Israel försöker tysta motståndets röst

Katarina Moberg
.

2022.05.27

Västvärlden och FN skapade det som kallas Israel-Palestinakonflikten och har under decennier försvarat sin skapelse. Israeliska makthavare har kommit undan med folkrättsbrott. När information om brotten sprids skjuts budbärarna, journalisterna.

Shireen Abu Aklehs död i Jenin och begravning i Jerusalem kan ha blivit en skjutning för mycket. I hela arabvärlden och bland alla som följer nyheter därifrån var hon en röst som hördes i vardagen, en röst som gav palestinierna röst. I Sverige har händelsen fått begränsat utrymme. SVT har avhandlat den i korta inslag på kulturnyheterna, ett av dem efter att Journalistförbundet uttalat stöd till IFJs anmälan till brottmålsdomstolen.

Det sätt den israeliska statens representanter agerade på under begravningen påminner om hur Sydafrikas apartheidregim försökte hindra ANC-symboler vid begravningar. Motståndets symboler får inte synas. Därför uppsökte israelisk militär Shireen Abu Aklehs hem där familj och vänner samlats i sorg och vrede och gav order om att tysta den palestinska musiken, därför attackerade israelisk militär begravningsföljet och slogs med kistbärarna för att slita bort den palestinska flaggan.

Shireen Abu Aklehs begravning blev en manifestation som visar palestinsk sammanhållning över religionsgränser. Kyrkklockor från olika församlingar ringde över Jerusalem, kistan följdes av muslimska begravningsrecitationer, en präst knäböjde med palestinsk flagga i handen invid muslimer som bad för den döda kristna. Shireen Abu Akleh var den journalist som fastnade i mitt minne efter ett besök i Jordanien under Israels invasion i Libanon 2006 då plötsligt tevekanalen al Jazeera stod på överallt, hos stadsbor och bybor, bildade och obildade, hemma och i butiker. Bevakningen var något nytt och helt annat än den jordanska statstelevisionen.

Jag konstaterar nu att det jag då skrev i TCO-tidningen (nr 11 2006) om hur olika arabvärlden bevakas här och där inte ändrats sedan dess. Synen på och minnet av krig och motstånd styrs av vad vi får se och veta, vad medierna förmedlar. I arabvärlden och framförallt i Palestina var Shireen Abu Akleh vad vi kallar folkkär, alla som nu är under 50 har hört hennes röst förmedla nyheter hela sitt vuxna liv, barn och unga har vuxit upp med hennes röst och lekt tv-reporter mimande hennes avannonsering: ”Shireen Abu Akleh, Palestina”.

Arabvärlden har sedan staten Israel upprättades ständigt sett att västvärlden står på Israels sida och att arabers rättigheter och lidande inte räknas. Shireen Abu Aklehs röst uppmanade till motstånd, hon talade om vad som hände och hon avslutade varje inslag från Palestina med Palestinas namn.

Katarina Moberg

Lästips: Nyhetsbrevet +972mag beskriver händelserna vid Shireen Abu Aklehs begravning

Shoran Ismailian har skrivit en krönika i SvD

Susan Abulhawas bok Morgon i Jenin beskriver den palestinska erfarenheten av ockupation och flykt såväl 1948 som 1967 och ger i litterär form förståelse för flyktinglägret Jenins roll i motståndet.

.