handfull i Centralasien. USA har 662 baser runt om i världen och specialstyrkor grupperade i mellan 70 och 90 länder hela tiden. Förra året var specialstyrkor engagerade i 147 länder. USA är aktivt inblandat i fem krig och överväger ett sjätte i Libyen. Rysslands militära utgifter ska minska nästa år, och USAs kommer att överträffa Moskvas tiofalt. Vem verkar i denna jämförelse hotfull?”, frågar Conn Hallinan. I artikeln ”Baiting the Bear: Russia and Nato”, Counterpunch 4 maj 2016, tar han upp de båda sidornas, Ryssland och Nato, argument för fortsatt konflikt.

Läs mera (engelska)

Värdlandsavtalet granskat
NATO-flyg kan angripa annat land från svensk mark
Sveriges Riksdag godkände den 25 maj i år det såkallade värdlandsavtalet, som ytterligare befäster Sveriges redan omfattande samarbete med NATO och som innebär att militära styrkor från ett NATO-land kommer att kunna operera från Sverige. Folkkampanjen mot NATO har gjort en ingående granskning av avtalet, och finner bland annat: NATO-flyg kan komma att angripa ett annat land från svensk mark. NATO-styrkor i Sverige kan begära svenskt stöd till verksamhet utomlands.

Läs mera

Conn Hallinan apropå Påskupproret 100 år:
Amerikansk utrikespolitik en faktor bakom dagens terror
Det är hundra år sedan påskupproret på Irland. I kampen för nationell frigörelse använde aktivisterna bl a terror, som dödade få jämfört med dagens islamistiska attacker i Irak, Turkiet, Frankrike, m fl platser. Terrorn på Irland fördröjde befrielsen från Storbritannien och var en katastrof, konstaterar Conn Hallinan i en artikel i Counterpunch, som analyserar terror nu och då. Engelsmännen tog den som anledning för en våldsam motreaktion.

Islamistisk terror är vidrig och söker man förklaringar kan det framstå som om man ursäktar det oursäktliga.  Men diskussionen om varför den sker bör ta en utgångpunkt  i följderna av amerikansk utrikespolitik, skriver han och påminner om hur USA var med och skapade Osama bin Laden av dåtidens strategiska skäl.

Läs mera (engelska)

USA
Mat på bordet ingen självklarhet i USA
Miljontals familjer med barn i USA har inte alltid mat för dagen. Arbetslöshet och låga löner gör att pengarna inte räcker till. En majoritet av dessa fattiga familjer är beroende av olika federala matprogram.

I samband med finanskrisen 2008 ökade hungern kraftigt i USA för att sjunka något 2013. Det visar statistik som World Hunger Education Service har sammanställt i en rapport. År 2014 levde 46,7 miljoner människor i landet i fattigdom. De utgjorde 14,8 procent av befolkningen. Av dem var 15,5 miljoner barn.

”Det politiska systemet i USA, som borde syssla med invånarnas främsta problem” är ”inte inriktat på de fattigas angelägenheter”, skriver rapportförfattarna och nämner att: Hälften av statsbudgeten går i stället till utgifter för militär och säkerhet.

Läs mera (engelska)

Brasilien
Spelet bakom riksrätt mot presidenten
Den Brasilianska senaten röstade den 12 maj med stor majoritet för att ställa president Dilma Rousseff inför riksrätt för korruption. Formellt handlar anklagelserna om att hon brutit mot budgetregler genom att maskera ett underskott inför valet 2014. Många betraktar det hela som en kupp mot en folkvald president, med en återgång till nyliberal politik som egentligt syfte.

Hon är nu tills vidare ersatt av vicepresidenten Michel Temer, med starka band till Wall Street och vars nybildade regering består enbart av vita män. Samtidigt utreds Temer själv för mutor och korruption, vilket också är fallet med över hälften de senatorer som röstade för riksrätt. Temer och hans högerparti PMDB har aviserat en politisk högersväng och nedskärningarna inleddes omedelbart.

Tack vare Dilma Roussef och hennes arbetarparti PT hade tiotals miljoner fattiga och utsatta fått bättre livsvillkor, livslängd och skolor genom olika program som haft som mål att utrota fattigdom och ojämlikhet, skriver Andre Vltchek i nättidningen Counterpunch. Han berättar bl a om stora framsteg i slumområdena och bland ursprungsbefolkningen, snabba förbättringar i infrastruktur och ett blomstrande kulturliv. På detta har högern reagerat med välorganiserade kampanjer för att misskreditera PT-regeringen och destabilisera landet, skriver Vltchek och drar paralleller till Venezuela och Ecuador.

Läs mera (engelska)

Syrien
Snabb inflation urholkar Assadregimens folkliga stöd
Det syriska folket – den del som fortfarande är kvar i landet - är inte bara utsatt för de hot och förluster som inbördeskriget vållar. Också skenande priser på mat – alltmer en bristvara – och andra konsumtionsvaror har blivit ett svårt problem för familjerna. Hösten 2014 beräknade ekonomitidskriften al-Iqtisadi att en normalfamilj behövde 80 000 syriska pund (SYP) för att täcka levnadskostnaderna. Genomsnittslönen då var 25 000 SYP, så inte ens två löner skulle räcka för livets nödtorft. Lösningen hette två eller fler arbeten per person, att kräva mutor, att ta barnen ur skolan och sätta dem i arbete, hyra ut rum till flyktingar från andra regioner, sälja bilar och andra tillgångar, be om hjälp från släktingar och ta eventuella besparingar i anspråk. Ändå räcker det inte nu, med skenande inflation.

”Ju sämre levnadsvillkoren blir, desto tydligare uppenbarar sig den socio-politiska dimensionen av Syriens ekonomiska ruin”, skriver Aron Lund från Carnegie Endowment for International Peace. ”Assads styre har vilat på existensen av en centralstat som organiserat det allmänna och sörjt för service, löner och pensioner till miljoner syrier. Det systemet existerar fortfarande och upprätthåller ett väsentligt stöd för regeringen, men det urholkas av ekonomisk förfall.” Även om Assadregimen har framgångar i kriget kan regimen ”utvecklas från en institutionell statsapparat till en koalition av krigsherrar” vilket underminerar dess möjlighet att framställa sig som ”den sista barriären mot en permanent kollaps i Syrien”.

Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Kampen mot terror skapar terror – exemplet Jemen
USA och Storbritannien har tillsammans med Saudiarabien och dess regionala allierade återigen genom att  ingripa i ett annat land lyckats stärka terrorn istället för att bekämpa den.

Patrick Cockburn beskriver i Counterpunch hur USA och dess allierade alltsedan 11 september (2001) har misslyckats med att bekämpa terrorismen eftersom de prioriterat att bevara sin allians med Saudiarabien och andra kungadömen på arabiska halvön även när deras politik slagit hela länder – som Jemen – i spillror. Denna politik har istället skapat säkra tillflyktsorter för al Qaeda och ISIS.  

Saudiarabien ingrep i Jemens inbördeskrig mellan Houthistyrkorna och president Abd Rabbo Mansour Hadi eftersom de såg Houthi som shiamuslimer och därmed allierad till Iran. Och för att de anser att hela arabiska halvön bör stå under saudiskt herravälde. Som alltid kunde de räkna med stöd från USA och Storbritannien.

Patrick Cockburn skriver: ”… sedan USAs och Storbritanniens invasion i Irak 2003 har jag slagits av hur deras hela strategi bygger på önsketänkande om deras lokala allierades styrka och popularitet som vanligtvis tvärtom är fruktad och hatad…”

Se även dessa artiklar från Läkare utan gränser.

»Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Slutet för IS och kurdiskt status quo?
Vilka stater kommer det nuvarande krigs- och konfliktområdet i Mellanöstern att omfatta när kriget är över? Patrick Cockburn beskriver de deltagande staternas och styrkornas komplicerade beroenden i London Review of Books, och kommer fram till att IS som försvagats sannolikt kommer att besegras fullt ut, men att anhängarna förblir en kraft i Irak, Syrien och i den islamiska världen i övrigt. Vad som händer med kurdernas självständighetssträvanden är mer oklart. I det rådande skedet har kurderna en stark ställning, eftersom deras manstarka trupper – 120 000 soldater – är en effektiv och politiskt acceptabel motvikt till IS, särskilt med flygstöd från den USA-ledda koalitionen. Men vad händer med denna starka ställning när IS besegrats och kurdiska trupper på marken fullgjort sin roll? Återgår allt till det gamla: att kurdfrågan åter lämnas åt regionens makter, Irak, Syrien, Turkiet och Saudiarabien, att hantera?

»Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Fjorton år efter 11 september gör ”kriget mot terrorn” allt bin Laden hoppades på
Åren som gått sedan attacken på WTC 11 september 2001 har varit år av krig, avrättningar och tortyr. USA har med militärstyrd utrikespolitik till gigantiska kostnader fört sitt ”krig mot terrorn” – utan att lyckas. Under samma tid har islamisk extremism spridits i stora delar av världen och antalet flyktingar ökat. Övervakning och en rädslans kultur har spridits och USAs demokrati har begravts. Kriget mot terror har blivit ett krig av och för terror. I texten som publicerades i the Nation inför årsdagen av 11 september 2015 skriver Tom Engelhardt att Osama bin Laden och al Qaida inte hade resurser att åstadkomma detta, men lyckades få USA att göra jobbet.

»Läs mera (engelska)

Kina och världsekonomin
Kommer nästa finanskris att utlösas av Kina?
Strax efter nyår rasade börsen i Kina. Detta i förening med en rekordartad kapitalflykt, en vacklande yuan, krympande export och snabbt växande skuldsättning skulle kunna sätta igång en ny finanskris världen över, skriver Jack Rasmus i Counterpunch, Washington.

»Läs mera (engelska)

Moldavien och Ukraina
Hundratusentals barn kvar när föräldrar migrerar
I Moldavien saknar 100 000 barn en eller båda föräldrarna sedan dessa immigrerat för att få jobb. Detsamma gäller Ukraina där omkring 200 000 barn växer upp med en förälder eller med andra vuxna. Dessa barn tillhör en utsatt grupp, skriver Lisa Yanovich, forskare och lärare vid Foreign Service Institute i Washington. Hon har gått igenom forskningen som visar att barnen i båda länderna påverkas negativt både känslomässigt och i skolarbetet, men att varje barn reagerar olika. I Moldavien går 22 procent av dessa barn inte i skolan. I Ukraina blir många av barnen övergivna och ungdomsbrottsligheten är hög. Problemen blir större om det är modern än fadern som väljer att arbeta utomlands. Männen får främst byggnadsarbete i Ryssland och kvinnorna servicejobb i Italien. Föräldrarna från Ukraina stannar utomlands mellan 2 och 5 år. Deras önskan är att förbättra familjens ekonomi. Det går att jämföra situationen för de migrerade föräldrarnas barn med de flyktingbarn som i dag kommer till Europa, antingen med bara den ena föräldern eller helt ensamma. Artikeln Children Left Behind: The Impact of Labor Migration in Moldova and Ukraine är publicerad av tankesmedjan Migration Policy Institute, Washington.

»Läs mera (engelska)

Jämlikhetskrisen
Ny rapport: en procent äger mer än resten av världen
Den rikaste en procenten av befolkningen på jorden äger nu mer än övriga 99 procent. 62 personer äger lika mycket som halva jordens befolkning. Sedan millenieskiftet har den fattigaste halvan av jorden befolkning fått en procent av tillväxten – den rikaste procenten har tillskansat sig hälften. Dessa och många fler intressanta fakta finns en ny rapport från den respekterade organsationen Oxfam. Hur kommer det då sig att vi skapat en ekonomi för den rikaste procenten – och vad kan vi göra åt saken?

»Läs mera (engelska)

62 individer äger lika mycket som den fattigaste hälften av jodens befolkning: 3,6 miljarder människor. 542 miljarder dollar Så mycket har de rikaste 62 individerna på jorden ökat sin förmögenhet sedan 2010. 1 000 miljarder dollar Så mycket har den fattigaste halvan förlorat i förmögenhet sedan 2010. 1 % Så stor del av tillväxten har den fattigaste halvan av jordens befolkning fått av tillväxten sedan år 2 000. 50 % Så stor del av tillväxten har gått till den rikaste procenten sedan år 2 000. 3 dollar Genomsnittlig årlig löneökning för jordens 10 procent fattigaste.

Venezuela
Förkrossande valförlust för socialistpartiet
För första gången på 17 år har Venezuelas regering förlorat ett val. Det skedde i parlamentsvalet den 6 december. Högeralliansen MUD fick 56,5 procent av rösterna medan regeringskoalitionen GPP fick 41 procent. Den nya majoriteten i parlamentet vill nu avsätta president Maduro, vars mandat löper ut i början av 2019. Fram till valet satte oppositionen och USA till alla klutar för att sabotera ekonomin och destabilisera landet och på så sätt sprida missnöje bland väljarna. Eric Draitsers rapport om läget strax före valet ger en bakgrund till resultatet.

