av Dick Emanuelsson
.


Colombias allmänne åklagare (Procurador) Edgardo Maya Villazón beordrade i höstas torsdagen regeringen Alvaro Uribe att avskeda presidentens personlige säkerhetschef, överste Mauricio Santoyo. Anklagelserna lyder massiv avlyssning av 1.808 telefonlinjer i Medellin 1997-2001.
Beslutet, som inte är möjligt att överklaga, är en av flera skandaler inom den colombianska polis- och försvarsmakten inom loppet av en vecka. Tidigare offentliggjordes att en kvinnlig sergeant var spindeln i ett nätverk för smuggling av fem kilo heroin per månad från staden Cali till USA. Flera andra poliser ha också gripits under veckan anklagade för mord, utpressning, människohandel, bland flera andra brott. Tio kriminella personer som arbetade i allians med flera poliser greps samma vecka. Ligan ägnade sig att råna personer på väg från banklokaler eller bankomater i Bogotas fashionabla kvarter.

Avlyssnade människorättsorganisation
I juli 2002 intervjuade jag Marta Soto, tunn, både i kropp och i ansikte men med en enveten vilja att skipa rättvisa genom ett dagligt outtröttligt arbete. Hennes bror, Jorge Soto, aktiv i vänsteralliansen Unión Patriótica (UP) försvann den 15 juli 1985. Han var från bananregionen Urabá, som också tillhör länet Antioquia där Medellin är residensstad. Sedan dess är Martha Soto aktiv i de anhörigas förening till de försvunna, ASFADDES. Denna organisation var en av många människorättsorganisationer som avlyssnades i Medellin under de fyra åren. Och av en tillfällighet var det just från ASFADDES¹ lokaler som den skandal rullades upp som nu visar att den ansvarige för denna massiva avlyssning av personer och organisationer utgjordes av den man som är ytterst ansvarig för säkerheten för Colombias president Alvaro Uribe.

Så här berättade Marta Soto i juli 2002 då jag intervjuade henne:
"Den 6 oktober 2001 försvann i centrala Medellin Angel José Quintero och Claudia Patricia Monsalve, två ledande personer inom Asfaddes. Den grupp som kidnappade de två ringde några samtal till Asfaddes¹ lokaler. Undersökningsåklagaren föreslog Asfaddes att telefonavlyssna organisationens telefonlinje.
I desperation tillät Asfaddes detta för att rädda livet på de två som hade försvunnit tre dagar tidigare.

Åklagaren gick till den ansvarige domaren med ansökan men denne konstaterade att telefonen redan var avlyssnad, detta på order av en åklagare inom antikidnappningsorganet Gaula.

Åklagaren tog kontakt med Gaulas åklagare som förnekade att hon har gett tillstånd till telefonavlyssning, än mindre av en människorättsorganisation. När de undersökte beslutet upptäckte de att ordern och namnteckningen var förfalskad av Gaula.

Denna upptäckt fick ännu större följder när det upptäcktes att inte mindre än 2.500 telefonlinjer i Medellin var avlyssnade. Men den enda som kom i offentlighetens ljus är avlyssningen av Asfaddes. Domaren beslöt att mörklägga och hemlighålla namnen på de övriga 2.499 telefonlinjerna som är olagligt avlyssnade".

Sa Martha Soto i juli 2002.

Mördade åklagare
Efter att ha avslutat utredningen kom den allmänne åklagaren fram till att det var Gaulas "Elektroniska underrättelseenhet" där namnunderteckningarna för Gaulas åklagare hade förfalskats. Till sin hjälp hade överste Mauricio Santoyo en tjänsteman på det lokala telebolaget EPM.

Den 18 april 2001 kallades överste Mauricio Santoyo till förhör hos åklagarämbetet i Medellin. Men det är ett decimerat åklagarämbete i Medellin som fått begrava ett dussin åklagare som utrett misstänkta brott från såväl höga officerare inom de militära styrkorna som ledande paramilitärer ansvariga för blodbad och massakrer i länet Antioquia. Nuvarande president Uribe var guvernör i Antioquia under åren 1994-1998.

Trots våldet mot hederliga åklagare framkom det i utredningen att det förekommit en massiv olaglig telefonavlyssning mot personer och människorättsorganisationer. Men den 29 augusti frikändes de inblandade, nära ett 10-tal officerare inom Gaula, från anklagelserna, av det nationella åklagarämbetet. Det nuvarande åklagarämbetet kritiseras av människorättsorganisationer såväl i Colombia som internationellt för att vara ett underlydande organ till Alvaro Uribe. Chefsåklagaren Camilo Osorio har släppt flera höga generaler och officerare, anklagade för bildandet av högerextrema paramilitära grupper.

Tystlåtet presidentpalats
Men bara någon vecka senare tillstod den Allmänne åklagaren, att "det med precision kan fastställas att det samlade bevisvärdet i fallet tillåter att utan risk missta sig, att ordern att avlyssna telefonlinjerna var falska och att denna (ordern) överlämnats till EPM av tjänstemän inom Gaula". Enligt samma domslut fastslår den allmänne åklagaren att "bevisen visar att det nätverk av olagliga avlyssningar ingick och utfördes enligt en plan som leddes av överste Santoyo".

Dick Emanuelsson

.