Till regeringen
.

 

Undertecknarna av detta brev anser att regeringen utan dröjsmål bör signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

”Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. (…) Ett kärnvapenkrig kan leda till klimatförändringar som kan hota allt liv på jorden. Skapandet av kärnvapen har för första gången i mänsklighetens historia gjort det möjligt för människan att begå ett kollektivt självmord” (Rolf Ekéus, fd diplomat och nedrustningsambassadör, i artikeln ”Avskräckning – det största hindret mot kärnvapennedrustning”, skuggutredningen ”I skuggan av makten”, svenska sammanfattningar sid 39).

Ett kärnvapenangrepp har ohyggliga humanitära följder. Elförsörjning, livsmedelsdistribution och alla kommunikationer slutar att fungera, kaos utbryter och sjukvården kollapsar under trycket av alla skadade och döende. Vi minns Hiroshima och Nagasaki. Följderna blir mycket värre eftersom dagens kärnvapen har betydligt större förstörelsekraft. Idag har stormakterna inlett en ny upprustningskapplöpning med kärnvapen. Krigsretorik ersätter diplomatins och samförståndets språk. Kärnvapentröskeln sänks med tal om nya taktiska, ”små” och ”lokala” kärnvapen. De ”små” kärnvapnen är dock i nivå med Hiroshimabomben när det gäller förstörelse.

Om tröskeln till att använda kärnvapen väl passerats är en eskalering oundviklig. Idag deklarerar stormakterna dessutom att de är beredda att tillgripa kärnvapen först utan att avvakta ett angrepp. Och risken för ett kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse växer.

Historien kan berätta att det ibland varit ytterst nära. Det enda sättet att undvika ett kärnvapenkrig är att helt förbjuda kärnvapen.

Icke-spridningsavtalet NPT (Nuclear Non-Proliferation Treaty) från 1970 har undertecknats av 189 stater och i det förband sig stormakterna att seriöst förhandla för att avskaffa alla kärnvapen mot att icke-kärnvapenmakterna förband sig att inte skaffa kärnvapen. Kärnvapenmakterna har inte levt upp till sina utfästelser trots att femtio år gått. Istället har kärnvapenmakterna blivit fler och avtalet har urholkats. Ett förbud mot kärnvapen stärker icke-spridningsavtalet och gör innehav av sådana vapen olagligt. Kärnvapenmakterna blir lagbrytare inför världsopinionen. Avsikten med kärnvapenavtalet är att pressa dem till att göra sig av med sina kärnvapen.

Sverige var med om att lansera och stödja konventionen om kärnvapenförbud i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen. En stor majoritet av Sveriges invånare vill att kärnvapnen ska förbjudas, som opinionsundersökningar har visat.

Vi anser att regeringen omöjligt kan nonchalera en i svensk politisk tradition och befolkning djupt förankrad önskan om ett kärnvapenförbud. De fruktansvärda humanitära och ekologiska följderna av kärnvapenkrig får helt enkelt inte tillåtas existera som en reell risk.

Därför uppmanar vi regeringen att utan dröjsmål signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

.