»Läs mera (engelska)

Syrien
Splittrade fredsförhandlingar med lite hopp om resultat
Fredskonferenser för Syrien har avslutats, såväl den stora mest omtalade i Riyadh som de kompletterande i Damascus och syriska Kurdistan för de som inte fick, ville eller kunde vara med i Riyadh. I Rihyadhkonferensens efterdyningar meddelas nu att Saudiarabien ska leda en muslimsk militärallians mot IS… Både med tanke på att Saudiarabien allt oftare både i och utanför regionen nämns som far till IS – med Irakkriget som mor och Syrien som barnmorska – och med en annan saudiledd fronts insatser i Jemen kan man verkligen tala om att sätta bocken till trädgårdsmästare!

Aron Lund har på Syria in Crisis, Carnegie Endowment, skrivit två texter, Syria’s Opposition Conferences: Results and Expectations och Riyadh, Rumeilan, och Damascus: All You Need to Know About Syria’s Opposition Conferences. Texterna inger inte hopp om en nära fred, men ger kunskaper och är kompetenta sammanfattningar av såväl resultaten av konferenserna som deras sammansättning.

»Läs mera (engelska)

Västra Sahara
Afrikas sista koloni förvägras frihet
I oktober stoppade marockanska myndigheter öppnandet av ett IKEA-varuhus i landet. De hänvisade till Sveriges planer att erkänna Västsahara som annekterades av Marocko 1975, när Spanien var redo att ge upp sin gamla koloni. Sveriges riksdag beslöt 2012 uppmana regeringen att snarast erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken och även verka för detta inom EU. Marocko exploaterar fosfatfyndigheter och fiske och har börjat leta olja i området. I Boston Globe ger Jenn Abelson en historisk bakgrund och beskriver de hittills resultatlösa turerna i FNs avkoloniseringskommitté.

»Läs mera (engelska) originalartikeln

Jemen
Kriget som världen struntar i
Kriget i Syrien, IS:s framfart och flyktingarnas lidande – och betydelsen av allt detta i vår inrikespolitiska vardag – dominerar såväl massmedier som politiska högnivåsamtal.

Samtidigt pågår i Jemen ett minst lika brutalt krig där IS ideologiska kusin (eller pappa?) Saudiarabien leder en front som utan nämnvärda protester bryter mot de flesta internationella regler för krig. Saudifronten bombar civila och använder klusterbomber. Houthirebellerna, en av deras huvudmotståndare, anklagas också för angrepp mot civila, men saknar flygvapen.

»Läs mera

Världen i stort
Den nya oordningen
Hur har världen förändrats sedan det kalla kriget tog slut för 30 år sedan, och vad står inför dörren? Författaren Tariq Ali från Pakistan tar oss med på en odyssé. I stället för fred ser han oavbrutna krig, uppror, intolerans och fundamentalism av olika slag avlösa varandra. Trots förlusten i Vietnam är USA ”platsen för världens mest anmärkningsvärda ekonomiska utveckling: IT-revolutionen på västkusten.” USA har också visat att det kan starta krig var helst det önskar. ”Ockupationen av Irak är en av de mest destruktiva ingreppen i modern historia”, skriver Tariq Ali, och nämner att upp till en miljon irakier dog och fem miljoner barn blev föräldralösa. Krigen i Irak och Afghanistan har delat den muslimska och arabiska världen. Att USA i Irak tog parti för Sunni mot Shia har gjort slut på arabisk nationalism. I Europa ser han att inte ens Tyskland, som har blivit den starkaste makten, är oavhängigt USA. Föreställningen att Kina kommer att överta USAs plats i en nära framtid är enligt honom osannolik, både i militärt och ekonomiskt hänseende.

»Läs mera

Puerto Rico
Politisk fånge enar folket för krav på självständighet
Tusentals puertoricaner gick i början av juni 2015 ut i gatudemonstrationer både på Manhattan och i San Juan med krav på självständighet för Puerto Rico och frihet för Oscar López Rivera, som med 34 år i fängelse slår rekordet för politiska fångar i hela världsdelen Amerika. Och i slutet av juni bekräftade FN:s Särskilda avkoloniseringskommitté – med frågan på sitt bord sedan 1972 – Puerto Ricos rätt till självständighet. Latinamerikakännaren Eva Björklund rapporterar.

»Läs mera

Ukraina
USAs manövrer under täcket
Fem miljarder dollar investerade den amerikanska regeringen för att hjälpa Ukraina att få en ny regering. Det erkände Victoria Nuland, statssekreterare i den amerikanska förvaltningen, nyligen för CNN News. Det outtalade målet var Ukrainas medlemskap i Nato, förklarade Madeleine Albright, tidigare statssekreterare, på nyheterna.

Ett telefonsamtal strax före kuppen i Kiev i februari 2014, som ständigt hänvisas till i amerikanska journalisters och historikers artiklar, är det mellan Victoria Nuland och Geoffrey Pyatt, USAs ambassadör i Kiev. Samtalet har troligen läckts ut av den ryska underrättelsetjänsten, men har aldrig förnekats av amerikanska regeringen.

I artikeln Ukraine: The Truth återger Gary Leupp, amerikansk professor i historia vid Tufts University, delar av samtalet. Där avslöjas hur Nuland har handplockat den nu sittande premiärministern Arseniy Yatsenyuk till posten. Han var förespråkare för Nato-medlemskap och åtstramningspolitik. Rivalerna var Oleh Tyanybok, ledare för det nyfascistiska Sloboda-partiet och Vitali Klitschko, tidigare boxare och antikorruptionsaktivist. I samtalet nämner de hur de lyckats manövrera ut Klitschko. Nuland förklarar dock att premiärministern kommer att behöva prata med de båda utsorterade ”fyra gånger i veckan”.

Mot slutet av samtalet sammanfattar Nuland: ”Det här kommer att bli jättebra. Jag tror, för att få det här på papper och få FN att hjälpa till med det och, du förstår: Åt helvete med EU.” Victoria Nuland uttrycker med: ”Fuck the EU” att det finns motsättningar mellan USA och EU men att EU får lov att följa USAs åsikter om Ukraina, förklarar Gary Leupp.

»Läs mera (engelska)

Spanien
Podemos går framåt
Det tog ett år för den nya vänsterrörelsen Podemos att bli så stor att den skulle få majoritet i spanska parlamentet om val hölls idag. Vicente Navarro, professor vid John Hopkins uniersitet i USA, ger en bakgrund. Spaniens blodiga historia, outvecklade ekonomi, nyliberala politik och låga efterfrågan inverkar - däremot inte spenderande över tillgångarna, som så ofta framhålls.

»Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Villkoren hårdnar för syriska flyktingar i Jordanien
Jordanien har hittills tagit emot cirka 800 000 syriska flyktingar och därmed tillsammans med Libanon flest i förhållande till den egna befolkningen, 114 per 1000 invånare. Fram till slutet av 2014 var mottagandet en för flyktingarna lyckad kombination av ett bra ekonomiskt matstöd, generös tillgång till statlig sjukvård och utbildning samt en lite släpphänt tillämpning av vem som bosatte sig var, i läger eller ute i städer och byar. Detta har ändrats. WFP fick ont om pengar vilket ledde till att beloppen på betalkorten för matköp minskade och att färre personer får kort, och de jordanska myndigheterna började strama åt sin ”liberala” bosättningspolitik. Flyktingarna upplever nu att de är jagade och riskerar att tvingas in i lägren där livet och försörjningsmöjligheterna är sämre, eller i värsta fall skickas tillbaka till Syrien. Läs mer i Christiane Frölichs och Matthew R. Stevens artikel i MERIP (Middle East Research and Information Project).

»Läs mera

Venezuela
Viktig bricka i USAs överhöghet
Washingtons högsta prio i dag i Latinamerika är att göra slut på den bolivarianska revolutionen och sopa undan samtliga regeringar som inte ställer upp på den nyliberala politiken. Det skriver Ángel Guerra Cabrera, kubansk journalist bosatt i Mexiko, i Rebelión. Han berättar om hur USAs vicepresident Joe Biden konspirerade grovt mot Venezuelas president Nicolás Maduro i samband med mötet med regeringarna i den karibiska handelsgemenskapen Caricom. Men dagarna innan hade Maduro fått stöd från sina kolleger i CELAC, som omfattar 32 länder i Amerika, mot USAs destabiliseringsplaner.

»Läs mera (engelska)

Venezuela
Kuppförsök på gång
”Det är en kupp på gång mot Venezuela”, skriver Eva Golinger, amerikansk advokat med nära band till Venezuelas regering, i Counter Punch. Hon ser alla ingredienserna i en dålig CIA-film falla på plats; infiltration i högsta ledningen och förrädare som träder fram i USA, ryktesspridning och smutskastning i New York Times och andra dagstidningar samt dollarstöd till oppositionen i Venezuela. Landets ekonomi som är beroende av oljeinkomsterna har drabbats hårt av det dramatiska prisfallet på oljan. Regeringen har förändrat sin budget för att kunna garantera befolkningen nödvändiga varor och service, men många svårigheter kvarstår.

»Läs mera (engelska)

Avprivatisering
Privat vatten åter till folket
Nyliberala processer brukar betraktas som oåterkalleliga. Från avregleringar och privatiseringar finns ingen återvändo. Men kryphål finns det alltid, skriver Enric Llopis. På 90-talet privatiserades vatten och avlopp i många länder i syd. Under tiden 2000-14 har det dock skett avprivatiseringar i över hundratalet städer på de fem kontinenterna, allt enligt ett medborgarinitiativ kallat den ”Sociala Pakten för Offentlig Vattenförsörjning”.

»Läs mera

Oljan i globala konflikter

När oljekapitalet går dåligt blir det krig i Mellanöstern
De perioder, då oljebolagen går sämre än andra branschers storföretag, följs så gott som undantagslöst av väpnade konflikter i Mellanöstern, varpå oljebolagen åter blir lönsammare än övriga bolag. Detta konstaterade forskarna Jonathan Nitzan och Shimshon Bichler redan 2003. I en uppföljning ser de att mönstret fortfarande råder. Den nuvarande utvecklingen bådar illa för Mellanösternregionen, och inte bara den, skriver de.

»Läs sammanfattningen

»Läs mera (engelska)


USA spelar ut oljekortet mot Ryssland
Regeringen i Washington har övertalat Saudiarabien att kraftigt sänka priset på oljan med upp till 50 procent. Syftet är enligt den amerikanske journalisten Mike Whitney att skada Ryssland vars ekonomi är beroende av olje- och gasexport. Whitney understryker att denna politik leder till att mindre energiföretag i både USA och andra länder går i konkurs. De låga oljepriserna får också återverkningar på både tillverkningsindustri och banker och ekonomer befarar kaos i det finansiella systemet.

»Läs mera (engelska)

Globaliseringens anarki
”… en del rånar dig med ett gevär, andra med en reservoirpenna…”
Globalisering liknar klimatförändringen skriver Michael Perelman, båda är farliga processer som rullar på, hittills utom kontroll. Även demokratiskt valda regeringar saknar kontroll, t ex kan de inte styra matproduktion till den egna befolkningen utan makten finns hos bolag och i avtal som skrivits så att insyn förhindrats. Just bristen på insyn är ett annat kännetecken; globaliseringen präglas även av sekretess. Detta underlättar för starka frihandelsavtal som t ex påtvingar befolkningar ohälsosamma matvaror och slår ut lokal matproduktion, något som i sin tur leder till ett starkt beroende av den stat som exporterar maten. Oftast USA. USA har också sedan första världskriget skaffat sig en stark roll som långivare, positioner som har större inflytande än demokratiska val.

»Läs mera (engelska)

Kuba
Ökad styrning över utvidgad produktion
”Kuba har varit mer framgångsrikt vad gäller både ekonomisk tillväxt och i att skapa sociala skyddsnät än vad Washington Consensus-modeller skulle förutspå”, skriver Emily Morris, forskare vid the Institute of Americas, UCL, i The Cuban Surprise, New Left Review, nr 88. Emily Morris går igenom forskningen inom området och berättar om de nya riktlinjerna inom ekonomin: En utvidgad produktion, en större privat sektor och ökad styrning, samtidigt som välfärdssektorn behålls intakt. För att klara detta mål byggs hamnen i Mariel, nära Havanna, ut till en stor containerhamn. Den ska stå klar 2015 och trots USAs embargo kunna ge service åt den ökande handeln med Kina, Brasilien och Europa.

»Läs mera (engelska)

USA-ISIS
USAs kamp mot krafter de tidigare gynnat med vapen
Redan anti-IS-koalitionens sammansättning borde stämma till eftertanke. Hur kan någon tro att Saudiarabien och Gulfstaterna är en motkraft mot reaktionär islamism?

USAs historia med stöd till olika mer eller mindre islamistiska grupper i Mellanöstern ger inte hellre anledning till optimism. Mike Whitney skriver i artikeln Amerika´s ”Terrorist Academy” in Iraq Produced ISIS Leaders (6 oktober, CounterPunch) om hur USA bidragit till att bygga upp det IS de nu söker stöd för att slå ner utan att själva behöva sätta in marktrupper.

Det är ett nytt kapitel i en gammal – ond – saga och bygger på de två grundprinciperna härska genom att söndra och min fiendes fiende är min vän. För USA är en viktig fråga i Mellanöstern att hindra Irak från att växa sig starkt och på det viset utgöra ett hot mot USAs kontroll över oljan i regionen och Israels ställning. Ett sätt har varit att föda vissa oppositionsgrupper bland dem reaktionära islamister. Detta har enligt författaren lett till att amerikanska vapen gått till IS, ibland via syriska oppositionsgrupper.

