70 år efter mordet på medlaren: ingen lösning i sikte

Katarina Moberg
.

2018.12.13

Då: 16 september 1948 skickade FNs medlare i Palestina Folke Bernadotte en rapport till FNs generalsekreterare Tryggve Lie tillsammans med ett brev. Han skrev ...

a. Som en följd av konflikten i Palestina finns det i detta land och angränsande stater omkring 360 000 arabiska och 7 000 judiska flyktingar vilka äro i behov av hjälp.

b. Stora mängder av dessa flyktingar äro småbarn, barn, havande kvinnor och ammande kvinnor. De äro fullständigt utblottade. Och de utgöra ”sårbara grupper” i medicinsk och social mening.

c. Förstörelsen av deras egendom och förlusten av deras tillgångar kommer att göra de flesta av dem till en börda för de samhällen, till vilka de sökt sin tillflykt, under en minimitid av ett år (denna vinter och till den tidpunkt, då 1949 års skörd föreligger).

d. De arabiska invånarna i Palestina äro icke undersåtar i Egypten, Irak, Libanon, Syrien och Transjordanien, de stater som för närvarande skänka dem en fristad och förse dem med livets nödtorft. Som invånare i Palestina, tidigare ett mandatterritorium för vilket det internationella samhället står i ansvar tills en slutlig uppgörelse nåtts, rikta dessa arabiska flyktingar förklarligt nog sina blickar till Förenta Nationerna för att få hjälp.

...

Dagen därpå avrättades Folke Bernadotte av Sternligan, en politiskt extrem grupp som med stöd av FNs beslut året före kämpade för en judisk-israelisk stat och inte var nöjda med medlarens arbete. 

Israel straffade inte mördarna utan de levde vidare som hedrade samhällsmedborgare. Yehoshua Cohen som sköt blev livvakt åt landsfadern Ben Gurion och den som gav order om mordet, Yitzhak Yzernitsky, blev under namnet Yitzhak Shamir premiärminister. När brottet preskriberats berättade mördarna skrattande i israelisk teve om hur de ljugit under utredningen. Gamla män skröt och kråmade sig över sin bedrift som övermodiga tonåringar.

Nu: 70 år senare har de 360 000 – stora mängder av dem är också idag småbarn, ammande och havande kvinnor – blivit drygt fem miljoner och får fortfarande vända sina blickar till FN för sitt nödtorft. Rätten att återvända och bärga skörden infriades varken 1949 eller något av de följande 70 åren. Palestina fylldes istället av judiska immigranter.

Ska vi förstå det som att världen gett Sternligan rätt?

Den svenska kungafamiljen besöker inte Israel, i övrigt har det officiella Sverige inte gjort stor sak av vare sig avrättningen eller ”mordutredningen” på denne svenska FN-tjänsteman och kungasläkting. 70-årsdagen av mordet uppmärksammades i Sverige av Folke Bernadotteakademin samt Laholms Tidning, Svensk Damtidning och Palestinagrupperna.

Referenser:

Till Jerusalem, bok, Folke Bernadotte 1950, 

Vita bussar och svarta makter, dokumentärfilm, Peter Andersson och Mats Gemzelius 1996, 

Justice postponed, skrift, Thomas Hammarberg 2018.

.