Tecknen hopar sig. Tiden rinner ut

Sammanställning Jan Enqvist
.

2020.12.09 Den 22 augusti befann sig forskningsfartyget Polar Stern exakt över nordpolen. Fartygets kapten, Thomas Wunderlich, förvånades över hur tunn och porös isen var, upp till 88 graders nordlig bredd, två grader från själva polen. Bilder från expeditionen illustrerar klimatkrisen och dess acceleration när isens reflekterande egenskap förbyts i det mörkare havets solvärmeabsorption. Nasa redovisar överskådligt isens utbredning från 1979 tills nu i en animation. Dess utbredning i september – före isens tillväxt under kallare månader – har minskat med nästan hälften.

Från ett annat forskningsfartyg, ryska Akademik Keldysh, letar sig bilderna på metanbubblor från havsbottnet i grunda Laptevhavet norr om östra Sibirien, via Guardian, ända in i vissa av våra stora mediahus. Och på sibiriska halvöarna Yamal och Gydan bildas nya kratrar när också djupt begravd metangas bryter igenom tidigare permafrostiga marker. I takt med permafrostens upptining frigörs också stora mängder koldioxid från förmultnade, tidigare infrusna växtdelar.

På arctic-news.blogspot.se ser Andrew Glikson, med årmiljardernas klimatvariationer som kunskapsområde, tiden rinna ut. Jämförda med tidigare temperaturstegringar i atmosfären och havet är de som nu pågår ytterst snabba. Glikson redovisar en tidsserie över antalet klimatrelaterade katastrofer som kostat mer än en miljard dollar: sedan 80-talet ökar antalet, på ett taggigt sätt, från i genomsnitt under två per år till det dubbla, medan kostnaden ungefär femfaldigats; framför allt är det svåra stormar som skapat förödelse. Glikson listar också de kritiska trösklar för oåterkalleliga klimateffekter som vi närmar oss.

Och på sin sajt https://jembendell.com/ publicerar Jem Bendell bidrag från forskare som inte längre hoppas på att klimatförändringarna går att bromsa, än mindre vända till det bättre under överblickbar tid. I stället bör vi utveckla en ”deep adaption” - grundliga förberedelser inför vad som väntar som följd av stormar, torka, missväxt, översvämningar, skogsbränder, tropiska cykloner och köldperioder.

Jem Bendell är inte ensam om att vara kritisk till IPCC:s, internationella klimatpanelens, försummelse att ta metanhotet på allvar. Han ha anklagats för att vara alarmistisk, men svarar att ”if guys with guns are talking about collapse, why can´t we?” Inom brittiska försvarsdepartementet har en arbetsgrupp under brigadgeneral Ewen Murchison arbetat med frågan, inklusive varifrån livsmedel och nyckelresurser för försvaret som sådant ska tas i en kaotisk framtid.

Utöver tillskottet till växthusgaserna från metanutbrott på sibiriska fastlandet och i östsibiriska havet har koldioxidhalten globalt fortsatt att öka. Oktober 2019: 408.52 ppm. Oktober 2020: 411,28.

 

.12