»Läs mera (engelska)

Mer intressant läsning i detta ämne finns i artikeln nedan, samt i Tariq Alis and Patrick Cockburns The Rise of ISIS and the Origins of the New Middle East War och Patrick Cockburns From Syria to Iraq; Why US Middle East Policy is Fraught with Danger

Mellanöstern
Endast eldupphör i Syrien kan stoppa IS
Eldupphör mellan regimen i Syrien och oppositionen skulle innebära att styrkor frigörs för att istället besegra IS, skriver Patrick Cockburn i Counterpunch. Han påtalar det absurda i USA:s politik, där inget är som det synes vara. De ”villigas koalition” är i själva verket ovilliga att slåss mo IS, istället är det för USA motbjudande krafter som gör det.

»Läs mera (engelska)

Land för liv
Israels nya svepskäl för landstöld
Israel anger sommarens mord på tre israeliska tonåringar som skäl för sitt senaste beslag av palestinsk jord, det största på 30 år. Robert Fisk, Independent, skriver om denna nya förevändning och om USA reaktion: om ett civilt israeliskt liv är värt runt en och en halv km², är då de civila döda i sommarens attack mot Gaza är värda lika mycket? Mycket lågt räknat blir det tusen gånger så mycket – mycket mer än hela Gazas yta. USA:s reaktion var att denna stöld av land är ”kontraproduktivt för fredsarbetet”. Inget mer.

»Läs mera

Mellanöstern
Kalifat under Isis ritar om kartan
En kontrarevolutionär stat uppstår nu i Mellanöstern. Det är Isis (Islamiska staten Irak och Syrien) som med vapenmakt och terror lägger under sig stora landområden. Kalifatet kan snart breda ut sig från Iran till Medelhavet, skriver den irländske journalisten Patrick Cockburn i London Review of Books.

»Till sammanfattningen

Energi
Gas och pengar USA:s motiv i konflikten om Ukraina
USA:s geopolitiska spel med ökad krigsrisk i bl a Ukraina och svåra konflikter i Syrien har en bakgrund i ambitionen att säkra tillgången till råvaror och att försvara det så lönsamma systemet med s k petrodollars, skriver den amerikanska journalisten Mike Whitney.

»Läs mera

Mellanöstern
Syrisk expansion oroar grannar
Oppositionen mot den syriska regimen ger grannstaterna allt större huvudbry. Den splittrade syriska oppositionen innehåller inte bara krafter som är i konflikt med grannstaternas respektive regeringar utan attraherar också en del av deras medborgare. Vilken verkan dessa krafter kan ha när de återvänder hem oroar deras hemregimer, kanske desto mer eftersom de inte längre känner sig helt säkra på att Assad och hans styre verkligen faller.

»Läs mera (engelska)

NATOs expansion
USA och NATO laddar upp längs ryska gränsen
NATOs expension österut står i strid med en överenskommelse 1991 mellan dåvarande ryske presidenten Gorbachov och USAs statssekreterare James Baker. Expansionen reser frågan vad ett löfte då, från den republikanska administrationen, varit värd för den senare demokratiska. Intet, svarar Renee Parsons i denna genomgång av hur Ryssland gradvis kringskurits.

»Läs mera (engelska)

Syrien
"Antalet Sarin-offren stämmer inte"
Åke Sellström, FNs ledare för undersökningsteamet av Sarin-angreppet 2013 i Syrien, är tveksam till antalet offer för Sarin-attacken. Han berättar om motsägelsefulla uppgifter i en intervju i CBRNe World Magazine som refereras av Gareth Porter, amerikansk historiker och journalist.

»Läs mera (engelska)

Ukraina
Strategin för att fånga Putin i en fälla
Att Västmakterna tog över regeringen i Kiev i Ukraina innebar en provokation mot Ryssland. Syftet var att fånga president Putin i en fälla och försätta Ryssland i ekonomisk kris, skriver Diana Johnstone från Paris.

»Läs mera (engelska)

Mellanöstern
Turkiets hemliga krig i Syrien
Turkiet och USA har samarbetat med att smuggla vapen till kriget i Syrien och hjälpa jihadister där att utveckla kemiska vapen. Den amerikanske journalisten Seymour M Hersh drar fram deras hemliga samarbete i ljuset, i artikeln The Red Line and the Rat Line i London Review of Books.

»Läs mera (engelska)

Kina i Afrika
Kina hittar sin roll i Afrika
Kina hittar sin roll i Afrika Kinas handel med Afrika söder om Sahara har ökat från en till drygt 140 miljarder dollar på 20 år. Kina är en stor investerare i Afrika men kommer först på fjärde plats efter Frankrike, USA och Malaysia. Men till skillnad från USA och Frankrike är Kinas intressen rent affärsmässiga, skriver Vijay Prashad.

»Läs mera (engelska)

USA på kollisionskurs med Kina i Sydsudan
Inbördeskriget i Sydsudan har lett till att de kinesiskdrivna oljefälten i landet än en gång har måst stänga. Enligt Wikileaks avlönas både den sydsudanesiska armén och ”rebellerna” av CIA. USA tycks ha föresatt sig att stoppa Kina från tillgång till Afrikas oljefält, som idag står för hälften av USAs oljeimport, skriver Thomas C. Mountain.

»Läs mera (engelska)

Vapenslag ifrågasätts
Motståndet mot drönare ökar
Världskyrkorådet uttalar att beväpnade drönare är "ett allvarligt hot mot mänskligheten". EU säger nej till samarbete med USAs drönarprogram. Och i Jemen organiserar sig offren.

»Läs mera (engelska)

Ukraina
Rysslands manövrer går att förstå
Pröva att se Ukraina-krisen inte bara från västs utan också från Rysslands perspektiv, skriver Floyd Rudmin, och påminner om århundraden av västlig aggression mot Ryssland, täta band mellan Ryssland och Krim, USA:s hyckleri – man skyddar också sina intressen på våldsamt sätt - och hur NATO expanderar österut.

»Läs mera (engelska)

Afghanistan
Ett fall av polismoral: kvinnans liv inget värt
Vad skulle hända om Dostojevskis Brott och straff utspelade sig i Kabul? Atiq Rahimi beskriver absurt hur en ung mördare i likhet med Raskolnikov slår ihjäl en kvinna, ångrar sig, vill bekänna. Men; polisen vill inte ta emot honom! Att döda en kvinna är knappt något brott, i Afghanistan är döden så vanlig att en mer eller mindre inte gör någon skillnad. För övrigt är det lika hemskt utanför fängelset som i det, så varför gripa honom….

»Läs mera (engelska)

USA, EU och IMF i Ukraina
Väst skyr inte inflytandet från extrema högerkrafter
Tre aktuella länkar till artiklar om situationen i Ukraina:

Vem var på frihetstorget i Ukraina? På frihetstorget i Kiev agerade flera mörkblå krafter. Emmanuel Dreyfus beskriver nya regeringspartiet Svobodas fascistiska förflutna och försök att bli rumsrent.

»Läs mera (engelska)

Ukrainas nynazister. USA:s och EU:s påtryckningar för att närma Ukraina till väst har destabiliserat landet och berett marken för extrema högerkrafter, skriver Paul Craig Roberts.

» Läs mera (engelska)

EU och IMFs agenda för Ukraina. EU och IMF har bestämt Ukrainas framtida ekonomiska politik, USA valde den nya premiärministern, skriver Jeff Mackler.

» Läs mera (engelska)

Rättslöshet och civila offer
Där drönarna cirkulerar går ingen säker
Kritiken mot USAs dödsbringande drönare kommer nu också inifrån krigsmakten. Förare, som utan egen risk manövrerar planen i kontrollrum långt från platsen där drönaren slår till, vet först i efterhand om deras mål var de rätta. De videobilder som planet kontinuerligt förmedlar ger inte i förhand säker kunskap om detta. ”Vi undrar alltid om vi dödade rätt personer, om vi satte fel personer i fara, om vi förstörde oskyldiga civilpersoners liv på grund av en dålig bild eller vinkel” berättar ex-föraren Heather Linebaugh i Guardian. Hon förlorade två kolleger och vänner som tog livet av sig sedan de insett vad de gjort.

Länkarna nedan leder till aktuella rapporter om folkrättsliga aspekter på drönarattacker, europeiska anskaffningsplaner m.m.

»Heather Linebaugh, ex-pilot: Allmänheten bör få veta sanningen (engelska)

» Laglöshetens nya ansikte i namn av anti-terrorism (engelska)

» EU-länder ska bygga egna drönare (engelska)

» Kharim Khan i Pakistan förlorade familjemedlemmar i en drönarattack mot sitt hem. Själv blev han fängslad och torterad för att han tänkte ta upp USAs drönarkrig i EU-parlamentet. Robert Fisk rapporterar.

USA
Drönare dödar via mobiltelefonen
Den amerikanska säkerhetsorganisationen NSA samarbetar med CIA i drönarkriget. Med hjälp av signaler från mobiltelefoner söker förarlösa plan upp USAs fiender i olika länder. Den som bär på telefonen eller är i närheten av den dödas. Redaktörerna Jeremy Scahill, Laura Poitras och Glenn Greenwald har startat hemsidan theintercept.org för att följa upp visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden. Läs deras artikel "The NSA´s secret role in the U S Assassination program".

» Läs mer (engelska)

Klimat
Enorma folkomflyttningar när klimatet ändras
Klimatförändringar förstör jordbruksmark, något som eldar på konflikten i Syrien. De kommer de närmaste åren att tvinga miljoner på flykt och få livsmedelspriser att skjuta i höjden, skriver Michael Renner i en artikel som summerar följderna av stigande temperaturer.

» Läs mer

Syrien
Vems sarin? - Obama slirade på sanningen
Barack Obama berättade inte hela historien i höstas när han försökte framställa det som att Bashar-al-Assad var ansvarig för den kemiska vapenattacken nära Damaskus den 21 augusti. Det skriver journalisten och Mellanösternkännaren Seymour M Hersh i artikeln Whose sarin? i London Review of Books.

» Läs mer (engelska)

Business as usual
Wall Streets budskap till Jorden: Vi struntar i dig, du är betydelselös
Att aktiemarknaden inte reagerade på IPCCs rapport om klimatförändringar påvisar kapitalisternas oförmåga att hantera eller ens bekymra sig om klimatkrisen, skriver Chris Williams.

» Läs mer

Kapitalism i kris?
Har kapitalisterna råd med en återhämtning?
Föreställningen att kapitalister skulle ha fördelar av en snar ekonomisk återhämtning från den ekonomiska krisen är felaktig, enligt Jonathan Nitzan och Shimshon Bichler. Det är inte en allt större absolut kapitalackumulation de eftersträvar i hedonistisk iver, utan en större relativ ackumulation, i förhållande till BNP – antingen den ökar, stagnerar eller minskar – och i förhållande till varandra. Målet är inte ökad nytta, utan ökad makt, vilket kapitalister får genom att investera så att de slår genomsnittet. Författarna redovisar en statistikserie över amerikansk ekonomi 1947-2012 över sambandet mellan nettoutdelningar före skatt på kapital och amerikansk arbetslöshet tre år tidigare. Det finns en tydlig trend: kapitalister tillgodogör sig större andel av BNP under stagnation och kriser än under mer reguljära förhållanden.

» Läs mer

Fossila bränslen
Fortsatt förbränning eller en framtid?
Om experterna på amerikanska energidepartementet har rätt är framtidens nya fantastiska energikällor – olja, kol och naturgas… Och vi befinner oss på en stekhet planet. Business as usual är alltså hållningen från den amerikanska myndigheten som extrapolerar rådande trender. Några slutsatser: fortsatt ökande energianvändning och en ökande andel av behoven finns i Asien, framför allt i Kina. 2014 eldar mänskligheten betydligt mer fossila bränslen, en uppgång med  drygt 50 procent förutspås och som följd ökande koldioxidutsläpp kring 46 procent. USA gläder sig åt en starkare ställning på energimarknaden pga  framstående teknik och tillgång till råvaror.

Läs Michael Klares genomgång och bistra slutsatser. Oljebolagen förväntas göra allt för att skjuta upp övergången till förnyelsebar energi.

» Läs artikeln (engelska)

USA - makt och vanmakt
Varför Washington inte kan ge upp
USA kommer nu att satsa på små krig och mikrokonflikter. Trots långvariga, massiva militära insatser med marktrupper i Irak och Afghanistan har de saknat förmåga att uppnå även Washingtons för tillfället mest minimala mål, skriver den amerikanske författaren Tom Engelhardt.

» Läs mer

Pressen och oljeintressen
Massmedias lögnkampanj i klimatfrågan
Vår uppskattade medarbetare Charquero Gutembergs (se minnesord t h) skrev sin sista artikel (här översatt) om ett högst aktuellt ämne, klimatkrisen och massmedias flathet i frågan. Den publicerades i La República, Montevideo 2013-06-08, en tidning i vilken han medverkade sedan 1982.

» Läs mer

Nordafrika
USA bakom det islamistiska upproret i Mali
USA och Algeriet underblåser konflikter i Sahara för att få en förevändning att ingripa militärt. Oroligheterna är ett oundvikligt resultat av det s k globala kriget mot terrorismen. USA har en lång historia av att agera under falsk flagg. Nästa gång du hör om den ödesdigra utvecklingen i Mali, tänk inte "Tja, ännu ett krig i Afrika…" skriver Jeremy Keenan, Countercurrents.org.

