USAs marinsoldater övar krig i Sverige

Eva Brita Järnefors
.

2017.09.05 Marinsoldater från USA är på väg med pansarvagnar till Sverige, från en bas i Norge. Det gäller också en specialstyrka på 330 marinsoldater med uppdrag att vid en konflikt i Östersjöområdet inta Gotland. Under tre veckor i september ska Aurora 17, den största militära övningen hittills med Nato-länder, hållas i hela Sverige.

Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist och landets ÖB Micael Bydén vill inte ha någon diskussion om dessa militära övningar. Samtidigt varnar USAs försvarsminister James Mattis Sverige för att underteckna FNs konvention om kärnvapenstopp. Sveriges neutralitetspolitik och alliansfrihet avvecklas mot svenska folkets vilja, skriver Kommentars medarbetare Eva Brita Järnefors.

Direkt ur militära förråd i Stjördal, nära Trondheim i Norge förs nu USAs pansarfordon på tågvagnar mot den svenska gränsen. Marinsoldater från USA och Abrahams-stridsvagnar har redan under 2016 och tidigare i år deltagit i militära övningar i Sverige.

-Att samarbeta med svenskarna värdesätter vi mycket. Det gör oss bättre geografiskt, taktiskt och tekniskt. Det säger Riley Smith, chef för USAs marinkårssoldater i militärövningen ACE, till Dag Enander på Försvarsmaktens hemsida.

Under nästan hela maj månad har de ”grupperat” i de norrländska skogarna som ett led i ACE, Artic Challange Exercise, en av världens största flygövningar. De har lärt sig ”synkronisera stödet från luften till marktrupper”. Vem tjänar på det? USA eller Sverige?

Brigaden med de 330 marinsoldater avsedda för svensk sydkust vill nu ”öva förflyttning” från Trondheim, till Sverige i händelse av att ”militär spänning eskalerar i Östersjöområdet”, skriver Kjetil Stormark på norska försvars- och säkerhetssidan Alri.Mer.no. Analytiker inom Nato befarar att ”det blir svårt” för dem att ”transportera understöd till de allierade i Baltikum via havet” om Ryssland lägger beslag på Gotland.

Vad innebär detta strategiska tänkande inom Nato-sfären för Sveriges del? Kommer Gotland att intas av USA-brigadens marinsoldater i förebyggande syfte?

Det militära samarbetet med USA och andra Nato-länder på svenskt territorium har pågått under flera år. Framför allt har det utvecklats i Norrbotten. Ett övningsområde lika stort som Blekinge kallat ”Vidsel Test Range” används. Där kan både utländsk militär och företag i praktiken testa olika vapensystem och elektronisk krigföring. Sveriges riksdag upplät denna mark 2004.

Försvarsmakten.se upplyser om de många pågående militära övningarna i Sverige och övriga Norden tillsammans med olika Nato-länder. En av de hittills största är flygstridsövningen ”Cold Response” som hölls i maj. Fler än 1 000 personer deltog och 100 militärplan från elva länder, bland annat USA och Storbritannien.

Värdlandsavtalet med Nato (Memorandum of Understanding) undertecknade svenska regeringen den 4 september 2014. De militära övningarna med USA och olika Nato-länder har därefter intensifierats. Avtalet innebär bland annat att Nato ”efter inbjudan från regeringen” får stationera trupper och personal på svensk mark och föra krig mot tredje land från svenskt territorium. I avtalet finns inget uttalat förbud mot att placera kärnvapen på svensk mark. Ett förbud som Finland däremot har.

Försvarsmakten bjuder nu in Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Litauen, Norge och USA till militärövningen Aurora (Morgonrodnad) 17 som ska genomföras 11-29 september. Sverige kommer att delta med 20 000 soldater och hemvärnsmän samt ett stort antal myndigheter. Utländska deltagare ska totalt uppgå till 1 500 soldater.

