En gloria åt Lars Hillersberg

.

Lars Hillersberg har provocerat och kritiserat, hans bilder har varit burleska skrattspeglar av vår onda och växlingsrika tid. Han startade år 1968 tidningen PUSS, tillsammans med bland andra Carl-Johan De Geer, Lena Svedberg och Ulf Rahmberg. Jag minns hur vi fnissande bläddrade i de tummande exemplaren under min studietid. De hade ett bildspråk som vällde ur serierutorna likt innehållet i alltför prunkande, men självlysande rabatter.

Sista numret av Puss utkom 1974, men Hillersberg har senare startat och lagt ner ytterligare två tidskrifter, Utslag och Gatskrikan.

Även i Kommentar medverkade han av och till med teckningar som vi för det mesta fick publicera gratis på grund av vår fattigdom. Han var alltid vänlig och gjorde ett stillsamt intryck. En av teckningarna publicerar vi här: Till den fria marknadens lov.

På tidningarnas kultursidor utbröt för några år sedan en hätsk debatt i samband med att han beviljades så kallad konstnärslön. Han anklagades då för att vara antisemitisk. Detta har han bemött i en bok med titeln "Brottas med grisar".

Lars Hillersbergs bilder karikerade grovt, kul och förstås plumpt tidens mäktiga, men det underliggande budskapet var förnuft och resonlighet. Han var också mäktig stilla humor.

Jag beställde en gång en kommenterande illustration till hätsk kvinnostrid och åtföljande problem i kyrkan. Han levererade en vänlig Gud fader som avvärjande lyfte på glorian och sa ungefär "Tänk inte på mig" ... Min vägg pryddes länge av ett färgtryck där beställsamma medborgare skjutsade sina halta med, vattnade sina rabatter ur och slängde skräp i - Boforskanoner. Allt krönt av rubriken (citerad ur minnet): "Vad Krigsmaterialinspektionen tror att man gör i Singapore".... Finns det en Gud fader lyfter han säkerligen på glorian även för Lars Hillersberg. Det gör vi!

Eva Berlin

.