Kontakt
Redaktionella frågor
e-post:
redaktionen@kommentar.se
Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material

Webbfrågor
e-post:
redaktionen@kommentar.se

 
   
 

Kommentar på Internet har till skillnad från sin föregångare i pappersformat inga prenumerationsinkomster. För att kunna utveckla Kommentars artikelarkiv med material från tre decenniers utgivning och publicera nyskrivna artiklar är vi därför beroende av ditt stöd. Vi hoppas du har glädje av Kommentar på Internet och vill stödja oss. Det kan du göra genom att sprida vår adress www.kommentar.se till vänner och bekanta, skapa länkar till adressen och stödja oss med ekonomiska bidrag.