Alternativa Nobelpriset
till Walden Bello

av Eva Brita Järnefors
.besökt

1993 års alternativa Nobelpris går till professor Walden Bello, en av de ledande kritikerna av den rådande modellen för ekonomisk globalisering.
Juryns motiverar att priset går till Walden Bello och hans landsman Nicanor Perlas "för deras enastående ansträngningar i att undervisa civilsamhället i effekterna av den korporativa globaliseringen, och hur alternativ till den kan genomföras."

Snart 60 år gammal, har Walden Bello verkat som politisk aktivist och samhällskritiker sedan 70-talet. Hans analytiska tidningsartiklar och böcker har lästs världen över, och i dag är han en framträdande profil i den globala rättviserörelsen. Flera av hans artiklar har publicerats i Kommentar sedan 70-talet. I arkivet på nätet är bara en artikel inlagd (se nedan).

Artiklar av Walden Bello finns att hämta på nätet, och till en av de senare hör en kritik av Världshandelsorganisationen, WTOs, ministermöte i Cancún.

Bello anser att utvecklingsländerna och rättviserörelsen inte ska sträva efter att reformera WTO, utan genom att kombinera passiva och aktiva åtgärder, radikalt reducera WTOs makt så att organisationen blir en av flera internationella organisationer.

Trots sina radikala ståndpunkter är han krönikör i filippinska och thailändska dagstidningar samt i den ansedda affärstidskriften Far Eastern Economic Review.

Walden Bellos politiska engagemang väcktes när Ferdinand Marcos gjorde sig till diktator i Filippinerna. Vid maktövertagandet studerade Bello sociologi i Princeton i USA, men lämnade under många år universitetet och blev en av nyckelpersonerna i rörelsen för demokrati i Filippinerna. Han arresterades gång på gång och fängslades 1978 av de amerikanska myndigheterna sedan han lett en ockupation av det filippinska konsulatet i San Fransisco. Efter en hungerstrejk frigavs han.

Bröt sig in på Världsbanken
När Walden Bello verkade för mänskliga rättigheter i Filippinerna såg han att Världsbankens och IMFs anslag och lån stödde Marcos-regimen. För att avslöja deras roll tog han risken och bröt sig in i Världsbankens högkvarter i Washington och bar ut 3 000 sidor med konfidentiellt material. Detta material låg sedan till grund för hans bok Development Debacle som utkom 1982. Boken blev en underjordisk bestseller i Filippinerna och bidrog till att den folkliga rörelsen växte och slutligen avsatte Marcos 1986.

Walden Bello är i dag professor i sociologi vid universitetet i Filippinerna och chef för institutet Focus on Global South i Bangkok.

Miljö- och fredskämpe
Walden Bello är också aktiv i miljörörelsen och var tidigare ordförande i styrelsen för Greenpeace, Sydostasien. I boken A Siamese Tragedy, som kom ut 1998, har han dokumenterat miljöförstörelsen i Thailand. Den blev också en bestseller och uppmärksammades både i Thailand och Filippinerna. Sammanlagt har han gett ut 13 böcker.

Under många år har Bello propagerat för ett amerikanskt tillbakadragande från de militära baserna i Filippinerna, Okinawa och Sydkorea. Efter den 11e september uppmanade han USA att inte genomföra militära interventioner utani stället åtgärda grundorsakerna till terrorism som han anser vara fattigdom, ojämlikhet, orättvisor och förtryck. Han var också en av ledarna för en fredsdelegation med asiatiska parlamentariker och aktivister som i mars 2003 besökte Bagdad i ett sista försök att stoppa den amerikanska invasionen av Irak.

The Right Livelihood-priset delas ut i Riksdagshuset den 8 december 2003.

Walden Bello i Kommentars artikelarkiv:
Rapport från Världsbanken. Växande hunger och missär, Kommentar 1/90. Texter av Walden Bello på engelska:
www.focusweb.org/www.agp.org

.