"Självförsvar" mot fri press

av Gutemberg Charquero
.

FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att "envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser". Under de två sista årtiondena har det blivit alltmer uppenbart att makten undan för undan lagt beslag på denna rätt, vare sig makten är en supermakt eller den tillhör regeringar som vanligtvis är supermaktens bundsförvant. Man vill sätta likhetstecken mellan pressfrihet och fri företagsamhet.

Massmedia brukade förr i tiden beskrivas som den "tredje statsmakten", men har numera flyttat fram sina positioner och blivit ett med själva makten. I USA anpassar sig de mäktigaste massmedieföretagen efter den styrande elitens ställningstaganden, och på så sätt kan miljontals människor hållas ovetande om vad som egentligen sker. Detta är bakgrunden till mordet på journalisterna. I Latinamerika försvann eller mördades hundratals journalister av USA-stöttade diktaturer under andra hälften av 1900-talet och detta händer även under dagens förment demokratiska regimer. Alltsedan Vietnamkriget, där imperialismen besegrades och där hela världen hade möjlighet att följa händelseutvecklingen sådan som den var, och fram till detta krig, som Bush och Blair satt igång för att "befria" Irak från en diktator, har både tekniken och metoderna för att kontrollera nyhetsförmedlingen förändrats.

Alla har tillgång till tekniken och inte alla journalister har sålt sig, inte ens de som följde med invasionstrupperna. De blev så pass obekväma att de måste skaffas undan. Pentagon ogillade den arabiska TV-kanalen al Jaziras reportage, som visade den förödelse som "korståget" förorsakade bland civilbefolkningen, där särskilt barnen drabbades. Det var man medveten om på al Jazira, men vägrade ställa upp på självcensur och blev alltså ett "militärt mål". Även andra mer eller mindre oberoende journalister föll offer för den egna eldgivningen. USA försöker till varje pris förhindra att världen får reda på följderna av detta krig, som är en skymf mot världssamvetet och därför fördöms av en överväldigande majoritet. Enligt Pentagon handlade man i självförsvar. För en gångs skull talade man sanning.

April 2003

 

 

.