» Läs artikeln (engelska)

Chomsky om USA och världen - tre artiklar
USAs styrka i dagens värld
I februari i år utkom "Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire.", en samling intervjuer gjorda av radiojournalisten David Barsamian, med Noam Chomsky, professor emeritus i språkvetenskap och filosofi, där Chomsky bl a diskuterar USAs styrka i dagsläget, miljökrisen och finanskrisen i Europa, Vi har valt att publicera följande på svenska: Vem äger världen? Chomsky ifrågasätter tesen att Indien och Kina kommer att bli de nya globala stormakterna.

» Läs m er

Washingtons dilemma i en "förlorad" värld
USAs inställning till islamismen är ambivalent. Man stöder Saudiarabien, men man gillar inte politisk islam, eftersom det kan leda till oberoende. Noam Chomsky intervjuas av David Barsamian.

» Läs m er

Kan civilisationen överleva kapitalismen?
Kapitalismen, så som den existerar idag, är i grunden oförenlig med demokratin, hävdar Noam Chomsky i ännu ett kapitel ur boken "Power Systems: Conversations on Global Democratic Uprisings and the New Challenges to U.S. Empire". Historiens rikaste och mäktigaste land går i spetsen för att göra den väntande miljökatastrofen än värre, skriver han.

» Läs artikeln (engelska)

USA:s ojämlikhet
Därför var Hugo Chavez en sådan utmaning för USA:s rika
USA:s medborgare behöver någon som anför striden mot olje-bank-och militärmaffian som under president Obama blir allt rikare. En procent av medborgarna äger 40 procent av de finansiella tillgångarna och eliten är immun mot de katastrofala följderna av sin politik, skriver ekonomen Rob Urie i en analys från Counterpunch.

» Läs artikeln (engelska)

Kuba
Ekologiska odlingar brer ut sig i städerna
Läs fotojournalisten Noah Friedman-Rudovskys bildreportage i Nacla, 18/12!

» Läs artikeln (engelska)

USA, Canada
De kritiskt intellektuellas försvinnande
Nyliberalismen - ekonomisk Darwinism är Henry Giroux term - har trängt undan de kritiskt intellektuella från den offentliga scenen i USA liksom, i mindre mån, Cananda. Och de har, med några undantag, låtit sig trängas undan, en utveckling som bara fortsätter. Universiteten, som borde lära ut kritiskt förhållningssätt och av studenterna göra noggranna, orädda och engagerade anhängare av sann demokrati, har istället - återigen med några undantag - anammat den marknadsfundamentalistiska tanken att akademiker får sin ställning av sitt marknadsvärde.
Henry Giroux är professor vid McMaster University, Hamilton, Ontario.

» Läs artikeln (engelska)

USA
Välståndet i allt färre händer
I en historisk exposé över den ekonomiska utvecklingen i USA sedan depressionen på 1930-talet, berättar Noam Chomsky, om dagens svåra ekonomiska problem som många människor i USA inte tror går att lösa. De har förlorat hoppet om att få tillbaka sina jobb.

» Läs artikeln (engelska)

al Qaeda-spåret i Afrika
Förevändning för Västs återerövringar
Påståendet att organisationen al-Qaeda håller på att flytta sina styrkor till Afrika, används av brittiska och amerikanska tankesmedjor som förevändning för att Nato-styrkor ska "rädda den mörka kontinenten". Det skriver den irländske journalisten Finian Cunningham, bosatt i Bahrain.

» Läs artikeln (engelska)

Mellanöstern
Israel - de politiska irrfärdernas stat
Israel är idag ljusår från den stat de tidiga sionistiska tänkarna avsåg, skriver historikern Gabriel Kolko. För dem var de palestinska araberna inte ett andrarangsfolk. Synen på dagens Israel splittrar inte bara observatörer i väst, också inom landet finns starka opinioner mot den ockupations- och krigarmakt Israel blivit. Det märks inte minst på den utvandring som skett mellan 1990 och 2005: minst 230 000 av den mest utbildade och begåvade delen i den judiska befolkningen har lämnat landet.

» Läs artikeln (engelska)

Krisens rötter
Står den "demokratiska kapitalismen" vid vägs ände?
Alltsedan krigsslutet 1945 har marknadslogiken och kapitalismen i väst kunnat jämkas ihop med folkviljan, så som den manifesterat sig i politiska val. Men medlen att jämka med har ändå inte kunnat förhindra återkommande kriser. Wolfgang Streeck härleder dagens kris, som han menar hotar att dränka de demokratiska processerna under kapitalets stormvågor, i den låneekonomi som gjort fortsatt ekonomisk expansion möjlig sedan 70-talet.

» Läs artikeln (engelska)

Kapitalet eller klimatet?
Demagogi i amerikansk debatt
Naomi Klein visar hur en kapitalistisk sinnad medelklass väjer för fakta och ser sina intressen hotade.

» Läs artikeln (engelska)

Arabisk vår
Vad kommer sedan?
Det folkliga upproret i Egypten har många fiender, säger den fransk-egyptiske ekonomen Samir Amin.

» Läs artikeln (engelska)

Kina
Global konkurrens efter finanskrisen
Föreställningen att Kinas transnationella företag vuxit sig starkare efter den ekonomiska krisen, stämmer inte, skriver Peter Nolan och och Jin Zhang, i denna artikel ur New Left Review Däremot har en liten grupp transnationella bolag i höginkomstländer konsoliderats.

» Läs mer

USA-Kina-mellanöstern
Kinas växande oberoende och den nya världsordningen
Bland alla hot som sägs finnas mot världens regerande supermakt, håller Kina sakta men säkert på att växa fram som främsta konkurrent. Och USA bevakar uppmärksamt Kinas avsikter.

» Läs mer

Afghanistan
USAs uttåg ett politiskt bländverk
President Barack Obamas administration har beslutat att backa från sitt stoppdatum för kriget i Afghanistan. USA och Nato engagerar och samordnar i dag militära styrkor från 50 nationer och bygger ett nät av militära anläggningar i flera av dessa länder. Ett av dem som senast anslutit sig är Kazakstan, med stora olje- och gastillgångar vid Kaspiska Havet.

» Läs mer

Sydamerika
Ledare för dödsskvadronerna vann valet i Colombia
Media hyllar en brottslig president och presenterar dödsskvadronernas Colombia som ett föredöme för latinamerikaner - till skillnad från Venezuela, skriver James Petras.

» Läs m er

Livsmedelskris
Dagens matkris den allvarligaste hittills
"Om regeringen inte kan sänka levnadskostnaderna, måste den helt enkelt avgå. Om polisen och FN-trupperna vill skjuta på oss, så OK, för om dom inte tar livet av oss med kulor, så dör vi ändå av svält.” (En demonstrant i Port-au-Prince, Haiti).

Vi har ännu bara sett början på en global svältkatastrof, skriver journalisten Ian Angus, som också pekar på den akuta livsmedelskrisen som exempel på kapitalismens misslyckande.

» Läs mer

Irak
En miljon civila dödsoffer i Irak
Över en miljon civila irakier har dött till följd av USAs invasion och ockupation. Det visar det ansedda brittiska opinionsinstitutet ORB.

» Läs mer

Mellanöstern
Turkiet oroas av USA:s plan B för Irak
Ingen tror att den turkiska invasionen i irakiska Kurdistan syftar till att förstöra PKKs baser i området (Partiya Kerkeren Kurdistan). Turkiet har andra bevekelsegrunder och fruktar enN uppdelning av Irak, skriver författaren Nazanin Amirian i Rebelion.

» Läs mer

USA
Obama-Clinton, utrikespolitiska tvillingar
Hill
ary Clinton eller Barak Obama kan kvitta, de är kloner, politiskt lika som bär, skriver Philippe Nadouce.

» Läs mer

Afrika
Korruption är Kenyas förbannelse
Svarta ungdomar som i vrede greppar machetes. Poliser som skjuter för att döda. Kvinnor och barn som bränns levande i en kyrka. Stammotsättningar som sliter sönder många afrikanska länder kommer åter i dagen i Kenya. Det har blivit förklaringen till ännu en etnisk konflikt i Afrika. Från hela världen kommer maningar till en fredlig lösning och till försoning, plus medlarresor, som vanligt för sent och därför att intressen föreligger.

» Läs mer

Latinamerika
Venezuelas ekonomi går lysande
Venezuelas ekonomi fortsatte förra året sin tillväxt. Man inte bara placerade sig som en av de snabbast växande ekonomierna i Latinamerika, utan landet visade också sina belackare att när den politiska viljan finns, så går det att genomföra en lång rad sociala projekt till befolkningens fromma.

» Läs mer

Latinamerika
Kuba bäst på hållbar utveckling
Världsnaturfondens slutsats att Kuba är enda landet i världen med hållbar utveckling kommer av fondens användning av FNs Human development, index i kombination med fotavtrycket i senaste Living Planet Report. I ett diagram enl dessa två index var Kuba det enda landet som både hade ett fotavtryck lägre än 1,8 (det utrymme som finns om alla människor skulle dela lika på jordens produktiva yta) och ett human development index som var över 0,8 (enl FN gränsen för sk high development). Dessa två index ger ingen heltäckande bild av vad som krävs för en hållbar utveckling, men kan i kombination ses som minimikriterier. Den som vill fördjupa sig kan ladda ner rapporten http://www.panda.org/news_facts/publications/living_planet_report/index.cfm

» Läs mer

Latinamerika
Kuba har bästa miljöpolitiken
Kuba är enda landet i världen med hållbar utveckling, enligt Världsnaturfonden. Miljöpolitiken är en av landets största framgångar. Här finns Karibiens sist oförstörda områden med mycket rikt djurliv.

» Läs mer

Latinamerika
Medelklassen, de sociala rörelserna och vänstern
Regeringarna i Brasilien, Argentina och Bolivia och deras nya center-vänster program är i själva verket den nyliberala högerns nya ansikte. Det skriver den amerikanske professorn James Petras i en analys av medelklassens politiska svängningar i de tre länderna.

» Läs mer

Latinamerika
Chavez och Bush på turné i Latinamerika
Två presidenter har rest runt i Latinamerika. George Bush som lovar bistånd och vill sluta avtal om etanolproduktion. Hugo Chávez, som fick mer uppmärksamhet, stärkte relationer och kritiserade etanol som alternativ till oljan.

» Läs mer

Iran
Iran utmanar USAs kontrollbehov
USA trappar upp hoten mot Iran för att säkra kontrollen över oljetillgångarna i Mellanöstern. Det skriver Noam Chomsky.

» Läs mer

Latinamerika
Nytt politiskt landskap söder om Rio Grande
Ett nytt politiskt och ekonomiskt samarbete formar sig mellan tongivande länder i Latinamerika. På fem år har Bush-regimens samarbetsplan (ALCA) - som undertecknades av alla amerikanska presidenter 2001 - utom Kubas - smulats sönder, skriver Eva Björklund i en sammanfattand artikel.

» Läs mer

Afganistan
Europeisk trupp övertar kaoset i Afganistan
Hösten 2006 utvidgades Natos mandat i Afganistan. Officiellt var det bara fråga om en teknisk omorganisation, men den innebär ett förändrat uppdrag för de europeiska trupperna, skriver Thierry Meyssan.

» Läs mer

Toppmötet i Havanna
Alliansfria ländernas rörelse går starkt framåt
De alliansfria ländernas rörelse (ALR) har börjat återhämta sig och samlar de 118 medlemsstaternas krafter till motstånd mot USAs och EUs dominans. I september 2006 hölls ett toppmöte i Havanna.

» Läs mer

KOREA
Bushs krigshets bakom Nordkoreas kärnvapen
USAs kärnvapenhot gör världen osäker och påverkar de hotade nationerna att själva skaffa vapnet, skriver professor Floyd Rudmin.

» Läs mer

FREDSPRISET
Några få dollar kan göra skillnad
Om en enda "fattigbank" kan lyfta miljontals människor ur fattigdomen medkrediter på några få dollar - hur kan det komma sig att det fortfarande finns miljontals fattiga i världen? Det frågar sig ekonomiprofessorn Juan Torre Lopéz som gratulerar årets fredspristagare..

» Läs mer

USA
Här är klyftan störst mellan fattiga och rika
TEGUCIGALPA/060831/ Jämfört med de 19 främsta industriländerna i världen uppvisar USA den största ekonomiska ojämlikheten. Det skriver Dick Emanuelsson som bland annat läst den amerikanska EPI-rapporten.

» Läs mer

USA-Israel-Turkiet
Libanon bara början
Kriget i Libanon är bara ett element i USAs krigsagenda för Mellanöstern. Syrien och Iran är potentiella mål.

» Läs mer

USA
Proisraelisk rörelse på offensiven
Målet är att få 50 miljoner protestanter att ge stöd till Israel som Guds vilja. Dess krigsmakt röjer väg för Kristus.

» Läs mer

Kuba
Washingtons fåfänga förhoppningar
Fidel Castros sjukdom har tagits som förevändning av USAs president och utrikesminister för att hota Kubas suveränitet. Sympatiyttringarna för Castro har dock varit många.