Aurora 17 ”kommer att både synas och höras”, basunerar Försvarsmakten ut på sin hemsida: ”Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband i hela Sverige kommer att beröras men de största övningsområdena kommer att vara i Mälardalen och Stockholm, på och runt Gotland samt i Göteborg.”

Förbanden ska också öva i områden som ligger utanför försvarets egna övnings- och skjutfält. Dessutom deltar finska armé- och flygenheter samt hemvärnsförband från Estland, Norge och Danmark. USA sänder alltså marinsoldater och helikoptrar till Gotland och Göteborg samt fartyg och ubåtsjaktflyg. Både USA och Frankrike bidrar med luftvärnsbatterier.

Försvarsmakten vill inte kalla det för en Natoövning, men hur många av dessa länder är inte med i Nato?

Parallellt med Aurora 17 genomförs den 8-21 september ”Northern Coasts”, NOCO, 2017. En marin övning i södra och mellersta delarna av Östersjön och längs Sveriges kust. Sverige står som värd och övningen inleds i Karlskrona. Deltar gör Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Norge, Danmark, Belgien, Nederländerna, Kanada, Tyskland samt Nato-förband. Försvarsmakten räknar med 5 000 deltagare, ett femtiotal fartyg och lika många fordon. Övningen bygger på ”ett fiktivt internationellt högkonfliktscenario” och ska öva stridsledning och stridsförmåga.

En Sifo-undersökning som gjordes tre månader före riksdagens beslut om värdlandsavtalet med Nato visar att en majoritet av svenska folket var emot avtalet: 56 procent svarade nej, 26 procent ja och 18 procent vet ej. I riksdagen däremot röstades värdlandsavtalet igenom med en klar majoritet. Sifo-undersökningen beställdes och bekostades av ett antal aktivister i Nej till Nato.

En annan Sifo-undersökning, som Svenska Dagbladet beställt, visar att även motståndet mot Nato har ökat kraftigt. Den presenterades 2016. Totalt säger 49 procent av svenskarna nej till en anslutning till Nato, 33 procent säger ja och 18 procent är osäkra. Opinionen har alltså svängt kraftigt sedan en tidigare Sifo-mätning 2015 då 41 procent var för Natomedlemskap.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) och ÖB Micael Bydén vill nu förhindra att kritiska åsikter om militärövningen Aurora framförs. De skriver gemensamt på DN debatt (2017-05-15): ”Det finns en uppenbar risk för påverkans- och informationsoperationer i anslutning till höstens militärövning Aurora 17. Om en felaktig bild av övningens syfte och inriktning sprids kan det skapa oro hos allmänheten samtidigt som förtroendet för våra myndigheter undermineras.” Och de avslutar med att säga: ”Sådan aktivitet kommer att bemötas.”

Vad handlar detta uttalande om?

Fredsorganisationen ”Kvinnor för fred” har kritiserat Aurora 17. Ingen fredsorganisation var utsedd som remissinstans för förslaget om värdlandsavtal. Kvinnor för fred skickade ändå in ett svar på remissen och skriver i ett brev till försvarsministern:

”Vi är oroliga för den allt intensivare aktiviteten i Östersjöområdet. Enligt vår uppfattning leder det till en eskalering av motsättningarna mellan framför allt Nato och Ryssland. Det påverkar oss i Norden på ett negativt sätt.”

Kvinnor för fred anser dessutom att försvarsministern ”borde vara mer angelägen om att skydda yttrandefriheten i ställer för att anklaga kritiker för att delta i fiendens propaganda”.

”Fredsrörelsen på Orust” är också kritisk mot både värdlandsavtalet och försvarsministerns och ÖBs artikel. Den vänder sig mot deras tal om ett hotfullt och rustande Ryssland, och påpekar att ”om Nato har de inga farhågor.” Fredsrörelsen har tagit hjälp av data från Sipri (Stockholm International Peace Research Institute) som till stor del bekostas av svenska staten. Sipris statistik visar att Natos samlade militära budget är 881 miljarder dollar och ökande, medan Rysslands militära budget är 66 miljarder dollar och minskar. Natos budget är således 13 gånger större än Rysslands. Fredsrörelsen på Orust avvisar också försvarsministerns och ÖBs påstående att Östersjöregionen skulle vara hotad på grund av Rysslands annektering av Krim.

