Fler gynnas av nyliberalismens kris i USA

Jan Enqvist
.

2017.01.20 Inte bara den rikaste procenten i USA har gynnats av nyliberalismens kris. Åtminstone de nio följande procenten har det också. Medan den fattigare hälften av USA:s medborgare fått sin andel av den samlade årsinkomsten halverad, från nästan 20 procent 1979 till 10 procent 2014, har denna grupp ökat sin andel från 23 till nästan 28 procent under samma nyliberala tidsperiod.

Bilden nedan talar för sig själv. Den visar hur inkomstfördelningen i USA, i olika löneskikt fördelat sig vid de angivna årtalen. Statistiken kommer från den databas som sedan januari 2011 byggts upp av Emmanuel Saez vid Berkeley Universitet, tillsammans med Facundo Alvaredo, Tony Atkinson, Thomas Piketty, and Gabriel Zucman.

En retorik som utgår från att motsättningen står mellan de 99 procenten - "we, the people" - och den rikaste procenten och som ofta utgår från organisationer och lobbygrupper som står nära amerikanska Demokratiska Partiet är missvisande och tämjande, skriver Eric London på World Socialist Web Site.

I artikeln redovisas även fördelningen vad gäller förmögenhet vid samma tidpunkter som ovan. Den fattigaste hälften ägde 2014av den samlade förmögenheten - netto - ingenting.

.