» Läs mer

Iran
Atomprogrammet - en påhittad kris
Iran är omgivet av kärnvapenstater och det är ganska förståeligt om man har ett kärnvapenprogram. Så varför har Washington fabricerat den här krisen, skriver Tariq Ali.

» Läs mer

EU - Afrika
Smygkolonisering via bistånd
De afrikanska länder som EU väljer ut som biståndsmottagare är inte nödvändigtvis de som bäst behöver hjälp, snarare länder där det finns resurser att exploatera, skriver Thomas Rabeil, miljökonsult för UNESCO.

» Läs mer

USA
Dick Cheney på rövarstråt i Irak
D
et amerikanska olje- och byggbolaget Halliburton och dotterföretaget Kellog, Brown och Root (KBR) har gjort lysande affärer i Irak. Att USAs vicepresident och f d VD för Halliburton har spelat en avgörande roll för att bolaget skall få lejonparten av USAs alla entreprenader i Irak är ingen nyhet. Men Cheney har också kopplingar till grupper med bredare intressen i Mellanöstern, som folk och skattebetalare både där och i USA får betala ett högt pris för.

» Läs mer

Bolivia
Indianernas president skakar Bolivia i grunden
Den 18 december i fjol tog Evo Morales över Bolivias presidentämbete som förste indianske president i Latinamerikas historia. Valsegern för hans parti MAS (Rörelse för socialismen) ses som en reaktion på maktelitens kroniska misslyckande med att skapa en nation som omfattar samtliga medborgare.

» Läs mer

Irak
Kvinnor i USA söker
allians mot kriget

Framstående kvinnliga författare, konstnärer, parlamentariker och aktivister för social utveckling i USA vänder sig till kvinnliga ledare över hela världen i ett försök att skapa en global allians mot det USA-ledda kriget i Irak.
» Läs mer

USA
Så tog den fria marknaden
död på New Orleans
Den fria marknaden har på ett avgörande sätt bidragit till att New Orleans lagts i spillror och tusentals invånare omkommit skriver Michael Parenti.
»
Läs mer

Irak
Livet i Falluja - en skräckhistoria Dahr Jamail har tillbringat åtta månader som oberoende journalist i Irak. Han ger en helt annan bild av USAs ockupation än de västerländska nyhetsbyråerna.
»
Läs mer

Irak
Läge: instabilt
Kostnad: 5 miljarder/månad

Två år efter ockupationen av Irak finns 155 000 USA-soldater i landet och kostnaden är 4,9 miljarder dollar i månaden, skriver Carlos Varea i en summering av läget i Irak efter valet.
»
Läs mer

Uruguay
Historisk vänsterseger i Uruguay
Valet i Uruguay i höstas vanns av en vänsterkoalition bestående av Frente Amplio och Encuentro Progresista. Segern har även internationellt beskrivits som historisk enlig Kommentars medarbetare Gutemberg Charquero.
Läs mer

En gloria åt Lars Hillersberg

Lars Hillersberg lämnade oss den 7 november 2004. I närmare 40 år verkade han som konstnär, kommentator och gisslare av det svenska samhället. Han medverkade också i Kommentar med teckningar.
» Läs mer

Valet i USA
Därför är Bush det minst onda
Om Bush blir återvald, kommer USA bli alltmer isolerat - vilket är bra för freden. De krigsskapande allianserna kommer att brista, skriver historikern Gabriel Kolko. Han gör en genomgång av demokraters och republikaners våldsamma utrikespolitik.
» Läs mer

James Petras
Tjetjensk maffia finansierar krigsherrar
- Hotet mot Ryssland är inte en autonom tjetjensk republik, utan en gangsterstyrd terroriststat som kontrolleras av USA och brittiska säkerhetsstyrkor. Det skriver den amerikanske forskaren James Petras, som hävdar att det är viktigt för Washington att terroristgrupper omvandlas till lydregimer åt USA.
» Läs mer

Sara Lidman
Hennes ord ekar av aktualitet


Foto: Ingela Romare

Författaren och fredskämpen Sara Lidman gick bort den 17 juni 2004.
För att hedra hennes minne återpublicerar vi det tal hon höll den 12 maj 1984 utanför hotell Saltsjöbaden, där Henry Kissingers Bilderberggruppen hade samlats. Talet, som publicerades i Kommentar nr. 6-7 1984, ekar av aktualitet och har en mobiliserande verkan mot de "rådslag om kriget mot tredje världen" som ännu pågår

Huggsexa om Latinamerikas vatten
Världsbanken hjälper
privatbolag ta över
Avgift för regnvatten och föroreningar... Storföretag saknar hämningar när de tar över vattenmarknaden i Latinamerika med stöd av Världsbanken, skriver Maude Barlow och Tony Clarke.
» Läs mer

Tortyr som rutin
Lika amerikanskt som äppelpaj

Tortyr är åter ämnet för dagen i nyhetsförmedlingen, detta på grund av de makabra bilderna på amerikaner som gapskrattande torterar sina irakiska fångar i det USA-styrda Abu Graib-fängelset utanför Bagdad. Bush-administrationen låtsas överraskad, men tortyr har funnits på CIAs repertoar under hela efterkrigstiden och används flitigt i USAs egna fängelser, skriver journalisterna Alexander Cockburn och Jeffrey St. Clair.
» Läs mer

Indien:
Stor valförlust
för hinduisk chauvinism
För några månader sedan räknade de flesta med att det styrande hindu-nationalistiska partiet BJP skulle vinna en promenadseger i det indiska valet i mitten av maj. Men de indiska väljarna föredrog Kongresspartiet, som tog över en tredjedel av BJPs platser i parlamentet, skriver Chris Harman.
» Läs mer

Michael Moore:
Klantiga kubanska kontrarevolutionärer
-Alla är så rädda för att ta strid mot de USA-baserade kubanska terroristorganisationerna att jag förmodligen inte ens borde skriva det här kapitlet. Så varför är jag inte rädd? Jo, därför att dessa exilkubaner med alla sina gorillafasoner och terroristhandlingar egentligen är en hop lipsillar, skriver den amerikanske författaren och filmaren Michael Moore.
» Läs mer

James Petras:
Kapitalismen, socialismen
och Kuba
Debatten mellan socialism och kapitalism är långtifrån till ända. Idéernas kamp håller snarare på att skärpas. En bra grund för en rad odiskutabla slutsatser får vi om vi jämför förhållandena i Östeuropa, Ryssland och Centraleuropa före och efter kapitalismens införande, eller ställer de före detta kommunistländerna mot Kuba, skriver James Petras.
» Läs mer

Noam Chomsky:
Irakierna vill ha demokrati
inte ockupation
Det Irakierna genomskådar USAs motiv för invasionen. 1 procent tror att det handlade om att införa demokrati, skriver Noam Chomsky i en analys.
» Läs mer

Haiti
USAs program för att
bryta ner en regim

Det som nu sker i Haiti är sista fasen i USAs standardprogram mot folkligt förankrade Latinamerika-regeringar i som inte följer Washingtons dagordning. I Haiti har det hunnit till slutskedet, i Argentina har det just inletts och i Venezuela befinner det sig halvvägs, skriver Latinamerika-kännaren Eva Björklund.
» Läs mer


Muslimer drabbar samman
i det ockuperade Irak
I Bagdad drabbar shiitiska och sunnitiska muslimer samman, och i norr slåss kurder och sunnitiska araber. USAs antigerillataktik med massiv beskjutning, avspärrning av byar och massarresteringar spär på stridigheterna, skriver Nicholas Blanford i Middle East Report.
» Läs mer

Latinamerika
Växande protester
mot påtvingad privatisering
Internationella kreditinstitut ställer som villkor att fattiga låntagarländer i Latinamerika privatiserar praktiskt taget all offentlig verksamhet. Nu får vinstintressen styra allt från gruvor och järnvägar till sjukvård och undervisning. Följden har blivit en ännu bottenlösare fattigdom. Men nu växer de folkliga protesterna. I mitten av februari demonstrerade tusentals människor i Mexiko City mot privatiseringen av eldistributionen. Dessförinnan lyckades invånarna i Cochabamba i Bolivia stoppa utförsäljningen av det lokala vattenbolaget.
» Läs mer

Vietnam frigör sig
ur Microsofts grepp

Vietnam vill samarbeta med andra länder i Asien för att utveckla gratis programvaror som ett alternativ till Microsoft. Microsofts programvaror säljs illegalt i Vietnam och kopieras friskt vilket äventyrar landets planerade medlemskap i WTO.
» Läs mer

Ekvatorialguinea
Olja, förtryck och misär

Ekvatorialguinea heter en liten före detta spansk koloni på den västafrikanska kusten. Landet har bara en halv miljon invånare, som borde kunna slippa leva i misär, sedan enorma oljefyndigheter upptäckts i landets territorialvatten. Men där härskar en grym diktator och lejonparten av oljeintäkterna hamnar hos utländska energijättar.
» Läs mer

Alternativa Nobelpriset
till Walden Bello

Aktivisten och skribenten, professor Walden Bello från Manila i Filippinerna är en av årets mottagare av The Right Livelihood Award, även kallat det alternativa Nobelpriset. Han är en ledande kritiker av den rådande modellen för ekonomiska globaliseringen.
» Läs mer

Walden Bello om USA
En uppblåst makt leder ett projekt i kris
Många tecken tyder på att makthavarna i USA gapar över för mycket i sin strävan efter enmaktsvälde.
En uppblåst makt kan vara utsatt trots ökad militär styrka, skriver årets pristagare av utmärkelsen Right Livelihood Award Walden Bello som redogör för åtta strategiska misslyckanden för amerikansk utrikespolitik.
» Läs mer

Colombia
Presidentens säkerhetschef spionerade på människorättsorganisationer Antikidnappningspolisen Gaula i Medellin avlyssnade 2.000 telefonlinjer som tillhörde människorättsorganisationer och fackföreningar, rapporterar Dick Emanuelsson från Bogotá. Colombias allmänne åklagare Edgardo Maya Villazón beordrade i höstas regeringen Alvaro Uribe att avskeda presidentens personlige säkerhetschef, överste Mauricio Santoyo. Anklagelserna lyder massiv avlyssning av telefonlinjer i Medellin 1997-2001.
» Läs mer

30 år efter militärkuppen i Chile
På spaning efter en förlorad identitet
Många år har gått sedan Pinochet-regimen lämnade ifrån sig makten, men det är fortfarande militärdiktaturens spelregler som gäller i det chilenska samhället. För att få till stånd en övergång till verklig demokrati måste det chilenska folket åter ta plats i politiken och återerövra sin nationella identitet, skriver läkaren Carlos A. Molina Bustos, som var vice hälsovårdsminister i Allende-regeringen.

»
Läs artikeln

Noam Chomsky om WTO
Rika länder struntar
i sina egna regler
- Ingenting illustrerar bättre hur Världsorganisationen fungerar än USAs linje när det gäller handelshinder och upphovsmannarätt, säger den kände språkvetaren och samhällskritikern Noam Chomsky.
"Om USAs linje hade varit förhärskande under de senaste två århundradena, hade antagligen Indien och Kina varit världens ledande industri- och handelsmakter idag,"är hans slutsats i en intervju för den mexikanska tidningen La Jornada, dagarna före det misslyckade WTO-mötet i Cancún i september.
»
Läs mer

Våldet härskar åter
i Guatemala
Efter många år med militärjunta och blodigt inbördeskrig slöts år 1996 ett fredsavtal i Guatemala. Allmänna val hölls och vägen mot demokrati låg öppen. Men nu tar de gamla massmördarna ånyo plats på scenen och bondeledare och människorättsaktivister mördas.
»
Läs artikeln

När marknaden utplånas
av nätet
En radikal förändring av kapitalismen är på gång. Vi lämnar varuutbytet och marknaderna för relationer på "nätet" (Internet) som grundar sig på access (åtkomlighet). Kunden betalar inte längre för överföring av ägandet till en fysisk vara utan för den erfarenhet och kunskap som man för tillfället får tillgång till. För analysen svarar den amerikanske ekonomen Jeremy Rifkin.
»
Läs artikeln

Irak -
ett amerikanskt protektorat
Privatiseringen av den irakiska ekonomin har redan inletts och amerikanska storbolag som Halliburton och Bechtel tar hand om godbitarna, skriver Fredrik Swenson.
De amerikanska stridsvagnarnas intåg i Bagdad ändrade i grunden de många förhandsspekulationerna om utgången av detta före attacken mot Irak. Ja, vem kunde väl tvivla på att världens största militärmakt (med 45 procent av världens samlade rustningskostnader) inte skulle krossa ett Irak, som sedan början av 1990-talet varit utsatt för ett ekonomiskt embargo och avväpnats av FN, och som till sitt försvar avsatte två tusendelar av de summor Washington anslog till sitt.
»
Läs artikeln

LEDARE
Mordet på den fria nyhetsförmedlingen

När USAs trupper var i färd med att inta Bagdad, "råkade" de skjuta ihjäl ett antal utländska journalister som ville bedriva en oberoende nyhetsförmedling. Denna rätt till oberoende är en av de främsta myterna i USAs upplaga av demokrati, som i och med mordet på journalisterna hör hemma i skräpkammaren.

