Fördelning av odlingsbar landyta på mark för köttproduktion respektive mark för odling av vegetabilisk föda, samt utbytet i termer av kalorier och proteiner av respektive markanvändning

 

ourworldindata.org
.

2022.07.09

.

.