Blockader har inte störtat någon regim ....

Eva Sjöblom
.

2023.02.05 Under perioden 1990-2016 startade USA krig i Irak, Afghanistan, Libyen och Syrien och deltog i militära interventioner i Mali, Somalia och Jemen, bland andra länder. Dessa krig har skördat hundratusentals offer och tvingat miljontals människor i exil, men inget av dem har uppnått sina politiska målsättningar, utan i själva verket följts av permanent våld och instabilitet, skriver den amerikanske nationalekonomen Jeffrey D. Sachs i nättidningen Worth.

USA har på senare år i stället baserat sin utrikespolitik på en rad skoningslösa ekonomiska blockader för att skrämma och till och med svälta länder till att underkasta sig USAs krav. Delvis med stöd från FN förbjuder USA export till och import från Nordkorea av en mängd produkter, vilket riskerar att orsaka svält bland miljontals nordkoreaner.

Förödande är också konsekvenserna av USAs blockad mot Iran, där sanktionerna är ett direkt brott mot Säkerhetsrådets resolution 2231.

USA har dessutom struntat i beslut av FN-domstolen i Haag om skadestånd till Nicaragua för kriget mot contras på 80-talet, som skördade 30 000 liv.

Den hänsynslösa blockaden mot Venezuela har än så länge inget stöd i säkerhetsrådet. Varken dessa sanktioner eller den 60 år gamla folkrättsstridiga blockaden mot Kuba (se artikel Blockaden slår hårdare än någonsin, 2022-12-12) har dock uppnått målet att störta regimerna i dessa länder.

Läs mer

.... men skadar de folk USA påstår sig hjälpa ....

Counterpunch refererar författaren John Perry en rapport om USAs sanktioner mot över 40 länder och konstaterar att de inneburit dråpslag mot dessa länders ekonomier, samt att offren vanligtvis är de fattigaste medborgarna. Den tilltagande misären har också lett till en starkt ökad utvandring från Kuba, Venezuela och Nicaragua.

Venezuela har anmält USA till den Internationella Brottmålsdomstolen ICC för ”brott mot mänskligheten”, med tanke på den allvarliga skada USAs strypgrepp särskilt mot oljeindustrin har förorsakat landets sociala program. Det finns beräkningar som ger vid handen att denna ekonomiska krigföring har förorsakat 100 000 dödsfall i Venezuela under den gångna 10-årsperioden. Problemet är dock att USA vägrar erkänna ICCs regelverk.

Läs mer

.... och drabbar sjuka i både Kuba och USA

Kubanska vetenskapsmän har forskat fram en banbrytande behandling som kan minska antalet diabetesförorsakade benamputationer mer än fyrfalt, skriver författaren Natalia Marques i Counterpunch. I USA, där över 100 000 människor avled i diabetes år 2020, får de sjuka till följd av USAs blockad inte tillgång till denna behandling. Där görs cirka 73 000 sådana benamputationer årligen. Det är framför allt den afroamerikanska befolkningen som drabbas av diabetes, liksom allmänt av USAs profitbaserade hälso- och sjukvårdssystem.

Inte heller får USAs sjuka tillgång till det vaccin mot lungcancer som tagits fram i Kuba. Det gäller också det beprövat effektiva vaccin mot covid-19 som Kuba tvingades uppfinna, när man inte fick importera vacciner som tagits fram av amerikanska läkemedelsföretag. Samtidigt försvåras landets samarbete på hälsovårdsområdet med bland annat Mexiko, Palestina, Angola, Colombia och Iran till följd av USAs blockad. (Se också artikel Medellivslängd i pandemitider - Kuba går om USA, Kommentar 2022-10-22.)

Läs mer

.