» Läs mer

Konflikten mellan islam och väst - en chimär
Efter den 11 september 2001 har myterna om islams förmenta konflikt med västerlandet spätts på ytterligare. Fred Halliday, en sann upplysningsman, angriper dimridåer och missförstånd i sin senaste bok
"Två timmar som skakade världen - 11 september 2001, orsaker och följder". Och det är de två sista orden som anger klangbotten i hans analys, de som inte bygger på religion och är avskalade all retorik. Här gäller förnuft; analys av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden.
»
Läs artikeln

Trots medias bild av politiskt våld
De fattiga slåss
mest mot varandra

Efter flygattacken mot World Trade Center den 11 september 2001 och den efterföljande vedergällningen mot Afghanistan har världsmedborgarna getts en känsla av att ha kastats ut i en värld, som domineras av politiskt våld och terrorism. Detta stämmer inte med verkligheten, skriver Fredrik Swenson. Väpnade aktioner har blivit sällsynta, de fattiga slåss mest mot varandra.
» Läs artikeln

 

KOMMENTARER

 

Stoppa Israels brott

2022.02.07 Amnesty Internationals nya rapport bekräftar vad som tidigare hävdats av bland andra Human Rights Watch, B’Tselem och DesmondTutu: det sätt Israel behandlar palestinier på är att likställa med apartheid. Att svaret från israeliska regeringsrepresentanter blir att kalla Amnesty antisemiter är lika väntat som sorgligt. Med denna användning av begreppet antisemitism urholkas försvaret mot verklig antisemitism.

EU gröntvättar ockupationen Inte mindre sorgligt är att EU nästan samtidigt fattar beslut att använda 700 miljoner av sin satsning på grön energiomställning i ett projekt som kommer att gynna Israel och dess bosättningar på ockuperad palestinsk mark. Samma bosättningar som EU hävdar att de motsätter sig. En artikel om EU-pengarna som ska användas för att knyta Israels elnät till Europas har publicerats av Electronic intifada och uppmärksammats av den svenska organisationen JIPF, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, på deras Facebooksida.

Riv apartheid, inte palestinska hem – skriv under! Amnesty har också publicerat ett upprop mot rivningar av palestinska hem.

Malmökonferensens miss

2021.10.18 På Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism hade den svenska regeringen kunnat motverka den politiska kampanjen för att få begreppet antisemitism att även innefatta kritik mot den israeliska statens politik.

Forskare och debattörer har gripit detta tillfälle. Svenska regeringen missar det.

Genom att konferensen grundar sig på den kritiserade IHRA definitionen av antisemitism riskerar konferensen att missa sitt mål och i värsta fall avväpna kampen mot antisemitism. Flera kritiker, bland dem författaren Göran Rosenberg och en stor skara internationella forskare, har klargjort problemen med IHRA som blandar samman kritik av staten Israel med antisemitism. Kenneth Hermele, tidigare redaktör för tidskriften Kommentar, skriver i Sydsvenska dagbladet (även här) att ”Paradoxalt nog riskerar annars IHRA:s definition att motverka sitt eget syfte”.

Kanyler till Kuba!

2021.06.08 Kuba har som enda land i Latinamerika och mot alla odds tagit fram inte mindre än fem olika slags vaccin mot covid-19. Det som saknas är cirka 20 miljoner injektionssprutor att vaccinera den egna befolkningen med. Kuba har inga förutsättningar att tillverka kanyler inom landet och USA:s blockad hindrar import. Kanyler produceras främst av tre USA-bolag och ytterligare fem ute i världen som förbjuds att sälja till Kuba. Inte heller respiratorer till IVA-patienter får Kuba importera, men kubanska tekniker har arbetat fram en egen modell som nu är i produktion. Världen runt samlar man nu pengar för att köpa in och skicka kanyler till Kuba. I Sverige kan man bidra till Svensk-Kubanska föreningens insamling, som nu är uppe i nära en kvarts miljon. Pg 23 57 15-0 Swish 123 182 37 72.

Stöd Akutinsamling för Gaza

2021.05.18 Swish 123 901 15 78 eller pg 90 11 57-8. Skriv Gaza på inbetalningen. Palestinainsamlingen granskas av Svensk insamlingskontroll. Insamlingen görs av Palestinagrupperna i Sverige. Pengarna kommer att gå till Gaza Community Mental Health Programme som bland annat arbetar med barn som drabbats av attackerna och Palestinan Medical Relief Society i Gaza som tillhandahåller akutvård.

Till minne
De var med och startade Kommentar

2021.05.10 Unga intellektuella reagerade under 1960-talet mot förtrycket i världen. Två av dem, Erik Eriksson (1937–2021) och Lars Thunegard (1939–2021), har i år lämnat oss. De var med och startade föreningen Unga Filosofer och tidskriften Kommentar. Läs mer

Sven Wollter 1934–2020
2020.11.13 Att Sven Wollter blev ett av offren för Covid-19 har uppmärksammats stort i svenska medier och minnestexter har skrivits inte bara om hans storhet som skådespelare utan också om hans politiska ståndpunkt som konsekvent var på de förtrycktas sida. Hans stöd till Ship to Gaza är ett exempel på det. Läs organisationens minnesord!

Stoppa avtalet med skogsskövlarna
2020.09.2 Stoppa frihandels-avtalet mellan EU och det syd-amerikanska handelsblocket Mercosur (Argentina, Brazilien, Paraguay and Uruguay), kräver bl a Friends of the Earth (svensk del av organisationen: Jordens Vänner). Avskogning, förbrytel-ser mot mänskliga rättigheter och Brasiliens vägran att följa klimatöverenskommelsen är skäl nog att stoppa avtalet. Kommentar uppmanar läsarna att skriva på uppropet mot avtalet. Länk här.

Kampen mot Preem går vidare!
2020.07.01 Vi börjar närma oss en förtvivlad situation när det gäller klimatet. I detta läge har Preem ansökt om att utöka sina utsläpp med 60 procent jmer än idag genom att bygga ut sitt raffinaderi i Lysekil. Det skulle göra Preem till den största utsläpparen i hela landet.Preem är landets största drivmedelsbolag.

I mitten på juni beslöt Mark-och Miljööverdomstolen att utbyggnaden är tillåtlig. Beslutet är ett historiskt svek mot svenska medborgare. Det går inte att köpa ett stabilt klimat för pengar. Protestera! Läs mer Läs mer

Svenskt ”rörmokeri med folkrätten” i Mali
2020.06.26 Riksdagen beslöt den 11 juni att Sverige ska delta i en militär insats i Mali ledd av Frankrike. 150 svenska militärer skickas för att ”bekämpa terroristgrupper” i både Mali och Niger. I riksdagen betonade försvarsminister Peter Hultqvist insatsens legalitet.

I debattinlägget Svensk insats i Mali vilar på skakig grund (SvD 2020-06-19), ifrågasätter Rolf Andersson, Anders Björnsson och Lars-Gunnar Liljestrand den folkrättsliga grunden för svensk deltagande i Frankrikes krigföring. Det räcker inte att Malis president har skickat en inbjudan till Sverige. Malis regering ”har inte kontroll över territoriet”. Det pågår ”en inre konflikt” som beror på både ”närvaro av jihadistgrupper” och ”strider mellan olika etniska befolkningsgrupper”, skriver de.

”Det finns inget mandat från FNs säkerhetsråd.”

Riksdagens utrikes- och försvarsutskott refererar i sitt betänkande till FN-toppmötet 2005 där västmakterna med Kanada i spetsen föreslog att enskilda stater skulle få ingripa militärt i andra länder för att skydda befolkningen mot våld och massakrer. Majoriteten av staterna var emot förslaget och FN-stadgans våldsförbud kvarstår med kravet att bara säkerhetsrådet kan besluta om militärt våld.

Frankrike är den forna kolonialmakten i Mali och flera av dess grannländer. Kring 30 000 fransmän bor i regionen och många franska företag har intressen där, bland annat i gruvindustrin. Frankrike har därför ”envist motsatt sig en fredlig uppgörelse mellan de inhemska parterna”.

Al Nakba 1948-2020 Kolonialt häleri och världens tystnad gav 72 års katastrof — hittills
2
2020.05.27 Femtonde maj var årsdagen av det brott då världens mäktiga sade (trodde?) sig kompensera rasistiska brott mot judar, med att medverka till ett nytt brott. Kolonialmakten Storbritannien lovade bort vad de inte ägde och FN lät det ske. Palestinagrupperna har i samband med årsdagen av katastrofen, al nakba, upprättandet av staten Israel innebar för palestinierna, gjort en historisk återblick.

President Maduro föreslår samtal med USA

2020.02.28 ”Om regeringarna respekterar varandra, är USA:s storlek inte avgörande, och om sanningsenliga samtal kan hållas med sanningsenligt informations-utbyte, då kan vi säkert skapa ett nytt förhållningssätt.” Det säger Venezuelas president Nicolás Maduro i en intervju med Washington Posts journalist Anthony Faiola: ”Maduro says he´s still in control of Venezuela, ready for direct talks with the United States” (2020-01-19).

Maduro tillägger att en sådan dialog skulle vara ”till ömsesidig fördel” för båda parter

USAs sanktioner mot Venezuela innebär bland annat ett oljeembargo som slår hårt mot landets ekonomi, skriver Anthony Faiola.

Israelisk advokat försvarar kamp mot ockupationen

2020.02.23 SVT play visar en film om den israeliska människorättsadvokaten Lea Tsemel fram till 8 mars. ”Jag försvarar alla palestinier som bekämpar ockupationen (.... ) Ingen israel ska bestämma hur palestinierna ska bedriva sin kamp.”

Svenska folket är för ett kärnvapen-förbud

2020.02.18 Majoriteten av svenska folket – 78 procent – är fortfarande för att Sverige ska skriva under FN:s avtal om förbud mot kärnvapen. Trots att regeringen har meddelat att den inte skriver under. Olof Palmes Internationella Center har för tredje året i rad kartlagt svenska folkets åsikt om Sverige bör underteckna förbudet, eller inte. Sifo utförde opinionsunder-sökningen.i

Också biobränsle ökar CO2-halten

2019.11.20 Biobränsle i stället för kol och olja är inte försvarbart i nuläget. Efter att ett träd fällts för att bli till pellets, som snabbt eldas upp och resulterar i koldioxid, tar det mycket lång tid för ett nytt träd att tillgodogöra sig samma koldioxid genom fotosyntes under dess tillväxt. Det handlar om 50 till 100 år.

Med den avverkningstakt som i dag råder globalt är det inte förenligt med 1,5-gradersmålet att övergå till biobränsle. Endast om biobränslet tillverkas av restprodukter från skogen kan det anses klimatneutralt. Dessa rön presenteras av Easac, European Academies Science Advisory Council, som består av vetenskapsmän vid EU-ländernas, Norges och Schweiz vetenskapsakademier.

Till samma problemområde hör avverkning av regnskog för plantering av grödorna oljepalmer och soja. De används vid framställning av flytande biobränsle som bland annat blandas i flygbränsle. Mer kunskap om detta finns på www.regnskog.no som tillhör norska Regnskogfondet vilken agerar mot ytterligare skövling av regnskog.

USA inför nya sanktioner mot Kuba

2019.11.15 President Donald Trump styr omvärlden genom ömsom maktpolitik, ömsom förbrödring. Med grannlandet Kuba gäller dock bara maktspråk – ökade sanktioner och förstärkt handelsblockad.

- President Barack Obama insåg att blockaden mot Kuba var gammalmodig. President Trumps blockad är den värsta vi varit med om, sade den kubanske ekonomen Fidel Vascós González när han besökte Stockholm den 13 oktober och föreläste i Solidaritetshuset på Svensk-Kubanska föreningens möte. –Utländska företag, som en gång handlat med Kuba, krävs nu på enorma böter. President Trump förbjuder och stoppar fartyg med oljetransporter från att ta sig till Kuba. Förra veckan var situationen kritisk. Då var vi nästan utan olja

–Men vi har en plan för att försvara oss mot denna aggressivitet från USAs sida, säger Fidel Vascós González. Förutom att blockera transporter sjövägen har USA infört förbud mot flygbolag att från och med den 10 december flyga till alla destinationer i Kuba, förutom Havanna, enligt TT-Reuters. USA inför också, enligt TT, förbud mot att leasa kommersiella flygplan till kubanska bolag.

Författaren René Vázquez Díaz tar i ett debattinlägg: ”Sverige bör inte straffa hela det kubanska folket” (SvD 2019-11-04) upp EUs önskan att normalisera relationerna med Kuba. Men än så länge är Sverige ett av få länder som inte röstar för.h

Stoppa svensk vapenexport till Jemen

2019.09.13 –Nu måste regeringen gå från ord till handling och stoppa vapenexporten till kriget i Jemen. Det skriver nio svenska organisationer med Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen i spetsen.

Sedan kriget i Jemen startade har svenska företag enligt Svenska Freds exporterat krigsmateriel till sex av de stater som ingår i den Saudiledda krigförande koalitionen. 2016 beviljades exportlicenser för vapenexport till Förenade Arabemiratenför 10,6 miljarder kronor – licenser som huvudsakligen gäller ett radar- och stridsledningssystem från Saab som inom kort ska exporteras. Om inte den svenska regeringen sätter stopp!