Sverige och USA har ingått en militär avsiktsförklaring (Statement of Intent). Försvarsminister Peter Hultqvist och USAs dåvarande försvarsminister Ash Carter undertecknade avsiktsförklaringen den 8 juni 2016.

Vad handlar denna avsiktsförklaring om?

Ett utökat militärt samarbete mellan Sveriges och USAs försvarsdepartement samt mellan ländernas väpnade styrkor och försvarsorganisationer. Parterna ska samarbeta när det gäller flygvapenmakt, undervattenskrigföring, luftförsvarssystem och cyber, med mera. De planerar också en ”frekvent politisk dialog i försvars- och säkerhetsfrågor”. Överenskommelsen har även en hemlig bilaga.

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte i maj Washington och USAs försvarsminister James Mattis. På en direkt fråga från Dagens Nyheters journalist Mikael Holmström vid en presskonferens, säger James Mattis att ”Sverige är inte en Natoallierad men det är ändå från vår synpunkt en vän och allierad”. (2017-05-20)

Eva Stenberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter, analyserar samma dag James Mattis uttalande:

”Sverige är ett land som kallar sig alliansfritt och har ett försvarslöfte från världens största militärmakt. Beteckningen är inte mycket värd sedan USA:s försvarsminister natten till fredag kallat oss allierade. Det militära samarbetet med USA ökar Sveriges militära muskler mot Ryssland, men frågan är vilket pris som betalas.”

Försvarsminister Peter Hultqvist håller tal den 17 maj vid Johns Hopkins University i Washington. Talet finns publicerat på Försvarsdepartementets hemsida. Det innehåller ingen avvikande mening från USAs syn på maktförhållandena i världen. Hultqvist redogör för allt som han och det svenska försvaret har åstadkommit för att tillmötesgå de amerikanska förväntningarna, bland annat genom att öka den militära närvaron på Gotland. Om Gotland har Hultqvist en anekdot att förtälja:

”Som USAs fyrstjärniga general David Perkins sa tidigare den här våren, när han besökte ön, ”Gotland är som ett osänkbart hangarfartyg för flyg, och det är bra att vara vän med dess kapten, Sverige.”

För övrigt handlar hans tal framför allt om hotet från Ryssland. Och Hultqvist summerar Sveriges och USAs militära samarbete: ”Våra gemensamma utmaningar med Ryssland och runt om i världen kvarstår under kommande år.”

Vi har nu fått ett tydligt exempel på vad detta långtgående militära avtal med USA får för konsekvenser. USAs försvarsminister James Mattis har nu i ett brev varnat försvarsminister Peter Hultqvist från att underteckna den nya FN-konventionen om kärnvapenstopp som 122 länder står bakom. Budskapet är att försvarssamarbetet med USA kan försämras och Sveriges gynnade ställning i Nato försämras om Sverige undertecknar FN-konventionen. Utrikesminister Margot Wallström har fått ett likande brev. Hon vill underteckna konventionen, men nu ska frågan utredas.

Militärövningen Aurora 17 är en förberedelse för krig i Östersjöområdet. Inte för fred och bevarande av Sveriges alliansfrihet och neutralitet. Fred skapas genom diplomati, samarbete och ömsesidiga samtal.

USAs och Natos militära tänkande har gjort tydliga avtryck i länder som Afghanistan, Irak och Libyen från vilka Sverige och många andra länder har fått motta stora flyktingströmmar. USA och Ryssland är stormakter som kämpar om kontrollen av världens oljekällor och råvaror.

Olika opinionsundersökningar visar att majoriteten av det svenska folket värnar om landets alliansfrihet och neutralitet. Varför drar den svenska regeringen och riksdagen in Sverige i denna maktkamp mellan USA och Ryssland genom att ensidigt ta ställning för den ena parten.

Eva Brita Järnefors

.