74 år sedan Hiroshima

2019.09.04 Det är dags att åter titta på de gamla dokumentär-filmerna av atombomben som gick under namnet "Little Boy" och se det fantastiska svampmolnet igen och alla de förkolnade kropparna i Hiroshima. För varje nation i varje potentiell konflikt i Mellanöstern är redan en kärnvapenmakt - eller en blivande: Indien mot Pakistan och vice versa, USA mot Iran, Israel mot Iran, saudierna mot Iran och Iran mot nästan alla andra. Och USA har just dragit sig ur INF- överenskommelsen med Ryssland om kärnvapenbestyckade medeldistansrobotar och skyller allt på Ryssland. Den kände engelska mellanösternkorrespon-denten Robert Fisk gör en genom-gång i Counterpunch av det farliga läge vi lever i - och talar så lite om. Han påtalar det särskilda hyckleri som omgärdar Israel och Saudiarabien i frågan.

Toni Morrison - En litterär gigant som ägnat sitt liv åt att ge de svarta en röst

2019.08.24 Toni Morrison, som fick Nobelpriset 1993 som första svarta kvinna någonsin, har gått ur tiden, 88 år gammal och verksam in i det sista. Hon var den första i sin familj som gick på college, och fram till pensionen år 2006 var hon professor i litteraturhistoria vid Princeton University. I en lång rad hyllade romaner har hon skildrat afroamerikanernas liv och historia från 1600-talet fram till våra dagar. Mest känd är ”Älskade” om den förrymda slavkvinnan Sethe, som hellre dödar sitt barn än att det skall fångas in och skickas tillbaka till slavägarna.

I nättidningen The Conversation berättar Tessa Roynon, lärare vid Oxford-universitetet, hur Toni Morrison samtidigt ägnat stor kraft åt den offentliga debatten om rasismen och hur den också drabbar de vita: ”Om man bara kan vara lång därför att någon ligger på knä, har man ett allvarligt problem.”

Säg nej till Nato – ingen säkerhet under ett kärnvapenparaply

2019.05.21 Vi bör hålla fast vid en linje där det inte finns osäkerhet om vår alliansfrihet. Det skriver fd statsrådet Pierre Schori i ett inlägg i Göteborgsposten. ”Med den eskalerande närvaron av amerikanska stridskrafter i Östersjöområdet har vi nu som ett brev på posten också fått kinesiska stridsfartyg i vårt närområde, samövande med ryska”, påpekar han. Han uppmanar regeringen att snarast tillkännage sin önskan att Sveriges riksdag ratificerar FN-avtalet om ett kärnvapenförbud

70 år utan lösning

2018.12.13 År 1948 hann Folke Bernadotte lämna en rapport om medlingsarbetet i Palestina till FN innan han mördades av sionister. Han betonade de flyende palestiniernas utsatta situation. I en jämförelse mellan då och nu konstaterar Kommentars Katarina Moberg att de utsatta – varav också ”småbarn, barn, havande kvinnor och ammande kvinnor” - är över tio gånger fler när vi skriver 2018. Läs mer

Låt Gazaborna leva! Bryt blockaden! Låt skeppen komma till Gaza!

2018.10.26 Staden Gaza och dess närområde, Gazaremsan, har en månghundraårig historia som handelscentrum. Efter de brutna löften och krig som drev palestinier på flykt och skapade staten Israel 1948 var remsan ockuperad, först av Egypten och från 1967 av Israel. 2005 lämnade de israeliska bosättarna Gaza, men den faktiska ockupation och kontrollen består.

2007 inledde Israel en blockad av gränsen som gör att Gazaborna vare sig kan försörja sig genom verksamhet inom området eller genom handel med världen utanför. De kan varken skapa en fungerande sjukvård eller resa ut för att söka vård. Behandlingsbara sjukdomar blir till livslånga handikapp eller dödsdomar. Vatten- och elförsörjning fungerar inte. Unga som nu går in i tonåren har inga minnen av ett liv utan blockad. Det liv de ser framför sig är ett liv utan hopp.

Gaza är till ytan något större än Orust som har 15 000 invånare. Gazas har nära två miljoner invånare (1,8 miljoner 2014) ungefär lika många som i hela Stockholms län. Vare sig Orusts eller Stockholms invånare kan leva ett gott liv utan att varor och människor får föras över respektive områdes gränser. Det kan inte Gazaremsans befolkning heller.

Därför strävar organisationen Ship to Gaza efter att bryta denna blockad och - till dess att det lyckas - fästa världens uppmärksamhet vid den.

Samir Amin: En marxists död

2018.08.25 Samir Amin avled den 12 augusti och ägnas en faktafylld dödsruna av historikern Vijay Prashad, här i vår översättning.


70 år på flykt: Möten på årsdagen av al Nakba, katastrofen

2018.05.14 I Sverige och över hela världen samlas människor i morgon, den 15 maj, i solidaritet med palestinierna som fördrevs från hem och jord när staten Israel bildades. De lever nu sedan flera generationer som flyktingar spridda över världen. Palestinagruppen håller en manifestation på Sergels torg i Stockholm: ”Tisdag den 15 maj samlas vi på Sergels Torg klockan 18.00 – 20.00 för att uppmärksamma att det är 70 år sedan början på al Nakba – den stora katastrofen – när fler än 750 000 palestinier fördrevs från sina hem, över 400 palestinska byar jämnades med marken och staten Israel utropades. Fördrivningen av palestinier pågår fortfarande. Skolor och bostadshus rivs, gamla olivlundar förstörs och mark konfiskeras. Byggandet av olagliga bosättningar fortsätter. Vi samlas för en lugn och värdig demonstration med tal och musik. Vi visar vårt stöd för Palestina i kampen mot Israels ockupation av Västbanken och Östra Jerusalem, samt blockaden av Gaza. Målet är en rättvis fred.”

Arla och det vita guldet

2018.03.17 Såg du dokumentären ”Det vita guldet”? Om inte, filmen visas på svtplay.se fram till 5 april. Den ger bakgrunden till varför många svenska bönderna har fått lägga ned sin mjölkpro-duktion. Arla har inte velat betala ett skäligt pris för mjölken. Kapitalackumulationen har blivit viktigare.

”Det vita guldet” är en tysk dokumentär från 2018. Och den visar att Arla har utvecklats till ett multinationellt företag, ägt av flera länder i Europa, som slår ut mjölkbönder i både Sverige, Senegal och andra länder. På storskaliga gårdar framavlas nu kor som med juver så stora att de knappt kan gå. De föds upp med kraftfoder odlat på före detta regnskogsmark i Latinamerika.

Arla bildades 1881 på gården Stora Arla i Västmanland. I dag expanderar Arla Foods globalt med nya produkter. Företaget säljer också den billiga mjölk-råvaran till livsmedelsindustrin som använder den i framställ-ningen av andra produkter.

Läs också artikeln i vänster-spalten: ”Storskalighet är både ett svälthot och klimathot”.

Sök alternativ till Arlas produk-ter!

Världsbanken erkänner svartmålning av Chiles ekonomi

2018.02.14 Under åtminstone fyra år har Världsbanken rankat Chiles ekonomi orättvist. Det erkänner bankens chefsekonom Paul Romer i en intervju med Wall Street Journal (2018-01-12). Sedan 2006 har Chile pendlat mellan plats 25 och 67 på Världsbankens lista.

Under de år Michelle Bachelet, medlem av Socialistpartiet, varit president (2006-10 och 2014-18) har rankingen sjunkit för att stiga under den konservative Sebastián Pineras presidentskap däremellan.

Bachelet förlorade nyligen presidentvalet. Under valkampanjen har Pinera flera gånger refererat till Chiles försämrade placering på Världsbankens rankinglista. Och denna lista har också diskuterats flitigt i landets medier.

Tydligt är att Världsbanken har använt ”metodförändringar” för att ge en missvisande bild av Chiles ekonomi när landet styrs av en socialistisk president. Vilka fler länder har drabbats av Världsbankens smutsmålningar?

Låga oljevinster bäddar för krig

2018.01.27 Låg lönsamhet i de storskaliga och ekonomiskt länkade vapen- och oljeaffärs-verksamheterna har historiskt sett åtföljts av krig i Mellan- östern, något som återställt lönsamheten på en nivå över lönsamhetsindex för storföre-tagen som helhet.

Kommentar har tidigare redovisat denna iakttagelse av de två forskarna i politisk ekonomi Jonathan Nitzan och Shimshon Bichler. Iakttagelsen är ytterst aktuell och illavarslande, efter-som det sedan länge låga råolje-priset hållit nere vinsterna i berörda sektorer. ”... utsikterna till en ny energi,konflikt, antingen uppsåtlig eller av en händelse, tycks ytterst nära”, skrev för-fattarna i december 2017, fem veckor före Turkiets intrång i norra Syrien.

Läs mer

Bolsjevikrevolution i Petrograd 1917

2017.11.30 För 100 år sedan genomfördes den ryska revolutionen. Den hade då föregåtts av en rad uppror och maktövertaganden sedan 1905. PETROGRADS telegrambyrå (Sankt Peterburg 1914-24) skickade den 7 november två telegram som Dagens Nyheter publicerade dagen därpå. Bolsjevikerna hade avsatt den provisoriska regeringen ”utan att utgjuta en droppe blod”.

Läs telegrammen

Sven Wollter:
”Aurora 17 - ett landsförräderi”

Den 28 oktober publicerade Aftonbladet en debattartiklel av Sven Wollter riktad mot svensk socialdemokrati av idag, med bland annat förslaget att "garantera att den svenska alliansfriheten återupprättas".

Läs mer

Hädelse belagt med dödsstraff i 20 länder

Närmare hälften av världens länder har lagar som bestraffar hädelse, förtal av religionen eller att man frivilligt avsäger sig sin tro. Det senare betraktas som ett särskilt grovt brott i en stor del av den muslimska världen. Det straffas hårt - ibland med döden - i 20 länder, alla med islam som dominerande religion. Bland dem återfinns bl a Egypten, Iran, Irak, Saudiarabien, Pakistan, Somalia och Sudan. 86 länder straffar hädelse och det problematiska konceptet: sårande av religiösa känslor. Läs en intressant rapport: Blasphemy, som Reporters Without Borders sammanställt om det beklagliga läget för yttrandefrihet när det gäller religionen.

»Läs mera (engelska)

”Mycket värre än apartheid”

-Nationalisterna i Sydafrika behövde den svarta befolkningen. De var deras arbetskraft. Den israeliska relationen till palestinierna i de ockuperade områdena är helt annorlunda. De vill få bort dem, eller åtminstone i fängelse. Det säger professor Noam Chomsky i en intervju med tv-kanalen Democracy Nows redaktör Amy Goodman.

Till intervjun

Israel är bestyckat med USAs modernaste vapen

Israel genomförde sitt brutala angrepp på Gaza med förfärande död och förstörelse som följd. Det skedde till stor del med den vapenarsenal som USA tillhandahållit, skriver Ken Klippstein och Paul Gottinger. De lyfter fram exportstatistiken från US Census Bureau 2013, en artikel ursprungligen publicerad i Truthout och redogör för den omfattande mängd vapen som funnits tillgänglig. Slutsatsen är att även USAs president Barack Obama har blod på sina händer. Och Patt dubbelspelet han praktiserar tillsammans med Israels premiärminister Benjamin Netanhjau är groteskt och avskyvärt.

Läs mera (eng.)

Det pågår ett krig i Guatemala

Guatemala är i praktiken en krigszon. Det konstaterar Cosme Caal som skriver om hur detta lilla centralamerikanska land är på väg att förlora sina unga. Barn och unga kvinnor går under av våld och exploatering och tvingas fly sitt land. Guatemala är enligt FN ett av de fem länder i världen där våldet grasserar som mest. Mellan januari och maj i år mördades 1 747 människor. Med livet som insats flyr man till en mestadels utsiktslös framtid l USA. United Fruit Co fick USAs hjälp att bli kvitt en reformvänlig och demokratiskt vald president i början 1950-talet. Fredsprojektet Esquipulas för att påbörja en nationell utveckling gick i stöpet. Iställlet införlivades landet i den kapitalistiska globala ekonomin. Den utbredda korruptionen inom förvaltningen öppnade dörren för nyliberal ekonomiska politik, som hand i hand med militariseringen undan för undan slagit sönder landet och gjort det till en "failed" stat.

Läs mera (eng.)

Libyen i sönderfall, på väg mot inbördeskrig

Den antiislamistiska generalen Khalifa Hiftar leder en av milisgrupperna vilka strider inbördes om makten. USAs och Natos inblandning i landet har även lett till fortsatt våld i Mali och banar väg för Boko Harams bombdåd och röveri i Nigeria.

Läs mera (eng.)

Valet i Syrien ingen fars

Valet visade ett tydligt nej till utländsk inblandning och USAs omstörtning av landet. Det genomfördes efter tre år av massmedial kampanj från västliga medier som uttryckte USAs politik och som manipulerade bilden av vad som hela tiden verkligen pågick.

Läs mera (eng.)

Läs mera (eng.)

Läs mera (eng.)

Kolko och Landau har lämnat oss

De två amerikanska historikerna, journalisterna och författarna Gabriel Kolko och Saul Landau har gått bort.

Gabriel Kolko medarbetade i Kommentar under USAs krig i Vietnam. Han studerade framför allt utvecklingen i Vietnam och USAs krigspolitik.

.Saul Landau startade tidskrifterna Studies on the Left och Ramparts, producerade en rad dokumentärfilmer och bildade tillsammans med andra inom den Nya vänstern bland annat organisationen Fair Play for Cuba.

Kolko och Landau föddes på 30-talet och ingick i den grupp historiker som utbildades av historikern William Appleman Williams (1921-1990) vid Wisconsinuniversitetet. Williams The Tragedy of American Policy brukar beskrivas som en av de mestinflytelserika böckerna skrivna om amerikansk utrikespolitik. Han vidhöll t ex att USA var mer ansvarigt än Sovjetunionen för kalla kriget. Amerikanska politiker var rädda för att förlora marknader i Europa och överdrev därför hotet om Sovjetunionens världsdominans. Frågan är om inte denna diplomati fortfarande är aktuell.

Läs mera (eng.)

Läs mera (eng.)

 

 

 

 

TVÅ MINNESORD

 

En orädd politisk korrespondent

Journalisten, historikern och författaren Gutemberg Charquero, Malmö, 91 år, har avlidit. Hans närmaste är hustrun Serena och döttrarna Judith och Carina med familjer..

Efter en lång karriär i sitt födelseland Uruguay tvingades han under 1970-talet med sin hustru Serena fly undan "gorillornas" maktövertagande. Militärdiktatur hemsökte då även Uruguay som ibland kallats Latinamerikas Schweiz.

I Uruguay var Charquero länge chefredaktör för dagstidningen Época i Montevideo och medarbetade i den legendariska veckotidningen Marcha, känd över hela kontinenten. Båda dessa publikationer stängdes av militärdiktaturen. Charquero slog sig ned i Sverige där han fortsatte som politisk korrespondent och kom att bli en klippa för den latinamerikanska immigrationen till Sverige.

Efter militärkuppen i Chile för i höst fyrtio år sedan tog många latinamerikaner sin tillflykt till Sverige. Till Chile hade många begett sig efter en rad militärkupper i grannländerna, inte minst Argentina och Brasilien.

Efter kuppen i Chile den 11 september 1973 tvingades de fly på nytt. Under trettio år var Gutemberg Charquero korrespondent för den spanska tidningen El País under signaturen Ricardo Moreno.

Han bodde under sina första år i Sverige i Stockholmsförorten Hjulsta, men flyttade senare till Malmö där hans dotter Judith redan bodde. I Sverige medarbetade han i tidskriften Kommentar som på 1960-talet startades av gruppen Unga filosofer i Stockholm, och i Malmös egen spanskspråkiga tidskrift Liberación.

I Sverige publicerades också två av hans böcker, "Paraguay, 30 år av ensamhet" (1985) och "Uruguay, slutet på en illusion" (1986). Gutemberg Charquero var intensivt verksam fram till sin död. Sin sista artikel skickade han till dagstidningen La República i Montevideo. I den kommenterade han de våldsamma översvämningarna i Centraleuropa och anklagade politiker och massmedier för att inte tillräckligt ha uppmärksammat miljöfrågorna och klimatförsämringen i världen.

Björn Kumm, Pepe Viñoles

En avslöjareav USAs krigshandlingar

Skribenten, översättaren och Kommentarsmedarbetare Sven Ekberg, Norrtälje, 72 år, är död. Närmast sörjande är syskonen Kim, Ola, Eva och Kerstin.

En stor personlighet och vän har lämnat oss. Vi som arbetade med Sven Ekberg på Tidskriften Kommentar under 1970 och -80-talen minns hans värdefulla insatser för Vietnams kamp för självständighet och oberoende. Han anställdes 1970 som redaktör på Kommentar, som då var en tidskrift där utvecklingen i Asien, Afrika och Latinamerika analyserades. Tidskriften hade startats två år tidigare av föreningen Unga Filosofer.

Med studier i mikrobiologi i bagaget, fick Sven i maj 1971 följa med advokaten Hans-Göran Franck, som var generalsekreterare i Kommissionen för undersökning av USAs krigsförbrytelser i Vietnam, på en studieresa till Vietnam. Resan filmades av Lennart Malmer och Ingela Romare och filmen blev ett viktigt dokument i solidaritetsarbetet för Vietnam.

Samma år läckte forskaren Daniel Ellsberg Pentagonrapporten till New York Times som publicerade den första delen den 13 juni 1971. Det var ett 7 000 sidor långt hemligt dokument som omfattade tiden 1945 till mars 1968 och gav en översikt av USAs krig i Vietnam, Laos och Kambodja. Ellsberg var anställd som analytiker av USAs krigsmakt på forskningsinstitutet RAND. Han blev den tidens "whistleblower", han ville att amerikanska folket skulle få veta sanningen om USAs krig.

Sven Ekberg ville att svenska folket skulle få sammakunskap. Han översatte Pentagonrapporten i rekordfart, och samma år kundeTidens förlag ge ut den. Sven var, som många andra under denna tid, djupt engagerade i solidaritetsarbetet för Vietnam. Men ingen annan lade ned så mycket tid och kraft på att söka information och skriva om USAs utrikespolitik och krigsmakt som Sven. Han följde noga vad amerikanska forskare inom antikrigsrörelsen lyckades avslöja och publicera om USAs omfattande militära forskning och olika strategier i kriget mot Vietnam, Laos och Kambodja.

Sven levandegjorde i en lång rad artiklar vad de militära programmen innebar i praktiken. Det vietnamesiska motståndet skulle krossas med hjälp av massbombningar av hela provinser, giftbesprutning av grödor och skogar, terror mot landsbygdsbefolkningen med napalm, fosfor, CS-2-gas, kulsprutebomber och tvångsförflyttningar samt bombningar av städer med B-52-plan. Då inga av dessa program blev framgångsrika, tvingades USA till förhandlingsbordet 1973. Kriget avslutades 30 april 1975 när den USA-utbildade och -understödda Saigonarmén besegrades

Efter krigets slut fortsatte Sven med att summera vad Vietnams seger inneburit, både för Vietnam och för USA, historiskt och i framtiden. Hur kunde Vietnams folk "stå emot världshistoriens mest omfattande bomboffensiv" och "besegra F örenta Staternas väldiga och modernt beväpnade styrkor"? Hans svar var "den politiska mobiliseringen av folket". Vid krigsslutet bjöds han och Susanne af Geijerstam in att som representanter för Kommentar besöka södra Vietnam, en resa som dokumenterades i en rad artiklar.

Ofta återkom Sven i sina artiklar och tal till att "ingen industrisektor har ett inflytande över USAs utrikespolitik som motsvarar oljebolagens". För en amerikansk regering var det strategiskt viktigt att ha kontroll över både oljetillgångar och deras transportvägar, något som vi sett gälla än i dag i Irak och i Afghanistan. Sven gick också till botten med en rad andra frågor. Han undersökte i några större artiklar hur atomvapen användes av den amerikanska regeringen i politiska syften. Han var också tidigt ute med en omfattande serie artiklar om migrationen i världen.

Sven var en tillbakadragen person, men när han kom till redaktionen berättade han ofta med stor entusiasm om vad han funnit i sina studier. Vi beundrade Sven för hans målmedvetna och hängivna arbete som på ett avgörande sätt bidrog till fördjupade kunskaper inom hela Vietnamrörelsenom USA-krigets karaktär

Kommentars redaktion

 

 

 

LEDARE

 

Latinamerika slår vakt om sina naturtillgångar

För omkring 20 år sedan började Latinamerikas politiska karta få ett nytt utseende. Grymma militärdiktaturer som installerats av USA-imperialismen i maskopi med lokal politisk och ekonomisk överklass från mitten av 60-talet försvann undan för undan, och vägen öppnades för regeringar med progressiva förtecken. I de flesta fall kom dessa till makten helt enligt de kapitalistiska demokratiernas spelregler, ibland efter en tid med förment demokratiska regeringar som återupprättade vissa medborgerliga rättigheter, men som förde en nyliberal politik och där det frodades en korruption som i grunden svek folkens förhoppningar.

I ledningen för en del av dessa nya regeringar sitter företrädare för gerillarörelser som kämpat mot gamla tiders diktaturer och som besegrats militärt. Dock har det senare visat sig att deras kamp vunnit gensvar hos senare generationer.

Trots det har ingen av dessa regeringar, med undantag för den venezolanska under Hugo Chávez, förklarat sig vilja stå för ett socialistiskt styre och samtliga, däribland Hugo Chávez, verkar inom marknadsekonomins ramar, även om man lägger tonvikten på olika former av kooperativism och självstyre.

Mellan dessa regeringar finns det givetvis nyansskillnader på en kontinent som präglas av enhet i mångfald, men alla har det gemensamt att man vill bevara arvet från föregångsmän som kämpat för latinamerikansk enhet, för att erövra verklig överhöghet, och mot utländsk inblandning eller förmynderi.

Gutemberg Charquero

KOMMENTAR
USA-pengar
till oppositionen
i Venezuela

I mitten av februari avslöjade Venezuelas president Hugo Chávez att USAs regering stöttat flera oppositionsgrupper i landet med miljontals dollar.

Som enda förklaring har regeringstjänstemän i Washington hävdat att pengarna var ett stöd till demokratin i Latinamerika, med tillägget att man tidigare också hade givit ekonomisk hjälp åt Chávez närstående organisationer, men några belägg har man inte presterat.

Venezolanerna har tagit avstånd från USAs inblandning, i synnerhet som detta sker vid en tidpunkt när valmyndigheterna står i begrepp att meddela om oppositionen har lyckats samla ihop tillräckligt många namnunderskrifter för att hålla en folkomröstning om Chávez vara eller inte vara på presidentposten. Oppositionsledarna har sagt ifrån att de inte kommer att godta ett resultat som inte leder till folkomröstning. Samtidigt har polisen beslagtagit krigsvapen och ammunition som kommit in i landet från Miami.

USAs undanflykter ger Venezuelas antidemokratiska opposition vind i seglen. Samtidigt påstår Bush och hans närmaste rådgivare att det försiggår en kubansk-venezolansk sammansvärjning för att destabilisera Latinamerika.

Dessa tongångar måste tas på stort allvar nu när gallupundersökningar pekar mot att republikanerna kan förlora det kommande presidentvalet. Bush har utropat sig till "president för krig", och är i stånd till vilken galenskap som helst för att dra in sina medborgare i ett nytt krigsäventyr.

Gutemberg Charquero
(Februari 2004)

KOMMENTAR
Irakkriget gynnar amerikanska säkerhetsföretag

I kölvattnet av Irakkriget har tusentals amerikanska legosoldater rekryterats för att skydda officiella irakiska tillgångar.

Sålunda har företaget Erinys 6 500 man i landet för att skydda de irakiska oljeinstallationerna mot sabotage. Företaget Global Risk har tagit hand om skyddet av den tillfälliga administrationen medan Vinnell har hand om utbildningen av den nya irakiska krigsmakten. Dyncorp utbildar nya poliser samt Olive skyddar tjänstemän från stora amerikanska företag.

De betecknas alla som stridande och deras möjliga förluster göms undan i de officiella amerikanska, militära förlusterna.

Fredrik Swenson
(december 2003)

 

KOMMENTAR
Ett ovärderligt dokument från Venezuela

I oktober sände SVT en irländsk dokumentär där vi kunde uppleva - minut för minut - hur Venezuelas folkvalde president Hugo Chávez först störtades genom en statskupp och ett dygn senare återvände till presidentpalatset och sin post.

Ett ovärderligt dokument, efterson filmteamet råkade befinna sig inne i presidentpalatset i Caracas och kunde registrerade vad som verkligen hände innanför och utanför palatsets väggar, nämligen något helt annat än det som rapporterats av det allra flesta massmedia.

» Läs artikeln

BOKRECENSION
Imperiet - kapitalismens högsta stadium

I vilket avseende skiljer sig dagens dominerande kapitalism från imperialismen såsom den marxistiska traditionen definierar den?

Denna fråga försöker författarna Michael Hardt och Antonio Negri ge svar på i sin bok Imperiet som nyligen kommit ut på svenska. Boken har översatts till ett 20-tal språk och skapat en lång rad debatter och kritiska kommentarer.

» Läs mer

UTTALANDE
Vänsterpartister till Kubas försvar

"Vi, 17 medlemmar i Vänsterpartiet i Sverige på besök på Kuba för att studera deltagardemokrati och hållbar utveckling, förenar våra röster med alla dem som runt om i världen kräver respekt för Kubas rätt till oberoende och självbestämmande
och rätt att försvara sin nationella säkerhet mot USAs ekonomiska, terror- och propagandakrigföring samt mot planerna på militär aggression, och vi ansluter oss med våra namn till det internationella "Uppropet till världens samvete"."

» Läs hela uttalandet

Kuba får inte
bli ett nytt Irak!

USA satsar sedan många år tillbaka på att återta den kontroll över Kuba man förlorade i och med 1959 års revolution. På senare tid har hoten och provokationerna mot Kuba trappats upp.

Miljontals dollar satsas på "dissidenter", som handlar på direkt order av USA. USAs representant i FN lämnar ett möte i protest mot Kuba. Kubanska FN-diplomater utvisas från New York. Nu när världens uppmärksamhet vänds från Irak, intensifiera